Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
HenkHenk

Geen CAO - Alsnog pensioenregeling invoeren?

Recommended Posts

Ons bedrijf valt niet onder een verplichte CAO (SBI 45.31.1) en mede daarom is er ooit besloten om geen pensioenregeling aan te bieden aan onze werknemers (of werknemer eigenlijk, want die beslissing neem je bij het in dienst nemen van je eerste werknemer). Wel hebben we onze werknemers nog vóór in indiensttreding er uitdrukkelijk op gewezen dat er geen collectieve pensioenregeling is en dat ze dit in eigen beheer dienen te doen (of men dit ook daadwerkelijk doet is een tweede) en dat de werkgeversbijdrage voor het pensioen in het salaris is inbegrepen. 
 

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een een bedrijf met een tiental werknemers en is het thema pensioen meer dan eens ter sprake gekomen. Nu sta ik er op zich voor open om een dergelijke regeling aan te bieden alleen zit ik er dus mee dat we voor de bestaande werknemers de werkgeversbijdrage al in het bruto salaris hebben verwerkt. De vraag is dus wat de mogelijkheden nog zijn om achteraf alsnog een pensioenregeling aan te bieden (zonder daarbij de werkgeversbijdrage twee keer te moeten betalen); 

 

 

1. Collectief (verplicht) voor alle werknemers; 

2. Collectief (vrijwillig) voor alle werknemers; 

3. Iets anders...? 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar de tweede optie alleen vraag ik me af in hoeverre je als werkgever je werknemers individueel een pensioenregeling mag geven? Ik meen ooit een stuk jurisprudentie te hebben gelezen over een vergelijkbare casus waarbij werknemers die niet meededen aan een onverplichte pensioenregeling achteraf (met succes) pensioenrechten hebben gevorderd op basis van een soort gelijkheidsbeginsel. Ik krijg de specifieke zaak helaas niet terug gevonden dus alle hulp is welkom!  

  

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor zover ik het heb begrepen wordt het optie 3. De deelname is vrijwillig én verplicht.

Als de meerderheid van de werknemers besluit tot deelname aan een pensioenfonds, wordt de minderheid verplicht om ook aan de pensioenregeling deel te nemen. Het is dus iedereen of niemand.

 

12 uur geleden, HenkHenk zei:

Nu sta ik er op zich voor open om een dergelijke regeling aan te bieden alleen zit ik er dus mee dat we voor de bestaande werknemers de werkgeversbijdrage al in het bruto salaris hebben verwerkt.

Niet allen de werkgeversbijdrage ... U en uw werknemers betalen allebei voor hun pensioen.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Cosara, bedankt voor je reactie! Weet je heel toevallig ook waar ik dit kan terugvinden (wet & regelgeving)? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

In tegenstelling tot wat verzekeraars en pensioenfondsen soms  beweren (of op zijn minst suggereren...) staat er in de  Pensioenwet niets vermeld over verplichte deelname: dat is  alleen een contractuele verplichting, geen wettelijke.


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik dacht dat je dit zelf als werkgever vast kunt stellen in de uitvoeringsovereenkomst die je sluit met de verzekeringsmaatschappij.

 

 

Quote

Is pensioen verplicht voor alle werknemers?

De Pensioenwet gaat uit van de gedachte dat een werkgever de vrijheid heeft om zelf te bepalen of hij een werknemer een aanbod doet tot het sluiten van een Pensioenovereenkomst. Vervolgens heeft de werknemer dan de keuze of hij dit aanbod wil aanvaarden of niet. In eerste aanleg kunnen werkgever en werknemer dus gezamenlijk beslissen of de betreffende werknemer deelnemer wordt in de pensioenregeling.

Het kan echter ook zo zijn dat de werkgever in de Uitvoeringsovereenkomst met een verzekeringsmaatschappij heeft afgesproken dat alle werknemers verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling. Bij het afsluiten van een pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij zal een werkgever dus vooraf moeten bedenken of er sprake gaat zijn van een verplichte deelname. Indien hij hiervoor kiest, kunnen de werknemers geen afstand doen van de geldende pensioenregeling.
Indien een werkgever slechts voor een gedeelte van zijn werknemers een pensioenregeling wil treffen dan biedt de wetgeving hiervoor voldoende mogelijkheid. Hij zal dit dan wel goed moeten vastleggen in de Uitvoeringsovereenkomst.
Verder zal hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst duidelijk moeten aangeven of hij de deelnemer een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet.

 

https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/pensioen/pensioen-inleiding/pensioenplicht

 

 

 

Edited by Rik ·

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 uur geleden, Rik · zei:

Ik dacht dat je dit zelf als werkgever vast kunt stellen in de uitvoeringsovereenkomst die je sluit met de verzekeringsmaatschappij.

 

Omdat het een contractuele bepaling is, in plaats van een wettelijke eis, kunnen de contractanten (verzekeraar en werkgever) dit onderling overeenkomen. 

In de praktijk zul je als werkgever geen verzekeraar vinden die een volledig vrijwillige regeling aanbiedt, maar er zijn wel tussenvormen zoals een basisregeling voor iedereen en een vrijwillige bijspaarmodule voor de liefhebbers. Benader daarvoor een pensioenadviseur (die heb je toch nodig, verplicht zelfs) 

 

 

7 uur geleden, UwJurist zei:

Voor bepaalde bedrijfstakken is sprake van verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zie pensioenfederatie.nl

 

SBI 453 (Technische Groothandel Auto-onderdelen) kent -buiten Michelin -geen  CAO. Zou er zonder CAO wel een aansluitingseis bij een BpF kunnen zijn?  En zo ja, hoe komt vraagsteller daar achter? De site van Pensioenfederatie noemt alleen de fondsen, niet de criteria (zoals Sectorindeling of SBI Codering) 

 


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Zou er zonder CAO wel een aansluitingseis bij een BpF kunnen zijn?  En zo ja, hoe komt vraagsteller daar achter? De site van Pensioenfederatie noemt alleen de fondsen, niet de criteria (zoals Sectorindeling of SBI Codering) 

Ja, ook zonder cao zou dat kunnen.
Bel bijvoorbeeld de pensioenfederatie of het informatienummer van de rijksoverheid: 1400.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, UwJurist zei:

Ja, ook zonder cao zou dat kunnen.
Bel bijvoorbeeld de pensioenfederatie of het informatienummer van de rijksoverheid: 1400.

 

Dank! Weer wat geleerd :classic_smile:

 


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 28-12-2018 om 16:04, HenkHenk zei:

Hoi Cosara, bedankt voor je reactie! Weet je heel toevallig ook waar ik dit kan terugvinden (wet & regelgeving)? 

 

Op 28-12-2018 om 18:48, Norbert Bakker zei:

In tegenstelling tot wat verzekeraars en pensioenfondsen soms  beweren (of op zijn minst suggereren...) staat er in de  Pensioenwet niets vermeld over verplichte deelname: dat is  alleen een contractuele verplichting, geen wettelijke.

Norbert, dank voor je opheldering ... ik kon daarover in de wet niets vinden.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Excuses voor de late reactie maar alsnog enorm bedankt voor de reacties! Ik begrijp dat het dus wel degelijk mogelijk is om individueel pensioen aan te bieden maar dat  veel verzekeraars en pensioenfondsen daar moeilijk over doen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuten geleden, HenkHenk zei:

 Ik begrijp dat het dus wel degelijk mogelijk is om individueel pensioen aan te bieden maar dat  veel verzekeraars en pensioenfondsen daar moeilijk over doen. 

 

Niet helemaal goed begrepen dan. Pensioen individueel aanbieden kan niet: een pensioenregeling van een werkgever is altijd een collectieve regeling voor alle werknemers.

Alleen is deelname van werknemers volgens de Pensioenwet niet per sé verplicht.  De meeste verzekeraars en fondsen echter stellen deelname wel verplicht.

Een oplossing kan zijn om een basisregeling voor iedereen aan te bieden, met een vrijwillige bijspaaroptie voor wie wil. Raadpleeg daarvoor een pensioenadviseur; die heb je sowieso nodig.

 


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe verplicht je als werkgever je werknemers deel te nemen?


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 uur geleden, Branko Collin zei:

Hoe verplicht je als werkgever je werknemers deel te nemen?

 

Niet, je verleidt je bestaande werknemers met een goed aanbod dat ze niet willen weigeren. Per saldo is een pensioenregeling een arbeidsvoorwaarde die de werknemer véél meer oplevert dan dat het de werknemer kost (de meeste kosten maakt de werkgever)

 

Bij  introductie van een regeling bij bestaande werknemers is een kwestie van goed voorlichten en duidelijk maken dat de regeling er allen komt als (bijna) iedereen meedoet. Doet niet (bijna) iedereen mee, dan gaat het aanbod niet door.  In 26 jaar tijd nog nooit meegemaakt dat een regeling er daardoor niet kwam overigens :classic_smile:

 

Bij nieuwe werknemers is het simpel: het is onderdeel van de arbeidsovereenkomst en -voorwaarden, geen discussie 

 

Edited by Norbert Bakker
"(bijna)" toegevoegd. 100% deelname is niet altijd nodig, zolang het maar niet vrijblijvend is. Iedereen doet in principe mee, behoudens specifieke uitzonderingsgevallen

Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zojuist, Norbert Bakker zei:

Doet niet iedereen mee, dan gaat het aanbod niet door.

Hier meegemaakt (ergens in 1999) dat een werknemer een afstandsverklaring kon tekenen. Voor de rest ging het dan wel door.

 

Maar goed, misschien zijn de tijden veranderd en wordt dit door de verzekeraars niet meer toegestaan. NN kwam 15 jaar later ook prompt met de mededeling dat ze gewoon stopte met het 'product'. Overstappen was alleen mogelijk via een dure pensioenadviseur.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 uur geleden, Rik · zei:

Hier meegemaakt (ergens in 1999) dat een werknemer een afstandsverklaring kon tekenen. Voor de rest ging het dan wel door.

 

Zo werkt het nog steeds. De regeling is voor iedereen, tenzij een deelnemer en diens partner bij wijze van (hoge) uitzondering een afstandverklaring tekenen en de verzekeraar daar aan mee wil werken. Maar deelnemen is en blijft de norm,  geen vrijblijvende keuze ""ja doe, maar"

 

3 uur geleden, Rik · zei:

Maar goed, misschien zijn de tijden veranderd en wordt dit door de verzekeraars niet meer toegestaan

 

Voor zover mij bekend (ben al jaren geen  pensioenadviseur meer) staan veel verzekeraars afstandsverklaringen inderdaad niet meer toe  of stellen daar zeer strenge eisen aan. 

 

 


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog : Verzuim verzekeren wordt duurder; kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 297 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept