Jump to content
netjunk55

Voorwaarden BBZ: hoeveel bedraagt het maximale vermogen dat je mag hebben

Recommended Posts

Posted (edited)

Zou iemand mij kunnen vertellen hoe het zit met de BBZ en spaargeld?

Ik heb gelezen, dat je de regeling niet in mag, als je meer dan +/- € 6.000,= spaargeld heeft: het zelfde bedrag als bij de p-wet.

Weer ergens anders heb ik gelezen dat je tot € 40.000,= op de spaarrekening mag hebben.

En weer ergens anders heb ik gelezen dat je geen cent te makken mag hebben.

Ik zou graag willen weten hoe dit zit, voordat ik mijn tijd verspil met een eventuele aanvraag.

 

 

 

Edited by Roel J
Titel verduidelijkt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Dat kan Antwoord voor Bedrijven vertellen in jouw specifieke situatie of anders de sociale dienst van jouw gemeente.

 

Heb je deze informatie al volledig doorgenomen?

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

HelikopterLandingsplaats...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Allemaal onjuist.

1 uur terug, netjunk55 zei:

Zou iemand mij kunnen vertellen hoe het zit met de BBZ en spaargeld?

 

De BBZ kijkt naar eigen vermogen: daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk en privé vermogen.

 

En voor dat eigen vermogen geldt ook geen harde grens, alleen heb je geen recht op BBZ bedrijfskapitaal als je eigen vermogen groot genoeg is om een om een lening bij een bank te kunnen krijgen.

 

Voor nadere informatie en een duidelijke uitleg zie deze info van ZZP Nederland

 

Edited by Norbert Bakker
edit: link gewijzigd van rijksoverheid naar ZZP NL ivm duidelijkere tekst

B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Verder gelden afhankelijk van jouw situatie verschillende bedragen, zie deze info van de Rijksoverheid (met tabel met bedragen)

Ze hebben het in dat info van de Rijksoverheid over bedrijfskapitaal lenen of krijgen.

Ik wil geen geld lenen voor investeringen, maar een periodieke aanvullende uitkering voor levensonderhoud.
Is dat hetzelfde als bedrijfskapitaal of iets anders?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@netjunk55:  helder, ik heb mijn bericht in de tussentijd aangepast, en de link gewijzigd naar een  duidelijkere uitleg.

 

Voor de periodieke aanvulling lijken inderdaad de zelfde criteria te gelden als de P-wet, alleen zijn de huidige bedragen  anders. 

Edited by Norbert Bakker
edit: criteria voor periodieke aanvulling zijn ander, zie reactie onder + link

B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Voor de periodieke aanvulling lijken inderdaad de zelfde criteria te gelden als de P-wet, alleen zijn de huidige bedragen  anders. 

Bedankt Norbert. 

Ik kan de informatie in je links niet terugvinden.

Zou je kunnen vertellen waar je dit gevonden hebt, of het i.i.g. kopiëren en plakken?

(Ik heb het over het maximum aan spaargeld voor de periodieke aanvulling.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit lijkt me de beste info: Kan ik gebruikmaken van bijstand als ik al langere tijd een eigen bedrijf heb?

Hier wordt weer de limiet van € 188.997,- eigen vermogen gehanteerd die in mijn eerdere link stond. Best verwarrend! :classic_blush:

 

Quote

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 

Periodieke uitkering Bbz

Als u als ondernemer tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u een periodieke uitkering krijgen. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Duur Bbz-uitkering

 

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeentelijke sociale dienst besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

 

Periodieke uitkering als renteloze lening

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

 

Eigen vermogen en Bbz

Is uw vermogen hoger dan € 188.997? Dan geeft de sociale dienst de Bbz-uitkering in de vorm van een lening. 

Is het vermogen verbonden aan uw bedrijf? Dan wordt dat deel buiten beschouwing gelaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 

Voorwaarden financiële steun Bbz

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.

U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.

U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

 


B2Bsure, vooruithelpers bij risicomanagement & verzekeringen

Solopartners: belangenbehartiging en klachtenregeling voor ZZP'ers in de zorg 

Zelfstandigen Bouwde ondernemersorganisatie voor zelfstandigen in de Bouw

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Spaargeld en bijstand verhouden zich naar mijn mening een beetje vreemd, maar dat is verder geen waarde-oordeel op dit ondernemersforum.

 

Waarom laat je je niet informeren door instanties? Dan krijg je waar je recht op hebt, of niet natuurlijk...

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

HelikopterLandingsplaats...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
29 minuten geleden, Highio zei:

Waarom laat je je niet informeren door instanties? Dan krijg je waar je recht op hebt, of niet natuurlijk...

Ik wil gewoon weten hoe het zit, voordat ik langs ga bij instanties. Of niet.

Aankloppen bij instanties doet men niet voor de lol.

In de ene vorm van bijstand mag je vermogen hebben en in de andere vorm niet.

Bij de P-wet is het ongeveer 6000.
Bij IOAW en IOW is het onbeperkt.

Maar bij de BBZ lijkt het 'anybody's guess' te zijn.
 

Edited by netjunk55

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Hier wordt weer de limiet van € 188.997,- eigen vermogen gehanteerd die in mijn eerdere link stond. Best verwarrend!

Ik ben dit artikel tegen gekomen, waardoor ik mij afvraag of er ergens een grens van rond de 44 duizend ligt.
Maar wat ze met vermogen bedoelen weet ik ook niet.
Het kan een koopwoning zijn, wat je niet zomaar kan opeten.
Ik heb vermoedens dat ze het daar over hebben.
Of mogelijk over het vermogen wat in het bedrijf zit, zoals handelsgoederen.
Maar het kan ook een banktegoed / aandelen / lijfrente e.d. zijn, wat je zou kunnen opvragen.

En dat 30% regeling waar ze het over hebben, snap ik totaal niks van.

------------------------------------------

Quote:

Vermogen

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Maar de sociale dienst past geen Bbz toe als u dankzij uw eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten. Als uw vermogen een bepaalde grens te boven gaat, verstrekt de Sociale Dienst de bijstand op grond van het Bbz als lening. Tot een eigen vermogen van € 44.025,- is bijstand mogelijk als uitkering. Bij een eigen vermogen van meer dan € 185.015,- bestaat de bijstand altijd uit een lening. Tussen deze beide grenzen kan de sociale dienst een uitkering verstrekken, als het eigen vermogen minder is dan dertig procent van het totale vermogen. Het totale vermogen omvat al uw bezittingen.

 

http://www.interonbv.nl/ondernemer/tijdelijke-financiele-problemen/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat wordt per gemeente anders ingevuld.


Dactylus, dactylus...

Olleke bolleke, eenmaal vijf regels

die rijmen aan het slot.

Kreet, thema, één woord met zeslettergretigheid.

Moeilijk te maken, maar wat een genot.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naast de regelgeving omtrent vermogen kijkt de gemeente na afloop van het jaar ook naar jouw andere inkomsten en eventueel van jouw partner. Blijf je onder de bijstandsnorm dan wordt het verleende bedrag om niet kwijt gescholden anders dien je een deel weer terug te betalen.


Rieel-schoonmaak

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 uur geleden, netjunk55 zei:

In de ene vorm van bijstand mag je vermogen hebben en in de andere vorm niet.

Bij de P-wet is het ongeveer 6000.
Maar bij de BBZ lijkt het 'anybody's guess' te zijn.

De BBZ is onderdeel van de  Participatiewet, dus daar zou nog een belemmering kunnen zijn, maar in de basis is vermogen geen norm voor wel of niet BBZ, maar alleen voor beantwoording van de vraag of het een lening blijft of omgezet wordt in een bedrag om niet. De voorwaarden daarvoor zijn opgenomen in het besluit.  https://wetten.overheid.nl/BWBR0015711/2019-01-01

 

Wat mij eerder een belemmering lijkt, is dat wanneer er sprake is van spaargeld, dus vrije liquiditeit, het lastig zal zijn te onderbouwen waarom er externe financiering nodig is en deze niet in de markt verkrijgbaar is, terwijl het bedrijf wel zelfstandiglevensvatbaar is. Want dit is natuurlijk, in één zin samengevat, de norm waaraan een BBZ verlening getoetst wordt. 

 

 


Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl

Focus op ondernemers- en insolventierecht

Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik in het (jeugd)strafrecht

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Allen,

 

Mocht het antwoord nog niet gegeven zijn. Zelf ben ik ondernemer en ontvang ik de BBZ-uitkering. Dit valt onder de participatiewet en om die reden geldt ook de daarvoor geldende eigen vermogen norm. Echter is dit alleen van toepassing als je de BBZ-uitkering ontvangt om te voorzien in het levensonderhoud, dit is dan vergelijkbaar met de normale bijstand. Wat geldt voor een lening weet ik niet. 

 

Afhankelijk van je woonsituatie gelden er verschillende hoogtes. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

 

Hopend je hiermee duidelijkheid te hebben gegeven. 

Edited by knabbeltje
Kleine toevoeging

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuten geleden, knabbeltje zei:

Mocht het antwoord nog niet gegeven zijn. Zelf ben ik ondernemer en ontvang ik de BBZ-uitkering. Dit valt onder de participatiewet en om die reden geldt ook de daarvoor geldende eigen vermogen norm. 

Dus boven de €  6.120 geen kans op BBZ?

Ben je daar redelijk zeker van?

Ik heb momenteel een aanvulling van de IOAW, maar de gemeente ziet mij liever in de BBZ.
Als ik weet van tevoren dat ik daar geen recht op heb, zou het een hoop discussies besparen.

Ik begin een beetje gek te worden van al de tegenstrijdige informatie om eerlijk te zijn.
  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als de gemeente jou in een andere regeling wil hebben dan lijkt het me logisch dat ze dat ook zelf onderzoeken / vaststellen dat dat mogelijk is
En niet dat jij zelf bij loket 2 (van de gemeente) moet aankloppen en dan maar zien omdat loket 1 heeft gezegd dat je BBZ maar moet proberen..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuten geleden, Roel J zei:

Als de gemeente jou in een andere regeling wil hebben dan lijkt het me logisch dat ze dat ook zelf onderzoeken / vaststellen dat dat mogelijk is
En niet dat jij zelf bij loket 2 (van de gemeente) moet aankloppen en dan maar zien omdat loket 1 heeft gezegd dat je BBZ maar moet proberen..

 

Daar moet ik je ongelijk in geven. De BBZ-uitkering valt onder een andere afdeling binnen een gemeente. Om die reden spreken ze elkaar niet en weten ze van elkaar ook niet hoe of wat het allemaal geregeld is. Het is dus niet één groot geheel en instantie, dat zal alleen maar onoverzichtelijk zijn. Of dit ook bij kleinere gemeentes zo is durf ik niet te zeggen. 

 

15 minuten geleden, netjunk55 zei:

Dus boven de €  6.120 geen kans op BBZ?

Ben je daar redelijk zeker van?

Ik heb momenteel een aanvulling van de IOAW, maar de gemeente ziet mij liever in de BBZ.
Als ik weet van tevoren dat ik daar geen recht op heb, zou het een hoop discussies besparen.

Ik begin een beetje gek te worden van al de tegenstrijdige informatie om eerlijk te zijn.
  

Een 100% geldend antwoord kan ik je niet geven. Wat ik wel weet is dat ze bij mijn uitkering nadrukkelijk vroegen of ik een eigen vermogen heb. Dat die namelijk niet boven de genoemde grens mag zijn. Ook toen ik verlenging heb aangevraagd (inmiddels 2 keer en toegekend gekregen) hebben ze dit gevraagd. 

 

Wellicht dat je ze kunt bellen om een definitieve duidelijkheid te krijgen. Naar mijn inziens kijken ze wel degelijk naar het eigen vermogen. Zelf woon ik in Eindhoven en ze hebben ook een uitgebreide eigen website. Als je eigen gemeente dit niet heeft zou je hen ook kunnen bellen en de vraag voorleggen (https://www.zelfstandigenloketeindhoven.nl) Misschien kunnen ze dan duidelijkheid verschaffen. 

 

Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Op 8-1-2019 om 20:13, netjunk55 zei:

Zou iemand mij kunnen vertellen hoe het zit met de BBZ en spaargeld?

Ik heb gelezen, dat je de regeling niet in mag, als je meer dan +/- € 6.000,= spaargeld heeft: het zelfde bedrag als bij de p-wet.

Weer ergens anders heb ik gelezen dat je tot € 40.000,= op de spaarrekening mag hebben.

En weer ergens anders heb ik gelezen dat je geen cent te makken mag hebben.

Ik zou graag willen weten hoe dit zit, voordat ik mijn tijd verspil met een eventuele aanvraag.

 

 

 

Hoi,

 

Hier een bbz consulent. Het antwoord op je vraag is als volgt;

 

Men kan bij acuut wegvallen van inkomen ( dus bij verwachte bijstandsbehoeftigheid) beroep doen op het Bbz. Bij teveel vermogen of teveel inkomen blijft de ontvangen uitkering een (renteloze) geldlening.

 

Er wordt door de gemeente gekeken naar jouw totale vermogen. Dat wil zeggen zakelijk én privé. Er zijn daarbij twee grenzen; enerzijds de relatieve vermogensgrens en anderzijds de absolute vermogensgrens ( ex. art. 3 Bbz). Als jouw vermogen onder de € 45.728,00 ligt, dan kun je in aanmerking komen voor bijstand om niet (kwijtschelding). Indien het vermogen hoger ligt, doch niet meer dan € 192.172,00, dan wordt bezien of het eigen vermogen niet meer bedraagt dan 30 procent van het totaal vermogen (relatieve vermogensgrens).

 

Mocht het inkomen meer bedragen, maar je wel bijstandabehoefte hebben, dan kun je nog steeds dus een bbz uitkering aanvragen. Dit blijft dan echter een lening die je moet terugbetalen.

 

 

 

Edited by Roel J
lege quote aan eind bericht verwijderd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept