Ga naar inhoud
 • 0

Artikel: Bitcoins en belastingen

Het is bitcoin wat de klok slaat. Dertig procent erbij, twintig procent eraf. In één week. Of zelfs één dag. Mensen die er in belegd hebben moeten over een stevige hand en een sterke maag beschikken. De koersontwikkeling van de meeste cryptovaluta voelden het afgelopen jaar als een dolle achtbaanrit. En de hoeveel aandacht besteed aan het onderwerp in de media lijkt de bitcoin definitief gemeengoed te hebben gemaakt.

 

Het gevolg is wel dat er begrijperlijkwijs ook steeds meer praktische vragen over cryptovaluta opkomen, met name als het gaat om de fiscale, jurdische en administratieve kant ervan. Soms kan de indruk ontstaan dat deze crypto currencies zó nieuw en bijzonder zijn dat het onmogelijk is om er goed mee om te gaan als het op boekhouden en belasting betalen aankomt. Ik denk dat veel mensen zich op dit punt graag van de domme (laten) houden, omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de astronomische koersstijgingen wel eens voor een onbetaalbare belastingaanslag kan gaan zorgen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

 

1. Bitcoins

 

Om een antwoord op die vraag te vinden, zal ik eerst uitgebreid ingaan op zoveel mogelijk aspecten van de bitcoin zelf. Hoe werkt een bitcoin en wat is het eigenlijk? Hoe (ver)koop je bitcoins vervolgens? En hoe bepaal je de waarde ervan? Op basis van de antwoorden op al die vragen kan mijns inziens een vrije goede inschatting worden gemaakt hoe je vervolgens deze munt moet behandelen – en tegen welke wettelijke en fiscale beperkingen je aan kunt lopen. En die kennis is weer van belang voor het bepalen hoe je met de bitcoin om moet gaan met betrekking tot de inkomenstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

 

1.1 Wat is bitcoin?

 

Bitcoin draait op zogenaamde blokketentechnolgie. Een blokketen (blockchain) is eigenlijk niets meer dan een grootboek (ledger) waarin iedereen alle transacties noteert. Dat grootboek is niet opgeslagen op één centrale plaats, maar in duplicaat bij gebruikers zelf. Omdat er geen centrale opslag of controle is op de juistheid van de blokketen, wordt er binnen het systeem vanuit gegaan dat de blokketen correct is, als het bij nagenoeg iedereen hetzelfde is.

 

Iedere gebruiker kan een nieuwe transactie toevoegen. Deze transactie wordt vervolgens meegedeeld (broadcasted) aan andere gebruikers, die de transactie controleren. Als er voldoende gebruikers zijn die de transactie hebben gevalideerd, wordt deze genoteerd in een nieuw blok (block) dat wordt vastgeklikt aan de blokketen. Als dat is gebeurd, wordt de blokketen bij alle gebruikers bijgewerkt. Het grootboek is daarna bij iedereen gesynchroniseerd. Transacties die eenmaal in het grootboek zijn opgenomen kunnen niet meer worden veranderd. Zo kan men er dus zeker van zij dat alleen de daadwerkelijke eigenaar van de bitcoins deze kan overboeken.

 

Het toevoegen van nieuwe blokken met transacties aan de blokketen heet delven (mining). Tijdens dat proces van delven worden nieuwe transacties gecontroleerd op juistheid. Zo wordt verkomen dat dezelfde bitcoins twee keer worden uitgegeven of dat er bitcoins worden overgeschreven die niet bestaan. Het delven gebeurt door met vrij geavanceerde computers een moeilijk cryptografische puzzels op te lossen. Degene die de puzzel oplost krijgt als beloning een aantal bitcoins en een vergoeding voor alle transacties binnen het blok.

 

Overigens is dit ook meteen een op termijn mogelijk zwak punt van de blokketentechnologie. De blokketen moet immers op steeds meer apparaten worden bijgehouden, geverifiëerd en gesynchroniseerd. En omdat het aantal transacties alleen maar toeneemt, wordt de omvang van de blokketen op ieder apparaat ook steeds groter. De schaalbaarheid op de lange termijn kan dus nog een probleem worden.

 

1.2 Hoe gebruik je bitcoins?

 

Om bitcoins te kunnen ontvangen en uitgeven heb je een bitcoinportemonnee (bitcoin wallet) nodig. Als je de bitcoinportemonnee opent gaat deze alle transacties downloaden via andere bezitters van een bitcoincoinportemonnee. Dat zijn inmiddels zoveel transacties, dat het soms dagen duurt voordat alles op je eigen computer staat. Het is aan te raden om een kopie te maken van het portemonneebestand (wallet.dat). Als je die namelijk kwijt raakt, ben je ook je toegang tot de bitcoins kwijt.

 

Je kunt de wallet ook beschermen met een wachtwoord. Maar ook hier geldt dat je het niet moet vergeten. Het wachtwoord is namelijk normaal gesproken niet meer te resetten in het geval je het bent vergeten. Al zijn er tegenwoordig ook weer websites die zich toeleggen op het kraken van je bitcoinwachtwoord. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre je de dát moet willen.

 

Het is mogelijk om een portemonnee te nemen waarbij de bitcoins of de blokketengegevens bij een derde partij (in de cloud) worden bijgehouden in plaats. Het nadeel hiervan is dat je erop moet vertrouwen dat het bedrijf je bitcoins goed zal beheren. Dat dat niet altijd het geval is bleek wel toen in 2013 het Mt Gox failliet ging.

 

Om vervolgens bitcoins te kunnen betalen heb je een zogenaamd bitcoinadres (bitcoin address) nodig. Deze kun je zelf aanmaken in je wallet. Een bitcoinadress bestaat uit 26 tot 35 cijfers en letters (bijvoorbeeld 1BvBMSEYstVetqTFn5Au4m4GXg7xJaNVN3). Een beetje vergelijkbaar met een IBAN, dat tegenwoordig uit 16 tot 34 cijfers en letters bestaat (bijvoorbeeld LC14BOSL123456789012345678901234). In dat opzicht lijkt de bitcoinportemonnee een beetje op een bankrekening. Net als bij IBAN zit er bij de bitcoinsoftware een interne controle op de juistheid van elk ingetypte bitcoinadres, maar dan beter. De kans dat je per ongeluk een verkeerd bitcoinadres intypt zou 1 op 4.290.000.000 moeten zijn.

 

1.3 Is bitcoin anoniem?

 

Er wordt vaak gedacht dat Bitcoins of cryptovaluta anoniem zijn, maar in feite zijn de bitcoinadressen van de bitcoin wallets zelfs minder anoniem dan een e-mailadres of een bankrekeningnummer. Een e-mailadres is meestal niet direct aan een specifiek persoon te gekoppeld, maar zodra een e-mailadres vaker gebruikt wordt, wordt het veelal ook steeds duidelijker wie er bij dat e-mailadres hoort.

 

Bovendien zijn alle bitcoinadressen én transacties tot aan het hele begin van de blokketen toegankelijk en doorzoekbaar voor iedereen. Als je dus ooit een spelletje in de Steam Store of een pizzaatje bij Thuisbezorgd hebt besteld met bitcoins, heb je eigenlijk al een aantal broodkruimels laten vallen.

 

Om je anonimiteit enigszins te waarborgen wordt aangeraden om voor iedere transactie een nieuw bitcoinadres aan te maken. Als iemand immers een bitcoinadres weet, kan die persoon via het openbare grootboek immers alle transacties inzien die op dat adres zijn uitgevoerd. Als je een nieuw adres aanmaakt voor een nieuwe transactie, zal alleen díe transactie met dat adres zichtbaar zijn.

 

Bitcoinadressen zou je dus misschien meer kunnen vergelijken met de serienummers op bankbiljetten. Het verschil is alleen dat bij transacties met bankbiljetten gewoonlijk niet wordt bijgehouden welk biljet met welk serienummer bij elke transactie van hand tot hand is gegaan. Papiergeld is dus feitelijk anoniemer.

 

Maar zelfs als je er zelf alles aan doet om anoniem te blijven, kunnen anderen door hun (betaal)gedrag alsnog je identiteit verraden. Bij elke transactie zijn immers altijd minimaal twee partijen betrokken en de mate van anonimiteit daarvan hangt af van de zwakste schakel. Via vrij eenvoudige analyse van alle transacties (die immers openbaar zijn) hebben onderzoekers al aanzienlijke stukken van het bitcoinnetwerk weten te deanonimiseren. Je kunt er dus eigenlijk niet zonder meer vanuit gaan dat je niet te traceren bent door gebruik te maken van het bitcoinnetwerk.

 

1.4 Is bitcoin geld?

 

Over de vraag of bitcoin geld is zijn de meningen verdeeld, maar juridisch en fiscaal lijkt het antwoord vooralsnog: nee. Zo is er geen fysieke munt die je kunt vasthouden. Het is eigenlijk niets meer dan een stukje software. Is het dan misschien digitaal geld?

 

Juridisch wordt bitcoin In Nederland niet gezien als geld in de zin van de Wet op het financieel toezicht, omdat er niet wordt voldaan aan alle wettelijke voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Zo zijn bitcoins niet uitgegeven in ruil voor ontvangen geld en is er geen vordering op de uitgever van de bitcoin. Bitcoins kunnen immers alleen worden gemaakt door bitcoins te delven (minen).

 

In 2016 bepaalde het Hof Arnhem-Leeuwarden verder dat het geen geld is in de zin van de wet, maar een ruilmiddel. Het kan worden gezien als een "zaak met de dagprijs" volgens 7:36 BW of een "vermogensrecht" volgens 7:47 BW. De rechtbank vond dat het handelen in bitcoin overeenkomsten had met de manier waarop dat gebeurt met bijvoorbeeld zilver of goud. Edelmetalen worden als belegging gezien en niet als gangbaar geld of wettig betaalmiddel.

 

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt de bitcoin in fiscale zin wél min of meer als een traditionele valuta erkend, althans voor wat betreft de omzetbelasting. Voor de inkomstenbelasting lijkt het Ministerie van Financiën vooralsnog uit te gaan van een waardering volgens dat van een LETS (Local Exchange and Trade System) ofwel lokaal geldstelsel. Het vervelende van die kwalificatie is alleen dat er in het geval van bitcoin geen LETS-organisatie is en dat de waarde dus ook niet centraal kan worden vastgesteld. De Europese Centrale Bank houdt het erop dat er sprake is van een virtual currency scheme (en dus niet van digitaal of electronisch geld), vanwege het gebrek aan tegenwaarde in echte valuta.

 

1.5 Hoe kom je aan bitcoins?

 

Om aan bitcoins te komen, kun je ze proberen te delven. Dat kost een hoop computerrekenkracht, maar hopelijk heb je dan na een héle lange tijd een aantal bitcoins in je wallet. De kans daarop is echter heel erg klein. Als je delvingssoftware in de achtergrond op je laptop zou draaien, zou het je zo maar honderden jaren kunnen kosten voordat je een bitcoin hebt gedolven.

 

Om fatsoenlijk te kunnen delven heb je dus eigenlijk een computer nodig met zóveel rekenkracht dat de kans op het oplossen van de benodigde cryptografische puzzels binnen handbereik komt. De hoeveelheid hitte die vrij komt bij dat delvingsproces is zo hoog dat sommige mensen inmiddels die warmte proberen te gebruiken om hun huis mee op temperatuur te brengen.

 

Maar als het kopen van zo’n dure computeropstelling geen optie is, kun je jezelf ook nog aansluiten bij een soort van delvingscollectief (mining pool). Daarbij zetten verschillende mensen hun individuele computers in om gezamelijk bitcoins te delven om vervolgens de gedolven bitcoins naar rato van ingezette rekencapaciteit te verdelen. Het wordt geschat dat maar liefst 80% van alle blokken door dit soort collectieven in China wordt gedolven.

 

Als delven op welke manier dan ook geen optie is, kun je ze altijd nog gewoon kopen bij een soort bitcoinwisselkantoor (bitcoin exchange). Er zijn er inmiddels een heleboel. Coinbase in the Verenigde Staten is de grootste, maar ook in Nederland en Europa timmeren veel bedrijven inmiddels veel bitcoinhandelsplatformen aan de weg, zoals Coinbase (VS), Litebit (NL), Bitrush (NL), BTCDirect (NL), Satos (NL), Bitcoin.de (DE), Cryptopay (GB) of Spectrocoin (GB).

 

1.6 Wat zijn bitcoins waard?

 

Hoeveel je voor een bitcoin krijgt bij verkoop of hoeveel je voor een bitcoin moet betalen bij aankoop hangt af van aan wie je het vraagt. De waarde van een bitcoin wordt namelijk op ieder handelsplatform afzonderlijk bepaald door vraag en aanbod. Omdat de hoeveelheid vraag en aanbod niet op ieder handelsplatform hetzelfde is, is ook de bitcoin niet overal hetzelfde waard. Toch ben ik van mening dat deze waardeverschillen een goede waardebepaling niet in de weg hoeft te staan.

 

Eén van de makkelijkste manieren is om de dollarwaarde te gebruiken van bijvoorbeeld Coinmarketcap. Deze organisatie geldt als autoriteit op dit gebied en wordt daarom ook als bron aangehaald in (Amerikaanse) overheidsdocumenten, zoals de SEC, de Accountability Office, de House Committee on Small Business en de Amerikaanse belastingdienst. Het handige van Coinmarketcap is dat zij de waarde van de bitcoin bepalen aan de hand van een gewogen gemiddelde van zo’n 400 verschillende bitcoinwisselkantoren.

 

Omdat Coinmarketcap de waarde van de bitcoin uitdrukt in Amerikaanse dollars, moet de waarde alleen nog worden omgerekend naar euro. Dat kan onder andere aan de hand van de officiële wisselkoerslijst van de Europese Centrale Bank (elke werkdag) of de Belastingdienst (elke eerste van de maand).

 

Er zijn verder nog een aantal goede alternatieven, zoals Coinbase, BitcoinAverage of WorldCoinIndex. Deze websites gebruiken allemaal een vergelijkbare manier van waardebepaling, namelijk door het nemen van een gewogen of ongewogen gemiddelde van de koersen op verschillende platforms, al dan niet op basis van kwalitatieve criteria.

 

2. Bitcoins en omzetbelasting

 

Het is een tijd onduidelijk geweest of er nu wel of geen btw moest worden berekend over de aan- en verkoop van bitcoin. In 2013 stelde de minister van Financiën zich nog op het standpunt dat er gewoon omzetbelasting moest worden berekend over de aan- en verkoop van bitcoins.

 

Eind 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat een bitcoin niet moet worden gezien als een goed of dienst, onder meer omdat dat "Bitcoin geen ander nut heeft dan voor het doen van betalingen". Bitcointransacties zijn sindsdien vrijgesteld van omzetbelasting. Ook hoeven er daarom geen facturen te worden uitgereikt en hoeft er ook geen administratie te worden bijgehouden voor de btw. Dat betekent evenwel dat je daarom geen recht hebt op teruggave van btw over gedane investeringen of aankopen.

 

Echter, dit laatste is alleen het geval voor zover het bitcoinverkopen betreft bínnen de Europese Unie. Je kunt namelijk alsnog btw-voorbelasting terug krijgen naar rato van je bitcoinverkopen búiten de Europese Unie. Als je dus een bitcoindelver bent en alle gedolven bitcoins aan een niet-EU partij verkoopt, mag je vervolgens ook alle betaalde btw over je inkopen en investeringen als voorheffing aftrekken.

 

Bitcoin heeft hierdoor een status aparte. Het wordt namelijk niet als geld beschouwd, maar is desondanks binnen de EU btw-vrij vanwege het feit dat bitcoin uitsluitend de fúnctie van geld vervult.

 

3. Bitcoins en loonbelasting

 

De enige manier waarop bitcoins en loonbelasting elkaar tegenkomen, is als werkgever en werknemer een loon in bitcoin of euro afspreken en besluiten om dat vervolgens voor zover mogelijk in bitcoin uit te betalen. In beide gevallen zal de werkgever zowel de aangifte als de afdracht in euro moeten doen, maar het uitbetalen van het loon kan in principe, mits met wederzijdse instemming uiteraard, gewoon in bitcoin. Dit wordt gezien als loon in natura. Er zijn echter wel een aantal praktische, wettelijke en fiscale beperkingen.

 

Als de werknemer afspreekt om het loon te ontvangen in bitcoin, kan dat sindskort niet meer onbeperkt. Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht dat het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon giraal wordt overgemaakt. Alleen het loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon mag op een andere manier worden uitbetaald, bijvoorbeeld in bitcoin. Hoewel deze regeling eigenlijk was bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, heeft het indirect dus ook gevolgen voor een eventuele loon(deel)betaling in bitcoin.

 

Het kan ook zijn dat het loon zélf in bitcoin is afgesproken. Omdat de koers van de bitcoin nogal heftig op en neer kan gaan, zou het dus kunnen voorkomen dat het afgesproken loon bij een enorme koersval zorgt voor een inkomen dat – in euro – lager is dan het minimumloon. In dat geval kan de werkgever niet volstaan met het lagere bitcoinequivalent, maar zal het (hogere) minimumloon moeten worden betaald en ook daarover loonbelasting moeten worden ingehouden. Bovendien geldt dan nog steeds de bovenstaande antischijnconstructiemaatregel, waardoor in zo’n geval het héle loon giraal in euro moet worden overgemaakt.

 

Een bijkomend nadeel kan zijn dat de werkgever telkens een nieuwe loonstrook moet overhandigen, zelfs bij een vast loon. Er zal immers telkens een andere hoeveelheid bitcoin worden overgemaakt in verband met de wijzigende wisselkoersen. Normaal gesproken hoeft de werkgever immers geen nieuwe loonstrook te maken, als er geen wijzigingen zijn in de uit te betalen bedragen ten opzichte van de vorige loonstrook. Voor de omrekening van de waarde van bitcoin naar euro geldt overigens het einde van de laatste dag van het aangiftetijdvak als peildatum.

 

Praktisch gesproken kan het nog een ander vervelend gevolg hebben voor de werknemer. De Europese Hypothekenrichtlijn maakt banken huiverig om loon als onderpand te accepteren, als dat loon niet in euro wordt uitbetaald. De richtlijn verplicht banken namelijk om ook het (toekomstige) valutarisico op waarde te schatten en kunnen op basis daarvan dan ook hypotheekaanvragen afwijzen.

 

4. Bitcoins en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

 

Het kan verleidelijk zijn om te denken dat het voor de Belastingdienst onmogelijk is om te achterhalen hoeveel bitcoins iemand heeft en dat je daarom makkelijk weg kunt komen met het verzwijgen van bitcoininkomen of –vermogen. Think again.

 

Zeker als het aantal bitcoinaccepterende bedrijven blijft toenemen is mijn inschatting dat door het toegenomen gebruik van de bitcoin het ook steeds makkelijker zal worden om personen en bedrijven aan bitcoinadressen te koppelen. Maar er zullen ook juridische middelen kunnen worden ingezet om de identiteit achter bitcoinaddressen te achterhalen. In de Verenigde Staten won de Belastingdienst al een zaak waarbij zij vervolgens toegang kreeg tot zo’n 14.000 bitcoinrekeningen om navorderingsaanslagen te kunnen sturen.

 

In Nederland is dat ook mogelijk. De fiscus kan in principe tot 5 jaar na dato (of in sommige gevallen zelfs tot 12 jaar) nog een navorderingsaanslag sturen. Als door voortschreidende technieken of juridische armslag alsnog kan worden bepaald van wie bepaalde bitcoinadressen zijn (geweest), kan de Belastingdienst navorderen en een vergrijpboete opleggen tot 300% afhankelijk van het soort inkomen.

 

4.1 Bitcoins and inkomstenbelasting (box 1)

 

Het is een misvatting dat als je als particulier actief handelt in of delft naar bitcoins dat de winsten (en verliezen) automatisch in box 1 van de inkomstenbelasting thuis horen. Dat is namelijk niet zo. Maar zelfs als dat wel het geval is, dan is er nog niet automatisch sprake van winst uit onderneming. Het kan ook worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden zonder recht op allerlei fiscale ondernemersfaciliteiten.

 

Zodra er géén sprake is van zogenaamd ‘normaal’ vermogensbeheer zal het inkomen uit handelen in of delven naar bitcoins in box 1 moeten worden opgegeven. Als er sprake is van actief handelen of delven, moet er uitzicht zijn op een bron van inkomen. Is dat niet het geval, dan wordt de winst op de bitcoins niet in box 1, maar de waarde ervan in box 3 belast als ‘overig vermogen’ (zie 4.3 Inkomstenbelasting over bitcoins als privévermogen (box 3)).

 

Als je zelf in je eentje bitcoins delft en bij toeval bitcoins hebt gedolven, wordt dit overigens niet als inkomen gezien mede op basis van de pyramidespel-arresten. Dat heeft te maken met het feit dat – onder normale omstandigheden – het zelfstandig delven naar bitcoins zo’n lage kans op success oplevert, dat het niet kan worden aangemerkt als iets waarmee een voorzienbaar voordeel mee valt te behalen. Ook dan hoort het in box 3 thuis.

 

Het actief delven binnen een delvingscollectief maakt de kans op succes een stuk groter en winsten voorzienbaar. De gedolven bitcoins zullen dan ten minste worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daar staat tegenover dat alle relevante kosten ook mogen worden afgetrokken. Als je voldoet aan de ondernemerschapscriteria wordt het belast als winst uit onderneming en kun je ook gebruik maken van aftrekposten voor ondernemers.

 

Zodra bitcoins als bron van inkomen kan worden aangemerkt, ontstaat de vraag hoe die dan vervolgens op de balans van de onderneming moeten worden opgenomen, hoe eventuele winsten en verliezen moeten worden verantwoord en hoe die dan vervolgens worden belast.

 

Aangezien bitcoins geen geld zijn, lijkt het opnemen onder liquide middelen uitgesloten. Toch zijn er sommige boekhoudprogramma’s, zoals Moneybird, die ondersteuning bieden voor bitcointransacties alsof het om vreemde valuta of anderszins liquide middelen gaat. Mijns inziens wringt dat met het feit dat bitcoin voor de wet geen geld is. Het kan echter een snelle oplossing zijn om ten minste koersverschillen makkelijk in te boeken.

 

In mijn optiek hoort de bitcoin op de balans thuis onder Effecten of anders onder Voorraden (grond- en hulpstoffen). Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Dutch GAAP of Generally Accepted Accounting Standards) mag er voor deze zaken zowel worden gekozen voor het inboeken van deze zaken voor

[*] de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde of

[*] de actuele waarde.

De wet gaat standaard uit van het voorzichtigheidsprincipe, hetgeen eerder voor de eerste optie pleit. Het gevolg is dat uitsluitend gerealiseerde (koers)winsten op bitcoinverkopen in de winst vallen. De waarde kan worden bepaald op basis van de waarde zoals gepubliceerd op bijvoorbeeld Coinmarketcap of Bitcoinaverage en eventueel omgerekend naar euro via de wisselkoerslijst van de ECB of de Belastingdienst.

 

Het kan handig zijn om in het achterhoofd te houden dat (veel) gedolven, maar verder binnen de onderneming ongebruikte bitcoins naar verloop van tijd kunnen worden aangemerkt als overtollige beleggingen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de waarde van de bitcoins dan op enig moment verhuist van zakelijk naar particulier vermogen. Er moet dan alsnog fiscaal worden afgerekend over de waardeverandering van de bitcoins in box 1, terwijl het bitcoinsaldo vervolgens het jaar erna meetelt voor box 3.

 

4.2 Bitcoins en vennootschapsbelasting (box 2)

 

Voor bv-ondernemers wordt de winst simpelweg belast met vennootschapsbelasting en vervolgens met inkomstenbelasting in box 2 bij het uitkeren van de overgebleven winst als dividend.

 

De waardering en verwerking zijn in principle hetzelfde als bij een IB-ondernemer (zie 4.1 Bitcoins and inkomstenbelasting (box 1)). Het verschil is wel dat door het feit dat de bv een eigen rechtspersoon is en dat er geen ondernemersfaciliteiten op het spel staan er geen probleem is met eventuele herkwalificatie van de aangehouden bitcoins. Deze blijven dus gewoon op de balans van de onderneming staan. Een klein nadeel zou wel kunnen zijn dat de omvang van het tegoed uiteindelijk zichtbaar wordt voor de buitenwereld vanwege de publicatieplicht voor de jaarcijfers.

 

In dat licht kan het voorzichtigheidshalve handig zijn om te waarderen tegen de kostprijs of de lagere opbrengstwaarde in plaats van de marktwaarde. Gek genoeg is het door een gekke wettelijke samenloop voor de micro-bv met een jaarrekening op commerciële grondslag niet mogelijk om een keuze te maken. Daarvoor is het namelijk verboden beleggingen tegen marktwaarde te waarderen. Overigens is het waarderen van de bitcoins tegen kostprijs of de lagere opbrengstwaarde tevens verplicht als er wordt gewerkt volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

4.3 Inkomstenbelasting over bitcoins als privévermogen (box 3)

 

Als er sprake is van een privé bitcoinportemonnee, dan zal deze in box 3 moeten worden opgegeven. Dit is in lijn met een zelfde besluit van de Amerikaanse fiscus in 2014. De Nederlandse fiscus belast de waarde als ‘overige bezittingen’. De waarde kan ook hier worden bepaald op basis van de waarde op Coinmarketcap of Bitcoinaverage met omrekening via de wisselkoerslijst van de ECB of Belastingdienst.

 

Daytraying in bitcoin als privépersoon verdient nog een speciale vermelding, omdat er vaak onterecht van wordt uitgegaan dat dit in box 1 moet worden opgegeven. Dat is niet zo. Om te handelen in bitcoins is op zich geen speciale kennis vereist vanwege de hoge mate van speculatie. Daghandel in bitcoins wordt daarom gezien als een vorm van (speculatief) beleggen en is het daarmee belast in box 3. "Het hebben van ervaring en deskundigheid op het gebied van optiehandel is niet gelijk te stellen met het hebben van voorkennis.", alsdus de Hoge Raad in een vergelijkbare zaak over daghandel in opties.

 

De peildatum voor de aangifte van de waarde in box 3 is exact 1 januari van het belastingjaar om 0:00 uur Nederlandse tijd. Het is eventueel te verdedigen om uit te gaan van de slotkoers op de laatste handelsdag vóór deze peildatum (zoals bij effecten). Dat laatste zal alleen niet vaak van toepassing zijn, aangezien de handel in bitcoin wereldwijd is en de handel niet echt gebonden aan tijd. Er zal dus in de meeste gevallen een koers bekend zijn op dit exacte fiscale peilmoment. Als er gebruik wordt gemaakt van buitenlandse websites moet er bovendien goed worden gekeken naar de tijdzone. De koers die gebruikt moet worden is namelijk niet de koers om 0:00 uur in de desbetreffende tijdzone, maar de koers op het moment dat overeenkomt met die van 0:00 uur Nederlandse tijd (Midden-Europese Tijd plus één uur ofwel CET+1).

 

Conclusie

 

Alles overziende denk ik dat er voldoende wettelijke en fiscale aanknopingspunten zijn om de bitcoin netjes en volledig op te nemen in de zakelijke administratie. Dat heeft echter ook tot gevolg dat deze nieuwe munt gewoon wordt betrokken in alle relevante belastingen zoals dat ook gebeurt met alle andere zaken. Voor de huis-tuin-en-keukenbelegger zal de klap niet echt hard aankomen, zeker niet nu het nieuwe kabinet heeft besloten om de vrijstelling in box 3 te verhogen en het fictieve rendement te verlagen. Maar ook voor de ondernemende delver of belegger zal het allemaal niet zo'n vaart lopen als er alleen hoeft te worden afgerekend over daadwerkelijk gerealiseerde koerswinsten.

 

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 2

Prima artikel!

 

Als nerd heb ik wel wat toevoegingen/opmerkingen over de algemene info over bitcoin die je geeft.

 

Als je de bitcoinportemonnee opent gaat deze alle transacties downloaden via andere bezitters van een bitcoincoinportemonnee. Dat zijn inmiddels zoveel transacties, dat het soms dagen duurt voordat alles op je eigen computer staat. Het is aan te raden om een kopie te maken van het portemonneebestand (wallet.dat). Als je die namelijk kwijt raakt, ben je ook je toegang tot de bitcoins kwijt.

Dat is gelukkig al jaren niet meer zo. Alleen heel in het begin speelde dit. Bij de spookverhalen die je soms leest over hardeschrijven met duizenden bitcoins die kwijt zijn zou dit inderdaad aan de hand zijn. Het is niet nodig om de volledige blockchain te downloaden als je alleen je transacties en bitcoins wilt zien. Een goede wallet zoekt binnen enkele seconden zijn adressen op in het blockchain netwerk. Alleen fanatiekelingen of nerds zoals ik vinden het leuk om de volledige blockchain te downloaden.

 

Tegenwoordig genereert zo'n beetje elke wallet een seed, volgens de BIP39. Dit is een lijstje met 12 tot (liefst) 24 woorden. Die woorden worden gebruikt in een formule om de bitcoinadressen en de bijbehorende private keys (sleutels) te genereren. Elke keer dat je bitcoins ontvangt genereert jouw wallet automatisch een nieuw adres, wat weer helpt bij het anoniem blijven en het beveiligen tegen aanvallen van buitenaf.

Je kan een verloren wallet of een nieuwe wallet herstellen door dat lijstje met woorden in te vullen. Je seed is in feite het enige dat een dief nodig heeft, want daarmee kan hij ook jouw wallet herstellen en je bitcoins versturen cq. stelen. Je slaat je seed dus nooit digitaal op, maar schrijft dat met een pen op een stuk papier en je slaat dat papiertje heel veilig op.

 

Je kunt de wallet ook beschermen met een wachtwoord. Maar ook hier geldt dat je het niet moet vergeten. Het wachtwoord is namelijk normaal gesproken niet meer te resetten in het geval je het bent vergeten

 

Goede wallets die wissen zichzelf als er een paar keer een verkeerd wachtwoord ingevuld wordt. Dit heeft als voordeel dat je wallet letterlijk gewoon gestolen kan worden zonder dat je bang hoeft te zijn om je bitcoins kwijt te raken. Aan de hand van jouw seed kan je gewoon jouw adressen weer achterhalen door een nieuwe BIP39 wallet te nemen. De nieuwe wallet gaat dan aan de hand van jouw seed de mogelijke adressen langs en kijkt of daar nog bitcoins op staan. Je kan zelfs meerdere wallets met dezelfde seed tegelijkertijd gebruiken als je dat wilt. Het is dus niet waar dat een wachtwoord van een wallet niet te resetten valt.

 

Wat wel zo is, is dat de seed niet te resetten is. Althans, niet voor de adressen die daar bij horen. Je kan natuurlijk je tegoed over zetten naar een nieuw adres op basis van een nieuwe seed.

 

Over de seed gesproken, ik gaf al aan dat als de seed in handen van iemand anders komt, dat diegene dan bij jouw bitcoin adressen en sleutels komt. In hoeverre zou het mogelijk zijn om de seed te kraken? Het korte antwoord is; praktisch onmogelijk.

 

Ja, in theorie kan het zijn dat iemand jouw 24 woorden weet te raden. Echter is die kans astronomisch klein. Hoe klein? Nou, in het BIP39 woordenboek staan 2048 woorden waaruit de seed gegenereerd kan worden. Er zijn daarom ((2048=2^11)^24) = 2^264 = 2.9642775e+79 oftewel 29642774844752946028434172162224104410437116074403984394101141506025761187823616 verschillende combinaties voor een seed mogelijk. Stel dat je een mega-supercomputer zou bouwen die zo optimaal mogelijk zou gaan proberen om alle combinaties te proberen, dan is de zon allang opgebrand voordat je ook maar een fractie van alle mogelijke combinaties geprobeerd zou hebben.

 

Het is mogelijk om een portemonnee te nemen waarbij de bitcoins of de blokketengegevens bij een derde partij (in de cloud) worden bijgehouden in plaats.

Dat is inderdaad mogelijk, maar dit wordt in het algemeen gezien als een heel slecht idee. Het hele idee van blockchain is namelijk dat het decentraal is. Je bent daarom niet afhankelijk van onhandige derde partijen zoals een bank, een overheid of een escrow op het moment dat je een transactie met een andere partij wilt doen.

Zet je je bitcoins bij een derde partij neer, dan doe je juist het hele voordeel van decentralisatie teniet. Elke zoveel tijd wordt zo'n derde partij 'gehacked' en zijn ze miljoenen euro's aan bitcoins kwijt. Ik denk zelf overigens dat in de meeste van die gevallen er geen sprake is van een hack of andere aanval van buitenaf, maar dat het gewoon een medewerker was die het niet kon laten om de kluis te legen.

 

Je zorgt er dus voor dat je je bitcoins, of in feite dus je private keys, in eigen beheer hebt.

 

Als je maar half serieus bezig gaat met bitcoin, dan neem je een hardware wallet. Een hardware wallet is een apparaatje dat ontworpen is om bitcoins te 'bewaren'. Het is technisch gezien onmogelijk om die apparaten vanaf afstand te bedienen, omdat je de fysieke knoppen op het apparaat moet indrukken om een transactie te bevestigen. Ook worden de private keys, (je sleutels die bij jouw adressen met bitcoins horen) opgeslagen op een geïsoleerde chip die niet van buitenaf te benaderen is. Veilig dus.

 

1.3 Is bitcoin anoniem?

Zoals ik al zei genereren de meeste wallets automatisch een nieuw adres als je bitcoins ontvangt, wat het makkelijker maakt om anoniemer te blijven. Daarnaast kan je je transacties verdoezelen door ze door mixers te gooien. Je bitcoins worden dan door heel veel verschillende adressen heen en weer gemixt.

 

Mocht anoniem zijn jouw prioriteit hebben, dan zijn er ook andere cryptocurrency die daar veel beter in zijn. Er zijn crypto's die gebruik maken van zero knowledge proof/protocol. De miners die de transacties valideren weten dan alleen dat de inhoud van een transactie waar is, maar ze weten niet wat die inhoud verder is. Voorbeelden van currency die hier gebruik van maken zijn Zcash en Komodo.

 

De schaalbaarheid op de lange termijn kan dus nog een probleem worden.

Dat is op zich nu ook al een issue met bitcoin. Met de hype van afgelopen maanden zijn er dusdanig veel transacties dat het soms een uur of wat duurt voordat jouw transactie bevestigd wordt. Het bitcoin netwerk kan momenteel namelijk maar een paar transacties per seconde verwerken. Hier worden of zijn echter al oplossingen voor bedacht, zoals het Lightning Network. Implementatie daarvan zal echter nog wel een paar jaar op zich laten wachten, verwacht ik.

 

Een ander praktisch probleem wat samenhangt met de schaalbaarheid en de hype momenteel, is de enorme waardestijging die gaande is. Bij elke transactie wordt een kleine fee betaalt aan de miners. Vaak is dat een paar duizendste bitcoin. In het begin een verwaarloosbaar bedrag, maar tegenwoordig zomaar 20 euro. Dat is nog los van het voor de hand liggende feit dat het niet handig is om vandaag een bitcoin uit te geven die morgen wellicht veel meer waard is.

Link naar reactie
 • 0

Ik vind blockchain technologie heel interessant als techniek an sich. Zo had ik het idee om een review site te maken met gegarandeerde 'echte' reviews van klanten, gecontroleerd door de blockchain. Wie als programmeur aan de slag wil met blockchain kan ik

op Youtube aanraden. In een uurtje ben je helemaal bij.

 

Maar als ik me beperkt tot de titel van dit topic (Bitcoins en belastingen), mis ik nog een aspect. Dat is dat in de loop van de geschiedenis altijd belangrijk is geweest als machthebber controle te houden over het geld.

 

"Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws"

 

Denk je dat als het gebruik van Bitcoins gaat toenemen de machthebbers (Overheden, Militair Industrieel Complex, the House of Rothschilds, of welke andere theorie je ook hebt over those who rule the world) gaan ingrijpen en het gebruik van een cryptocurrency gaan verbieden?

 

Of denk je dat het systeem van cryptocurrency zo sterk is dat het die machten kan weerstaan?

 

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 0

Het is mogelijk om een portemonnee te nemen waarbij de bitcoins of de blokketengegevens bij een derde partij (in de cloud) worden bijgehouden in plaats.

Dat is inderdaad mogelijk, maar dit wordt in het algemeen gezien als een heel slecht idee.

(...)

Als je maar half serieus bezig gaat met bitcoin, dan neem je een hardware wallet.

 

Als je in bitcoins en alts wil handelen, dan ontkom je er niet aan om (een deel van) je BTC/Alts op een exchange te laten staan. De vraag is welke waarde je op een exchange laat staan, maar dat zal afhankelijk zijn van je totale portfolio.

Je BTC en alts op een hardware wallet zetten is eigenlijk alleen interessant voor de middellange termijn(>6mnd) HODLer.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Mbt. de BTW: dit betreft volgens mij de aan en verkoop van de bitcoins zelf. Beleggingsgoud is op dezelfde wijze vrijgesteld. Echter, wil je een dienst of product met goud (of een ander ruilmiddel) betalen, dan kan de leverancier dat wel accepteren, maar dan moet nog steeds omzetbelasting worden afgedragen. Bij bitcoins is dat volgens mij hetzelfde.

Link naar reactie
 • 0
Of denk je dat het systeem van cryptocurrency zo sterk is dat het die machten kan weerstaan?
Sterk? Kijk naar de praktijk. de beperkingen zijn dusdanig groot dat massaal gebruik niet mogelijk blijkt. Waar overheden het om welke reden dan ook wel als een bedreiging zien, zijn al maatregelen genomen. Vooralsnog lijken cryptocurrencies vooral in zwang bij anti-globale idealisten, zwartspaarders, speculanten en de onderwereld. (Nb. Als je graag speculeert heb ik nog een paar hele exclusieve tulpenbollen voor je in de aanbieding).

 

Link naar reactie
 • 0

 

Als je in bitcoins en alts wil handelen, dan ontkom je er niet aan om (een deel van) je BTC/Alts op een exchange te laten staan. De vraag is welke waarde je op een exchange laat staan, maar dat zal afhankelijk zijn van je totale portfolio.

Je BTC en alts op een hardware wallet zetten is eigenlijk alleen interessant voor de middellange termijn(>6mnd) HODLer.

 

Zeker, als je regelmatig wilt handelen tussen fiats en BTC of alts, dan ontkom je inderdaad niet aan gebruik van een exchange.

 

Er kleven overigens nog meer nadelen aan, naast het risico op een 'hack', faillissement of andere oorzaak waardoor de exchange onderuit gaat.

Bijvoorbeeld als er sprake is van een hard fork, dan heb jij geen controle over je private keys en kan je dus niet zomaar over de afgesplitste currency beschikken als de exchange dat niet ondersteunt.

 

Voor het simpelweg ontvangen en versturen van BTC of welke andere crypto dan ook, heb je aan een hardware wallet genoeg. Op het moment dat je je BTC niet meteen zou willen omruilen voor euro's of dollars, moet je ze echt niet op een exchange laten staan.

Link naar reactie
 • 0

Of denk je dat het systeem van cryptocurrency zo sterk is dat het die machten kan weerstaan?
Sterk? Kijk naar de praktijk. de beperkingen zijn dusdanig groot dat massaal gebruik niet mogelijk blijkt. Waar overheden het om welke reden dan ook wel als een bedreiging zien, zijn al maatregelen genomen. Vooralsnog lijken cryptocurrencies vooral in zwang bij anti-globale idealisten, zwartspaarders, speculanten en de onderwereld. (Nb. Als je graag speculeert heb ik nog een paar hele exclusieve tulpenbollen voor je in de aanbieding).

 

Vergeet die anti-mondialisten maar, cryptocurrencies zijn vooral in zwang bij de JP Morgans en Goldman Sachs van deze wereld. Die lachen zich namelijk rot bij een ongereguleerde markt waarbij de koers gemakkelijk beïnvloedbaar is.

 

Cryptocurrencies zijn vooral geen betaalmiddel, althans, dat is maar een (kleine) toepassing daarvan.

De toepassingen die de achterliggende techniek mogelijk maken zijn legio, en ook niet meer weg te denken. Het is dus wat kortzichtig (en waarschijnlijk ingegeven door gebrek aan kennis) om cryptocurrencies/blockchain toe te schrijven aan louter anti-globale idealisten, zwartspaarders (hoe dan?), of de onderwereld (cash is king!). De beperkingen zijn dus helemaal niet groot, de mogelijkheden zijn juist ongelimiteerd.

 

Overigens is de totale waarde aan cryptocurrencies op mondiale schaal zo belachelijk klein dat het nog geen druppel op een hete plaat is. Dus die zogenaamde 'bubble' spat niet zo hard.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

Top artikel prinsrachid!

 

Wat betreft punt 4.3

 

Peilmoment 1 januari 00.00 uur lijkt logisch inderdaad en zal het ook wel zijn,

echter kom je daar in de verschillende media toch ook andere meningen over tegen.

 

zoals bijvoorbeeld hier: https://newkidsontheblockchain.nl/2017/08/aangifte-belastingdienst-voor-bitcoin-en-altcoins/

 

Manier van peiling onbekend

In eerste instantie wist de telefonische helpdesk van de Belastingdienst hier ook niet één twee drie het antwoord op, maar zoals ik al zei, de mensen daar verstaan hun vak. Het antwoord: 1 januari is de peildatum. Hoe je deze datum interpreteert is volledig aan jou; Of je dus het laagste punt, of hoogste punt pakt. Want, zo staat dat in de wet beschreven: 1 januari is de peildatum.

 

Tja, en of de Belastingdienst jouw berekening accepteert, is dan de vraag. Volgens de medewerker van de helpdesk is er op die vraag maar één manier om erachter te komen hoe de Belastingdienst deze berekening gaat maken. Het schriftelijk voorleggen aan het regiokantoor.

 

De brief is vandaag op de post gegaan. Zodra ik antwoord heb, volgt een update.

 

Update 1 (16-08-2017): Een bevriende belastingadviseur die ik ken uit het Utrechtse Crypto Café (eenmaal per week een discussieavond over blockchain) heeft bekeken wat hij over dit onderwerp kan vinden. Hij tipt Art. 5.21 Wet inkomstenbelasting.

 

“Voor de waardering van effecten geldt de slotnotering van de laatste beursdag van het voorafgaande kalenderjaar.” Theoretisch zou dat betekenen dat de koerswaarde van een cryptovaluta op 31-12-2016, 23:59 uur – mits deze dag een koersdag is – als peiling zou worden genomen, als we naar de letter van de wet kijken.

 

De belastingadviseur zegt: “er zijn momenteel nog geen bepalingen die een tijdstip voorschrijven, ik zou dus een gunstige koers op 01-01-2017 nemen. Dan heb je in ieder geval een pleitbaar standpunt”, doelend op mogelijke vragen vanuit de Belastingdienst.

 

Link naar reactie
 • 0

Of denk je dat het systeem van cryptocurrency zo sterk is dat het die machten kan weerstaan?
Sterk? Kijk naar de praktijk. de beperkingen zijn dusdanig groot dat massaal gebruik niet mogelijk blijkt. Waar overheden het om welke reden dan ook wel als een bedreiging zien, zijn al maatregelen genomen. Vooralsnog lijken cryptocurrencies vooral in zwang bij anti-globale idealisten, zwartspaarders, speculanten en de onderwereld. (Nb. Als je graag speculeert heb ik nog een paar hele exclusieve tulpenbollen voor je in de aanbieding).
Ik heb mij laten vertellen dat de zwarte economie, al dan niet met behulp van Underground Banking, groter is dan de witte ... en dat ondanks alle wetten en regels die dat proberen tegen te gaan. Crypto's zijn alleen maar een nieuw onderdeel daarvan.

 

Wat betreft die tulpenbollen ... elk product is goed, zolang er maar genoeg personen zijn die erin geloven.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0
Het is dus wat kortzichtig (en waarschijnlijk ingegeven door gebrek aan kennis) om cryptocurrencies/blockchain toe te schrijven aan louter anti-globale idealisten, zwartspaarders (hoe dan?), of de onderwereld (cash is king!). De beperkingen zijn dus helemaal niet groot, de mogelijkheden zijn juist ongelimiteerd.
Blijkbaar hou je van speculeren, ook wanneer het gaat om mijn kennis. Laat ik me beperken tot de opmerking dat de technische beperkingen, zoals oa. Wouter die al benoemt, mij al jaren geleden na het lezen van Satoshi's paper duidelijk bleken. Vooralsnog blijken er in de praktijk al legio beperkingen te spelen. Geen idee wat jij onder ongelimiteerde mogelijkheden verstaat, maar bitcoins niet kunnen opnemen (in euro's) of een transactie niet tijdig kunnen valideren lijkt mij niet ongelimiteerd.

 

Link naar reactie
 • 0

Geen idee wat jij onder ongelimiteerde mogelijkheden verstaat, maar bitcoins niet kunnen opnemen (in euro's) of een transactie niet tijdig kunnen valideren lijkt mij niet ongelimiteerd.

De mogelijkheden gaan veel verder dan een letterlijk alternatief voor een betaalmiddel. Ook is Bitcoin maar 1 van de talloze blockchains. Iedereen kan een eigen blockchain voor zijn eigen toepassing beginnen.

 

Het feit dat een blockchain per definitie decentraal is, alles permanent vastgelegd wordt, waar nodig openbaar of juist volledig anoniem is en extreem veilig is voor wat betreft encryptie, zorgen voor bergen van mogelijkheden. Enkele concrete voorbeelden over de mogelijkheden:

 

- Je kan er een volledig veilige, transparante verkiezing mee organiseren.

- Alles waarvoor je normaal gesproken langs de notaris moet. Je kan het gebruiken voor alle vormen van contracten en aktes zoals hypotheekaktes, koopaktes, enz.

- Medische dossiers

- Identificatie-middelen, bijvoorbeeld als alternatief voor paspoort, geboortecertificaat, trouwcertificaat, enz.

 

Link naar reactie
 • 0

Blijkbaar hou je van speculeren, ook wanneer het gaat om mijn kennis.

Ik speculeer helemaal niet, ik ga uit van beschikbare informatie.

 

Laat ik me beperken tot de opmerking dat de technische beperkingen, zoals oa. Wouter die al benoemt, mij al jaren geleden na het lezen van Satoshi's paper duidelijk bleken. Vooralsnog blijken er in de praktijk al legio beperkingen te spelen.

Als je het hebt over de transactiebeperkingen van BTC, dan misken je de mogelijkheden die de achterliggende technologie biedt. Niemand gaat of zal BTC gebruiken voor microtransacties, en dat hoeft ook helemaal niet.

 

Geen idee wat jij onder ongelimiteerde mogelijkheden verstaat, maar bitcoins niet kunnen opnemen (in euro's) of een transactie niet tijdig kunnen valideren lijkt mij niet ongelimiteerd.

Waarom zou je BTC willen opnemen in euro's? En als je dat al wil doen, wat versta je dan onder tijdig? De grootste tijdsfactor is de bank die de sepa moet uitvoeren.

 

Voor de mogelijkheden van de technologie is dit wel een leuke infographic.

De technologie is er en de toepassingen daarvan staan in de kinderschoenen, maar het is onvermijdelijk dat het gemeengoed gaat worden.

 

That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Link naar reactie
 • 0

De technologie is er en de toepassingen daarvan staan in de kinderschoenen, maar het is onvermijdelijk dat het gemeengoed gaat worden.

 

Wat we dan wel moeten fixen is het walgelijke energieslurpen van deze technologie. Prinsrachid verwees er met een grapje naar maar het is bizar dat we aan de ene kant de ene na de andere milieu maatregel afkondigen om te verduurzamen, maar aan de andere kant kicken op filmpjes van Bitcoin mining farms die duizenden serverracks op een rij laten zoemen.

 

Een Bitcoin transactie gebruikt al snel enkele duizenden malen meer stroom dan een reguliere banktransactie.

 

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 0

Wat we dan wel moeten fixen is het walgelijke energieslurpen van deze technologie.

 

Dat is niet waar.

 

Althans, uiteraard is de energieconsumptie van het Bitcoin netwerk en de grotere altcoins een groot probleem, maar dat heeft verder niets te maken met de technologie, mogelijkheden en vereisten van een blockchain. Bitcoin is slechts 1 van de vele blockchains. Voor elke toepassing zou je een nieuwe blockchain kunnen starten.

 

Het is niet zo dat dat er mining farms nodig zijn om een blockchain in de lucht te houden. De meeste blockchains kan je gewoon thuis met je eigen computertje minen -los van de vraag of dat economisch interessant is.

 

Laten we als concreet voorbeeld medische dossiers (EPD) nemen. Stel dat we die voortaan op een blockchain laten draaien. Elke huisarts of ziekenhuis zou dan met een huis-tuin en keuken computertje onderdeel van de blockchain kunnen zijn. Dat hoeft helemaal niet meer energie te kosten dan dat het EPD nu gebruikt. Elk ziekenhuis barst nu al van de computers die dag en nacht aan staan. Je kan die dan dus ook gebruiken om de blockchain EPD in de lucht te houden. Het zou zelfs een stuk efficiënter kunnen zijn, want de servers waar het EPD nu op draait zou je dan uit kunnen zetten.

 

Link naar reactie
 • 0

Elk ziekenhuis barst nu al van de computers die dag en nacht aan staan. Je kan die dan dus ook gebruiken om de blockchain EPD in de lucht te houden.

Hier zit je denkfout. Die computers staan wel dag en nacht aan maar zijn niet dag en nacht aan het rekenen om de blockchain te controleren. Ga voor de lol eens een eenvoudige hash uitrekenen met je laptop en je zult merken dat de temperatuur meteen omhoog vliegt.

 

Nooit had ik het oude tuinhuis moeten verlaten

Link naar reactie
 • 1

Uiteraard heb ik mijn gaming PC ook gebruikt voor mining, dus ik weet wat zoiets kan doen. ;)

 

De denkfout zit echter niet aan mijn kant. Je gaat er van uit dat er bij een blockchain per definitie altijd moeilijke berekeningen uitgevoerd moeten worden. Dat is niet zo.

 

Als je een nieuwe blockchain ontwikkelt met een praktisch doel zoals het EPD, dan ontwerp je die op een dusdanige manier dat hij efficiënt te werk gaat. Bijvoorbeeld, in plaats van Proof of Work gebruik je Proof of Stake. Bij PoW heeft diegene met de grootste rekenkracht, oftewel de grootste mining farm, de meeste kans om als eerste een volgend blok op te lossen en dus de beloning te krijgen. Men wordt daardoor gestimuleerd om zo veel mogelijk rekenkracht, en dus stroomverbruik, toe te passen. Bij PoS is dat systeem er niet. Er bestaat daar geen beloning voor diegene die het eerste blok delft. Dus worden er geen mining farms voor die blockchains gebruikt. Ook hoeft een computer van een dokter in dat geval niet continue hashes aan het oplossen te zijn.

 

Uiteraard is PoS ook niet heilig maar dit is maar 1 voorbeeldje.

En misschien worden er wel speciale ASICs zoals de USB sticks van jaren terug (2,5 W voor ruim 300 MH/s) in plaats van de ziekenhuis computers gebruikt voor iets als het EPD? Zoals al gezegd is staat de technologie nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn echt eindeloos.

 

Maar we gaan nu misschien wel heel diep in op de technologie in plaats van de fiscale aspecten, waar dit topic eigenlijk voor geopend is.

 

Link naar reactie
 • 0

Mijn reactie over de praktische beperkingen betrof bitcoin en cryptocurrencies, niet de achterliggende techniek en

de theoretische mogelijkheden van de blockchain. Om als currency te kunnen werken moet de moeilijkheid van het mijnen in het gebruikte algoritme gereguleerd worden. Dit levert in de praktijk schaalbaarheids- en capaciteitsbeperkingen op die massaal gebruik beperken. Je kan wel bewereren dat de mogelijkheden van de achterliggende techniek ongelimiteerd is, maar dat was niet mijn bezwaar waar je op reageerde.

 

Uiteraard is het idee van een massaal gedeeld grootboek interessant voor banken en andere partijen voor alle transacties waar nu een dure/trage trusted third party voor nodig is. Zoals Wouter ook al opmerkte hoeft zo'n grootboek helemaal niet met een kunstmatig beperkte zinloze verspilling van rekenkracht gepaard te gaan.

 

En inderdaad, dit topic ging over zakelijk gebruik van de bitcoin. Back on topic dus...

(Wellicht heeft iemand nog een reactie op mijn punt over de BTW?)

 

Link naar reactie
 • 2

Ik reageer op meerdere personen tegelijk in dit bericht.

 

Als nerd heb ik wel wat toevoegingen/opmerkingen over de algemene info over bitcoin die je geeft.

Kan ik me voorstellen, al heb ik hier en daar wat bochtjes afgesneden vanwege het beoogde publiek. Het is namelijk geschreven voor de 'gewone' ondernemer en dus niet zo zeer bedoeld als een uitputtende technische verhandeling voor bitcoinadepten. Ik vind het wel reuzeinteressant, dus keep it coming. ;D

 

Denk je dat als het gebruik van Bitcoins gaat toenemen de machthebbers [..] gaan ingrijpen en het gebruik van een cryptocurrency gaan verbieden?

De tijd zal het leren. Ik denk altijd dat er twee krachten tegelijkertijd werken op een nieuwe ontwikkeling: mensen die er evangelisch over preken en mensen die zich er met hand en tand tegen verzetten. Wie er wint zal afhangen van de mate waarin het voor het grote publiek makkelijk, handig, simpel, goedkoop, snel, etc zal werken.

 

Ik zeg heel voorzichtig dat ik dat voorlopig nog niet zie gebeuren. Aan de andere kant is het wel zo dat het zaadje voor gebruik van blokketentechnologie onmiskenbaar is gezaaid. Soms duurt het gewoon een decennium voordat zoiets echt vleugels krijgt.

 

Persoonlijk ben ik niet zo van de 'machthebbers' die iets kunnen tegenhouden. Als iets echt toegevoegde waarde heeft, zullen ze denk ik de algemene acceptatie alleen maar vervelend lang kunnen bemoeilijken. En dat gebeurt natuurlijk ook.

 

Mbt. de BTW: dit betreft volgens mij de aan en verkoop van de bitcoins zelf. Beleggingsgoud is op dezelfde wijze vrijgesteld. Echter, wil je een dienst of product met goud (of een ander ruilmiddel) betalen, dan kan de leverancier dat wel accepteren, maar dan moet nog steeds omzetbelasting worden afgedragen. Bij bitcoins is dat volgens mij hetzelfde.

Uiteraard! Als je iets verkoopt, moet je gewoon een factuur maken met btw en deze vervolgens in euro afdragen - ook als die factuur vervolgens met bitcoin wordt betaald. Het delven en verhandelen van bitcoin zelf is echter wel (binnen de EU althans) vrijgesteld van btw. Inderdaad een beetje als beleggingsgoud.

 

Wat betreft punt 4.3 Peilmoment 1 januari 00.00 uur lijkt logisch inderdaad en zal het ook wel zijn,

echter kom je daar in de verschillende media toch ook andere meningen over tegen, zoals bijvoorbeeld hier.

Ik had deze bron inderdaad ook gezien. Ik heb er uiteindelijk niets mee gedaan, omdat ik de redenering van de "bevriende belastingadviseur" nergens op vond slaan.

 

Allereerst verwees hij naar Art 5.21 IB om niet op 1 januari om 0:00 uur te hoeven waarderen. De vraag is alleen of je bij bitcoins wel kunt spreken van "effecten die zijn opgenomen in enige bij ministeriële regeling aangewezen prijscourant". Mocht je al je ogen dicht knijpen, dan moet je de waarde vervolgens stellen op "de slotnotering die is vermeld in de prijscourant die betrekking heeft op de laatste beursdag van het voorafgaande kalenderjaar". De slotnotering in welke prijscourant? Zoals ik al opmerkte, wordt er wereldwijd continu gehandeld. Het gevolg is dat de 'slotnotering' feitelijk overeenkomt met de waarde aan het begin van het volgende jaar.

 

Hij zegt ook dat er momenteel nog geen bepalingen zijn die een tijdstip voorschrijven, zodat hij zou adviseren om een gunstige koers te nemen op een willekeurig moment op 1 januari. En hij noemt dat dan "in ieder geval een pleitbaar standpunt". Ook daar slaat hij volgens mij de plank volledig mis. Art 5.2 IB definiëert de peildatum namelijk als "het begin van het kalenderjaar". Het kalenderjaar begint mijns inziens niet om 5:23 of 18:47 uur. ;)

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 1

Ik ben zelf acceptant van Bitcoins in de massagepraktijk, hoewel in de praktijk er nog weinig mee betaald word bij mij. Ik heb in enkele jaren slechts 2 betalingen ermee ontvangen. Ik werk echter met een bedrijf die de bitcoins voor mij omzet van euro's naar Bitcoins en na de transactie weer terug naar euro's waarna ik dit op mijn rekening krijg. Zelf verwerk ik het net als gewone betalingen in Euro's in mijn administratie. Dit word gebaseerd op de gemiddelde dagkoers van de Bitcoin. Voor mij als "gewone" ondernemer is het dan ook min of meer een toevoeging op de reguliere betaalmethoden en daarnaast een methode voor wat extra linkbuilding om op websites benoemd te worden als Bitcoin-acceptant. Ik heb er zelf geen nadelige consequenties van, omdat de koers per dag word bepaald en de transactiekosten erg laag zijn.

Link naar reactie
 • 1

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, of voor mensen die het nodig hebben voor hun aangiftes, heb ik een praktische uitwerking van de bitcoinwisselkoers gemaakt. De berekening is niet altijd even intuïtief, omdat de koerspeilmomenten vaak niet overeenkomen met het peilmoment dat nodig is voor de Nederlandse belastingheffing.

 

Het vervelende is verder dat de koers bij ieder van de platforms anders is. Soms is de koers op het ene platform wat lager, dan weer op het andere. Hierdoor kan het verleidelijk kan zijn om elk jaar steeds voor de meest gunstige berekening te kiezen. Persoonlijk denk ik echter dat een bestendige gedragslijn (Art 3.25 IB en Art 8 Vpb) betekent dat je moet vasthouden aan een eenmaal gekozen berekening en deze dan ook over de jaren heen consistent moet hanteren.

 

Peilmoment CoinDesk BitcoinAverage CoinMarketCap
1 januari 2011 0.225 0.224 *
1 januari 2012 4.038 3.909 *
1 januari 2013 10.012 10.014 *
1 januari 2014 559.576 538.712 549.830
1 januari 2015 257.306 259.256 259.962
1 januari 2016 397.666 396.947 394.722
1 januari 2017 955.028 938.401 922.995
1 januari 2018 11354.790 11929.202 11933.827

 

Koers wordt weergegeven in EUR per 1 bitcoin

*) Geen koersinformatie beschikbaar

 

Laten we de koers berekenen voor 1 januari 2014 0:00:00 uur via CoinMarketCap. Allereerst is het zo dat CoinMarketCap de meetpunten uitdrukt in UTC. We hebben daarom eigenlijk de koers van 31 december 2013 23:00:00 uur nodig. Bij het bekijken van de koersen blijkt dat die koers niet bestaat. We moeten het daarom doen met de koers van 31 december 22:56:01 en 23:01:01 uur. Die koersen zijn respectievelijk 752,52 en 756,84 Amerikaanse dollars. Om de koers te berekenen kan er lineair worden geïnterpoleerd, waardoor we uitkomen op een koers van 755,96 Amerikaanse dollars. Vervolgens moet deze koers worden omgerekend. Hiervoor kan de koers van januari 2014 uit de koerslijst van de Belastingdienst worden gebruikt, namelijk 1 USD = 0,72732562 EUR. De koers van een bitcoin per 1 januari 2014 is dan 549,83 euro (755,96 x 0,72732562).

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0

Allereerst complimenten!

 

Maar je denkwijze geeft wel erg weinig speelruimte...

Begrijp ik goed dat je dus poneert dat je de koers van een exchange of platform moet kiezen en elk jaar diezelfde zou moeten gebruiken?

En, nogmaals, de BD stelt "de koers op 1 januari" en daar maak je van per 00.00 uur....

 

Ik ben bang dat er "in het wild" anders over wordt gedacht.

 

En wat bedoel je met

omdat de koerspeilmomenten vaak niet overeenkomen met het peilmoment

?

Link naar reactie
 • 0

Maar je denkwijze geeft wel erg weinig speelruimte... Begrijp ik goed dat je dus poneert dat je de koers van een exchange of platform moet kiezen en elk jaar diezelfde zou moeten gebruiken?

Ja, eigenlijk wel. Dat is immers de definitie van een bestendige gedragslijn. De speelruimte zit 'm mijns inziens hooguit in de mogelijkheid tot het kiezen van het platform dat je wilt gebruiken voor de waardebepaling, zolang er geen offciële koers wordt vastgesteld door de fiscus.

 

Persoonlijk vind ik het ook geen goed koopmansgebruik om voorraad of bezittingen elke keer op een andere grondslag te waarderen. Want welke objectieve reden zou je hebben om de koers van een bepaald platform te nemen en dan het volgende jaar opeens niet? Simpelweg omdat de koers dan niet zo goed uitkomt? Maar als jouw definitie van een bestendige gedragslijn is om telkens de koers van de lijst te nemen waarbij de koers het voor jou het voordeligst is, dan is die keus (en de verantwoording daarvan) uiteraard voor jou. ;)

 

En, nogmaals, de BD stelt "de koers op 1 januari" en daar maak je van per 00.00 uur....

Nee, de Belastingdienst stelt de koers vast op het einde van de dag vóór 1 januari. De koers die ze dus voor januari publiceren is de koers die op 1 januari om 00:00 uur gold.

 

Ik ben bang dat er "in het wild" anders over wordt gedacht.

Ongetwijfeld. Ik kan me alleen niet aan de indruk onttrekken dat die mensen in het wild meestal een eigen (zakelijk) belang hebben bij het wekken van verwarring of onduidelijkheid. Hetzij om zichzelf in te dekken tegen fouten of om eventueel een zaak je kunnen beginnen mocht het zover komen. Persoonlijk denk ik dat de wet vrij eenduidelijk is omtrent hoe en wanneer je moet waarderen - zeker als je cryptomunten behandelt als welke andere bezitting.

 

En wat bedoel je met "omdat de koerspeilmomenten vaak niet overeenkomen met het peilmoment"

Daar bedoel ik mee dat de meeste websites koerspeilmomenten weergeven die niet exact hetzelfde zijn als het voor de wet benodigde peilmoment. Zo geven de meeste websites koersen weer om 0:00 uur UTC, terwijl voor de fiscus 0:00 uur CET van belang is. Vandaar dat er dus een kleine berekening moet worden gemaakt om de koers voor dát moment te interpoleren.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0

Dank voor je genuanceerde antwoord weer prinsrachid!

 

Nee, de Belastingdienst stelt de koers vast op het einde van de dag vóór 1 januari. De koers die ze dus voor januari publiceren is de koers die op 1 januari om 00:00 uur gold.

 

Denk je dat de BD zelf een koers gaat vaststellen dus???

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik neem aan dat als je een objectieve reden hebt om wel van gedragslijn te veranderen, dat dan kan?

 

Bijvoorbeeld als een van de wisselkoersen sterk uit de pas gaat lopen met de anderen, moet je daar dan toch aan vast blijven houden?

 

Overigens ziet het daar niet naar uit, de koersen blijven over het algemeen binnen de vijf procent van elkaar. Op basis van jouw tabel:

 

Peilmoment Verschil BitcoinAverage

t.o.v. CoinDesk (%)

Verschil CoinMarketCap

t.o.v. CoinDesk (%)

1 januari 2011 -0,44
1 januari 2012 -3,19
1 januari 2013 0,02
1 januari 2014 -3,73 -1,74
1 januari 2015 0,76 1,03
1 januari 2016 -0,18 -0,74
1 januari 2017 -1,74 -3,35
1 januari 2018 5,06 5,10

 

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 225 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.