Jump to content
HMBuskes
Verberg

Activeren zelfontwikkelde software in eenmanszaak

vraag

Ik besteed in mijn privétijd erg veel uren aan software-ontwikkeling. Het gaat hierbij om gemiddeld 15-20 uren per week. Ik ben parttime-ondernemer in een eenmanszaak. Ik voldoe formeel niet aan het urencriterium. De software wordt door mijn eenmanszaak verkocht en de opbrengst als omzet verantwoord. Mijn vraag is of ik de kosten van mijn privéuren mag activeren in de zaak. Zo ja, tegen welk tarief en hoe is de administratieve verwerking? Is de boeking dan: geactiveerde softwareontwikkeling (debet), aan kapitaal (credit)? Alvast dank voor uw reacties!

Link to post
Share on other sites

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Beste HMBuskes,

 

Welkom op Higherlevel.

 

Ik besteed in mijn privétijd erg veel uren aan software-ontwikkeling.

(...)

De software wordt door mijn eenmanszaak verkocht en de opbrengst als omzet verantwoord.

Dan zijn het geen privé uren maar zakelijke uren die meetellen voor het urencriterium. Voor de rest van de je vraag maakt dat echter (voor zover ik weet) niet uit, want het gaat hier om een eenmanszaak. De scheiding tussen privé en zakelijk is er dan toch niet echt.

 

Mijn vraag is of ik de kosten van mijn privéuren mag activeren in de zaak. Zo ja, tegen welk tarief en hoe is de administratieve verwerking?

Allereerst: met welk doel zou je dat willen doen?

 

Er zijn geen werkelijke kosten, slechts tijdsbesteding. Als je het al zou willen zou het voor zover ik kan vinden op de balans moeten worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs en niet tegen de waarde in het economische verkeer. Aangezien de kostprijs hier nul is (als het alleen om jouw uren gaat), heb je daar niets aan.

 

Dat lijkt me ook wel logisch, anders zou je als natuurlijk persoon waarde toe kunnen kennen aan je eigen uren en die als kosten of afschrijvingen van de winst af kunnen trekken; dan zou geen enkele eenmanszaak effectief nog belasting betalen. Maar wie weet wat er mogelijk is en zit ik er naast, ik ben geen fiscalist of jurist.

 

Als het om verkoopbaarheid van de onderneming inclusief software gaat, dan is het activeren niet nodig. In de verkoopovereenkomst van (de onderdelen van de) eenmanszaak kun je de software dan apart benoemen. Voor de verkoopwaarde maakt het niets uit, het activeringsbedrag zou toch al subjectief zijn geweest.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Ron, hartelijk dank voor je reactie. Ik begrijp de sterke verwevenheid tussen zakelijk en privé in een eenmanszaak. Feitelijk kan er hierdoor geen sprake zijn van privé-uren die zakelijk worden besteed. Dit zijn dan per definitie zakelijke uren die meetellen in het urencriterium.

 

Punt is echter dat ik weliswaar aan het urencriterium, maar niet aan het grotendeelscriterium voldoe, althans dat kan ik niet aantonen. Om deze reden zoek ik naar een mogelijkheid om mijn uren die aan softwareontwikkeling worden besteed ten laste van het resultaat te brengen.

 

Naar ik van jou begrijp is dit niet mogelijk omdat er geen waarde aan mijn uren kan worden toegekend.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Joost, de eenmanszaak is een voortzetting van de BV die ik ca. 10 jaar heb gehad. Ik neem aan dat ik dan dus geen starter meer ben. De reden dat de BV is omgezet in een eenmanszaak heeft te maken met afspraken met de belastingdienst. In die afspraken is eveneens bepaald dat ik geen ondernemersfaciliteiten zal claimen zolang in niet aan het uren- én grotendeelscriterium voldoe.

 

Ik werk 24 uur per week in loondienst en 16 uur per week voor opdrachtgevers. De software-ontwikkeling doe ik daarnaast volledig in de avonduren en in het weekend. Uitgaande van 15 uur software-ontwikkeling werk ik dus totaal ca. 55 uur, waarvan ca. 31 uur voor de eenmanszaak. Feitelijk voldoe ik daarmee dus wél aan het grotendeelscriterium, maar ik kan dat met harde urenstaten aantonen helaas.

 

Ben jij van mening dat ik desondanks de ondernemersfaciliteiten wél mag claimen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Naar ik van jou begrijp is dit niet mogelijk omdat er geen waarde aan mijn uren kan worden toegekend.

Activeren van je uren zou betekenen dat je de waarde ervan (stel 50k) in dit jaar als resultaat moet boeken om dan over vijf jaar weer af te schrijven. Het enige wat je daar mee opschiet is het financieren van de fiscus ;)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik besteed erg veel uren aan software-ontwikkeling. De software wordt door mijn eenmanszaak verkocht en de opbrengst als omzet verantwoord.

 

Hoe verhoud deze omzet zich met de totale omzet van je andere activiteit (16 uur per week voor opdrachtgever).

Oftewel als je de totale omzet deelt door je uurtarief hoeveel uur kom je dan? Zit er groei in de omzet software?

 


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het betreft ontwikkeling van specifieke branchesoftware die ik voornemens ben om vanaf medio 2017 in een aantal bedrijven te gaan implementeren. Ik werk nu met één pilot-bedrijf waar de software wordt getest. Tot dusver heb ik een klein deel van mijn uren aan het pilot-bedrijf kunnen factureren. De omzetgroei gaat dus pas medio volgend jaar plaatsvinden.

 

Van de 15-20 uur per week die ik aan de software-ontwikkeling besteed heb ik tot dusver slechts gemiddeld 3 uur per week kunnen factureren. De omzet uit de reguliere activiteiten ligt geheel in lijn met de reguliere urenbesteding van 16 uur per week.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als je bedrijf 10 jaar lang een BV is geweest en nu niet geruisloos is omgezet naar een eenmanszaak dan ben je voor de IB gewoon een starter. Maar uiteraard weet ik niet precies hoe de afspraken met de fiscus geformuleerd zijn.

 

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

@hermes, ts heeft een vaststellingsovereenkomst getekend met de fiscus. Wat zie jij nog mogelijkheden dan?

 

Groet

Joost

 

De reden dat de BV is omgezet in een eenmanszaak heeft te maken met afspraken met de belastingdienst. In die afspraken is eveneens bepaald dat ik geen ondernemersfaciliteiten zal claimen zolang in niet aan het uren- én grotendeelscriterium voldoe.

 

24 uur per week in dienst

16 uur per week facturabel als freelancer

omgerekend 3 uur facturabel met software. Dan kom je 6 uur te kort, maar dat zit in de ontwikkeling + de groeipotentie.

Met de huidige jurisprudentie kan een specialist als jij vast wel duidelijk maken dat aan de voorwaarden worden voldaan. Hetzij door de door TS zelf voorgestelde oplossing, hetzij door gebruik te maken van jurisprudentie.

 


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Niet gehinderd door kennis vond ik het wel een interessante vraag.

 

Neem aan dat TS, als dat zou mogen, nu een fictief resultaat heeft (waarde gecreëerd) dat hij activeert en dat bedrag in bv 5 jaar weer afschrijft. Daarmee zou hij als hij dit jaar weinig inkomsten heeft en dus in de lage schijven belasting betaalt in de jaren dat er een hoge winst gemaakt wordt omdat de software dan geld oplevert geld kunnen besparen. Alleen dan zou er een voordeel zijn.

 

Dan is er de vraag of het mag. Op de site van de onderstaand quote lijkt het inderdaad onder voorwaarden mogelijk te zijn.

 

De Nederlandse wet staat waardering van immateriële vaste activa alleen toe tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Ook in RJ 210 is dit het uitgangspunt. In het geval van zelfontwikkelde software zal een groot deel van de kosten bestaan uit direct toe te rekenen loonkosten van het eigen personeel, de direct toe te rekenen kosten van consultants en overige kosten.
bron

 

Wat ik niet lees of kan opmaken is de vraag of je eigen uren tegen een gangbaar tarief kan activeren.

 

Voordat echter tot opname in de jaarrekening kan worden overgegaan, is het van belang dat aan de basisprincipes van goed projectmanagement inclusief projectadministratie wordt voldaan. In de praktijk blijkt veelal dat hier de eerste problemen ontstaan.

 

Maar als dat zou mogen en je houdt de uren goed bij in een projectadministratie lijkt het me zeker de moeite waard het verder te onderzoeken. Als er inderdaad een belastingvoordeel behaald kan worden.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De software wordt door mijn eenmanszaak verkocht en de opbrengst als omzet verantwoord. Mijn vraag is of ik de kosten van mijn privéuren mag activeren in de zaak. Zo ja, tegen welk tarief en hoe is de administratieve verwerking? Is de boeking dan: geactiveerde softwareontwikkeling (debet), aan kapitaal (credit)?

Ik heb hier eens over nagedacht, maar het activeren van je uren gaat sowieso niet. Het activeren van alle overige kosten zou volgens mij op zich wel moeten kunnen. Ook moet je dan nog bepalen of je sowieso wel moet afschrijven. Is er wel sprake van een bedrijfsmiddel? Maar dan moet je je dus wel realiseren dat je de kosten naar de toekomst aan het schuiven bent, waardoor je in feite de belastingdruk juist naar vóren haalt (je betaalt nu meer en later minder).

 

De winst van je uren zitten gewoon als verborgen 'goodwill' in je product. Bij mijn start-up ben ik destijds ook zo'n 2 jaar (!) bezig geweest voor nop, terwijl de winst uit de ontwikkeling van dat softwareproduct pas daarna tot inkomsten leidde. Wat wel zo kan zijn, is dat - als je het product in de tussentijd geheel verkoopt of met geruis doorschuift naar een bv - die verborgen waarde wél tussentijds naar de oppervlakte komt. Bij doorschuiven met geruis betaalt de bv voor die goodwill, waar dan wel in 10 jaar over moet worden afgeschreven. Die winst wordt dan overigens wel in de eenmanszaak belast, dus ook daar heb je dan een liquiditeitsnadeel.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik heb hier eens over nagedacht, maar het activeren van je uren gaat sowieso niet. Het activeren van alle overige kosten zou volgens mij op zich wel moeten kunnen. […] Bij mijn start-up ben ik destijds ook zo'n 2 jaar (!) bezig geweest voor nop, terwijl de winst uit de ontwikkeling van dat softwareproduct pas daarna tot inkomsten leidde.

Heb je destijds ook gekeken naar landen met een fiscaal gunstig regime voor auteursrecht en andere vormen van (technische) intellectuele eigendom? Ierland bijvoorbeeld?

 

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Ik heb hier eens over nagedacht, maar het activeren van je uren gaat sowieso niet. Het activeren van alle overige kosten zou volgens mij op zich wel moeten kunnen. […] Bij mijn start-up ben ik destijds ook zo'n 2 jaar (!) bezig geweest voor nop, terwijl de winst uit de ontwikkeling van dat softwareproduct pas daarna tot inkomsten leidde.

Heb je destijds ook gekeken naar landen met een fiscaal gunstig regime voor auteursrecht en andere vormen van (technische) intellectuele eigendom? Ierland bijvoorbeeld?

Nee, dat speelde toen nog niet (2000). Bij nader inzien ging het overigens over electronisch databankenrecht. Maar ik ben ook een beetje te rechtlijnig voor die fiscale 'onzin' (excusez le mot). Ik heb zoiets van: ik heb altijd geprofiteerd van de Nederlandse maatschappij (opleiding, werk, financiën, wetten, netwerk, etc), dus toen ik eindelijk wat ging verdienen, is het niet bij me opgekomen om me aan de Nederlandse belastingheffing te onttrekken vanwege een paar losse centen. Nog afgezien van de administratieve rompslomp.

 

Voor m'n gevoel werd en word je als ondernemer toch al aan alle kanten gematst. Fiscaal je heil buiten Nederland zoeken voelt voor mij een beetje als landverraad. Zeker als dat bovendien financieel nergens voor nodig is. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik vrij 'groen' in het ondernemerschap gerold en dus nergens mee had gerekend. Ik viel dan ook van de ene verbazing in de andere toen ik als eenmanszaak steeds recht bleek te hebben op nóg een ondernemersvoordeeltje (eerst KOR, toen investeringsaftrek, vervolgens zelfstandigenaftrek met startersaftrek en uiteindelijk ook nog FOR, stakingsaftrek en inkomensmiddeling).

 

Daarbij moet ik ook zeggen dat ik na omzetting van de eenmanszaak in een bv ook niets te klagen heb. Want ook in Nederland heb je een regeling die vergelijkbaar is met de door jou genoemde Ierse "Knowledge development box", namelijk de WBSO en de daaraan gekoppelde innovatiebox. Daar heb ik dus wel gebruik van gemaakt, waardoor ik een forse korting op de afdracht loonheffingen kreeg en waarna je een Vpb-belastingtarief kunt krijgen van 5% (in plaats van de 6,25% in Ierland). In dat opzicht hoef je niet per se naar het groener lijkende grasveld van de overburen te kijken.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Uit de informatie die tot nu is verstrekt is het niet af te leiden, maar mocht de vraagsteller in loondienst dezelfde werkzaamheden verrichten als als eenpitter, dan is er een kans dat de software die hij ontwikkelt eigendom is van de werkgever (cf. AW art. 7 en jurisprudentie). In dat geval valt er weinig te schuiven en te activeren.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 14 leden online en 223 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept