anononiemPH

Super Senior
 • Aantal berichten

  221
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door anononiemPH

 1. Kijk eens op de website van deze vervoerder. Wordt door advocatenkantoren veel gebruikt. Ze kennen alle regels voor correcte bezorging (zelfs de juiste balie binnen organisaties weten ze te vinden). Is een hele betrouwbare naar mijn ervaring. Werken ook internationaal en hebben gespecialiseerde kennis. http://www.bonnesbestelservice.nl/
 2. Bonnen van een kassa zijn binnen een jaar verbleekt is mijn ervaring. Ik scan dus alles maar...zal vast niet genoeg zijn voor de Belastingdienst?
 3. Praktisch zal een eigen opslag moeilijker te beveiligen zijn dan dropbox. Daarnaast kan ook gekozen worden voor de opslag via een account van de klant. Als de klant een hoge mate van beveiliging wenst zal hij er voor moeten betalen. Dropbox is best veilig maar in de VS gevestigd, dan exporteer je persoonsgegevens onder de nieuwe data en privacy richtlijn. Ik weet nu niet wat de consequentie daarvan is, maar die zijn er wel. Wat wordt het toch complex allemaal. Je kan thuis een NAS gebruiken, tsja brand dan ben je de sigaar, tenzij je een netwerk van NAS aanlegt. Als dataverwerker ben je verplicht om minimale/redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. Zou voor HI hier een goed topic zijn wat we straks allemaal wel niet moeten doen als de privacy verordening in werking treedt. Moet je ook je email encrypten straks? Hoe doe je dat? Opslag via de klant zelf is een goede tip!
 4. Voorbeeldovereenkomsten zijn inderdaad niet altijd een beste oplossing want je moet goed kijken naar jouw omstandigheden. Echter worden er in de markt veel standaardcontracten gebruikt en veel advocatenkantoren zetten ze gratis op de website. Ik raad het niet zozeer af. Je kan niet overal misschien een jurist voor inschakelen. Kijk naar je risico en belangen en of het het waard is om extra advies in te gaan winnen. Ik ben wel voorstander van modellen online zetten. Veel ondernemers kunnen daar inieder geval wel iets mee en is beter dan niets. Wellicht is het een idee voor Higherlevel om standaardmodellen aan te bieden. KvK doet het ook en vele andere professionele adviseurs. Het voordeel van dit forum is dat je advies kan inwinnen van vele professionals hier. Je koopt dus electronica uit een land buiten de EU? Wat voor electronica? Ik dat een koopovereenkomst als zakelijke partij? Is het voor jezelf? Er is hier meer om rekening mee te houden dan het contract met verkoper alleen. Je aansprakelijkheid voor producten die je gaat doorverkopen (zeker aan consumenten) is zeker wel een grote issue. Weet wel dat indien je producten koopt die niet goed zijn het toch een lastige zaak is om je te verhalen op bijvoorbeeld een Amerikaanse verkoper. Kost je veel tijd en geld. Naast een standaard contract moet je goed onderzoek doen naar de regels hier indien je product gaat wederverkopen. Je kan een hoop ellende op je hals halen indien je doorverkoopt aan consumenten. Productaansprakelijkheid en alle gevolgen van dien. Is er een branchevereniging hier voor jouw zaken? Wat ga je met de electronica doen? Voor jezelf of voor verkoop aan anderen?
 5. Het modelcontract van een Amerikaanse partij kan nog wel eens een boekwerk zijn (ik zou zeker met eigen contracten werken indien dat lukt). Gaat de Amerikaanse partij akkoord met Nederlands recht? Ik heb er geen probleem mee om een modelcontract/link te plaatsen (Engels) Een en ander op eigen risico, want ik ken de volledige kwestie niet. Grote vraag, wat voor overeenkomst is het? Koopovereenkomst, distributie, services etc?
 6. Ja interessant punt, ik heb zelfde ervaring. Ik denk dat de boekhouder het lastig vindt digitaal. Datalekken en beveiliging van ICT leggen een verantwoording bij de dataverwerker (de boekhouder). Komt er wellicht nog veel meer op het bord van de boekhouder. Cloud opslag is een risico (dropbox, icloud en is ook nog eens allemaal Amerikaans) dus ze zullen dan met eigen opslag moeten gaan werken. Zou dit het niet zijn?
 7. Kan je niet een NL partij inschakelen, die via anderen verzendt? Dan heb je tenminste een aanspreekpunt in NL naar Nl Recht?
 8. Nou zo heet wordt de soep niet gegeten. Ze claimen meestal wel alle eigendomsrechten op gebied van intellectuele eigendom over de creaties cq scheppingen student in kader van de opleiding. Echter aan het eind van je studie mag je die vaak voor leuke prijs kopen en kijken ze niet naar de mogelijke marktwaarde. Het gebruiken van werken welke beschermd zijn heeft een opleidingsinstituut volgens mij ruimere rechten. Dit is weer iets heel anders. In kader van scholing mag je makkerlijker kopieren geloof ik, weet ff niet uit mn hoofd.
 9. Toch best een saillant zijspoortje... Alles wat een student doet tijdens zijn studie zou buitensporig zijn, wat als iemand thuis op eigen initiatief stukken schrijft of een vinding doet? Zoals hiervoor opgenomen zou ik als ik de universiteit was opnemen dat de student rechten welke ontstaan, welke bedoeld zijn om aan de universiteit toe te komen , t.z.t zal overdragen in een nader op te stellen overeenkomst. Als het goed is zou dat obv artikel 6 Auteurswet niet nodig hoeven zijn. Grappig detail is wel indien je plagiaat pleegt de universiteit zn handen er snel aftrekt. Blijft een open eind hoor want wat indien je echt iets groots schept/creëert, is het maar de vraag of dat onder iemands toezicht of leiding was (is niet echt heel erg objectief bepaalbaar begrip). Dan ga je dat toch zeker niet aan de universiteit zomaar overdragen (of je nou een "vergoeding" krijgt of niet). Indien het echter om octrooien etc gaat ligt dit trouwens weer anders. Auteursrecht staat niet geregistreerd op naam, andere rechten wel. Octrooien zijn off topic.
 10. Beste Branco, dank voor je bijdrage, goede discussie. In de wet kan ik niet vinden wat de exacte betekenis van een akte is (zoals in artikel 2 van de auteurswet opgenomen voor een overdracht), maar een overeenkomst door beide partijen getekend is dat sowieso. Een eenzijdige verklaring is wel een "meer grijze zone". Een (onderhandse) akte) is min of meer hetzelfde als een overeenkomst, dus twee stukken heb je niet nodig (een akte en een overeenkomst gelukkig maar...). Jij bedoelt wellicht een notariële akte, dat is wel iets anders, maar dat is zeker niet verplicht. Ik ben het met je eens dat overdracht inderdaad een bepaald gewicht heeft en zeker een nadere omschrijving behoeft! Een catch all is inderdaad niet wenselijk en vaak onredelijk bezwarend. Voor een student die een vinding doet cq een werk creëert lijkt de auteurswet te bepalen dat de maker de Universiteit/school is (zie de bepaling auteurswet hieronder). Er hoeft door de student dan niets overgedragen te worden eigenlijk. De student hoeft (niets moet, zie hierna) eigenlijk alleen een verklaring te tekenen (of een bepaling van deze strekking in een overeenkomst) dat hij in ieder geval afstand doet voorzover hij wel rechten mocht hebben of mochten ontstaan en tzt aan overdracht zal meewerken (dus ook een specifieke omschrijving tzt zal worden gemaakt). Dit lijkt mij de beste oplossing, een verplichting in de toekomst opnemen en niet bepalen dat alles sowieso overgedragen is per datum van ondertekening van enige opdracht/studieovereenkomst. Overigens of een student het intellectuele eigendom zou moeten toekomen of niet is andere discussie waar ik geen mening over heb/geef. Artikel 6 Auteurswet Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.
 11. Eens. Reactie heb ik even verwijderd. Mijn aanname bleek niet te kloppen. Dank voor je bijdrage.
 12. Ik probeer je vraag te begrijpen. Een merk registreren is nimmer verplicht, de vraag is of je het niet zou moeten willen want zonder een merkregistratie kan je nadeel lijden. Ik denk dat jij een andere invalshoek hebt dan de mijne. Een merk bouwen is een investering die je wilt beschermen toch?
 13. De ondernemers van Higherlevel hebben alle databankrechten (intellectuele eigendomsrechten) op de verzameling van posts op dit forum helaas, kopiëren mag zeker niet zonder hun toestemming...ookal hebben ze posts niet zelf geschreven. Ik moet ze nageven dat ze een sterk recht hebben en wellicht een onderneming hebben gecreëerd van grote waarde. Er ontstaat door het mixen van deze reacties geen nieuw werk, want het is afgeleid....;-) Tsja leiding en toezicht weet ik niet vanuit onderwijsinstellingen, maar een simpele afspraak volstaat al. Auteursrecht is ondanks algemeenheden al snel van toepassing. Het is wat mij betreft wel helder, dus twijfel niet om verder te vragen! Higherlevel is graag van dienst denk ik. Dank!
 14. Ja, dat heb ik bevochten, maar toen dreigde de universitair docent met een onvoldoende, want hakken in de sloot, niet zomaar zonder slag of stoot willen inleveren en andere bedenkingen stonden wat hem betreft gelijk aan niet aan de norm voldoen. Dat was de universitair docent van het vak Ethiek… >:( Nou ja een dergelijke verklaring is erg breed, je levert al je auteursrechten aan de universiteit. Nu moet ik wel zeggen dat dit niet hetzelfde is: Als het werk is gemaakt naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, rust het auteursrecht bij die ander. Er is wel discussie over of de universiteit of de student het intellectueel eigendom toekomt (er is zeker discussie!). Indien er niets is afgesproken heb je zeker een goed punt, maar er is dus wel een afspraak. Hierbij gaat het om een grijze zone waarbij de vooraf gemaakte afspraken leidend lijken te zijn. Lullig punt is wel dat als je je scriptie overschrijft de universiteit de verantwoordelijkheid bij de student legt. Je moet alleen onderscheid maken tussen inbreuk op de regels van de universiteit en inbreuk op rechten van derden (wie kan er claimen naar jou uiteindelijk?). Ik zou zeker niet voordat je je cijfer hebt een dergelijke discussie aangaan, waarom zou je dat doen, je kan daarna altijd nog aan de slag met je rechten. Is het niet zo dat je de rechten tegen een "leuke" vergoeding kan kopen?
 15. Kort gezegd gaat het dus om het volgende: - Je gaat/ging ermee akkoord dat de werken die jij ter uitvoering van de opdracht maakt(e), de rechten aan een “derde” partij toekomen, de exploitant. - Deze derde partij, de exploitant, heeft de overeenkomst met jou en de intermediair niet medegetekend. Jij hebt echter wel een verklaring getekend ten behoeve van deze derde/exploitant waarbij je bevestigt dat het intellectueel eigendom aan deze derde toekomt zoals overeengekomen in de overeenkomst met de intermediair. Goede vraag trouwens. Ik moet zeggen dat dit erg wankel is geregeld door de betrokken professionals. Een auteursrecht kan en moet bij akte worden overgedragen aan de exploitant en niet een intermediair. Het begrip akte doelt op een schriftelijk stuk en omvat sowieso een getekende overeenkomst. In jouw geval is er geen uitdrukkelijke getekende overeenkomst met de derde/exploitant maar wel een eenzijdige verklaring. Deze laatste eenzijdige verklaring kan als akte worden geïnterpreteerd en is heel strikt genomen wel geldig. Dit volgt uit de memorie van toelichting van de Auteurswet (artikel 2). Echter een belangrijk punt, is er duidelijk opgenomen wat je dan overdraagt? Dit moet wel duidelijk bepaald zijn. Een zogenaamde “catch all” op alles wat jij creëert ter uitvoering van de opdracht kan erg onredelijk zijn en kan rechtens niet houdbaar zijn ivm de vergoeding die jij betaald krijgt. Weet je zeker dat je hebt getekend voor een overdracht of heb je getekend voor een verplichting om later over te dragen? Wat staat er exact? Indien zij nooit getekend hebben, voorzover dat vereist was, is er strikt genomen geen schriftelijke akte, geen strikte overeenkomst op schrift totstandgekomen (gezien er twee handtekeningen vereist waren). Indien ze nu nog even snel tekenen wordt het complex. Formeel klopt dat niet met het schriftelijkheidsvereiste, en terugdateren is juridisch wat ‘interessant’, zeker gezien jij tzt geen kopie hebt gekregen. Ik ga ervanuit nu dat een tweede handtekening niet vereist was en het een eenzijdige verklaring van jou was gericht aan de derde/exploitant. Ik zou dus niet zondermeer concluderen dat alle rechten zijn overgedragen en/of dat zo bedoeld is. Verder het intellectueel eigendom over de app cq het software product bevat meerdere “lagen”, de broncode, de functionaliteit en interface bijvoorbeeld. De functionaliteit en interface hoeven niet zozeer onder de beoogde overdracht te vallen (zijn deze überhaupt wel beschermd/nieuw etc is ook belangrijk), broncode lijkt me wel dat er snel sprake is van auteursrecht en beoogd is voor de bedoelde overdracht. - wat betreft de lagen, hoe creatief, scheppend is jouw werk? - kun je de exacte bepalingen (zonder namen) hier evt delen? Hoe specifiek is een en ander bepaald? Is de verklaring van jou afhankelijk van de overeenkomst met de intermediair? - de programmeer code (broncode?) omvat het hele werk hiermee kan een exacte reproductie worden gemaakt van de app? Indien je een vergelijkbaar product maakt hoeft dat niet direct een inbreuk te betekenen op de andere app die je hebt gemaakt o.b.v. bovenstaande. Dit is een kwestie die heel vaak voorkomt. Er valt veel over te zeggen, dus deel evt meer info. Excuses voor lange verhaal, het is niet zo simpel als het lijkt.
 16. Indien je als ZZP’ er voldoet aan de criteria van 1.225 etc (er zijn meer voorwaarden,) mag je een fiscale reservering doen, de oudedagsreserve. Je kan dan iets van EUR 8.775 aftrekken van de winst. Let wel op dat indien je de onderneming staakt of verkoopt je wellicht in 1 keer af moet rekenen met de fiscus, en dat kan behoorlijk oplopen. Je zal dus dit bedrag ook daadwerkelijk opzij moeten zetten, of in ieder geval het deel dat je aan IB verschuldigd zou zijn. En indien je het bedrag investeert/belegt moet het bedrag dus wel in een keer opgenomen kunnen worden. Meestal wordt de FOR afgeraden door fiscalisten (is mijn ervaring) om voornoemde redenen. Financieel adviseur of fiscalist zou echt een aanrader zijn. Ik heb een hele goede adviseur die me meer heeft opgeleverd dan gekost tot op heden!
 17. Een NDA is een geheimhoudingsverklaring, wat jij wil lijkt iets anders. Je wil het product wat je hebt gemaakt verder gaan ontwikkelen denk ik te lezen. Het product is hier niet het geheim. Ik vermoed wel dat zonder afspraken je de eigenaar bent van de rechten en dus verder aan de slag kunt met het intrinsieke product (Lees: gevoelige gegevens eerdere klant niet).
 18. Ik begrijp jou niet. Je mag wel degelijk hogere kosten aftrekken. Indien je PC stuk is mag je dat afboeken. Ik ben zeker verantwoordelijk. Jouw begrip van de investeringsaftrek verwoord je onduidelijk. Bovendien is mijn fiscalist wel aansprakelijk in geval van fouten maar goed ik geef geen opleidingen hier.
 19. Er lopen verschillende verhalen door mekaar hier. IKEA heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en draagt een boel banen bij in zijn winkels. Volkswagen heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en draagt direct geen enkele baan bij, want Pon en de dealers zijn niet in dienst van dat bedrijf. De relatie tussen hoofdkantoor en banen is vrijwel onbestaand, zeker bij grote bedrijven die shoppen voor hun HQ. Unilever illustreert dat. Het bedrijf vertelt zelf dat de keuze voor Rotterdam een tiental banen oplevert. De dienstencloud zit rond de divisies en landenorganisaties, dat is lean opgezet. Als onderdeel van de reorganisatie die het HQ naar Nederland verplaatst, krijgen twee van de drie divisies een hoofdkantoor in Londen. Beauty en Personal Care/Home Care wordt in Engeland geconcentreerd; Food komt naar Nederland. Daar zit al een toekomtige opsplitsing ingebakken. Polman wil Food voor Nederland behouden. Maar dat terzij. Het baneneffect kan per saldo negatief zijn, want de consultancy-cloud gaat mee naar Londen. Dat er 40.000 mensen werkzaam zijn in de trust-business lijkt me onwaarachtig. Een trust vergt amper werk. Misschien geldt dat cijfer voor de wereld, niet voor Nederland. Al met al is het werkgelegenheidsargument geen valide grond om het afschaffen van de dividendbelasting te rechtvaardigen. ;) Betalen aandeelhouders geen belasting over het inkomen dat zij uit dividend krijgen? Ik ben grotendeels eens, behalve dat je zegt dat een trust amper werk is.... Substance creëren is echt heel erg veel werk en moet allemaal op papier worden verklaard. Ik weet er heel veel van. Het is echt een papierwinkel. Ik vind je input goed maar dit is echt onjuist. Het is erg veel werk maar zeer rendabel, betalen bedrijven fors voor. Let wel dit is van toepassing indien je eigenlijk niet echt aanwezig bent in NL. Indien je wel aanwezig bent moet je dit werk sowieso doen en heb je mensen, lees: mensen (meervoud), in dienst die dit ondersteunen. Weet wel dat je de trusts en de business in NL niet moet onderschatten, 40.000 is geen gek getal als we het hebben over banen die door het NL belastingklimaat worden gecreëerd (soms willen bedrijven zich ook wel echt in NL vestigen zo erg zijn we nou ook weer niet ;-). NL telt overigens zeker 300 trustkantoren. Dan kom je er wel aan hoor, ik denk eigenlijk dat het meer is. Het wordt steeds lastiger om aan te vereisten te voldoen. Wereldwijd zijn het er nog heel erg veel meer...British Virgin Islands, Cyprus, Malta etc. Nederland is een tax haven en we draaien en goed op. Advocaten, accountants, trusts, admin kantoren en ga maar door (vastgoed, verhuur etc). Wat is dan wel een valide argument om dividendbelasting af te schaffen? Moeten we dan ethiek erbij betrekken? Dat heeft er niks mee te maken, gaat om geld en niet om principes. Het is uiteindelijk niets meer dan een rekensom en NL heeft blijkbaar schijt aan de rest van de wereld. Dank U. Phileine Tenslotte: Je laatste zin moest ik ff mijn bril pakken. Ja dividendbelasting is slechts een voorbelasting en gaat fijn de IB weer overheen. Voor niets gaat de zon op. Er zijn slechts twee zekerheden in dit leven en dat is death en taxes.
 20. gewoon aftrekken. heb je een zaak heb je computer nodig. een laptop voor EUR 450 lijkt me niet erg geschikt maar dat laat ik aan de experts over. Let op de investeringsaftrek. Bij investeringen boven EUR 2.300 (per investering wel iets van EUR 450) totaal mag je 28% extra aftrekken. Ik weet niet zeker of jij dat mag toepassen maar zou zeker even kijken. Een computer mag je volgens mij wel in 1 jaar aftrekken maar dat jaar erna lijkt me niet. De investeringsaftrek werkt ook over 1 jaar uit namelijk, dus in een keer aftrekken mag
 21. volgens mij mag je ook hogere bedragen in 1 keer afschrijven in een jaar. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik denk alleen niet dat je het volgende jaar weer dezelfde aftrek kan opvoeren maar ook daar zijn uitzonderingen op. Ik ben geen fiscalist maar dit klinkt wel beetje streng. - investeringsaftrek? 28% extra aftrek boven investering van EUR 2.300, geldt voor kleinere ondernemers en niet voor de BV. - wat is investering en wat zijn kosten? Kosten mogen toch volledig afgetrokken worden? Een investering kan ik me voorstellen dat je jaarlijks afschrijft, maar soms gaan zaken ook stuk. Een laptop wie doet daar 5 jaar mee? (is het 5 jaar overigens?) Ik niet hoor. Telefoon ook niet. Na een jaar ben ik eigenlijk al aan vervanging toe. Kortom goede vraag maar ik wil ook graag een sluitend antwoord. Ik denk dat mijn fiscalist toch iets meer flexibel is (nee geen fratsen) Dank!
 22. Waar komt dat getal vandaan? Als tegenwicht tegen alle laagbetaalde nieuwe banen voor pickers en bezorgers zijn die advocaten, consultants en accountants wel weer aardig. In de Engelse economie zijn die diensten echt een zwaarwegende factor. Godzijdank worden er in Nederland ook nog steed een boel dingen gemaakt en verwerkt. Ja het is een volatiel iets. Wie heeft hier voordeel bij? Ik denk dat ik de banen misschien te hoog heb ingeschat maar het dekt wel de zakelijke betrokkenen (zzp, dienstverleners. Ik ken deze sector goed, en de cijfers varieren. Ik lees de kranten getal kwam uit NRC. Het is echter niet te ontkennen dat er werk uit voortvloeit, veel werk.
 23. Ja eens ik vind het vereiste van substance belangrijk, geldt al jaren geloof ik. Kan me ook wel vinden in de substance norm die jij omschrijft. Indien er geen vennootschaps- of dividendbelasting etc wordt betaald maar er wel banen worden gecreëerd verdient de overheid er toch aan door middel van IB (in geval van werknemers). Wat maakt het uit verder? Sunstance is trouwens moeilijk geworden want je kan geen brievenbus meer zijn tegenwoordig. Ik weet dat internationaal veel ondernemers met een holding in Nederland gevestigd zijn welke ondernemers geen echte activiteiten hier verrichten, wel wat (financieel, zakelijk, etc) maar geen core business. Waarom zouden wij dat niet willen als land? Waarom moeten grote corporates veel belasting betalen? ze vertrekken zo naar een belastingparadijs terwijl NL meer te bieden heeft dan de gemiddelde bananenrepubliek. Ik denk dat we er wel zeker veel voordeel van genieten en niet te kortzichtig moeten zijn.
 24. Probleem zit hem niet bij ZZP' ers vind ik maar de opdrachtgevers die hen inhuren als (verkapte werknemers of) opdrachtnemers. Die onduidelijkheid is snel er als je geen goede DBA overeenkomst is met de gebruikelijke risicoverdeling en geen goede fiscaal adviseur (er zijn wel uitzonderingen als je bijvoorbeeld bij voormalig werkgever weer gaat werken etc die bedoel ik hier niet). Ik ben zeer tegen dit risico bij de ZZP'er te leggen. Ik zou me goed indekken en geloof dat dit tot op heden goed lukt. Het aantal ZZP'ers stijgt enorm in NL en wie denk je dat daar baat bij heeft?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.