Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. De consument koopt nog wel, maar veel bewuster dan voor de crisis. Een prima ontwikkeling wat mij betreft. Want door de crisis wordt menigeen zich ervan bewust dat diens consumptie soms extreme vormen had aangenomen. Consumeren uit verveling of omdat men even niets leukers kon verzinnen. Wat kleine uitgaven betreft gaat de consument dus back to normal. Ook maakt de crisis heel duidelijk dat de marktwerking inzake bepaalde grote uitgaven nog steeds ongezond is. Meest treffende voorbeeld hiervan is natuurlijk de huizenmarkt. Werkend NL is jarenlang zodanig geconditioneerd, dat het bezit van een volledig gefinancierde eigen koopwoning bepaalde of je erbij hoorde of niet. Nu lijkt het weinig meer te zijn geweest dan een piramidespel waar alleen de eerste instappers, banken en gemeenten beter van zijn geworden. Maar wie weet verandert er hierdoor nu eens echt wat aanhet bestaande systeem. Verder legt de crisis het destructieve egoisme van bepaalde groepen in onze samenleving bloot: VVD, PVV en CDA willen nog steeds niets doen aan beperking van de hypotheekrenteaftrek en grijze beslissers (zogenaamde vertegenwoordigers van het volk) schuiven de rekening van stijgende zorg- en pensioenlasten het liefst zo ver mogelijk door naar jonge generaties. Wat dat betreft mogen we blij zijn met die Griekse toestanden. Want die tonen ons waar populistische politiek en het kortzichtig najagen van enkel de belangen van je eigen achterban toe leidt: een grote rokende puinhoop met alleen nog maar ontevreden mensen waar de rest van de wereld liever niets meer mee te maken heeft.
 2. Entrepreneurista, misschien ligt het aan mij, maar ik vind dat je nogal meewarig schrijft over die Tunesiër en tegelijkertijd hoog opgeeft over jezelf. En dat terwijl hij nota bene al 11 filialen heeft in 3 landen en jij alleen nog maar op internet zit te lullen dat je een topondernemer in de dop bent. Wat meer respect en bewondering richting die Tunesiër en enige bescheidenheid t.a.v. jezelf lijkt me niet alleen gezond, maar ook heel verstandig. En ondernemen is doen, dus put your money where your mouth is. Maak een plan e.d. en stel concrete vragen over concrete zaken als je vastloopt. Op higherlevel zijn er dan mensen genoeg die je verder willen helpen.
 3. iii, vraag jezelf eerst eens af waarmee jij je na het aantrekken van de manager in de praktijk nog bezig zal houden. Als je je straks nog steeds met elke punt en comma bemoeit, dan wordt het volgens mij erg moeilijk om de door jou gewenste manager te vinden. Dus het lijkt me belangrijk dat je zelf eerst meer managementtaken leert te delegeren voordat je 70% van je dagtaak aan een ander overdraagt. Ervan uitgaande dat er onder de huidige bedrijfsleiders niet één zit die het in zich heeft om door te groeien tot operationeel(?) manager, zou ik er zelf voor kiezen om voor de eerstvolgende 2 vestigingen 1 bedrijfsleider "nieuwe stijl" aan te nemen. Eén die wel de ambitie en de capaciteiten heeft om binnen 2 jaar meerdere vestigingen geheel te managen. Misschien dat de beste persoon voor die positie te vinden is onder je huidige concurrenten. Door de krachten te bundelen kunnen jij en hij dan 2 vliegen in klap slaan.
 4. Steinn, het belangrijkste fiscale verschil tussen een ondernemer van 64 en 65 is dat de 65-jarige geen AOW-premie meer betaalt (uit mijn blote hoofd zo'n 18% over maximaal 33.000 belast box-1-inkomen) maar juist AOW ontvangt. Als uw reguliere box-1-inkomen op uw 64e fors lager is dan op uw 65e, zal het fiscaal interessanter zijn om het pand te verkopen op uw 64e dan op uw 65e. Want als u uw aandeel in de stille reserve van het pand niet gebruikt voor een aftrekbare(!) koopsom voor een lijfrente (die ook dient ter omzetting van de FOR), dan wordt dat aandeel op uw 64e deels tegen een lager tarief belast. Maar als u vrijwel zeker weet dat u op uw 65e een veel hogere prijs krijgt voor het pand dan op uw 64e, dan zou u de verkoop ervan en de verhuizing van uw bedrijf beter kunnen uitstellen tot uw 65e. Maar laat eerst eens berekenen hoe hoog de belastingaanslag wordt als u geen lijfrente koopt. Want u moet nog behoorlijk wat winst maken voordat u als ondernemer 52% belasting betaalt.
 5. MMW, ik snap het niet. Je schrijft dat het financialleasecontract na 5 jaar is afgelopen. Normaliter betekent dit dat je eigenaar bent geworden van de auto. De auto gaat dan niet terug naar de leasemaatschappij. Sell and lease back kan in theorie natuurlijk wel, maar lijkt mij alleen interessant als je nu zeer grote behoefte aan een paar mille liquide middelen.
 6. Beste topicstarter, mocht er sprake zijn van een situatie waarin de winsten al een paar jaar erg laag zijn maar het pand een forse overwaarde bevat, dan zou ik u adviseren om eerst eens de fiscale gevolgen te laten berekenen van enkel de verkoop van het pand. Wie weet blijft via middeling de belastingdruk beperkt. Maar gedeeltelijke staking van de onderneming (in de zin van duurzame inkrimping) + verkoop van het pand heeft als voordeel dat u de overwaarde dan (deels) kunt gebruiken voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente.
 7. Adlasko, Hans startte zijn topic met het - weliswaar in de vorm van een vraag - beschuldigen van zijn voormalige zakenpartner van naiviteit en kwader trouw. Dat is niet niks. Dat vraagt om een uitleg die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Die heeft Hans in mijn ogen niet gegeven. Sterker nog, zijn uitleg wekt bij mij de indruk dat de handelwijze van diens voormalige zakenpartner eerder een weinig fraaie maar logische tegenreactie is op de manier waarop hij zich door Hans behandeld voelde (een behandeling in de trant van: "Ook al zijn we zakenpartners en heb je in mijn afwezigheid op bepaalde punten goed werk verricht, uiteindelijk maak ik hier nog steeds de dienst uit, want alle merkrechten e.d. staan op mijn naam. Bovendien ben jij veel te naief om de boel te leiden."). Misschien ben ik de enige die deze indruk krijgt van Hans zijn verhaal, is mijn indruk volkomen onterecht en gebaseerd op mijn mogelijk slecht ontwikkelde inlevingsvermogen. Maar misschien ook niet. Hoe het ook zij, voor een nette oplossing van een dergelijke zaak lijkt het mij van groot belang ook oog te hebben voor de toon waarop partijen elkaar tot dan toe hebben aangesproken. Want met een toon die onvoldoende getuigt van respect voor de ander bereik je in het zakelijk leven nu eenmaal bijzonder weinig. Anders dan jij kennelijk van mening bent Adlasko, vind ik dat dit dus wel degelijk hoort bij een zakelijke benadering van de zaak. En volgens mij heeft dat in dit geval ook tot een snelle oplossing geleid.
 8. Hans, ik was er niet bij, dus ik moet het doen met de wijze waarop jij de situatie hebt beschreven. En die maakt op mij nu eenmaal de indruk die ik heb beschreven. En ook al strookt dat volgens jou helemaal niet met de feiten, mijn indruk verandert er niet door. Het is nu eenmaal de toon die de muziek maakt. Dus wil je mensen voor je winnen (en echt wat bereiken), laat je ego dan niet de toon bepalen.
 9. Brood, ik heb het idee dat het kabinet het in jouw ogen nooit goed kan doen. Ik zou bijna gaan geloven dat een NL met een enorm legioen van in de marge rommelende zzp'ers jouw ideaal is. Dat mag uiteraard, maar als regeringspartij kun je natuurlijk niet voor zo'n "ideaal" zijn. Want ondernemers die voor hun voortbestaan in hoge mate afhankelijk zijn van een hoge zelfstandigenaftrek e.d., teren net als langdurig werkloze uitkeringstrekkers in feite op de zak van anderen.
 10. Hans, hoe lullig het ook allemaal voor je is, ik begrijp de handelwijze van de andere partijen wel. Want jouw gezamenlijke brainstormsessie leverde o.a. ooit de perfecte handelsnaam op en het eerste wat jij doet is deze op jouw naam laten registreren. Vervolgens laat je de ander lekker zijn gang gaan en die weet er ook zonder jou zowaar al een leuke business van te maken. En nu je weer in de gelegenheid bent om actief te participeren, wrijf je de ander onder de neus dat het officieel jouw merk is en schrijf je dat "jij" het zaakje nu wel even verder gaat uitrollen. Dat komt op mij nogal egoistisch, egocentrisch en blaaskakerig over. Als jij werkelijk van grote waarde bent voor de anderen, dan zou ik hen daar vooral van proberen te overtuigen. En tegelijkertijd zou ik dan volmondig erkennen dat de anderen ook van zeer grote waarde zijn en dat jullie allemaal gebaat zijn bij een goede samenwerking. Zo'n insteek lijkt me heel wat vruchtbaarder dan op je strepen gaan staan en een potje gaan zwartepieten.
 11. Brood, de reden is vereenvoudiging en ondernemers niet straffen als ze meer winst maken. En wees nu eens eerlijk, is het een verlaging van de aftrek die jou in de richting van een dienstbetrekking duwt, of is het je lage winst? NB: Ondernemers betalen pas belasting bij een winst van meer dan 18k, werknemers betalen al belasting vanaf zo'n 7k. PJ Odems, er is geen "maar". Wel moet je voldoen aan het urencriterium en kan de fiscale winst van niet-starters er niet negatief door worden.
 12. Enkele fiscale nieuwtjes: 1. Fordotatiemaximum verlaagd van bijna 12k naar bijna 10k; 2. Zelfstandigenaftrek wordt vast bedrag ad 7.280; 3. levensloopregeling, spaarloon en doorwerkbonus worden vervangen door vitaliteitsparen (ook ondernemers kunnen hiervan gebruik maken; maximaal 5k per jaar; maximaal 20k sparen; geen aftrekruimteberekening nodig; opnamedoel volkomen vrij).
 13. Deze casus toont maar weer eens aan dat de vraag: "Wanneer van eenmanszaak overgaan naar een BV-structuur?" geen kwestie is van een simpel rekensommetje, maar van een goede inventarisatie van iemands situatie en wensen, het op een rij zetten van de fiscale, juridische, financiële en andere voor- en nadelen van de verschillende opties en van het uitwerken van een paar scenario's. Het uiteindelijke antwoord hangt helemaal af van iemands eigen waardering van de voor- en nadelen, dus een eenduidig/exact antwoord is door een adviseur per definitie nooit te geven. Domweg stellen dat een BV pas interessant wordt vanaf een winst van 150k is dus typisch een opmerking van een "adviseur" die er helemaal niets van begrepen heeft, ook al zou je misschien denken van wel. En vergis je niet: ik heb zelfs eens mee mogen maken dat een fiscalist van Deloitte tijdens een KvK-seminar over dit onderwerp doceerde dat het pas interessant is om de BV in te gaan vanaf een winst van meer dan 200k . Te idioot voor woorden!
 14. LukasV, lees de voorgaande bijdragen in dit topic en je weet precies wat wel en niet mogelijk is. Laat één ding duidelijk zijn: als je het gehuurde tot je ondernemingsvermogen rekent (en ook kunt rekenen), dan heb je niets meer van doen met de regels voor werkruimte in de woning die tot het privé-vermogen behoort. Kees10, die vriend van jou kan heretiketteren als er zich een bijzondere omstandigheid voordoet die heretikettering rechtvaardigt. Die bijzondere omstandigheden kan hij misschien zelf wel creëren. Hij kan e.e.a. het beste aanpakken in overleg met een terzake kundige fiscalist, want in dit soort zaken is het ook zeer belangrijk hoe je e.e.a. aan de fiscus "verkoopt".
 15. Kees10, ik ben wel benieuwd van welke soort adviseurs je tot dusverre gebruik hebt gemaakt: boekhouder, accountant, CB-belastingconsulent, CB-belastingadviseur, FB-belastingadviseur, fiscaal jurist (mr.), fiscaal econoom (drs.), of nog iets anders? Want de laatste 3 genoemde categorieën adviseurs plegen zich veelal fulltime bezig te houden met fiscale zaken, dus die hadden het moeten weten. Voor de andere "adviseurs" zijn belastingzaken meestal niet meer dan een bescheiden nevenactiviteit naast het samenstellen van jaarrekeningen, dus daar moet je gewoon niet al te hoge fiscale verwachtingen van hebben. Of de belastingplichtige uit de Hof Arnhem-zaak ook gebruik heeft gemaakt van een adviseur, valt niet op te maken uit de uitspraak. De belastingplichtige had in ieder geval wel de ballen om het gechil zelfstandig voort te zetten. En de rechter liet vervolgens zien hoe je professioneel omgaat met zo'n fiscaal vraagstuk: netjes alle stappen doorlopen en de wetsartikelen (en uitspraken van betrokken partijen) daarbij op een goudschaaltje wegen als dat nodig is. Dat kost soms nogal wat werk en kan dus lang niet altijd uit, maar in dit geval loonde het voor belastingplichtige zeer de moeite. Veel types die zich bezighouden met belastingzaken, volgen echter liever de grote-stappen-snel-thuis-methode (op basis van oude kennis en onderbuikgevoel iets roepen wat aannemelijk klinkt), of varen blind op media waar alles in Jip & Janneke-taal wordt opgedist, maar waarin een goede juridische onderbouwing nogal eens ontbreekt. Vaak gaat dat goed, of komt men daar mee weg, maar soms valt zo'n "adviseur" door de mand en weten zijn klanten opeens waarom zijn uurtarieven en nota's zo aangenaam laag zijn. Goede raad vergt immers expertise + tijd en is dus duur. Helaas, het is niet anders. Gelukkig loont het voor impactvolle fiscale vragen vrijwel altijd de moeite om een expert in te huren. Ook kleine ondernemers doen er dus goed aan om voor die fiscale vragen rechtstreeks een echte fiscalist te raadplegen. Vragen inzake werkruimte in de woning behoren ook tot die categorie.
 16. Hoi Kees10, als jij de officiële huurder bent en het enkel gaat om een geheel gemend gebruikte woning (dus geen perceel met een geheel zakelijk gebruikte bedrijfshal + 1 zakelijk gebruikt kamertje in de woning), dan mag je de hele huur aftrekken en moet je inderdaad het bruto huurwaardeforfait aangeven over de hele woning, dus 1,3% x WOZ-waarde. Over de bijdrage van je vriendin voor het privé-gebruik kun je van mening verschillen. Enerzijds zou je zeggen dat het tot je bedrijfsopbrengsten behoort, vergelijkbaar met iemand die een vakantiewoning tot zijn ondernemingsvermogen rekent en ook opbrengsten geniet uit de verhuur ervan aan derden. Anderzijds valt te verdedigen dat dit een onbelaste privé-opbrengst is, omdat het betrekking heeft op het privé-gebruik van de woning en hiervoor al het bruto huurwaardeforfait in aanmerking moet worden genomen. Ik neig sterk tot het laatstgenoemde standpunt. Ook omdat als je het vergelijkt met een auto van de zaak die je voor nevenwerkzaamheden buiten die zaak om gebruikt, dit nevengebruik vanuit die zaak gezien kwalificeert als privé-gebruik.
 17. Qtje (geinige naam overigens ;D), gezien de werkzaamheden waarvoor dat kamertje wordt gebruikt, zou ik er geen huurovereenkomst van maken. Ten eerst lijkt me dat zo'n overeenkomst nergens op slaat, want van een echte verhuursituatie zal waarschijnlijk geen sprake (kunnen) zijn (het verhuurde staat niet exclusief ter beschikking van de huurder, want jij kan er zonder toestemming van de VOF waarschijnlijk ook gewoon in). Ten tweede ga ik er van uit, dat jij de enige bent die in dat kamertje als een ZZP'er werk voor de VOF doet . In dat geval geniet jij dus belaste opbrengsten (WUO/ROW) wegens administratiewerk en maak je: OF niet aftrekbare kosten voor een niet als zelfstandig deel van de woning kwalificerende werkruimte in een woning die tot jouw privé-vermogen behoort, OF wel aftrekbare kosten van een woning die (geheel) tot jouw ondernemingsvermogen behoort en waarvoor jij het bruto huurwaardeforfait moet bijtellen. In dit geval is de eventuele waardestijging belast bij einde van het zakelijke gebruik, of verkoop van de woning. De laatstgenoemde kostenoptie gaat erg ver, brengt flink wat administratieve rompslomp met zich mee en lokt mogelijk kostbare discussies met de fiscus uit. Kiezen voor die optie heeft dus alleen zin als je ZZP-werkzaamheden een behoorlijke omvang hebben, je daar nog een behoorlijke tijd mee door gaat en/of er bij het einde van je zakelijke gebruik of verkoop van de woning eerder sprake zal zijn van een waardedaling dan van een waardestijging. Dus als het qua opbrengsten nergens over gaat, keep it simple en stuur de VOF gewoon een nota voor het werk dat je doet en merk alleen je PC aan als ondernemings-/resultaatsvermogen, zodat je daar op af kunt schrijven.
 18. Stinkywinky, dat je het huurrecht van de woning als zakelijk aanmerkt, blijkt uit het feit dat je de huur e.d. opvoert als kosten van je onderneming en het bruto huurwaardeforfait opvoert als kostencorrectie wegens privé-gebruik woning.
 19. Stinkywinky, als je je huurwoning pas in 2010 voor meer dan 10% voor je onderneming bent gaan gebruiken, dan mag je het huurrecht daarvan in 2010 op je balans zetten. Want de tegenhanger van die 10%, oftewel 90%, is de concrete vertaling van de in fiscale kringen gebruikte term "nagenoeg geheel" en pas bij een nagenoeg geheel voor privé of zakelijke doeleinden gebruikt ding vindt de fiscale rechter dat er geen keuzevrijheid meer is. De grenzen der redelijkheid worden volgens de rechter dus pas overschreden als je een ding dat voor 10% of minder zakelijk wordt gebruikt, als ondernemingsvermogen etiketteert. Geef bij vragen van de fiscus hoe het in 2009 zat, dus aan dat het zakelijke gebruik van je woning toen nog minder dan 10% was, want dan doet er zich fiscaal gezien in 2010 een bijzondere omstandigheid voor op grond waarvan je het huurrecht in 2010 mag heretiketteren (zakelijk gebruik woning gestegen tot boven de 10%). Het is overigens de vraag hoe je het zakelijke gebruik van een woning moet berekenen: puur o.b.v. het relatieve aantal m2 of m3 (van de ruimte) die je gebruikt áls je een deel van je woning zakelijk gebruikt, of moet je die uitkomst nog vermenigvuldigen met de tijd van het zakelijke gebruik gedeeld door de tijd dat de ruimte überhaupt ergens voor wordt gebruikt (zakelijk of privé). Hoe dan ook, als er continu zakelijke spullen in een ruimte staan (bijvoorbeeld mappen met zakelijke administratie), dan kun je in ieder geval stellen dat die ruimte continu ook zakelijk wordt gebruikt. Mocht dat voldoende zijn, dan zou je je hele huis simpel kunnen aanmerken als continu zakelijk gebruikt vermogen, door in elke ruimte continu een zakelijk gebruikt ding te stallen. Dus in de woonkamer leg je wat ondernemerstijdschriften, in de keuken staan uiteraard de Senseo en koffie en thee van de zaak, in de garage stal je de auto (en ruitenwisservloeistof) van de zaak, in de hal hang je de sleutels van de auto van de zaak, in je nachtkastje ligt vanzelfsprekend het boek "Ondernemen voor dummies", op zolder bewaar je je oude administratie, in de kelder liggen je relatiegeschenken (flessen wijn) en op de WC hangt de ondernemerskalender die jou elke dag weer verse inspiratie geeft. En in de tuin staat natuurlijk niet alleen (al jaren) het bord "Te koop", maar ook een reclamebord voor je zaak en in het tuinschuurtje je fiets van de zaak. ;D
 20. Japsa, het huurrecht houdt op te bestaan, dus dat verdwijnt van de balans. Het eigendom komt ervoor terug, maar dit is een geheel andere rechtsverhouding, dus wat mij betreft moet je je weer de vraag stellen: in privé of op de balans?
 21. Leuk hoor, die rekenmodelletjes. Maar helaas zijn vragen als "de BV in of niet?" niet juist en volledig te beantwoorden door slechts een vergelijking te maken tussen één 1 jaar IB-onderneming en één jaar BV. Het kiezen van een bepaalde rechtsvorm heeft namelijk heel veel gevolgen: fiscale, juridische, administratieftechnische en commerciële. Voor het maken van de juiste keuze moet je eerst weten wat je huidige situatie is, wat je de eerstkomende jaren zakelijk en privé wil, hoe je die wensen denkt te gaan realiseren en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Pas dan kun je met goed fatsoen iets zinnigs zeggen over de rechtsvormen die daar het beste bij passen. En aangezien elke rechtsvorm zijn voor- en nadelen heeft en deze per definitie door iedereen weer op zijn/haar eigen wijze worden gewaardeerd, is het maken van de juiste keuze niet een kwestie van het invullen van een simpel rekenmodelletje dat maar één enkel aspect behandelt en dan ook nog maar heel summier. Helaas beste ondernemers, het is niet anders.
 22. HeRaFin, je slaat de spijker op zijn kop: niemand zit te wachten op hoge nota's. Vrijwel iedereen die de nota uit eigen zak moet betalen, is dus al snel geneigd om te gaan voor het goedkopere alternatief. Ook op het gebied van fiscale en juridische zaken. En waarom ook niet? Want net als spullen van het AH-huismerk kan ook dat best goed uitpakken. Je weet het alleen nooit zeker. Daarom is het verstandig om voor bepaalde zaken een erkend specialist te raadplegen. Bijvoorbeeld voor ingrijpende fiscaaljuridische beslissingen zoals die over (wijziging van) de rechtsvorm en de etikettering van gemengd gebruikte kostbare vermogensbestanddelen. Ook al heb je dan nog steeds niet de garantie dat je het perfecte advies krijgt, je hebt er dan wel veel aan gedaan om het wél te krijgen. Bovendien heb je - als het achteraf toch geen goed advies blijkt te zijn - dan een veel betere mogelijkheid om de adviseur aan te klagen en om de schade vergoed te krijgen. Een echte fiscalist is immers aangesloten bij een degelijke beroepsorganisatie met een gedegen permanente educatie- klachten- en tuchtregeling en zo'n fiscalist heeft ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Je kunt als kleine ondernemer dus ruwweg één van de drie wegen volgen: 1. bent niet bereid om te betalen voor goed advies, gaat in zee met de allergoedkoopste boekhouder, denkt dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen, geeft hem de schuld als er toch zaken fout gaan en neemt verder je verlies. 2. Je bent wel bereid om te betalen voor goed advies, maar vertrouwt geheel op je wat duurdere kwaliteitsboekhouder, en gaat ervan uit dat die zijn beperkingen kent, dus zo nodig op tijd een fiscalist inschakelt, of 3. Je bent bereid om te betalen voor goed advies, maar vertrouwt niet geheel op je wat duurdere kwaliteitsboekhouder, dus vragen over ingrijpende fiscale zaken leg je rechtstreeks voor aan een fiscalist die aan de hierboven genoemde criteria voldoet. Soms heeft zo'n fiscalist een goede samenwerking met één of meer goede maar niet al te dure boekhouders en doen zij allemaal waar ze het beste in zijn. Waarom zou je als kleine ondernemer dan nog onnodig risico lopen en alles via een boekhouder laten lopen waarvan je nooit zeker weet dat hij verantwoord omgaat met jouw lastiger fiscale vragen?
 23. Zo, één kneus maar? Kom ik daar even goed weg! En dan ook nog een compensatiereus en bijval van Joost! Dankje Joost! ;D Nattetas, waarschijnlijk ben jij één van de vele uitzonderingen op de regel die ik in mijn vorige post heb verkondigd, maar daarmee heb je mij er nog niet van overtuigd dat die regel niet klopt. Boekhouden en accountancy zijn gewoon een andere business dan fiscaal advies en vergen dan ook heel andere kwaliteiten en persoonlijkheden, al zijn er natuurlijk ook de nodige overeenkomsten tussen beide beroepsgroepen te constateren. Niet om er nóg een kneus bij te halen (maar feel free to do so), maar om mijn stelling nog iets meer te onderbouwen, dat boekhouders (door omstandigheden) niet altijd de beste fiscale adviezen geven, het volgende: Een boekhouder houdt i.h.a. niet van het kritisch lezen van ingewikkelde wetteksten en rechtspraak, want dat kost hem veel tijd. En zoveel tijd heeft hij i.h.a. niet inbegroot in zijn offerte voor het jaarwerk inclusief antwoord op "kleine fiscale vragen", zoals hij dat zo mooi, klantvriendelijk en vooral cryptisch weet te omschrijven. Daarom neemt menig kleine zelfstandige boekhouder in een voorkomend geval al snel zijn toevlucht tot een belastingalmanak waar alles in Jip &Janneke taal instaat, kijkt hij op de site van de Belastingdienst, of belt hij de Belastingtelefoon. En natuurlijk put hij ook uit zijn verzameling "Tips & Advies" waarin alles nóg bondiger en stelliger in staat en met van die handige wijsvingertjes erbij. Alleen bij "kleine vragen" waarbij hem het zweet uitbreekt en dit niet stopt tijdens zijn eigen korte speurtocht, raadpleegt hij misschien nog eens een fiscalist. Maar liever doet hij dat niet, want vaak krijgt hij dan eerst een hele hoop lastige vragen terug en ingewikkelde antwoorden met de nodige mitsen en maren. Vaak snapt hij zelf al niet waarom dat allemaal zo moet, dus dit doorspelen en uitleggen aan zijn klant ziet hij al helemaal niet zitten. Vooral de kleine zelfstandige boekhouder die houdt van kort, snel en duidelijk, is dus liever niet al te kritisch en kiest daarom liever een standpunt dat hij kort, snel en duidelijk kan verkopen aan zijn klant en zoekt daar de hem bekende passende argumenten bij. Een kort en duidelijk antwoord én geen hoge nota, wat wil je als klant nog meer? Niets toch? Dus de klant is helemaal blij en blijft klant.... ...Totdat de fiscus een boekencontrole komt doen en een streep haalt door datgene waarvan de boekhouder ooit had gezegd dat het wel kon, of de klant opeens iets over een aftrekpost leest of hoort, waarvan de boekhouder ooit had gezegd dat het niet kon. Dan is de klant opeens niet meer zo blij met zijn goedkope kleine zelfstandige boekhouder en zijn bijna gratis antwoorden op "kleine fiscale vragen". Had hij die "kleine fiscale vragen" waarvan hij al had kunnen vermoeden dat het antwoord en de fiscale gevolgen nogal wat minder klein zouden zijn, nou toch maar rechtstreeks aan een echte fiscalist gesteld...
 24. P.J., als fiscalist pur sang voel ik mij geroepen om te reageren op jouw post. Uiteraard weten veel accountants en administrateurs (boekhouders) ook best veel van fiscale zaken, maar dat betekent nog niet dat ze op fiscaal gebied ook het naadje van de kous weten, laat staan dat ze er goed over (kunnen) adviseren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de instelling waarmee gewerkt wordt. Een boekhouder is nog meer dan een accountant iemand die het liefst zo vaak mogelijk hetzelfde kunstje herhaalt: transacties inboeken en verwerken tot cijfermatige overzichtjes. Boekhouders en accountants zijn dus dol op steeds weer hetzelfde werk, want dat kun je zo efficiënt mogelijk inrichten. Om diezelfde reden hebben zij veelal een bloedhekel aan fiscaal maatwerk, want daarvoor moet je steeds weer opnieuw investeren in kennis zonder dat je bij voorbaat weet hoeveel elke investering in een bepaald onderwerp oplevert. Accountants en boekhouders vinden een kleine ondernemer en zeker een starter vaak dus een pain in the ass, of een veel-geschreeuw-weinig-wol-klant, want zo'n klant betekent veelal weinig administratie (efficiënt stampwerk), maar des te meer fiscaal maatwerk. Hun offertes en werkwijze passen ze daar vaak op aan = je betaalt als starter teveel voor het standaard stampwerk en er wordt te weinig aandacht besteed aan fiscale optimalisatie. Mijn welgemeende en oprechte advies aan elke starter is daarom: zoek een fiscalist die het stampwerk overlaat aan een goedkope boekhouder, maar die je met alle plezier helpt om de boel fiscaal te optimaliseren. Dan loop je niet onnodig fiscale voordelen mis en loop je het minste risico dat er verkeerde fiscale keuzes worden gemaakt. Nog even een voorbeeld om dit te illustreren: een vriend van me zocht als starter onlangs een goedkope boekhouder. Ik heb hem geadviseerd om zeker ook een offerte op te vragen bij een klein kantoor waar een CB-fiscalist de boel leidt én om elke potentiële partij de vraag te stellen of hij wegens werken in/vanuit zijn woning een deel van de huur kon aftrekken. De CB'er was de enige die het juiste antwoord/advies op deze vraag gaf (zie elders op deze site), waardoor dat het enige kantoor was dat hem geen aftrekpost van per saldo E 9.000 per jaar(!) door de neus boorde. En dat terwijl zijn totale offerte maar E 25 hoger was dan die van de andere partijen.
 25. Bas, gezien het doel: naast inkomsten uit advieswerk via de eigen eenmanszaken ook inkomsten genereren via gezamenlijke projecten (cursussen en trainingen) met beperking van de aansprakelijkheid, lijkt mij de door jou beoogde opzet prima. Een coöperatie kan ook, maar een BV-structuur komt vele malen vaker voorbij bij dienstverleners die je regelmatig nodig hebt en zal in de praktijk dus behoorlijk wat goedkoper te beheren kunnen zijn. Verder heb je dan wat meer keuzevrijheid qua dienstverleners en loop wat minder risico dat er fouten worden gemaakt in de uitvoering. En het is maar hoe je er tegenaan wil kijken, maar in organigrammen wordt er altijd gedacht vanuit eigendom en bestuur bovenin en operationele activiteiten onderin. Vanuit die optiek hebben jij en je 2 zakenpartners elk hun eigen EMZ en elk 1/3e van de aandelen in de gezamenlijke BV aan welke jullie leiding geven. Zolang jullie alle opbrengsten van de BV (minus een bepaalde marge voor de kosten van de BV) uitbetalen aan de EMZ'en wegens inkoop werk derden, hoeven jullie mijns inziens niet bang te zijn voor discussies met de fiscus over gebruikelijk loon. Alle winsten worden dan immers al belast in box 1. Mogelijk onstaat er wel enige discussie met de fiscus of jullie je eigen belang in de BV op de balans van je eigen EMZ moeten zetten (verplicht ondernemingsvermogen). Afhankelijk van ieders ambities en succes, valt het te overwegen om het belang in de gezamenlijke BV direct te houden via een personal holding. Want dan vindt er geen IB-heffing plaats bij dividenduitkeringen vanuit de werk-BV aan de holdings of bij verkoop van het belang in de werk-BV. Verder kan de eigen EMZ vroeg of laat worden ingebracht in de eigen personal holding, of kan hiermee een VOF worden aangegaan om maximaal te kunnen profiteren van de fiscale voordelen die er zijn voor IB-ondernemers en DGA's.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept