• 0

KOR afschaffen

Dit blog zal mij niet echt populair maken bij (zeer) kleine ondernemers, maar dat risico neem ik voor lief. De KOR, ofwel de Kleine Ondernemers Regeling in de omzetbelasting moet weg, punt! Uitroepteken! Ik zal mijn best doen om hier ook wat onderbouwing aan te geven.

 

Het begin van het doolhof

Degenen die zich aangesproken voelen (en sommige andere ondernemers) kennen de regeling wel: indien je op jaarbasis niet meer BTW hoeft af te dragen dan 1.883 euro dan krijg je een korting van 2,5 maal het verschil tussen de berekende afdracht en die 1.883 euro. Is je afdracht (verschuldigde BTW min voorbelasting) op jaarbasis minder dan 1.345 euro dan hoef je zelfs niets af te dragen aan omzetbelasting. De KOR vermindert de BTW afdracht doorgaans echter niet verder dan tot nul.

 

Voorbeeld 1:

moet je 1.500 euro afdragen, dan krijg je een korting van 2,5 x (1.883 – 1.500) = 958 euro.

 

Je afdracht wordt dan geen 1.500 maar (1.500 – 958) = 542 euro.

 

Voorbeeld 2 (inzake de genoemde 1.345):

moet je 1.345 euro afdragen, dan krijg je een korting van 2,5 x (1.883 – 1.345) = 1.345 euro.

 

Je afdracht wordt dan geen 1.345 maar (1.345 – 1.345) = 0 euro. Worden we blij van. Denk je…

 

Inkomstenbelasting

Die 958 of 1.345 euro is wel een bate voor je onderneming en dus dien je die aan te geven als bedrijfsbate. En daarover betaal je? Inkomstenbelasting en premie ZVW. Volgens de cijfers van 2017 aan inkomstenbelasting minstens 36,55% en premie ZVW 5,4%. Samen al goed voor 41,95% van die zo heerlijk klinkende BTW korting. Van die 958 blijft netto dus maar 556 over en van die 1.345 resteert nog maar 780 euro (MKB-winstvrijstelling daargelaten). Rekent u gerust zelf uit wat er gebeurt als u in de 40,8% of 52% IB valt (wat bij de KOR zeldzaam is maar niet onmogelijk). Geld is geld dat geef ik toe, maar waarom zo omslachtig? Want voordat dit netto geld ook echt netto is, kom je nogal eens wat doodlopende stukken doolhof tegen.

 

De doodlopende paden

Als het u na de vorige paragraaf al duizelt, lees dan even verder. De KOR kan namelijk nogal veel complexer uitpakken dan u denkt en zeker dan u wenselijk acht. Voor u het weet, past u de KOR verkeerd toe of heeft u een adviseur nodig om te berekenen wat uw KOR is en ziet u het netto voordeel van de KOR opgaan aan advieskosten. Ik appelleer hier met name aan ondernemers die werken met BTW verlegd op hun inkopen en verkopen en/of prestaties verrichten buiten NL. In deze gevallen wordt de KOR voor de meeste ondernemers een doolhof van onlogica.

 

Even dollen:

 

- Omzet waarbij je BTW verlegd hebt naar de opdrachtgever telt wel mee voor de omzet volgens de KOR;

 

- Is er omzetbelasting naar jou verlegd dan telt die niet mee voor de omzet volgens de KOR maar wel als voorbelasting volgens de KOR;

 

- Koop je goederen of diensten in uit een ander EU-land dan telt dat niet mee als omzet voor de KOR maar wel als voorbelasting voor de KOR;

 

- Datzelfde geldt voor import van goederen en diensten waarbij de BTW naar u verlegd is uit niet-EU-landen;

 

- Met BTW belaste verhuur van onroerende zaken kent geen KOR;

 

- De KOR bestaat niet voor rechtspersonen. Enkel voor IB-ondernemingen (onderneming en dus niet ondernemer).

 

Bent u hier nog steeds? Mooi. Dan sla ik nog even snel twee keer rechts af, draai ik 360 graden en dan 2 keer links.

 

De regeling is een gedrocht.

Voor menig ondernemer die hiermee te maken heeft, gaat dit veel te ver voor het marginale voordeel wat ermee behaald wordt. Met de internationalisering van de handel en diensten kom ik op ons forum steeds meer vragen tegen over de KOR in relatie tot inkopen en leveringen binnen de EU. Soms is een antwoord snel te geven maar al te vaak is het voor de ondernemer onlogisch en ook niet duidelijk te maken.

 

Wat doe je dan?

Ga je gokken of koop je advies in, wetend dat een beetje adviseur zo weer de helft van je KOR teruggave afsnoept. Wat zou u doen? Want een foute aangifte kan betekenen dat de fiscus u uit het doolhof zal leiden maar niet per se zonder financiële schade. En laat de afdeling omzetbelasting nu juist beschikken over de meest alerte software en medewerkers. Op basis van de ingediende BTW-aangiftes en eventuele ICP-aangiftes kan de fiscus eenvoudig vaststellen of u de KOR al dan niet goed toegepast hebt. Zo niet dan nemen ze u bij de hand het doolhof uit, maar bij de uitgang staat een kassier.

 

Of die kassier terecht geld eist, is een tweede. En wilt u daar zekerheid over dan moet u naar de onafhankelijke doolhofcoach: een fiscalist. En ook die fiscalist kost geld.

 

Toegang tot het doolhof ontzegd?

Soms mag u niet eens naar binnen: rechtspersonen en belaste verhuur van onroerende zaken zijn uitgesloten, de grens van 1.883 euro (ooit 4.150 gulden) en de factor 2,5? Het is allemaal volstrekt arbitrair! Er is geen politicus meer die kan navertellen waarom deze voorwaarden zijn geschapen. En eerlijk gezegd ontgaat mij de logica ook. Waarom kan een kleine webshop de KOR toepassen als eenmanszaak maar niet als BV? Waarom 1.883 als grens en niet 2.000 en waarom een korting van 2,5 in plaats van 2,469751?

 

De uitgang

Wat levert de KOR nu precies op? Maximaal 1.345 euro netto. Dat geldt alleen in die gevallen waarin de IB-winst dermate laag is dat de bijtelling van de KOR op de winst uit onderneming van geen invloed is omdat het belastbare jaarinkomen (inclusief bijtelling KOR) lager is dan ruwweg 7.000 euro. Dan hebben we het dus over zeer kleine ondernemingen. Ik kan me voor geen seconde indenken dat die ondernemers bij de planning van hun financiën gedacht hebben “ohja, als ik nu eens de KOR benut dan helpt dat mijn liquiditeit enorm”. No way. Voor hen is de KOR een toetje die ze (mits goed geholpen of ingelezen) achteraf ineens toucheren. Is dat dan het doel van de KOR?

 

Of is de KOR er voor ondernemers die veel omzet maken tegen 6% en inkopen doen tegen 21%? Zij krijgen doorgaans BTW terug of dragen een beetje af. Moet daar de KOR dan iets bij helpen? Waarom bestaat de KOR? Wie is ermee gebaat en waarom?

 

Toon mij een ondernemer die recht heeft op de KOR waarvan we denken: “Precies! Juist deze ondernemer zou een korting moeten krijgen op zijn BTW-afdracht!”

 

Ik ken ze niet. En wat mij betreft zijn ze er ook niet.

 

De KOR

- Biedt geen stimulans tot groei;

 

- Geeft een te beperkt voordeel in relatie tot de mogelijke kosten;

 

- Handhaven en controleren door de fiscus kost te veel;

 

- Legt het fiscale voordeel bij de verkeerde groep ‘ondernemers’ die daar doorgaans toch al geen rekening mee gehouden hadden;

 

- Lijkt arbitrair en discriminatoir t.a.v. rechtspersonen en vastgoed verhuurders;

 

- Is nodeloos complex omdat NL (zoals zo vaak) doorschiet in het inpassen van haar wetgeving in de gewenste (EU) kaders.

 

- Is ingehaald door de ontwikkelingen en hopeloos ouderwets.

 

Waarom? Mis ik iets? Zie ik een groep ondernemers over het hoofd die niet zonder de KOR kunnen?

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Mooie column, Joost. In mijn naïviteit vroeg ik me bij te titel nog af: wie heeft er dan zo'n last van die onschuldige KOR? Na het lezen dan de column ben ik wel om: het brengt over het algemeen meer lasten dan baten.

 

Ik kan me voorstellen dat de KOR ooit is begonnen als kleine stimuleringspremie, of (waarschijnlijker) als lastenverlichting voor de Belastingdienst in het papieren tijdperk. Dat laatste argument geldt niet in het digitale tijdperk; door toegenomen controle leidt het blijkbaar zelfs tot lastenverzwaring door handhaving.

 

Stimuleringsregelingen zijn er al op een andere manier, al moet je voor de startersaftrek aan meer eisen voldoen dan voor de KOR, zoals het urencriterium. In mijn ogen niet zo vreemd, want ondernemers met zeer weinig uren en zeer weinig omzet zijn misschien wel niet te zien als ondernemers, waardoor deze stimuleringsregeling onterecht en dubbelop zou zijn. Als je voor je winst/inkomen afhankelijk bent van de KOR, dan kun je beter wat anders gaan doen.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Waarom beperken tot de KOR?

 

De Zelfstandigenaftrek en de Starteraftrek, alsmede de MKB-Winstvrijstelling zijn eveneens anomalieën in de belastingwetgeving.

 

... en laten wij vooral het door de Overheid noodzakelijk geachte onderscheid tussen IB-ondernemer en OB-ondernemer ook even onder het mes leggen.

 

Als de Overheid zo graag het aantal (zonnepaneel)ZZP-ers wil beperken, serveer bovengenoemde zaken dan met krachtige forehand af.

 

Saillant detail ... gezien de MKB-winstvrijstelling is de ZZP-er dus toch "gewoon" een MKB-er.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Men kan zich afvragen of de KOR een subsidieregeling is onder de ogen van EU.

Als dat niet zo is dan vind ik dat subsidie i.v.v. geen BTW op duurzame investeringen van zonnepanelen(particulieren) zou moeten kunnen.

Kan de gehele instap-uitstap OB-onderneming weggelaten worden.

 

Link naar reactie
 • 0

Waarom beperken tot de KOR?

Niet "beperken tot", maar "beginnen met".

 

Regels afschaffen moet je 1 voor 1 doen, want zodra je zaken breder trekt wordt de besluitvorming erg stroperig

 

Saillant detail ... gezien de MKB-winstvrijstelling is de ZZP-er dus toch "gewoon" een MKB-er.

Heeft iemand ooit anders beweerd dan? ;)

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Waarom beperken tot de KOR?

Niet "beperken tot", maar "beginnen met".

 

Regels afschaffen moet je 1 voor 1 doen, want zodra je zaken breder trekt wordt de besluitvorming erg stroperig

 

Saillant detail ... gezien de MKB-winstvrijstelling is de ZZP-er dus toch "gewoon" een MKB-er.

Heeft iemand ooit anders beweerd dan? ;)

Van ZZP naar MKB ... en zo zullen er nog wel meer zijn, terwijl de definitie heel duidelijk is.

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Als je voor je winst/inkomen afhankelijk bent van de KOR, dan kun je beter wat anders gaan doen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Toen ik het las, dacht ik...deze column komt me bekend voor. ;)

 

Anyway, er is inmiddels hoop. De staatssecretaros is het namelijk met je eens:

 

"Voor de kleine ondernemers is het reguliere proces van de Belastingdienst relatief complex, waardoor veel fouten ontstaan bij deze ondernemers. Ik onderzoek op dit moment of de btw-regelgeving kan worden vereenvoudigd door de huidige, complexe kleineondernemersregeling in de btw te vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling en hoop de Kamer daarover nog dit jaar [2016] te informeren."

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 1

Van ZZP naar MKB ... en zo zullen er nog wel meer zijn

Ach ja, verzekeraars en "DLA's", altijd een verrassende combinatie. Die verkopen ZZP pakketten voor ZZP-ers zonder én met personeel. Eén verzekeraar heeft een ZZP-pakket (Zaken zeker Plan) voor het (grotere) MKB ;D

 

terwijl de definitie heel duidelijk is.

Ja, iedereen die 0 tot 249 man personeel in dienst heeft is een KMO ;D. Stuk duidelijker definitie, maar Hollanders zullen daar vast iets op verzinnen: de KMOMP en de KMOZP bijvoorbeeld, alsmede de ZKKMO, MGKMO en de EGKMO

 

Anyway, er is inmiddels hoop. De staatssecretaros is het namelijk met je eens:

 

Je bedoelt Wiebos, die pas volgend jaar met de cijfers komt van de volkomen uit de hand gelopen vrijwollige vertrekregeling? Die heeft heel wat andere prioriteiten. Zijn vorige "vereenvoudiging", die van de VAR, is ook nog niet overal goed geland ;)

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
Zijn vorige "vereenvoudiging", die van de VAR, is ook nog niet overal goed geland ;)
Nee, die gaat ESA's marslander Schiaparelli achterna ... exploded on impact!

 

Met de vriendelijke goeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 2

Even citeren en reageren:

 

geplaatst door: Norbert Bakker Vandaag om 09:38:09

Heren Dijsselbloem en Wiebes, leest u mee?

 

Wiebes heeft het (nogal Wiebes) te druk met het DBA-fiasco, de door de fiscus zelf opgestelde vertrekregeling, de door de fiscus aan zichzelf zelfopgelegde VUT-boete van 2 miljoen, het geschuif met medewerkers van de fiscus van afdeling a naar x, bezwaarschriften die niet conform de wet worden afgehandeld, etc.

 

Kan iemand mij vertellen waarom hij nog steeds de STAS is?

 

geplaatst door: Ron van der Kolk Vandaag om 10:22:34

Ik kan me voorstellen dat de KOR ooit is begonnen als kleine stimuleringspremie

 

Het idee achter de KOR was het scheppen van een ondergrens in de BTW zodat ondernemers die de KOR kunnen toepassen zich op verzoek kunnen onttrekken aan de administratieve verplichtingen.

 

Dat was pré EU BTW-richtlijn. Door de invoering van de EU BTW-richtlijn is de KOR veel te complex geworden.

 

geplaatst door: Cosara Vandaag om 10:29:20

... en laten wij vooral het door de Overheid noodzakelijk geachte onderscheid tussen IB-ondernemer en OB-ondernemer ook even onder het mes leggen.

 

Dat is helaas niet aan onze overheid. NL heeft zich geconformeerd aan de EU-VAT-Directive, dus kom je inderdaad vreemde afwijkingen tegen zoals woon-werkverkeer (IB NL zakelijk, BTW EU privé). Maar daar kun je niet ineens vanaf stappen. Bovendien bevindt de KOR zich geheel binnen de marges die de EU-lidstaten hebben gekregen om een registratiemarge in te bouwen.

 

geplaatst door: Brood Vandaag om 11:00:29

Men kan zich afvragen of de KOR een subsidieregeling is onder de ogen van EU.

 

Is binnen de regels dus idd geen verkapte subsidie.

 

geplaatst door: prinsrachid Vandaag om 13:55:38

Toen ik het las, dacht ik...deze column komt me bekend voor.

 

Klopt, is eerder op HL aan de orde geweest, maar niet als column, en met de verder oplopende internationalisering van de handel en diensten wordt het steeds actueler.

 

Dat Wiebes dit onderkend heeft, was mij bekend. Maar hij heeft het nogal druk de laatste tijd :(

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Duidelijk overzicht van Joost. Maar wat doe je met die tienduizenden ondernemers die in de toneel, performance, cultuur en kunsten sectoren actief zijn? Zij moeten het doen met een heel karige gage en kunnen nauwelijks leven van hun winst. Die sector is al bijna helemaal kapot bezuinigd en als die de KOR moeten missen, is het er mee afgelopen. Of beschouwen jullie deze ondernemers niet serieus? Ze streven immers geen maximale winst en groei na, maar ze zijn wel degenen die "ons" verstrooing en verdieping brengen.

 

Link naar reactie
 • 1

Maar wat doe je met die tienduizenden ondernemers die in de toneel, performance, cultuur en kunsten sectoren actief zijn? Zij moeten het doen met een heel karige gage en kunnen nauwelijks leven van hun winst. Die sector is al bijna helemaal kapot bezuinigd en als die de KOR moeten missen, is het er mee afgelopen. Of beschouwen jullie deze ondernemers niet serieus? Ze streven immers geen maximale winst en groei na, maar ze zijn wel degenen die "ons" verstrooing en verdieping brengen.

Gezien mijn opmerking in dit draadje voel ik me aangesproken dus reageer ik maar. Als we als maatschappij vinden dat "toneel, performance, cultuur en kunsten" belangrijk zijn voor onze "verstrooiing en verdieping" en (mede) gefinancierd moeten worden door de maatschappij, dan lijkt het het me beter om dat eenvoudiger te doen dan via (verkapt?) ondernemerschap en complexe regelingen zoals de KOR.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Je reusgever blijkt al even ongenuanceerd te zijn op dit vlak. Jullie zetten eenvoudig een hele schare aan hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten in de "verkapte" hoek. Zullen we dan ook maar meteen de conservatoria en hogere scholen voor de kunst gaan afschaffen?

 

Link naar reactie
 • 0

Jullie zetten eenvoudig een hele schare aan hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten in de "verkapte" hoek. Zullen we dan ook maar meteen de conservatoria en hogere scholen voor de kunst gaan afschaffen?

Nee, dat is lekker genuanceerd ;D Ik heb niets tegen "hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten", maar als we deze mensen zo belangrijk vinden terwijl ze (in sommige gevallen) moeizaam een inkomen bij elkaar schrapen en afhankelijk zijn van de KOR moet dat toch beter geregeld kunnen worden? Het enige dat ik zeg is dat de KOR dan in mijn ogen een onjuist middel is om dat te subsidiëren en er in die gevallen mogelijk ook geen sprake is van ondernemerschap. Dat heeft verder niets te maken met "conservatoria en hogere scholen".

 

Mijn (best wel genuanceerde) mening over de waarde van die mensen en mijn mening over het al dan niet moeten subsidiëren daarvan laat ik in het midden en staat geheel los van mijn reacties. Het gaat hier immers om de KOR en het nut daarvan. Het KOR lijkt me namelijk niet bedoeld en niet geschikt om de Kunst & Cultuur sector mee te subsidiëren. Het is ook voor die sector een administratieve last.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Deze mensen zijn juist door "ons" De Maatschappij, in deze deplorabele toestand gebracht! En 99,9% van diegenen die in die branches werken, kunnen het redden door de KOR te kunnen benutten, hoe triest dat ook is. Dat zijn mensen die hun "winst" niet in materialisme zoeken, maar in spiritualiteit en die daarmee iets aan anderen willen overgeven. Als je nu botweg de KOR even afschaft, omdat dat toch zo'n gedrocht van een regeling is en je scheert elke ondernemer over één kam, door te stellen dat ze in zo'n toestand "maar een baan moeten zoeken." etaleer je jezelf als een culturele nitwit.

 

Link naar reactie
 • 1

Deze mensen zijn juist door "ons" De Maatschappij, in deze deplorabele toestand gebracht!

Ik deel je conclusie niet en voel me door de term "ons" ook niet aangesproken als veroorzaker.

 

En 99,9% van diegenen die in die branches werken, kunnen het redden door de KOR te kunnen benutten, hoe triest dat ook is.

Heb je een bron? Kun je dat onderbouwen? Maakt 1.345 euro bruto per jaar voor 99,95% van alle mensen in die sector het verschil tussen overleven of niet? Dat lijkt me schromelijk overdreven.

 

Dat zijn mensen die hun "winst" niet in materialisme zoeken, maar in spiritualiteit en die daarmee iets aan anderen willen overgeven.

Ik zeg niet dat dit een onjuist streven is, maar wel dat dit mogelijk buiten mijn fiscale definitie van ondernemerschap valt. Om me dan uit te schelden voor nitwit vind ik niet zo gepast. Het zal je mogelijk nog verbazen hoe sterk dit wel binnen mijn definitie van een zinvol leven valt.

 

Als je nu botweg de KOR even afschaft, omdat dat toch zo'n gedrocht van een regeling is en je scheert elke ondernemer over één kam, door te stellen dat ze in zo'n toestand "maar een baan moeten zoeken." etaleer je jezelf als een culturele nitwit.

Mijn mening over cultuur laat ik juist buiten beschouwing, al vul je die zo te lezen blijkbaar graag voor me in. Ik denk juist dat de KOR teveel ondernemers over een kam scheert, terwijl de regels daaromheen weer voor velen verschillen. Zie de column van Joost, de KOR is een complex gedrocht geworden.

 

Ik lees nergens in mijn reacties dat ik beweer dat mensen in deze sector "maar een baan moeten zoeken". Je maakt aannames over mijn ideeën. Als we kunst & cultuur als maatschappij belangrijk vinden zijn er allerlei manieren om dat te ondersteunen, denk aan subsidie, kunstcontracten vanuit de overheid, het basisinkomen en wat al niet. Daar kunnen we best over doorgaan, maar dit draadje ging over de KOR.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Je reusgever blijkt al even ongenuanceerd te zijn op dit vlak. Jullie zetten eenvoudig een hele schare aan hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten in de "verkapte" hoek. Zullen we dan ook maar meteen de conservatoria en hogere scholen voor de kunst gaan afschaffen?

Begrijpend lezen wordt moeilijk als emoties het denkproces blokkeren.

 

Het gaat niet over afschaffen, maar op een andere manier van financieren. Kunstenaars als "ondernemers" aan laten modderen is m.i. een ultieme vorm van financieel masochisme.

 

Maar wellicht is in uw antwoord sprake van Status quo bias? Mensen zijn geneigd vast te houden aan dingen die ze hebben, ook al weten ze, naar ik hoop, dat er betere alternatieven zijn.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 1

Het idee achter de KOR was het scheppen van een ondergrens in de BTW zodat ondernemers die de KOR kunnen toepassen zich op verzoek kunnen onttrekken aan de administratieve verplichtingen. Dat was pré EU BTW-richtlijn. Door de invoering van de EU BTW-richtlijn is de KOR veel te complex geworden. Dat is helaas niet aan onze overheid. NL heeft zich geconformeerd aan de EU-VAT-Directive

Laten we niet al te snel "Europa" de schuld geven van deze kromme regeling. Het is de halsstarrigheid van de Nederlandse politiek dat de KOR in huidige vorm er nog is. ;) Ik heb er namelijk nog eens op gezocht, maar het lijkt er op dat de KOR niet complex is geworden door de btw-richtlijn. Sterker nog, het blijkt niet eens uit de Europese koker te komen. Het is een puur Nederlandse regeling die hooguit door de richtlijn knarsentantend wordt gedoogd als 'bestaand recht'.

 

De kleineondernemersregeling wordt expliciet genoemd als regeling die behouden mag blijven, voor zover die regeling bestond bij het ingaan van de eerste btw-richtlijn in 1967 (artikel 14) of 1977 (artikel 24).

 

Als er (eindelijk) wordt besloten om de KOR af te schaffen, dán is men gebonden aan een in mijn ogen veel logischer Europees systeem van een omzetvrijstelling ter hoogte van 5.000 euro met een eventuele afbouw van de vrijstelling voor hogere omzetten (Artikel 285). Persoonlijk zou ik dat ook wel een logische grens vinden, aangezet de fiscus voor de inkomstenbelasting deze omzet ook min of meer als grens gebruikt voor resultaatgenieter / ib-ondernemers.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0

De kor is mi in het leven geroepen om de kleine ondernemer, de hobby-ondernemer en de bijklussende loonslaaf uit het zwarte circuit te halen en te bewegen zich bekend te maken en alvast een administratie op te zetten. "Later", als je dan groot genoeg bent, is de stap naar het ook afdragen van deze belasting dan een veel kleinere stap.

 

De kor en de ZA hebben daarnaast het karakter van een sturende maatregel om ondernemers die niet zoveel verdienen tegemoet te komen. Juist de grotere ondernemer heeft al snel de stap naar de bv, maar ook vele andere voordelen, bijvoorbeeld gemakkelijker toegang tot financiering, inkoop, etc.

waardoor daar sprake zou zijn van denivellerend effect van de belastingwerking.

Omdat dat nergens in de Westerse wereld de bedoeling is van belastingheffing, wordt dat met ZA en de KOR enigszins rechtgetrokken

Link naar reactie
 • 0

ik geef zeker nergens Europa de schuld van en beweer ook nergens dat onze kor uit de koker van de EU komt....

Zo kwam het wel een beetje op mij over. Sorry als ik het verkeerd had geïnterpreteerd. Ik bedoelde het verder ook niet beschuldigend, alleen maar informatief. ;).

 

Je leek in mijn ogen te suggereren dat de achterlijke complexiteit van de KOR mede kwam door de EU ("Door de invoering van de EU BTW-richtlijn is de KOR veel te complex geworden"). Maar dat is niet zo. De KOR is gewoon ingevoerd door Nederland zelf, niet Europa. Het is dus een éigen nationale wet, die niet is ingegeven door de richtlijn. Als ik het goed heb gelezen, was er in de oorspronkelijk richtlijn uit 1967 helemaal nog niets over opgenomen. En later - na wat wijzigingen - werden alle bestaande nationale regelingen gedoogd en voor de rest aan banden gelegd in de btw-richtlijn van 1977.

 

Verder zei je dat Nederland daar niet over zou gaan ("Dat is helaas niet aan onze overheid. NL heeft zich geconformeerd aan de EU-VAT-Directive"). Maar dat is ook niet zo. Het is eerder omgekeerd. De btw-richtlijn gedoogt de KOR als 'pre-existing'-regeling uit de jaren 60/70. Pas zodra de huidige KOR wordt afgeschaft, dán moet NL zich conformeren aan de algemene regeling in de btw-richtlijn (namelijk de omzetvrijstelling van 5.000 euro). En ik gok ook dat dat de regeling is die Wiebes voor ogen had in zijn brief.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 183 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.