• 0

Factureren namens zzp'ers gezagsverhouding?

Wij zijn een muziekschool die volledig gebruik wilt maken van ZZP muziekdocenten. Wij willen graag namens hen factureren, maar worden door de belastingdienst hierin tegengehouden omdat dit wordt gezien als 'gezagsverhouding'. Ook ZZP-Nederland en de KVK heeft ons hiervoor gewaarschuwd.

 

Echter, toch zijn wij van mening dat hier GEEN sprake is van gezagsverhouding. In de samenwerkingsovereenkomst die de muziekschool sluit met de docent staan verder geen zaken die neigen naar gezagsverhouding, onze docenten worden volledig vrij gelaten hoe, wanneer en hoe lang zij hun werkzaamheden verrichten voor de leerling. Daarnaast beschikken zij over een VAR WUO en zijn daarom volledig zelfstandige.

 

Het enige punt is dus dat wij (de muziekschool) de leerlingen factureren en vervolgens de docent de muziekschool factureert voor het totaal aantal uren die zij gewerkt hebben. Bij de uitbetaling van de docent houdt de muziekschool haar commissie in. Automatisch wordt dit gezien als 'loondienst'. Maar dat is wat wij nou net niet willen. Wij willen als beginnende muziekschool niet de risico's lopen m.b.t. de nodige werkgeverslasten.

 

De muziekschool is als het ware een detacheringsbureau, die de docent als ZZP'er inhuurt en verhuurt aan haar leerlingen. De leerlingen zijn klant van de muziekschool en wij zijn als het ware een 'grote' klant van de docent. Op deze manier verlicht dat de administratieve lasten van de docent en kan deze zich volledig richten op het lesgeven.

 

Wij zijn al ruim anderhalf jaar met deze kwestie bezig, hebben veel onderzoek gedaan en veel instanties en websites geraadpleegd. Alleen nog altijd is het voor ons niet duidelijk waarom wij hierin worden tegengehouden en via welke constructie wij wel op deze manier kunnen opereren, zonder dat er sprake is van (fictief) loondienstverband.

 

Wie kan ons hier meer duidelijkheid over verschaffen en wie heeft eventueel de oplossing voor dit probleem?

 

Alvast hartelijk dank!

 

Chris Gouweleeuw

www.muziekschoolholland.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Belangrijk is meer de situatie van de ZZP-er. Werken zij voor meerdere opdrachtgevers? Huren jullie hen voor meerdere dagen per week in, of is het gemiddeld slechts 1 a 2 dagen per week?

Dat zijn belangrijke onderdelen om zelfstandigheid te bepalen.

 

Tevens iets om over na te denken is de commissie: jullie leveren een dienst en houden daarvoor een commissie in. Hoe gaat dit in zijn werk? De ZZP-er stuurt jullie een factuur en jullie betalen daar een deel van? In verband met zelfstandigheid lijkt het mij verstandig dat jullie zelf een factuur naar de ZZP-er sturen voor de commissie.

 

Je kan niet zomaar een deel van de factuur inhouden als zijnde commissie.

Specialist in Certificatiebegeleiding

Link naar reactie
 • 0

Hartelijk dank voor de snelle reacties!

 

@ Joost Vaessen: De situatie van de ZZP-er is als volgt: Wij zien graag dat de docenten veel optreden, los van dat ze dan deze ervaringen mee kunnen geven aan hun leerlingen, hebben ze daardoor verschillende opdrachtgevers. Omdat dit ook valt onder hun 'verrichte werkzaamheden' als ZZP'er vermelden ze dit ook bij het aanvragen van de VAR. Daarnaast zijn zij niet verplicht om het lesgeven alleen via Muziekschool Holland te laten verlopen. Zij zullen maximaal 10 uur per week lesgeven aan leerlingen van Muziekschool Holland.

 

Wat betreft de commissie: De muziekschool factureert de leerling maandelijks voor de verrichte werkzaamheden van de docent én daarbij onze commissie. De docent stuurt de muziekschool een factuur alléén voor zijn verrichte werkzaamheden. Deze betalen we dan ook volledig uit.

 

@ Peter Bonjernoor: Het concept is juist bedoeld voor ZZP docenten. Muziekschool Holland trekt voornamelijk jonge docenten aan, die met veel dingen tegelijk bezig zijn. Bandjes, repetities, optredens, studie etc. Deze groep docenten wil graag als ZZP'er opereren, omdat zij dan een grote mate van vrijheid hebben. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat zij een optreden hebben en een les moeten verplaatsen of afzeggen. Bij een loondienst constructie gaat dit verhaal voor hen niet op..

 

De jonge generatie muziekdocenten gaan veel op deze manier aan de slag. Wij willen daaromheen een soort platform bouwen voor docenten en hun leerlingen en de kwaliteit van de muzieklessen hoog te houden door randactiviteiten te organiseren zoals voorspeeldagen en workshops voor de leerlingen, kortom de beleving die hoort bij muziekles op een muziekschool.

 

Ik ben zelf ook ZZP docent en deze manier van werken bevalt mij zeer, het enige nadeel is de administratieve rompslomp en ik heb niet de ruimte en de financiële middelen om voorspeelavonden te organiseren. Ook heb ik geen netwerk om mijn leerlingen te koppelen aan andere kinderen om groepjes/bandjes te vormen. Vanuit eigen ervaring en vele geluiden van ZZP docenten om mij heen heb ik Muziekschool Holland opgericht.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Daarom blijven we ook volhardend op zoek naar een constructie waarmee we evengoed kunnen samenwerken met ZZP docenten, zonder dat er sprake is van loondienst. Wellicht heb je gelijk en is er geen andere optie dan loondienst, maar ik vind het zonde als het concept omvalt, alleen omdat wij de facturering van de docenten uit handen willen nemen. Dat verklaart waarom ik hier zo koppig aan blijf vast houden.. :) Maar thx voor je inbreng!

Link naar reactie
 • 0

Lees volgende link eens: http://www.kvk.nl/ondernemen/freelancers-en-zzpers/zelfstandigheid/wanneer-bent-u-zelfstandig-en-wanneer-niet/

 

De fiscus etc. doelt hier dus op een verkapt dienstverband. De zelfstandigheid is in het geding omdat de leerlingen toch die ene persoon verwachten. Kan men iemand anders sturen?

 

aan de andere kant zie je op het begin het voorbeeld van de belastingadviseur die parttime voor een opleidingsinstituut werkt. dit komt in de buurt van wat jullie doen.

 

De lijn tussen zelfstandigheid en een verkapt dienstverband is vaak een dunne lijn. Dus ben hier voorzichtig mee.

Specialist in Certificatiebegeleiding

Link naar reactie
 • 0

Waarom wil je vanuit de muziekschool factureren? Om dat dit duidelijker is voor de klant? Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.

 

Ik heb even zitten denken. Weet niet of het mag, maar een suggestie: Zou je, om de mogelijke loondienstrelatie met de muziekschool te vermijden, er niet een onafhankelijke organisatie X (bv, stichting, whatever) bij kunnen zetten die niets anders doet dan de facturen van de docenten omzetten in een factuur van organisatie X? Eventueel met een toeslag voor de kosten van de administratie. Dan krijgen alle klanten netjes een factuur van Organisatie X. Bijvoordeeld Stichting Vrienden van de Muziekschool of zo. De stichting is geheel onafhankelijk en heeft geen verdere relatie met de muziekschool, alleen met de docenten. De muziekschool zelf stuurt dan gewoon facturen voor de commissie aan de docenten voor de verleende bemiddeling.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb even zitten denken. Weet niet of het mag, maar een suggestie: Zou je, om de mogelijke loondienstrelatie met de muziekschool te vermijden, er niet een onafhankelijke organisatie X (bv, stichting, whatever) bij kunnen zetten die niets anders doet dan de facturen van de docenten omzetten in een factuur van organisatie X? Eventueel met een toeslag voor de kosten van de administratie. Dan krijgen alle klanten netjes een factuur van Organisatie X. Bijvoordeeld Stichting Vrienden van de Muziekschool of zo. De stichting is geheel onafhankelijk en heeft geen verdere relatie met de muziekschool, alleen met de docenten. De muziekschool zelf stuurt dan gewoon facturen voor de commissie aan de docenten voor de verleende bemiddeling.

 

Volgens mij noemen we dat een coöperatie. :)..hetgeen Hermes al adviseerde

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Ik vind het vreemd dat de belastingdienst jullie te kennen geeft dat er sprake zou zijn van een fictief dienstverband terwijl de zzp'ers in kwestie ieder een var-wuo hebben. Als de in de VAR beschreven werkzaamheden overeenkomen met wat zij voor jullie, als opdrachtgever, doen is toch duidelijk hoe de arbeidsrelatie ligt?

 

Ik heb een zelfde geval jaren geleden aan de hand gehad waar ik een var-wuo had, werkzaamheden kwamen overeen met hetgeen ik voor een bepaalde opdrachtgever deed. Echter gaf de belastingdienst aan die opdrachtgever te kennen dat er sprake zou zijn van een fictief dienstverband. Na veel en intensief overleg met mijn relatiebeheerder bij de belastingdienst en die van de opdrachtgever is de belastingdienst uiteindelijk terug gekomen op zijn standpunt en werd alsnog gewoon de var-wuo van mij "eerbiedigd".

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

De enkele facturatie mag het probleem niet zijn. Ik denk dat een ter zake kundig fiscalist ook echt wel overeenstemming moet kunnen bereiken met de fiscus. Zeker als de docenten stuk voor stuk een VAR-WUO hebben omdat dat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever beperkt tot nul. Lijkt nu alsof de fiscus over twee flanken haar gelijk wilt halen (VAR-WUO kunnen ze niets mee dus dan maar bij de opdrachtnemer aankloppen).

 

Als de muziekschool zich opstelt als inlener en doorlener van muziekdocenten dan zie ik nog wel een BTW probleem. Het enkele inhuren en doorhuren van arbeidskrachten is BTW plichtig, terwijl het doceren van muziek dat niet is. Oftewel: de muziekschool loopt in deze opzet het risico dat zij BTW moet afdragen terwijl ze geen BTW kan terugvragen over de verdiensten van de muziekleraars.

 

Daarnaast speelt dan ook de CAO een rol. De muziekschool treedt feitelijk op als uitzendbureau met CAO regels als grote bijkomstigheid.

 

You can't have it both ways

 

Hermes' suggestie om een cooperatie te starten tussen de muziekschool en de docenten lijkt ook mij de beste oplossing. Op de manier liggen alle contractuele relaties in de Coop. Is er geen sprake van inlenen en doorlenen, geen VAR ellende en geen BTW gezeur! Overigens kan dat ook met een VOF, maar dan komen we in de sfeer van aansprakelijkheid op een ander niveau dan met een Coop. Tot slot nog de exoot LLP, de Engelse rechtsvorm waarin een VOF gevormd wordt met rechtsbescherming ook in NL prima toegestaan.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Als de muziekschool zich opstelt als inlener en doorlener van muziekdocenten dan zie ik nog wel een BTW probleem. Het enkele inhuren en doorhuren van arbeidskrachten is BTW plichtig, terwijl het doceren van muziek dat niet is. Oftewel: de muziekschool loopt in deze opzet het risico dat zij BTW moet afdragen terwijl ze geen BTW kan terugvragen over de verdiensten van de muziekleraars.

 

Muziekles is vrijgesteld voor leerlingen tot de leeftijd van 21 jaar. Het is dus zeker niet zo dat al het muziekonderwijs vrijgesteld is van BTW (hoewel dat wel een groot deel van de doelgroep jonger dan 21 jaar is). Als je als muziekschool onderwijs aanbiedt, los van de manier waarop dat door de docent berekend wordt, waarom zou dat dan niet tegen het geldende BTW-tarief kunnen. Ik denk namelijk dat je af moet stappen van het idee van in- en doorhuren van arbeidskrachten maar dat je gewoon als instituut muziekonderwijs verzorgt. Wat doet de school:

 

- verzorgt de werving van nieuwe leerlingen (reclame etc.);

- zorgt dat er muziekonderwijs verzorgt kan worden en dat er docenten zijn;

- zorgt dat er ruimte is voor de lessen;

- zorgt voor oefeninstrumenten;

- voert een administratie;

- etc.

 

Ik zie zelf wel soort factuurservice als mogelijkheid. Stap af van het idee dat je zelf een grote klant bent van de docent. De klant heeft vele kleine klanten die hem betalen. De muziekschool factureert voor rekening van de docent de uren. Deze factuur heeft betrekking op het verzorgen van muziekonderwijs en is dus voor een groot deel van de doelgroep vrijgesteld van BTW. Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt door de docent gewoon 21% BTW in rekening gebracht.

De betaling komt binnen bij de muziekschool. De muziekschool factureert de docent de kosten / haar fee. Dit is afhankelijk van de klant (leeftijd) vrijgesteld van BTW. Daarnaast wordt er voor de factoringwerkzaamheden een fee gerekend, dit is in ieder geval belast met 21% BTW. Dit is nadelig voor docenten met veel jeugdige leerlingen, maar omdat het maar een beperkt deel van de factuur is zullen die lasten weel meevallen.

Bovenstaand behoeft wat finetuning maar volgens mij is dit in grote lijnen een werkbare structuur waarbij je als muziekschool voor je docenten kunt facturen, je de administratieve last voor de docenten klein houdt en tegelijkertijd de docenten vele kleine klanten aanbiedt waardoor dat criterium geen argument is voor een loondienstverband. Aanvullend daarop is het belangrijk dat je afspreekt dat de docent niet eerder betaald krijgt dan dat de leerling aan de betalingsverplichtingen voldaan heeft. Het is belangrijk dat het debiteurenrisico bij de docent blijft liggen. Mocht dit een probleem zijn dan valt daar ook nog wel een mouw aan te passen, tegen een fee natuurlijk.

 

Daarnaast speelt dan ook de CAO een rol. De muziekschool treedt feitelijk op als uitzendbureau met CAO regels als grote bijkomstigheid.

 

Je loopt nu wel erg hard van stapel ;)

 

Ten eerste is er nu sprake van een zogenaamde AVV-loze periode zodat er voor niet gebonden uitzendorganisaties in principe geen CAO verpicht van toepassing is. Er wordt teruggevallen op het BW, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een zogenaamd incorporatiebeding. Allemaal veel te technisch...

Veel belangrijker is het feit dat de ABU-CAO, die door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid in het verleden meerdere malen algemeen verbindend is verklaard, van toepassing is op de uitzendovereenkomsten tussen uitzendkrachten en een

uitzendonderneming. Even los van de vraag wat een uitzendonderneming is, wat een utizendovereenkomst is is helder omschreven in het burgerlijk wetboek:

 

Art. 7:690 BW: De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

 

Tja, de leerling die toezicht heeft op en leiding geeft aan de leraar - ik zie het niet ::) Hier kan in mijn optiek geen sprake zijn van uitzenden of een uitzendovereenkomst.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij noemen we dat een coöperatie. :)..hetgeen Hermes al adviseerde

 

Het kan in de vorm van een coop, maar toch ook als onafhankelijke stichting die diensten levert aan ondernemers? Dat hoeven niet perse leden te zijn in de vorm van een cooperatieve vereniging.

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Beste mensen,

 

Fijn om te zien hoe jullie allemaal meedenken. Ik ben met de ideeën die jullie opperen aan de haal gegaan, wat research gedaan naar coorporaties en het lijkt een rechtsvorm waar wij ons wel in kunnen vinden. Alleen nu komt het:

 

De coorporatie wordt als rechtsvorm al langer gehanteerd in bijvoorbeeld de agrarische sector, maar mijn eerste indruk is dat de regelgeving e.d. erg vaag is. Veel financieel en juridisch adviseurs hebben niet of nauwelijks ervaring met coorporaties. Is er iemand die hier ervaring in heeft en ons kan helpen om de muziekschool in de huidige rechtsvorm (vof) om te zetten in een coorporatie?

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 123 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.