Ga naar inhoud

Higherlevel op eigen benen

Aanbevolen berichten

Beste Higherlevelaars,

 

Voor zover mij bekend wordt Higherlevel grotendeels in de lucht gehouden door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Is het eigenlijk niet vreemd dat HET forum voor ondernemers in Nederland bestaat dankzij subsidies??

 

Kunnen we met alle hier aanwezige expertise niet een model bedenken waarmee Higherlevel op eigen benen kan staan?

 

Bijvoorbeeld. Het forum wordt onder andere gebruikt door Sprout en Rabobank. Komen hieruit niet voldoende inkomsten om, samen met Google Ads inkomsten, Higherlevel draaiende te houden?

 

 

 

Link naar reactie

Of nog erger dat de sponsor een moderator aanstelt.

 

;D

Laten we hopen dat we dat niet mee gaan maken.

 

Voor zover mij bekend wordt Higherlevel grotendeels in de lucht gehouden door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Is het eigenlijk niet vreemd dat HET forum voor ondernemers in Nederland bestaat dankzij subsidies??

 

Heb je inzichten in de (werkelijke) kosten van het "in de lucht houden" van Higherlevel ?

 

Naar mijn mening wordt Higherlevel vooral in de lucht gehouden door de nagenoeg onvoorwaardelijke bijdragen van de vele actieve deelnemers van dit forum. Ik zie de bijdrage van EZ meer als het ter beschikking stellen van de virtuele ontmoetingsruimte.

 

Bij mijn weten is tot op de dag van vandaag het HL beleid dat partners zich kosteloos aan kunnen sluiten bij Higherlevel omdat EZ de kosten betaald om deze in de lucht te houden. Gaan we als HL de partners om geld vragen (wat misschien helemaal niet zo'n gek idee is) dan is de volgende vraag, wie gaat er bepalen wat er met die inkomsten gedaan moet gaan worden. Het gevolg zou kunnen zijn dat EZ vervolgens afstand doet van HL en het zichzelf moet gaan bedruipen, dan zullen er ook mensen moeten zijn die acquisitie moeten gaan doen namens HL, met de vervolg vraag, hebben deze mensen dan recht op een vergoeding en hoeveel zou dat dan moeten zijn.

En vervolgens, ga je lidmaatschapsgelden heffen als je mensen vragen wilt laten stellen om meteen met de volgende vraag te komen; hoe verdeel je vervolgens die inkomsten, gaan die naar de beheerders van de site, gaan die ook naar actieve deelnemers enz enz. ?

Link naar reactie

En wat is de vervolgstap, ?

dat we een vergoeding gaan vragen voor de gegeven of te geven adviezen ?

 

Of nog erger dat de sponsor een moderator aanstelt.

 

Jullie zijn dus van mening dat Higherlevel alleen onafhankelijk kan zijn als de overheid erbij betrokken is? Ik begrijp jullie kritiek maar ben het er absoluut niet mee eens. Inmenging van sponsors zijn goed af te vangen in statuten. Een vergoeding vragen voor adviezen? Lijkt me niet handig, het forum zal snel doodbloeden.

Link naar reactie
Voor zover mij bekend wordt Higherlevel grotendeels in de lucht gehouden door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken

 

Doen ze ook nog eens wat nuttigs met ons belastinggeld.

Vind deze besteding 1 van de meest nuttige die ik ken en die het betalen van de extra belasting hiervoor ruimschoots waard is.

Link naar reactie

Heb je inzichten in de (werkelijke) kosten van het "in de lucht houden" van Higherlevel ?

 

Naar mijn mening wordt Higherlevel vooral in de lucht gehouden door de nagenoeg onvoorwaardelijke bijdragen van de vele actieve deelnemers van dit forum. Ik zie de bijdrage van EZ meer als het ter beschikking stellen van de virtuele ontmoetingsruimte.

 

Bij mijn weten is tot op de dag van vandaag het HL beleid dat partners zich kosteloos aan kunnen sluiten bij Higherlevel omdat EZ de kosten betaald om deze in de lucht te houden. Gaan we als HL de partners om geld vragen (wat misschien helemaal niet zo'n gek idee is) dan is de volgende vraag, wie gaat er bepalen wat er met die inkomsten gedaan moet gaan worden. Het gevolg zou kunnen zijn dat EZ vervolgens afstand doet van HL en het zichzelf moet gaan bedruipen, dan zullen er ook mensen moeten zijn die acquisitie moeten gaan doen namens HL, met de vervolg vraag, hebben deze mensen dan recht op een vergoeding en hoeveel zou dat dan moeten zijn.

En vervolgens, ga je lidmaatschapsgelden heffen als je mensen vragen wilt laten stellen om meteen met de volgende vraag te komen; hoe verdeel je vervolgens die inkomsten, gaan die naar de beheerders van de site, gaan die ook naar actieve deelnemers enz enz. ?

 

Ik heb geen inzicht in het kosten/baten plaatje van Higherlevel. Je geeft aan dat het niet geen gek idee is om partners geld te vragen. Dat lijkt me ook helemaal geen gek idee, het gaat hier om commerciële partijen.

 

Ik snap alleen niet waarom het geld vragen voor advies steeds naar voren komt. Dit lijkt me niet de bedoeling en ook absoluut niet noodzakelijk. Stel je richt een stichting op. Deze stichting geef je bepaalde statuten (eventueel in overleg met Economische Zaken) waarin je de doelen vastlegt. Mij lijken de inkomsten vanuit de partners en de banners voldoende om Higherlevel up en running te houden. Met de nadruk op lijkt, ik heb immers geen inzicht in het kostenplaatje.

Link naar reactie

Tja Progression,

 

Ik vind je idee op het eerste gezicht ook niet zo fantastisch als jij blijkbaar.

Ook hier op het forum wordt enorm afgegeven op de politiek en overheid dat ze niet de goede dingen doen voor ondernemers. Is er een overheidsinitiatief dat wel al jaren uitstekend functioneert, wil jij het lostrekken van de overheid.

 

Mijn simpele vraag is dan WAAROM?

 

Karen

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie

Laat ik de vraag ook eens anders stellen.

 

Wat is er mis met het feit dat EZ de operationele kosten draagt voor dit forum ?

 

Er is niet direct iets mis mee. Ik vind het alleen een bepaalde tegenstrijdigheid hebben. Waarom heeft de markt de overheid nodig om te ondernemen?

 

Dat het een goede besteding van het belastinggeld is ben ik het trouwens wel mee eens!

Link naar reactie

Ik zie Higherlevel als een platform waar je gratis advies kan vragen, waar gratis advies wordt gegeven zonder er zelf vorodeeluit te halen, en waar open discussies gevoerd kunnen worden. Mijns inziens strookt dat niet met een platform waar geld wordt verdiend...

Dat commerciele partijen iets bijdragen (Sprout bijv.) als die er voordeel uit halen, zou kunnen. Maar laat dat dan lekker terug gaan naar EZ, kan die dat weer aan ondernemers geven ;)

 

@Progression: ik zie higherlevel zeker niet als 'markt', want er wordt geen geld verdiend!

Startup coach | Pitchtrainer | Spreker | Presentator | www.arthurtolsma.nl

Schrijver van Startups & Downs. Fouten, successen en lessen van een ambitieuze ondernemer

Link naar reactie

Ik zie Higherlevel als een platform waar je gratis advies kan vragen, waar gratis advies wordt gegeven zonder er zelf vorodeeluit te halen, en waar open discussies gevoerd kunnen worden. Mijns inziens strookt dat niet met een platform waar geld wordt verdiend...

Dat commerciele partijen iets bijdragen (Sprout bijv.) als die er voordeel uit halen, zou kunnen. Maar laat dat dan lekker terug gaan naar EZ, kan die dat weer aan ondernemers geven ;)

 

@Progression: ik zie higherlevel zeker niet als 'markt', want er wordt geen geld verdiend!

 

Met markt bedoel ik de ondernemers, niet Higherlevel. Het gaat er ook niet om met dit platform geld te verdienen, maar om zelfstandig te zijn. Een stichtingsvorm zou bijvoorbeeld mooi zijn.

 

Mja, blijkbaar zijn velen het niet met mij eens ;D

Link naar reactie

Progression,

 

Hoe denk je dat HL er beter van zou kunnen worden als het zelfstandig is?

Of wat zou HL dan meer voor ondernemers kunnen betekenen dan nu?

 

Karen

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie

Met markt bedoel ik de ondernemers, niet Higherlevel. Het gaat er ook niet om met dit platform geld te verdienen, maar om zelfstandig te zijn. Een stichtingsvorm zou bijvoorbeeld mooi zijn.

 

Mja, blijkbaar zijn velen het niet met mij eens ;D

 

Net als de uitdrukking "never change a winning team' lijkt mij dat dat ook geldt voor een werkende combinatie.

 

Het voorstel van jou lijkt te ontspruiten uit het feit dat jij je niet prettig voelt bij het idee dat de overheid een ondernemersforum zoals HL faciliteert. Dat lijkt mij een verkeerd uitgangspunt om goed functionerend geheel ergens anders onder te brengen.

 

Hoewel het leuk klinkt dit forum onder te brengen bij een stichting vraag ik mij af of je ook nagedacht hebt over de implicaties van een dergelijke stap. Een stichting betekent dat er een bestuur aangesteld moet worden, dat er gestemd moet gaan worden. Dit stichtingsbestuur zal tevens neventaken gaan krijgen in de vorm van fondsenwerving. Daarbij kun je je voorstellen dat eventuele financiers eisen gaan stellen in de vorm van een afgevaardigde in het bestuur welke weer invloed heeft op bijvoorbeeld wie er wel en niet gaan modereren, een onderwerp dat Willemj ook al aan kaartte. Higherlevel als forum verandert er niet door, alleen komt er ineens een stuk overhead bij in de vorm van een stichtingsbestuur die de eenvoud van de huidige constructie teniet doet.

 

Het is volgens mij niet eens zozeer dat mensen niets zien in het verzelfstandigen van HL, het is veel meer dat zij zich terecht afvragen op welke manier dat gunstig is voor de kwaliteit van het forum en de huidige gebruikersgroep van Higherlevel.

En waarom moet je nu sleutelen aan iets dat gewoon werkt zonder uitzicht op een duidelijke verbetering van het aanbod ?

Link naar reactie

Eigenlijk vind ik dit echt een non-issue.

 

Higerlevel op eigen benen, alsof Higherlevel niet op eigen benen zou staan !

 

Zou Higherlevel met sponsorgelden wel op eigen benen staan ? of misschien beter op eigen benen staan ?

 

Ik heb nog niet één inhoudelijk argument gehoord, waarom de huidige subsidie van de overheid vervangen zou moeten worden door sponsorgelden van commerciëlen.

 

Link naar reactie

Beste Higherlevelaars,

 

Voor zover mij bekend wordt Higherlevel grotendeels in de lucht gehouden door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Is het eigenlijk niet vreemd dat HET forum voor ondernemers in Nederland bestaat dankzij subsidies??

 

Kunnen we met alle hier aanwezige expertise niet een model bedenken waarmee Higherlevel op eigen benen kan staan?

 

Bijvoorbeeld. Het forum wordt onder andere gebruikt door Sprout en Rabobank. Komen hieruit niet voldoende inkomsten om, samen met Google Ads inkomsten, Higherlevel draaiende te houden?

 

 

 

Ja natuurlijk is dat niet vreemd. Overheid is de meest onafhankelijke partij die je kan vinden in deze. En nee, sinds de diversiteit van het aantal onderwerpen oneindig is, kan je niet alles ondervangen in statuten. Kijk maar naar de praktijk van het recht in Nederland.

Bovendien, met een overheid als sponsor is daar volgens mij ook geen noodzaak voor. En praktisch, wat ik echt irritante internetpagina's vind, zijn die pagina's waar van alles beweegt, en voor mijn neus scrolled. Overheid heeft blijkbaar aan een simpel logootje rechtsonderin genoeg. Met een sponsor is dat anders, die wil een zekere return on investment zien. Dat is toch duidelijk.

 

 

Boterham dubbel vouwen? Ik kan het niet.

Link naar reactie
Gast Verwijderd account

Er is toch een zekere mate van onzekerheid voor de voortgang van HL, wanneer een sponsor zich gaat aandienen hiervoor, die kan zich toch ten allen tijden terugtrekken waardoor het bestaan van Higherlevel op losse schroeven kan komen te staan.

 

 

of zie ik dat weer te kort door de bocht.? ???

 

wanneer het gaat om het verschaffen van info èn dit werkt goed dan hoef je toch niet te sleutelen eraan, wat zou de meerwaarde zijn om het door sponsoren te laten onderhouden.

 

 

Link naar reactie
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

HL staat op eigen benen en wordt gedragen door de inzet van iedereen die hier - zonder directe tegenprestatie - probeert anderen te helpen.

 

Dat er wat kosten gedragen worden door EZ of wie dan ook is helemaal niet interessant.

Link naar reactie

Progression je geeft aan dat je inschat dat een subsidie van EZ HL in de lucht houdt en dat er vermoedelijk ook nog inkomsten komen vanuit partijen als Sprout en de Rabo.

 

Vervolgens stel je de vraag of er geen model te bedenken is waarmee HL op eigen staat.

 

Het mooie is dat HL al lang op eigen benen staat. Ruim 20.000 leden en honderdduizenden bezoekers, daar draait het om. Wie het feestje betaald? Het zal me werkelijk worst wezen. Google Ad's? Liever niet, dan gaan we liever even met de pet rond. Banners? Mag ik een teiltje.

 

De ondernemers maken in dit geval gewoon slim gebruik van de overheid. Vergelijk het met de weg die voor je deur ligt, vindt jij het boeiend of die door het Rijk, de Provincie of je gemeente betaald is?

Higherlevel is een online gemeenschaphuis-bibliotheek-koffiehoek-netwerkplek voor ondernemers, 24 uur per dag open, 7 dagen in de week.

 

Vraag niet hoe het kan maar geniet ervan!

 

Ard

 

 

 

 

Link naar reactie

Het ging mij meer om de principiële kant van de zaak.

 

Dat HL een mooi medium is dat inhoudelijk enkel en alleen draaiend wordt gehouden door haar leden en bezoekers weet ik. Ik haal hier veel informatie vandaan en probeer regelmatig een bijdrage te leveren. Dat wil ik dan ook absoluut niet ter discussie stellen.

 

Ik moet constateren dat ik mijn punt niet kan overbrengen >;( . Wat mij betreft dit topic snel vergeten en een slotje erop...

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast Verwijderd account

Het ging mij meer om de principiële kant van de zaak.

 

Dat HL een mooi medium is dat inhoudelijk enkel en alleen draaiend wordt gehouden door haar leden en bezoekers weet ik. Ik haal hier veel informatie vandaan en probeer regelmatig een bijdrage te leveren. Dat wil ik dan ook absoluut niet ter discussie stellen.

 

Ik moet constateren dat ik mijn punt niet kan overbrengen >;( . Wat mij betreft dit topic snel vergeten en een slotje erop...

 

 

 

 

 

ach je hebt het toch maar geprobeerd, dat is op zich al wat waard. ;D

Link naar reactie

Hai Progression,

 

Het zou unfair zijn om je alleen te laten staan in deze discussie: de eerlijkheid gebiedt dat we nu 6 jaar zijn als HL. En dat we in die 6 jaar natuurlijk hier over na hebben gedacht: wat als de overheid ons niet meer ziet zitten?

Dat klinkt misschien vreemd nu, maar in 2002-2005 was internet niet zo hot. En sociale netwerken bestonden uberhaupt nog niet. Dus was de gedachte niet vreemd.

 

En de kronkel dat je als ondernemers aan de ene kant zegt: ik heb de overheid niet nodig, ik kan op mijn eigen benen staan. En aan de andere kant wel de overheid nodig hebben voor HL? Ja, ik zie hem.

 

We hebben 6 jaar achter ons, waarbij vooral Dennis en Mikky enorm hard hebben moeten vechten voor het voortbestaan van deze club. En nee, zonder de overheid was dit niet gelukt: zeker in de beginjaren was een verdienmodel niet denkbaar voor deze stek.

En nee: onze partners leveren ons geen geld op: we wilden innovatieve ondernemers hier hebben. Dus vinden we het erg prettig dat zij ons vertrouwen met hun klanten/doelgroep/leden en tot nu toe was dat voor ons genoeg. Dat was en is immers ons doel: innovatieve ondernemers met elkaar verbinden.

 

Hoe het moet in de toekomst?

 

Ik ben eerlijk gezegd erg blij en ook trots hoe jullie reageren op de vraag van Progression: het voelt altijd goed om te weten dat HL door meer mensen gewaardeerd en gedragen wordt. Maar beantwoordt de volgende vraag eens: als we promotie zouden willen doen voor HL, als we op een beurs willen staan, als we iets willen organiseren, als we een borrel willen organiseren: wie doet dit dan?

 

Het antwoord is: (vooral) Mikky, Jeroen en mods. Natuurlijk vergeet ik niet dat individuele leden activiteiten georganiseerd hebben, zoals de zeer geslaagde September-borrel.

 

Ik spreek over de regel. Die houdt in dat leuke dingen noodgedwongen liggen. Want dat we veel dingen zouden willen doen, dat spreekt voor zich. Maar als mods hebben we allemaal te weinig tijd en eerlijk gezegd: op een gegeven moment wordt het vermoeiend dat altijd dezelfde handjevol mensen iets oppakken.

 

Ik denk al een tijd dat het goed zou zijn als HigherLevel niet meer alleen door de moderators gedragen wordt: daarvoor is dit forum en de wensen te groot geworden. Het zou voor het draagvlak en voor de toekomst van HL goed zijn als actieve leden een bijdrage zouden doen aan dit forum.

 

Als jullie dit ook een goed idee vinden, dan staat Higherlevel nog niet op eigen benen. Maar wel staan wel een stuk steviger in onze schoenen.

 

Ik hoor graag van jullie,

 

Ewout,

 

Mod.

Link naar reactie

Het ging mij meer om de principiële kant van de zaak.

 

Ik moet constateren dat ik mijn punt niet kan overbrengen

Ik ben juist blij dat je dit topic bent gestart.

 

Mijn eigen mening is dat ik principieel er niet op tegen ben dat een overheid iets voor mij als ondernemer betaald.

 

Dat bedoel ik ook eigenlijk met mijn opmerking dat enkele ondernemende mensen in het verleden zeer slim de overheid in hebben geschakeld om HL mede mogelijk te maken.

 

Ik zie het echter niet zo dat ik afhankelijk ben van de overheid. Als HL collectief hebben we samen nu de mogelijkheid om ons zo te organiseren als we zelf zouden willen. Tot nu is er nog geen noodzaak geweest om een ander model te overwegen.

 

Maar stel dat er morgen op de HL-burelen een brief binnenkomt, ondertekend door Wouter Bos, met daarin vermeld dat hij de jaarlijkse bijdrage richting HL stop moet zetten omdat hij de centjes ergens anders voor nodig heeft (iets met een economie die op een ijsberg is gelopen), dan is het wel handig om een model in de la te hebben liggen.

 

Dus een mooie vraag zou kunnen zijn: wat zou een toekomstig model voor HL kunnen zijn?

Andere vraag zou kunnen zijn: waar willen we eigenlijk naar toe? Is er een doel of een collectieve ambitie?

 

(daarom dus bij deze een reus voor Progression)

 

Ard

 

 

 

Link naar reactie

Kijk en dan gaat het ineens een andere kant op: we hebben het dan over ondernemerschap ten gunste van het forum zelf. Is er een back-up plan voor als WB teveel heeft uitgegeven aan bankgaranties en dat oa bij HigherLevel gaat wegbezuinigen? Is er een plan B? Hoe is de continuïteit gewaarborgd? Wat gaat het businessmodel worden in een bad case scenario?

 

Tegen dat licht vind ik het een interessante discussie. Voorop gesteld dat ik het juist een taak van de overheid vind om een platform te bieden aan innovatie en ondernemerschap. En van alle initiatieven van de overheid is HigherLevel het schoolvoorbeeld van hoe zo'n platform er uit hoort te zien: biedt de faciliteiten, maar bemoei je er niet mee. Zoals de publieke omroep zou moeten zijn bijvoorbeeld (model BBC).

 

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 381 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...