Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Joost Rietveld

Het MKB heeft inkoop nog niet ontdekt!

Gepubliceerd op 20 mei 2010 | 36 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Menig MKB-er heeft verkopers in dienst. Personeel dat tegen een goed salaris ervoor zorgt dat jouw omzet stijgt. De truc is dat je verkoper bij de klant de beste deal bewerkstelligt. Waarom vergeet menig MKB-er dan dat ook zij klant zijn? Waarom realiseren zij zich niet dat de verkopers van hun leveranciers precies hetzelfde doen met jouw bedrijf? Jij koopt in bij verkopers die erop getraind zijn uit jouw bedrijf de beste deal te krijgen tegen de hoogste prijs. Waarom wapen je jouw bedrijf dan niet tegen deze expertise door zelf juist goed in te kopen? Een korte cursus.

Doen we maar wat of letten we echt op onze uitgaven? Streven we daarbij wel het meest optimale resultaat na of is de prijs of juist de uitvoering alles bepalend? Als zoon van een inkoopguru is het toch wel eens tijd om te peilen onder het MKB of inkoop op de agenda staat.

Er is veel literatuur over inkoop beschikbaar. Soms slecht, soms goed, soms briljant, maar vrijwel altijd geënt op grote ondernemingen. Dat is redelijk logisch. Zelfs bij de zeer grote ondernemingen van Nederland staat inkoop nog steeds in de kinderschoenen of op een eigen eiland. Waarom zou het MKB daarin dan voorop lopen? Nou, misschien omdat het MKB een voorsprong heeft op de multinationals: inkoop beïnvloedt direct het resultaat en wie is er nu beter op de hoogte van de financiële handel en wandel in zijn bedrijf: de corporate CEO of de MKB directeur/eigenaar? Je voelt het: klein is fijn, want de CEO legt verantwoording af over miljoenen/miljarden (veelal in procenten) maar de DGA ziet zijn salaris slinken als het verkeerd gaat en de IB ondernemer heeft simpelweg minder winst als inkomen. Die laatsten weten vaak veel beter waaraan hun onderneming geld uitgeeft omdat de schaal ervan overzienbaar is. Maar controleer je het ook?

Dus inkoop op MKB niveau. Hoe goed weet jij als ondernemer wat er besteed wordt in jouw bedrijf? Hoe, waaraan, bij welke leveranciers, tegen welke condities, met welke frequentie en voor welke behoeften? Waarom vraag ik dit?

Simpel: veel MKB-ers zijn te veel gefocust op omzetstijging. Meer klanten is meer omzet is meer geld voor de ondernemer. Je vergeet echter iets: meer omzet = meer omzetgerelateerde kosten! Meer afzet is meer inkoop. Meer facturabele uren is meer personeel. Kijk nu eens naar de uitgavenkant: minder kosten is? Juist, meer netto winst! Is dit dan een oproep om te snijden in de kosten? Nee! Absoluut niet! Dit is een wake-up call over het bestedingspatroon in jouw bedrijf. Want het is lek op veel meer plekken dan je denkt.

Even wat vragen en lessen als test:

 • De PC’s die je laatst vernieuwd hebt. Moesten die nu echt € 900 per stuk kosten of ben je nu in bezit van een PC-park dat veel meer kan dan waar je behoefte aan hebt? (Les 1: stem je inkoop af op de behoefte en niet op het maximaal haalbare);
 • De auto’s die jij en je personeel rijden, passen die bij je klant? Of zijn er signalen merkbaar dat de klant zich afvraagt of jouw uurtarief omlaag kan als je niet zou kiezen voor een uitbundig wagenpark (geldt ook voor huisvesting)? (Les 2: doe je niet groter voor dan je bent);
 • Heb je ooit onderzocht of andere leveranciers van zaken als papier, printoplossingen of klein kantoor inventaris hetzelfde kunnen leveren voor minder, of volstaat de catalogus van Viking of Office Center? (Les 3: ga niet zomaar akkoord met het eerste het beste aanbod);
 • Wie in jouw bedrijf koopt in? Dat lijkt een open deur, maar je zult verbaasd zijn over het aantal mensen dat daadwerkelijk inkopen doet voor je onderneming. Wie heeft autorisatie om dat te doen en welke voorwaarden heb je daaraan gesteld? (Les 4: behoud controle en beperk de verantwoordelijkheid);
 • Wordt periodiek beoordeeld of je leveranciers nog steeds optimaal presteren (prijs/kwaliteit)? (Les 5: de markt beweegt, beweeg mee)
 • Koop je diensten in? Vraag je dan eerst af waaraan je onderneming behoefte heeft, voordat je een dienstverlener kiest. Te veel ondernemers kopen diensten te duur in omdat het tarief competenties omvat waar ze nooit gebruik van zullen maken en te veel ondernemers kopen diensten in tegen een erg laag tarief met als gevolg dat ze schade lijden door een competentiegebrek bij hun dienstverlener. (Les 6: zoek de dienstverlener die past bij de behoefte van je onderneming (you get - but don’t always use - what you pay for));
 • Wat versta je onder inkoop? Ooit gedacht aan personeel, paperclips, de ICT hulp, de schoonmaker, de koffie, suiker en melk, de boekhouder, de telefoonservice, wit papier, Post It’s, archiefruimte, kasten, welk restaurant? (Les 7: inkoop omvat alle uitgaven die beïnvloedbaar zijn);
 • Hoeveel cent op elke binnenkomende euro (omzet) spendeer je aan inkoop? Maak daarbij onderscheid tussen omzet gerelateerde inkoop (directe kosten) en overige inkopen (indirecte kosten). Dit verdient wat toelichting:

  Met name in handels- en productiebedrijven is de omzetgerelateerde inkoop de grootse uitgave. Als je daarin een slag weet te maken (wie levert wat ik wil tegen de beste prijs?) zie je de brutomarge stijgen. Je kunt vervolgens kiezen om die besparing te houden of door te berekenen (een betere zin in deze context is ‘door te verminderen’) aan je afnemers. Dat is een kwestie van strategie (zorgt de prijsverlaging voor meer marktaandeel?). (Les 8: onderzoek waar je de grootste slag kunt slaan op inkoopbesparing en pas de winst toe op je verkoopstrategie).

  Separate les: als je nu denkt: \"mooi, ik ga de crediteuren betalingstermijn maar eens oprekken, omdat ik dan voor langere tijd meer geld onder mij houden kan\"? Ja, dat levert een rentevoordeel op. Nee, dit moet je niet doen! Je creëert een wankele basis met jouw leveranciers. Ergo: jouw leverancier zal minder snel bereid zijn zaken voor jou te doen of extra service te verlenen (zijn andere klanten betalen immers wel op tijd). Daarmee pleeg je alleen maar afbreuk aan de relatie met jouw leverancier.

  In het MKB zal dat er eerder toe leiden dat je leverancier de stekker uit de relatie trekt omdat hij veelal ook wel zonder jouw orders en te late betalingen kan. Hij/zij is niet afhankelijk van jouw orders, dus dicht jezelf dan ook niet de machtspositie toe door de betalingstermijn op te rekken.

  Samengevat: het MKB zou er goed aan doen als ze de volgende zin eens in praktijk brengen:

  \"Ik koop in naar vooraf vastgestelde (doch flexibele) behoeften bij een leverancier die tegen de beste prijs in die behoeften kan voorzien\".

  Dat vereist een eerste inzage in de lekken in je onderneming en vervolgens een planmatige inkoop:

 • Bezie welke inkopen de grootste invloed hebben op je brutomarge of brutowinst;
 • Begin daarna met het in kaart brengen van wie wat inkoopt en waar;
 • Baken dat vervolgens af tot een beperkt aantal mensen die jouw toestemming hebben om in te kopen;
 • Baken ook de inkoop af naar categorie. Het heeft geen zin om paperclips bij Office Centre te bestellen en de Post-Its bij de Makro;
 • Definieer wat de behoefte is. Denk bij de uitgaven aan de toegevoegde waarde van een duurdere optie. Betaalt zich dat ergens terug, op welke termijn en hoe? Zo niet, kies dan de optie die volstaat en niet de optie die meer biedt dan nodig;
 • Verwacht van de inkopers dat ze – voordat ze een offerte opvragen – zich ervan vergewissen dat de inkoop voorziet in de behoefte en dat die behoefte niet overstegen wordt (conformiteit aan de behoefte);
 • Laat hen meerdere offertes aanvragen, liefst 4 of 5 per categorie;
 • Kies de offerte die datgene levert wat conform de behoefte is tegen de beste prijs (vergeet de randvoorwaarden als service en garantie niet!);
 • Vergeet nooit dat de markt verandert en dat lopende contracten aangescherpt kunnen worden als derden laten zien dat zij beter kunnen leveren.
 • Bovenal (veel voorkomend in het MKB): je koopt vaak in bij grotere ondernemingen dan de jouwe met dito ervaren verkoopmedewerkers. Zij zijn erop getraind om jou als klant te werven of te behouden. Leg ze het vuur aan de schenen! Je koopt immers ook geen auto voor de catalogusprijs! En val aub niet voor mooie dames of heren. Quasimodo was immers ook geen sales-man.

  Lijkt dit te veel werk? Bedenk je dan eens hoeveel uren je steekt in de verkoop en acquisitie (over omzetgerelateerde kosten gesproken). Planmatige inkoop vergt enige inzet, maar als alle voorwaarden en variabelen eenmaal duidelijk zijn, dan zal besparing op inkoop zich een veelvoud sneller terug verdienen dan groei van omzet of afzet.

  Tot slot: veel relaties in het MKB zijn gestoeld op een lange en intensieve samenwerking. Sommige bedrijven vertrouwen elkaar blindelings en de samenwerking is helemaal top. Dat is erg veel waard. Ik bouw ook een ‘powerhouse’ om mijn diensten heen van leveranciers richting mij, waar ik 100% op vertrouw.

  Maar zaken blijven zaken. Binnen een dergelijk powerhouse is het echt niet noodzakelijk dat het principe voor wat hoort wat geldt, want je mag best kritisch blijven ten aanzien van hetgeen geleverd wordt voor welke prijs. Gaat de kwaliteit achteruit, dalen de prijzen om je heen wel of stijgen juist de prijzen van jouw leverancier? Dan mag je jouw leverancier daar best op aanspreken. Binnen een samenwerking is reciprociteit immers van grote waarde. Je leverancier kan dan kiezen gebruik te blijven maken van jullie samenwerking of los te laten. Als dat voor de ander geen reden is om de tering naar de nering te zetten, dan wordt het tijd om je boodschappen elders te doen.

  Succes!
  Joost Rietveld

  Joost Rietveld - Denarius Advies

  Joost Rietveld is als fiscaal en bedrijfsadviseur werkzaam onder de naam Denarius Advies en biedt bedrijfs- en fiscaal advies, ondernemerscoaching en advies over herstructureringen en rechtsvormkeuze.

  Meer columns door Joost Rietveld

  36 Reacties

  Hoi Joost. Nuttige column. Ik vraag me af of je dit zelf uit ervaring hebt vastgesteld?

  Mijn ervaring in het producerende MKB, is dat de inkoopprijzen van basisproducten al behoorlijk zijn uitgekauwd. Die ontwikkeling is al heel lang aan de gang. Door de concurrentie tussen toeleveranciers zit er nog maar weinig rek in en hebben die bedrijven ook geen vette winsten meer. Als je je inkoop in twee delen splits, dan krijg je dus naast het inkopen van grondstoffen/hulpmiddelen, een blok van zaken die uit diverse inkopen bestaat. Dat varieert van een website, ICT-middelen tot je telefoonkosten. In dat blok zit vaak nog veel ruimte om te besparen c.q. lager in te kopen. Daar valt nog best te kiezen en woedt soms ook nog een concurrentiestrijd om de gunsten van klanten te winnen. Ik denk dat je de teneur van jouw column in die sector moet bezien.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : P.J.Odems op 20 mei 2010, 12:19
  Hoi Joost. Nuttige column. Ik vraag me af of je dit zelf uit ervaring hebt vastgesteld?

   
  Weldegelijk uit eigen ervaring, door gewoon te bezien hoe het er bij onszelf en onze klanten aan toegaat. De inspiratie voor het stuk kwam echter wel voort uit een boek van mijn vader (het moet ergens beginnen).

  De teneur is IMHO dat iedereen eruit moet halen wat ze aan info nuttig vindt. Ik heb me niet specifiek gericht op een branche of doelgroep.

  groet
  joost
   
  Goed stuk! Heeft me aan het denken gezet.

  Het is inderdaad waar dat leveranciers heel gewiekst zijn in het bijvoorbeeld aanbieden van acties. En jij als klant maar denken dat ze het beste met je voor hebben!

   
  Quote : P.J.Odems op 20 mei 2010, 12:19
  Hoi Joost. Nuttige column. Ik vraag me af of je dit zelf uit ervaring hebt vastgesteld?

  Mijn ervaring in het producerende MKB, is dat de inkoopprijzen van basisproducten al behoorlijk zijn uitgekauwd. Die ontwikkeling is al heel lang aan de gang. Door de concurrentie tussen toeleveranciers zit er nog maar weinig rek in en hebben die bedrijven ook geen vette winsten meer. Als je je inkoop in twee delen splits, dan krijg je dus naast het inkopen van grondstoffen/hulpmiddelen, een blok van zaken die uit diverse inkopen bestaat. Dat varieert van een website, ICT-middelen tot je telefoonkosten. In dat blok zit vaak nog veel ruimte om te besparen c.q. lager in te kopen. Daar valt nog best te kiezen en woedt soms ook nog een concurrentiestrijd om de gunsten van klanten te winnen. Ik denk dat je de teneur van jouw column in die sector moet bezien.
   
  Ik denk zeker dat je hierin gelijk hebt PJ. Productiebedrijven weten vaak heel goed de beste prijs/kwaliteit-verhouding te vinden als het om hulp/grondstoffen gaat, dat heeft ook directe invloed op de marge per stuk/staffel. Juist op de kosten van overhead is nog veel winst te behalen.

  (Het eerste niet uit eigen ervaring, maar op gevoel. Het laatste weet ik wel uit ervaring.)
   
  Frans Sijtsma
  Moderator

  shelving
  Ook hier de 80/20 regel.

  van 80% van je kosten (meestal de grondstoffen/hulpstoffen of meest gangbare handelsproducten) weet je precies waar ze vandaan komen en daarop is inkoop gefocussed. De overige 20% valt nog sterk te verbeteren.

  Frans
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Laat ik t.a.v. de leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten dan het volgende opperen:

  Goed, we weten wat waar te halen valt en voor hoeveel. Maar heb je ooit geïnvesteerd in die relatie en getracht de deal met de bestaande leverancier te verbeteren? Heb je daarbij ook met regelmaat gekeken naar de markt?

  Ik schreef niet voor niets: de markt beweegt, beweeg mee.

  Als je in 1998 een prima deal hebt gesloten en sindsdien trouw bent aan die ene leverancier, waarom zou je dan genoegen nemen met die status quo en de markt negeren? Hoe weet je dan nog of jouw deal met dat bedrijf voor jou wel de beste optie in de markt is?

  groet
  Joost
   
  Leuke topic. Het is iets waar in ieder geval ik in het begin zeker nog niet bij stil stond. Tijdens het inkopen voor mijn verkoop hield ik alleen rekening met ruimte en geld. Inmiddels geleerd dat tijd ook belangrijk is.   Voor je het weet ben je 'n jaar bezig met alles verkoopklaar te maken terwijl je na 'n half jaar er sowieso weer moet inkopen wegens uitverkochte artikelen. Op zich niet erg maar het is wel zonde om hoge voorraadwaarde te hebben staan terwijl je daar ook wat van op je spaarrekening had kunnen zetten. Aan de andere kant kun je nadenken of de mislopende rente niet lager is dan de extra verzendkosten en tijd wat je kwijt bent om artikelen pas later weer in te kopen.
   
  Een erg sterke, en tot nadenken dwingende column, Joost!

  Het is eigenlijk een uitwerking van het welbekende gezegde:

  Verkopen zorgt voor omzet, inkopen voor de winst!
   
  Quote : joost rietveld op 20 mei 2010, 15:52
  Laat ik t.a.v. de leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten dan het volgende opperen:

  Goed, we weten wat waar te halen valt en voor hoeveel. Maar heb je ooit geïnvesteerd in die relatie en getracht de deal met de bestaande leverancier te verbeteren? Heb je daarbij ook met regelmaat gekeken naar de markt?

  Ik schreef niet voor niets: de markt beweegt, beweeg mee.

  Als je in 1998 een prima deal hebt gesloten en sindsdien trouw bent aan die ene leverancier, waarom zou je dan genoegen nemen met die status quo en de markt negeren? Hoe weet je dan nog of jouw deal met dat bedrijf voor jou wel de beste optie in de markt is?

  groet
  Joost
   
  Hoi Joost,

  In de metaalsector is relatiebeheer heel sterk opgebouwd. Gereedschappen voor je machines zijn een behoorlijk deel van je inkoop, maar zonder die gereedschappen doe je niks. Er zijn een paar goeie merken en soms komt er een Oost-Europees of Aziatisch merk bij. Als je zoiets een maandje hebt uitgeprobeerd ben je zo weer terug bij je oude leverancier, want goedkoop blijkt duurkoop. Standtijden veel te kort en te snel afwijkende toleranties.
  Dit geldt ook voor de matrijzenbouw. De stand der techniek in West Europa is 10 jaar verder dan in Oost Europa en nog eens 15 jaar verder dan in Azië. De wereld van de metaal is misschien nog wel een van de ouderwets werkende markten. De vertegenwoordigers van gereedschappen en matrijzen bezoeken de metaalbedrijven minimaal 1x in de 3 maanden en nemen dan de nieuwste snufjes door. Uiteraard kan er dan worden onderhandeld. De een weet dat ook de ander aan de weg timmert en die bezoeken doet. Vaak is dan het hebben van een "klik" met de klant net dat druppeltje om zaken te doen. Maar evenals de kleine financiële marges, is ook daar de marge klein. Je komt dan op het gebied van "gunnen" en soms ook wel van oneigenlijk mee uit eten en zo.
   
  met alle respect voor Odems en Joost...

  Maar toch, pas op als je met deze instelling in het VO gaat inkopen. In China kan bijvoorbeeld alles altijd goedkoper. Waardeer een verkoper die nee tegen je zegt. Dat is waarschijnlijk iemand waar je wat aan hebt.
  Odems, er zijn hier idioot veel matrijzenmakers en er worden hier voor idioot veel machine onderdelen gemaakt, van extreem hoge kwaliteit tot bagger. Je kunt er alleen niet zomaar vanuit gaan dat diegene die je de een mail stuurt met de laagste prijs ook direct de beste aanbieder is. Een Chinees bedrijf wat ik ken heeft Duitse ingenieurs in dienst, werkt met Westerse software en heeft topklasse CNC banken staan, die kunnen serieus goed matrijzen maken. Zijn ze de goedkoopste in China, nee. Lopen ze 15 jaar achter? Absoluut niet.
  Een echt goede inkoper weet globaal wat iets moet kosten, welke winst een leverancier moet kunnen maken en is zeer wantrouwend ten opzichte van te goedkope aanbiedingen. Een (groot) bedrijf wat dat aardig goed doet is bijvoorbeeld Toyota. Die weten wat iets mag kosten, weten hoe lang ene productieproces duurt en werken samen met, en geven adviezen aan, leveranciers om tot een optimale samenwerking te komen die wat oplevert voor beide.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System

  Niet het domme, voor een duppie op de eerste rang willen zitten, gedrag van veel Europese inkopers in het VO.
   
  StefanO
  Ambassadeur

  StefanO
  Joost, wederom een hele mooie!!

  Ik kan alleen maar be-amen dat er op inkoop behoorlijk wat verdiend kan worden. Het is in de regel de grootste 'waardemaker' na pricingoptimalisatie. De tips van Joost vind ik dan ook zeer waardevol die tegelijk een open deur lijken, maar het NIET zijn. Immers, veel ondernemers laten hier geld liggen. Men is er onvoldoende mee bezig.

  Wanneer ik dingen koop, kijk ik daar niet altijd hetzelfde naar. In veel gevallen ben ik een prijskoper en wil ik een scherpe deal. Maar er zijn ook gevallen waar ik vooral interesse heb in de waarde die wordt geleverd en de prijs minder relevant is. Relatie vind ik ook een element van waarde.

  Verder kan je de tips van Joost ook nog omgekeerd gebruiken en iets meer over je klanten te weten komen. Verkopen is immers niets anders dan je klant helpen zijn inkopen bij jou te doen! Dit column maakt inzichtelijk hoe klanten de inkoop beleven en daar kan je als verkoper ook weer baat bij hebben.

  @ Joost: mooi gedaan. En heeft de 'echte' guru er ook nog naar gekeken?
   
  Highio
  Moderator

  Highio
  What's in a name: 'Inkoop' van Gerco Rietveld is uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2010. Prettig leesbaar boek.

  Lees ook eens iets van Santema en Van de Rijt voor een structurele kijk op inkoopprocessen, zeker als je als adviseur of met grotere organisaties werkt.

  Groet,

  Highio
   
  Frans Sijtsma
  Moderator

  shelving
  De focus in dit draadje ligt naar mijn mening nog iets teveel op financiele voordelen

  In plaats van goedkoper inkopen kun je ook andere zaken meenemen, zoals kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, assortiment, transportcondities etc.

  Dat levert niet meteen financieel voordeel op, maar maakt je als onderneming wel beter.

  Dus mijn vraag is: Koop je zelf in op de manier zoals je eigenlijk van je klanten verwacht als je zelf opdrachten probeert te krijgen?

  Frans
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : Tonino op 21 mei 2010, 05:09

  Maar toch, pas op als je met deze instelling in het VO gaat inkopen.
   
  Even goed lezen Tonino

  Goedkoper was ook helemaal niet de strekking van de column. Het criterium is dat je naar beheofte tegen de juiste specificaties en vervolgens de beste prijs inkoopt! Dat is mijlen ver verwijderd van lukraak kosten besparen! Overigens: Toyota en ook Honda zijn de vooraanstaande ondernemingen als het op succesvol inkopen gaat waarbij inkoop daadwerkelijk een plek heeft in het businessmanagement en heel erg belangrijk is voor de keten (end-tot-end).

  Quote : StefanO op 21 mei 2010, 07:45
  @ Joost: mooi gedaan. En heeft de 'echte' guru er ook nog naar gekeken?
   
  Ik had zijn boek al gelezen, dus de column tot stand brengen was het probleem niet. Enkele fine tuning tips zijn natuurlijk wel verstrekt.  
   
  Quote : Frans Sijtsma op 21 mei 2010, 08:49
  In plaats van goedkoper inkopen kun je ook andere zaken meenemen, zoals kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, assortiment, transportcondities etc.
   
  Daarom gebruiken ondernemers die zich bewust zijn van de belangen van het inkoopproces een vendor list, waarin bovenstaande punten gerankt worden. Een goede vendor list geeft een subjectieve waardering van de leveranciers, zodat je een duidelijk beeld heb welke leveranciers het beste bij jou organisatie en goederenstromen passen.
   
  Frans Sijtsma
  Moderator

  shelving
  Ik neem aan dat je een objectieve waardering op basis van door jezelf opgestelde minimumeisen bedoelt?

  Klopt, wij monitoren ook zaken als
  - percentage leveringen op tijd
  - responstijden op offerteaanvragen, orders, en storingen/problemen
  - bereikbaarheid
  - prijzen
  etc.

  Het punt is alleen dat je ergens een balans moet zien te vinden tussen de tijd die je erin steekt en de verwachte meeropbrengst die je ermee behaalt.
  Je gaat al snel systemen optuigen die zoveel meetpunten hebben (vooral als je tientallen leveranciers hebt) dat het op een gegeven moment een kind met een waterhoofd wordt, en je de energie die je in nog meer inkoopvoordelen steekt beter in acquisitie kunt steken.

  In principe evalueren we met de 5 grootste leveranciers 3-4 maandelijks, de volgende 10 per halfjaar en de rest eens per jaar.

  Frans
   
  Hans v Nijnatten
  Ambassadeur

  913N
  De mensen waar ik zaken mee (allemaal MKB) doe hebben de inkoop al ontdekt. Maar dan wel beperkt tot de zaken die er echt toe doen. Dat mis ik in het verhaal. Je moet als ondernemer in mijn ogen vooral ondernemen en dat is veel meer  dan op de centen zitten bij de inkoop van alles wat los en vast zit.

  Als ik een kwartier besteed aan de inkoop van goedkopere bonen voor mijn espressomachine levert dat enkele euro's op.  Het kost dus meer dan het oplevert.

  De meeste kosten bespaar je in mijn tak van sport niet door scherper in te kopen maar door slim te produceren. Dan koop je vanzelf beter in. Je moet het klantontkoppelpunt zo laat mogelijk in het proces leggen en de producten zo veel mogelijk standaardiseren.

  Ik kan een klant diverse kleuren doppen aanbieden, diverse formuleringen, verschillende flacongewichten, wel/niet voorzien van een UV filter omdat één van de vloeistoffen (de rode) licht gevoelig is. Bij een lager flacongewicht heb je weer een stevigere doos nodig. Dus ik gebruik bij iedereen een iets zwaardere fles met UV filter en standaard dop en standaard doos en een standaard formulering. Aan het einde van de productielijn gaat er een klantspecifiek etiket op in een specifieke ter plaatse bedrukte doos. Ik koop dus grotere hoeveelheden van iets duurdere materialen waardoor ik uiteindelijk goedkoper produceer.

  Soms kan je heel inventief zijn met standaardiseren. Zo gebruik ik één parfum voor zowel de roze als de blauwe toiletvloeistof. Door het verschil in kleur en het verschil in concentratie gelooft niemand het maar het is wel zo. Ze lijken totaal anders. Voordeel is ook dat ze ook elkaars werking versterken in plaats van uit te doven, een effect dat je vaak ziet bij het mengen verschillende parfums.
   
  Quote : Frans Sijtsma op 21 mei 2010, 10:22
  Ik neem aan dat je een objectieve waardering op basis van door jezelf opgestelde minimumeisen bedoelt?
   
  Inderdaad. Een standaard vendor list bestaat niet. Het is belangrijk dat de punten die voor jou bedrijfsvoering essentieel zijn, voorkomen in de vendor list, en zwaarder meewegen dan zaken die minder van belang zijn. Dit is moeilijk te standaardiseren, omdat het ene bedrijf meer waarde hecht aan de kwaliteit, en de ander meer aan leverbetrouwbaarheid. Als je meer waarde hecht aan kwaliteit, zal je dit terugzien in de vendor list, waar kwaliteit in meerdere onderdelen opgesplitst zal staan.
   
  @Joost
  Ok, ok. Had hier laatst weer iemand die langskwam met een lijstje van 3 pagina;s waar een project/leverancier aan moest voldoen (ISO 9000, ISO 14000, FSC papier, MVO, etc. etc.) Daarnaast was natuurlijk de scherpste prijs belangrijk en gaat de fabriek die het hardst liegt het werk maken... ;-)
  Na de eerste aanbetaling is er dan voor de koper ook geen weg meer terug en gaat de fabriek gezellig z'n eigen gang.

  Daar wordt ik zo af en toe erg moe van... ;-)
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Dat begrijp ik (inmiddels) wel goed. Maar de vraag is wie zich in deze opstelt als inkoper. Is dat de liegende fabriek? Dat denk ik dus juist niet. Die fabriek is uit op omzet, hoe dan ook. Dat maakt haar geen inkoper.

  Bovendien is de verkoper in deze degene die ook lessen te leren heeft. Blijkbaar volstaat voor hem dat zijn eisen ingewilligd worden en heeft deze geen enkele interesse in een stabiele en krachtige leveranciersketen en dat is juist de kern van het pleidooi. Inkoop is onderdeel van een keten die loopt van de grondstof tot de consument (end to end) en het zou juist zo mooi zijn als elk bedrijf in die keten dit onderkent en de keten weet te versterken door zowel aan haar vraag- als aanbodkant de betrokken partijen te binden aan zich. Dat betekent dat dus ook verkopers een lange weg te gaan hebben.

  Mooie voorbeelden vind je bij bijv. IBM die in haar keten bedrijven in moeilijkheden ondersteuning bood om de ketenkracht te bewaren. BMW kent ook een dergelijke aanpak in haar keten dmv financiering van zwakkere broeders in haar toeleveringsketen. Maar goed, nu dwalen we wel ver af van het doel van de column  

  groet
  Joost
   
  Ewout Wolff
  Retired Mod

  webwolff
  Een column naar mijn hart. Zie alleen al de Viking/Wehkamp en andere direct seller-gidsen, die gericht zijn op het MKB voor allerlei kantoorspullen.
  Les : koop in als ondernemer, want dan krijg je bijna altijd goedkoper spullen dan als particulier.

  En dan je column: yup, herkenbaar. Heb een tijdje mogen meeluisteren met een groep inkopers voor de zorg en de bouw. En dan hoor je wat de voordelen zijn van een leverancier die tegelijkertijd aan een hele hoop omzet tegelijk (bij 1 of meerdere klanten tegelijkertijd) een prijs en bepaalde condities kan leveren.

  Dan begrijp je ineens waarom grotere bedrijven inkopers in dienst nemen.

  Dat roept dus op tot actie voor het MKB. Of voor Higherlevel. Waarom niet bepaalde behoeftes van leden gebundeld en zo inkoopvoordeel regelen ? ;-)
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Geweldig idee.

  De HL Inkoop Coöperatie. Daar kan ik best eens een plan voor bouwen...

  Wordt vervolgd
   
  Ewout Wolff
  Retired Mod

  webwolff
  HIC of HLIC ;-)

  Check: www.ichoosr.com Heeft al leuk werk gedaan voor de Vereniging Eigen Huis met energie ( http://eigenhuis.ichoosr.com/Energie/index.rails?actionId=118 ). Zij zijn geïnteresseerd. Zou een van de mogelijkheden kunnen zijn.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Doe dan maar HIC. Namen met LIC erin klinken toch raar  

  Even geneusd bij ze. Ziet er goed uit. Topic over openen?
   
  Highio
  Moderator

  Highio
  Ik ken diverse mensen die afgelopen dagen/weken via Eigen Huis energie voor één jaar of drie jaar ingekocht hebben. Ik stem voor de naam HL Inkoppers!

  Groet,

  Highio
   
  Is het 'n idee een topic te starten waar je adressen kunt uitwisselen waarvan je het idee hebt dat de prijs daar het laagst is? Bv enveloppen - pakketten - printpapier - stickers - kortom allerlei producten die je vaak nodig hebt en anderen wellicht ook wat aan hebben. Of lopen we dan teveel risico op spam? Zou fijn zijn als zoiets kan, scheelt velen misschien weer zoeken....
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : Sandra B. op 10 juni 2010, 12:09
  Is het 'n idee een topic te starten waar je adressen kunt uitwisselen waarvan je het idee hebt dat de prijs daar het laagst is?
   
   
  Dat was nou juist niet de strekking van het verhaal!!
  Enkel jagen op goedkoop wordt vanzelf duurkoop
   
  Naar voorbeeld van http://www.kieskeurig.nl/

  Ik vraag me af hoe je zoiets zou kunnen laten werken.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Dan zou een HL georiënteerd platform een beter idee zijn....zoals aangegeven door Ewout
   
  Inderdaad.

  Makkelijker te realiseren is misschien een aparte sectie met topics met voor HL belangrijke vergelijkingssites.

  (Eerst gewoon een topic starten om te kijken of zulke sites bestaan en of er animo voor is.)
   
  Quote : joost rietveld op 10 juni 2010, 12:32
  Dan zou een HL georiënteerd platform een beter idee zijn....zoals aangegeven door Ewout
   
  Hoe moeilijker (abstracter) de naam, hoe moeilijker mensen erover gaan denken.

  Misschien dus weer een aparte sectie: "wie wil met mij samen ..... kopen?"
   
  Quote : joost rietveld op 10 juni 2010, 12:21
  Quote : Sandra B. op 10 juni 2010, 12:09
  Is het 'n idee een topic te starten waar je adressen kunt uitwisselen waarvan je het idee hebt dat de prijs daar het laagst is?
   
   
  Dat was nou juist niet de strekking van het verhaal!!
  Enkel jagen op goedkoop wordt vanzelf duurkoop
   
  Sorry voor onduidelijkheid, als het een bedrijf is met lage kwaliteit / slechte service / late levering etc etc hoeft het ook niet meer. Het ging me meer erom tips uit te wisselen over waar je zelf graag koopt enzo....twijfel alleen of het niet erg spamgevoelig wordt.
   
  Gewoon plaatsen. Als er problemen komen zie je dat dan wel weer. En om nou op voorhand iets niet te doen uit angst voor ongewenste reclame ...

  It's easier to ask forgiveness than it is to get permission
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  By all means, trap maar af zodra je een idee of tip hebt, maar waak ervoor (doen wij ook wel) dat het geen spam topic wordt
   
  Ik wilde toch graag mijn complimenten geven voor dit artikel, Joost. Het heeft me echt aan het denken gezet. Er kan op inkoop behoorlijk wat verdiend worden.

  Bedankt voor deze eye opener.

  Groet,
  Patrick
   
  Beste Allemaal,

  Vindt het een goed geschreven colum alleen denk ik dat site's als kieskeuring of beslist niet een heel duidelijk beeld geven. Een besparing op inkoop zit niet alleen in de kostprijs maar denk ook eens aan de manier van facturatie, grote van het assortiment (zie kantoorartikelen), levertijden, retouren, betalingstermijnen en zo kan ik nog wel een aantal opnoemen.

  Ik zie het in mijn eigen business er zijn veel online aanbieders, prijzen zullen wellicht 5% schelen maar meedenken met een klant gebeurt er niet. Een deskundig advies blijkt vaak goud waard te zijn. De bittere smaak zal lang blijven hangen, en de scherpe inkoopprijs verdampt snel als blijkt dat je een kat in de zak hebt gekocht.
   
 • Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

  HIGHERLEVEL.NL COLUMN

  DGA met schuld aan eigen BV >500k wordt belast in box 2 vanaf 2022* en meer...

  Joost Rietveld

  Joost Rietveld | 40 reacties

  *Om met de asterisk te beginnen: het is een wetsvoorstel, nog geen realiteit. Rutte III is op stoom en trekt daarmee een gordijn van rook op. Het is prinsjesdag en...

  Column insturen?

  Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

  We publiceren hem graag!

  COLUMNISTEN

  Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

  Ontmoet andere HL-leden!

  Kom met andere HL-leden bier proeven bij Jovius
  26 oktober 2018, 11 HL-leden aanwezig

  Partners

  HL wordt gefinancierd door

  Volg ons