Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Joost Rietveld

KOR afschaffen

Gepubliceerd op 9 november 2016 | 42 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Dit blog zal mij niet echt populair maken bij (zeer) kleine ondernemers, maar dat risico neem ik voor lief. De KOR, ofwel de Kleine Ondernemers Regeling in de omzetbelasting moet weg, punt! Uitroepteken! Ik zal mijn best doen om hier ook wat onderbouwing aan te geven.

Het begin van het doolhof
Degenen die zich aangesproken voelen (en sommige andere ondernemers) kennen de regeling wel: indien je op jaarbasis niet meer BTW hoeft af te dragen dan 1.883 euro dan krijg je een korting van 2,5 maal het verschil tussen de berekende afdracht en die 1.883 euro. Is je afdracht (verschuldigde BTW min voorbelasting) op jaarbasis minder dan 1.345 euro dan hoef je zelfs niets af te dragen aan omzetbelasting. De KOR vermindert de BTW afdracht doorgaans echter niet verder dan tot nul.

Voorbeeld 1:
moet je 1.500 euro afdragen, dan krijg je een korting van 2,5 x (1.883 – 1.500) = 958 euro.

Je afdracht wordt dan geen 1.500 maar (1.500 – 958) = 542 euro.

Voorbeeld 2 (inzake de genoemde 1.345):
moet je 1.345 euro afdragen, dan krijg je een korting van 2,5 x (1.883 – 1.345) = 1.345 euro.

Je afdracht wordt dan geen 1.345 maar (1.345 – 1.345) = 0 euro. Worden we blij van. Denk je…

Inkomstenbelasting
Die 958 of 1.345 euro is wel een bate voor je onderneming en dus dien je die aan te geven als bedrijfsbate. En daarover betaal je? Inkomstenbelasting en premie ZVW. Volgens de cijfers van 2017 aan inkomstenbelasting minstens 36,55% en premie ZVW 5,4%. Samen al goed voor 41,95% van die zo heerlijk klinkende BTW korting. Van die 958 blijft netto dus maar 556 over en van die 1.345 resteert nog maar 780 euro (MKB-winstvrijstelling daargelaten). Rekent u gerust zelf uit wat er gebeurt als u in de 40,8% of 52% IB valt (wat bij de KOR zeldzaam is maar niet onmogelijk). Geld is geld dat geef ik toe, maar waarom zo omslachtig? Want voordat dit netto geld ook echt netto is, kom je nogal eens wat doodlopende stukken doolhof tegen.

De doodlopende paden
Als het u na de vorige paragraaf al duizelt, lees dan even verder. De KOR kan namelijk nogal veel complexer uitpakken dan u denkt en zeker dan u wenselijk acht. Voor u het weet, past u de KOR verkeerd toe of heeft u een adviseur nodig om te berekenen wat uw KOR is en ziet u het netto voordeel van de KOR opgaan aan advieskosten. Ik appelleer hier met name aan ondernemers die werken met BTW verlegd op hun inkopen en verkopen en/of prestaties verrichten buiten NL. In deze gevallen wordt de KOR voor de meeste ondernemers een doolhof van onlogica.

Even dollen:

-      Omzet waarbij je BTW verlegd hebt naar de opdrachtgever telt wel mee voor de omzet volgens de KOR;

-      Is er omzetbelasting naar jou verlegd dan telt die niet mee voor de omzet volgens de KOR maar wel als voorbelasting volgens de KOR;

-      Koop je goederen of diensten in uit een ander EU-land dan telt dat niet mee als omzet voor de KOR maar wel als voorbelasting voor de KOR;

-      Datzelfde geldt voor import van goederen en diensten waarbij de BTW naar u verlegd is uit niet-EU-landen;

-      Met BTW belaste verhuur van onroerende zaken kent geen KOR;

-      De KOR bestaat niet voor rechtspersonen. Enkel voor IB-ondernemingen (onderneming en dus niet ondernemer).

Bent u hier nog steeds? Mooi. Dan sla ik nog even snel twee keer rechts af, draai ik 360 graden en dan 2 keer links.

De regeling is een gedrocht.
Voor menig ondernemer die hiermee te maken heeft, gaat dit veel te ver voor het marginale voordeel wat ermee behaald wordt. Met de internationalisering van de handel en diensten kom ik op ons forum steeds meer vragen tegen over de KOR in relatie tot inkopen en leveringen binnen de EU. Soms is een antwoord snel te geven maar al te vaak is het voor de ondernemer onlogisch en ook niet duidelijk te maken.

Wat doe je dan?
Ga je gokken of koop je advies in, wetend dat een beetje adviseur zo weer de helft van je KOR teruggave afsnoept. Wat zou u doen? Want een foute aangifte kan betekenen dat de fiscus u uit het doolhof zal leiden maar niet per se zonder financiële schade. En laat de afdeling omzetbelasting nu juist beschikken over de meest alerte software en medewerkers. Op basis van de ingediende BTW-aangiftes en eventuele ICP-aangiftes kan de fiscus eenvoudig vaststellen of u de KOR al dan niet goed toegepast hebt. Zo niet dan nemen ze u bij de hand het doolhof uit, maar bij de uitgang staat een kassier.

Of die kassier terecht geld eist, is een tweede. En wilt u daar zekerheid over dan moet u naar de onafhankelijke doolhofcoach: een fiscalist. En ook die fiscalist kost geld.

Toegang tot het doolhof ontzegd?
Soms mag u niet eens naar binnen: rechtspersonen en belaste verhuur van onroerende zaken zijn uitgesloten, de grens van 1.883 euro (ooit 4.150 gulden) en de factor 2,5? Het is allemaal volstrekt arbitrair! Er is geen politicus meer die kan navertellen waarom deze voorwaarden zijn geschapen. En eerlijk gezegd ontgaat mij de logica ook. Waarom kan een kleine webshop de KOR toepassen als eenmanszaak maar niet als BV? Waarom 1.883 als grens en niet 2.000 en waarom een korting van 2,5 in plaats van 2,469751?

De uitgang
Wat levert de KOR nu precies op? Maximaal 1.345 euro netto. Dat geldt alleen in die gevallen waarin de IB-winst dermate laag is dat de bijtelling van de KOR op de winst uit onderneming van geen invloed is omdat het belastbare jaarinkomen (inclusief bijtelling KOR) lager is dan ruwweg 7.000 euro. Dan hebben we het dus over zeer kleine ondernemingen. Ik kan me voor geen seconde indenken dat die ondernemers bij de planning van hun financiën gedacht hebben “ohja, als ik nu eens de KOR benut dan helpt dat mijn liquiditeit enorm”. No way. Voor hen is de KOR een toetje die ze (mits goed geholpen of ingelezen) achteraf ineens toucheren. Is dat dan het doel van de KOR?

Of is de KOR er voor ondernemers die veel omzet maken tegen 6% en inkopen doen tegen 21%? Zij krijgen doorgaans BTW terug of dragen een beetje af. Moet daar de KOR dan iets bij helpen? Waarom bestaat de KOR? Wie is ermee gebaat en waarom?

Toon mij een ondernemer die recht heeft op de KOR waarvan we denken: “Precies! Juist deze ondernemer zou een korting moeten krijgen op zijn BTW-afdracht!”

Ik ken ze niet. En wat mij betreft zijn ze er ook niet.

De KOR
-      Biedt geen stimulans tot groei;

-      Geeft een te beperkt voordeel in relatie tot de mogelijke kosten;

-      Handhaven en controleren door de fiscus kost te veel;

-      Legt het fiscale voordeel bij de verkeerde groep ‘ondernemers’ die daar doorgaans toch al geen rekening mee gehouden hadden;

-      Lijkt arbitrair en discriminatoir t.a.v. rechtspersonen en vastgoed verhuurders;

-      Is nodeloos complex omdat NL (zoals zo vaak) doorschiet in het inpassen van haar wetgeving in de gewenste (EU) kaders.

-      Is ingehaald door de ontwikkelingen en hopeloos ouderwets.

Waarom? Mis ik iets? Zie ik een groep ondernemers over het hoofd die niet zonder de KOR kunnen?
Joost Rietveld

Joost Rietveld - Denarius Advies

Joost Rietveld is als fiscaal en bedrijfsadviseur werkzaam onder de naam Denarius Advies en biedt bedrijfs- en fiscaal advies, ondernemerscoaching en advies over herstructureringen en rechtsvormkeuze.

Meer columns door Joost Rietveld

42 Reacties

Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Heren Dijsselbloem en Wiebes, leest u mee?   
 
Mooie column, Joost. In mijn naïviteit vroeg ik me bij te titel nog af: wie heeft er dan zo'n last van die onschuldige KOR? Na het lezen dan de column ben ik wel om: het brengt over het algemeen meer lasten dan baten.

Ik kan me voorstellen dat de KOR ooit is begonnen als kleine stimuleringspremie, of (waarschijnlijker) als lastenverlichting voor de Belastingdienst in het papieren tijdperk. Dat laatste argument geldt niet in het digitale tijdperk; door toegenomen controle leidt het blijkbaar zelfs tot lastenverzwaring door handhaving.

Stimuleringsregelingen zijn er al op een andere manier, al moet je voor de startersaftrek aan meer eisen voldoen dan voor de KOR, zoals het urencriterium. In mijn ogen niet zo vreemd, want ondernemers met zeer weinig uren en zeer weinig omzet zijn misschien wel niet te zien als ondernemers, waardoor deze stimuleringsregeling onterecht en dubbelop zou zijn. Als je voor je winst/inkomen afhankelijk bent van de KOR, dan kun je beter wat anders gaan doen.
 
Waarom beperken tot de KOR?

De Zelfstandigenaftrek en de Starteraftrek, alsmede de MKB-Winstvrijstelling zijn eveneens anomalieën in de belastingwetgeving.

... en laten wij vooral het door de Overheid noodzakelijk geachte onderscheid tussen IB-ondernemer en OB-ondernemer ook even onder het mes leggen.

Als de Overheid zo graag het aantal (zonnepaneel)ZZP-ers wil beperken, serveer bovengenoemde zaken dan met krachtige forehand af.

Saillant detail ... gezien de MKB-winstvrijstelling is de ZZP-er dus toch "gewoon" een MKB-er.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Men kan zich afvragen of de KOR een subsidieregeling is onder de ogen van EU.
Als dat niet zo is dan vind ik dat subsidie i.v.v. geen BTW op duurzame investeringen van zonnepanelen(particulieren) zou moeten kunnen.
Kan de gehele instap-uitstap OB-onderneming weggelaten worden.
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
 
Niet "beperken tot", maar "beginnen met". 

Regels afschaffen moet je 1 voor 1 doen, want zodra je zaken breder trekt wordt de besluitvorming erg stroperig
Quote:
Saillant detail ... gezien de MKB-winstvrijstelling is de ZZP-er dus toch "gewoon" een MKB-er.
 
Heeft iemand ooit anders beweerd dan?   
 
Quote : Norbert Bakker op 11 november 2016, 11:07
 
Niet "beperken tot", maar "beginnen met". 

Regels afschaffen moet je 1 voor 1 doen, want zodra je zaken breder trekt wordt de besluitvorming erg stroperig
Quote:
Saillant detail ... gezien de MKB-winstvrijstelling is de ZZP-er dus toch "gewoon" een MKB-er.
 
Heeft iemand ooit anders beweerd dan?   
 
Van ZZP naar MKB ... en zo zullen er nog wel meer zijn, terwijl de definitie heel duidelijk is.
 
Quote : Ron van der Kolk op 11 november 2016, 10:22
Als je voor je winst/inkomen afhankelijk bent van de KOR, dan kun je beter wat anders gaan doen.
 
Banküberfall ?

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Toen ik het las, dacht ik...deze column komt me bekend voor.  

Anyway, er is inmiddels hoop. De staatssecretaros is het namelijk met je eens:
Quote:
"Voor de kleine ondernemers is het reguliere proces van de Belastingdienst relatief complex, waardoor veel fouten ontstaan bij deze ondernemers. Ik onderzoek op dit moment of de btw-regelgeving kan worden vereenvoudigd door de huidige, complexe kleineondernemersregeling in de btw te vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling en hoop de Kamer daarover nog dit jaar [2016] te informeren."
 
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Quote : Cosara op 11 november 2016, 12:53
Van ZZP naar MKB ... en zo zullen er nog wel meer zijn
 
Ach ja, verzekeraars en "DLA's", altijd een verrassende combinatie. Die verkopen ZZP pakketten voor ZZP-ers zonder én met personeel. Eén verzekeraar heeft een ZZP-pakket (Zaken zeker Plan) voor het (grotere) MKB   
Quote:
terwijl de definitie heel duidelijk is.
 
Ja, iedereen die 0 tot 249 man personeel in dienst heeft is een KMO   . Stuk duidelijker definitie, maar Hollanders zullen daar vast iets op verzinnen: de KMOMP en de KMOZP bijvoorbeeld, alsmede de ZKKMO, MGKMO en de EGKMO
Quote:
Anyway, er is inmiddels hoop. De staatssecretaros is het namelijk met je eens:
 
Je bedoelt Wiebos, die pas volgend jaar met de cijfers komt van de volkomen uit de hand gelopen vrijwollige vertrekregeling? Die heeft heel wat andere prioriteiten. Zijn vorige "vereenvoudiging", die van de VAR, is ook nog niet overal goed geland   
 
Quote : Norbert Bakker op 11 november 2016, 14:27
Zijn vorige "vereenvoudiging", die van de VAR, is ook nog niet overal goed geland   
 
Nee, die gaat ESA's marslander Schiaparelli achterna ... exploded on impact!

Met de vriendelijke goeten van Nedzhibe
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Even citeren en reageren:
Quote:
geplaatst door: Norbert Bakker     Vandaag om 09:38:09
Heren Dijsselbloem en Wiebes, leest u mee?
 
Wiebes heeft het (nogal Wiebes) te druk met het DBA-fiasco, de door de fiscus zelf opgestelde vertrekregeling, de door de fiscus aan zichzelf zelfopgelegde VUT-boete van 2 miljoen, het geschuif met medewerkers van de fiscus van afdeling a naar x, bezwaarschriften die niet conform de wet worden afgehandeld, etc.

Kan iemand mij vertellen waarom hij nog steeds de STAS is?
Quote:
geplaatst door: Ron van der Kolk     Vandaag om 10:22:34
Ik kan me voorstellen dat de KOR ooit is begonnen als kleine stimuleringspremie
 
Het idee achter de KOR was het scheppen van een ondergrens in de BTW zodat ondernemers die de KOR kunnen toepassen zich op verzoek kunnen onttrekken aan de administratieve verplichtingen.

Dat was pré EU BTW-richtlijn. Door de invoering van de EU BTW-richtlijn is de KOR veel te complex geworden.
Quote:
geplaatst door: Cosara     Vandaag om 10:29:20
... en laten wij vooral het door de Overheid noodzakelijk geachte onderscheid tussen IB-ondernemer en OB-ondernemer ook even onder het mes leggen.
 
Dat is helaas niet aan onze overheid. NL heeft zich geconformeerd aan de EU-VAT-Directive, dus kom je inderdaad vreemde afwijkingen tegen zoals woon-werkverkeer (IB NL zakelijk, BTW EU privé). Maar daar kun je niet ineens vanaf stappen. Bovendien bevindt de KOR zich geheel binnen de marges die de EU-lidstaten hebben gekregen om een registratiemarge in te bouwen.
Quote:
geplaatst door: Brood     Vandaag om 11:00:29
Men kan zich afvragen of de KOR een subsidieregeling is onder de ogen van EU.
 
Is binnen de regels dus idd geen verkapte subsidie.
Quote:
geplaatst door: prinsrachid     Vandaag om 13:55:38
Toen ik het las, dacht ik...deze column komt me bekend voor. 
 
Klopt, is eerder op HL aan de orde geweest, maar niet als column, en met de verder oplopende internationalisering van de handel en diensten wordt het steeds actueler.

Dat Wiebes dit onderkend heeft, was mij bekend. Maar hij heeft het nogal druk de laatste tijd   
 
Duidelijk overzicht van Joost. Maar wat doe je met die tienduizenden ondernemers die in de toneel, performance, cultuur en kunsten sectoren actief zijn? Zij moeten het doen met een heel karige gage en kunnen nauwelijks leven van hun winst. Die sector is al bijna helemaal kapot bezuinigd en als die de KOR moeten missen, is het er mee afgelopen. Of beschouwen jullie deze ondernemers niet serieus? Ze streven immers geen maximale winst en groei na, maar ze zijn wel degenen die "ons" verstrooing en verdieping brengen.
 
Quote : P.J. op 12 november 2016, 08:10
Maar wat doe je met die tienduizenden ondernemers die in de toneel, performance, cultuur en kunsten sectoren actief zijn? Zij moeten het doen met een heel karige gage en kunnen nauwelijks leven van hun winst. Die sector is al bijna helemaal kapot bezuinigd en als die de KOR moeten missen, is het er mee afgelopen. Of beschouwen jullie deze ondernemers niet serieus? Ze streven immers geen maximale winst en groei na, maar ze zijn wel degenen die "ons" verstrooing en verdieping brengen.
 
Gezien mijn opmerking in dit draadje voel ik me aangesproken dus reageer ik maar. Als we als maatschappij vinden dat "toneel, performance, cultuur en kunsten" belangrijk zijn voor onze "verstrooiing en verdieping" en (mede) gefinancierd moeten worden door de maatschappij, dan lijkt het het me beter om dat eenvoudiger te doen dan via (verkapt?) ondernemerschap en complexe regelingen zoals de KOR.
 
Je reusgever blijkt al even ongenuanceerd te zijn op dit vlak. Jullie zetten eenvoudig een hele schare aan hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten in de "verkapte" hoek. Zullen we dan ook maar meteen de conservatoria en hogere scholen voor de kunst gaan afschaffen?
 
Quote : P.J. op 12 november 2016, 10:00
Jullie zetten eenvoudig een hele schare aan hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten in de "verkapte" hoek. Zullen we dan ook maar meteen de conservatoria en hogere scholen voor de kunst gaan afschaffen?
 
Nee, dat is lekker genuanceerd   Ik heb niets tegen "hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten", maar als we deze mensen zo belangrijk vinden terwijl ze (in sommige gevallen) moeizaam een inkomen bij elkaar schrapen en afhankelijk zijn van de KOR moet dat toch beter geregeld kunnen worden? Het enige dat ik zeg is dat de KOR dan in mijn ogen een onjuist middel is om dat te subsidiëren en er in die gevallen mogelijk ook geen sprake is van ondernemerschap. Dat heeft verder niets te maken met "conservatoria en hogere scholen".

Mijn (best wel genuanceerde) mening over de waarde van die mensen en mijn mening over het al dan niet moeten subsidiëren daarvan laat ik in het midden en staat geheel los van mijn reacties. Het gaat hier immers om de KOR en het nut daarvan. Het KOR lijkt me namelijk niet bedoeld en niet geschikt om de Kunst & Cultuur sector mee te subsidiëren. Het is ook voor die sector een administratieve last.
 
Deze mensen zijn juist door "ons" De Maatschappij, in deze deplorabele toestand gebracht! En 99,9% van diegenen die in die branches werken, kunnen het redden door de KOR te kunnen benutten, hoe triest dat ook is. Dat zijn mensen die hun "winst" niet in materialisme zoeken, maar in spiritualiteit en die daarmee iets aan anderen willen overgeven. Als je nu botweg de KOR even afschaft, omdat dat toch zo'n gedrocht van een regeling is en je scheert elke ondernemer over één kam, door te stellen dat ze in zo'n toestand "maar een baan moeten zoeken." etaleer je jezelf als een culturele nitwit.
 
Quote : P.J. op 12 november 2016, 10:22
Deze mensen zijn juist door "ons" De Maatschappij, in deze deplorabele toestand gebracht!
 
Ik deel je conclusie niet en voel me door de term "ons" ook niet aangesproken als veroorzaker.
Quote : P.J. op 12 november 2016, 10:22

En 99,9% van diegenen die in die branches werken, kunnen het redden door de KOR te kunnen benutten, hoe triest dat ook is.
 
Heb je een bron? Kun je dat onderbouwen? Maakt 1.345 euro bruto per jaar voor 99,95% van alle mensen in die sector het verschil tussen overleven of niet? Dat lijkt me schromelijk overdreven.
Quote : P.J. op 12 november 2016, 10:22

Dat zijn mensen die hun "winst" niet in materialisme zoeken, maar in spiritualiteit en die daarmee iets aan anderen willen overgeven.
 
Ik zeg niet dat dit een onjuist streven is, maar wel dat dit mogelijk buiten mijn fiscale definitie van ondernemerschap valt. Om me dan uit te schelden voor nitwit vind ik niet zo gepast. Het zal je mogelijk nog verbazen hoe sterk dit wel binnen mijn definitie van een zinvol leven valt.
Quote : P.J. op 12 november 2016, 10:22

Als je nu botweg de KOR even afschaft, omdat dat toch zo'n gedrocht van een regeling is en je scheert elke ondernemer over één kam, door te stellen dat ze in zo'n toestand "maar een baan moeten zoeken." etaleer je jezelf als een culturele nitwit.
 
Mijn mening over cultuur laat ik juist buiten beschouwing, al vul je die zo te lezen blijkbaar graag voor me in. Ik denk juist dat de KOR teveel ondernemers over een kam scheert, terwijl de regels daaromheen weer voor velen verschillen. Zie de column van Joost, de KOR is een complex gedrocht geworden.

Ik lees nergens in mijn reacties dat ik beweer dat mensen in deze sector "maar een baan moeten zoeken". Je maakt aannames over mijn ideeën. Als we kunst & cultuur als maatschappij belangrijk vinden zijn er allerlei manieren om dat te ondersteunen, denk aan subsidie, kunstcontracten vanuit de overheid, het basisinkomen en wat al niet. Daar kunnen we best over doorgaan, maar dit draadje ging over de KOR.
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Edit: Ron was me voor, nuff said

Mod pet op
Deze discussie dreigt te verzanden in een discussie over cultuur in plaats van over de KOR. Dat is niet de bedoeling. Ik ga kijken of en wat we kunnen afsplitsten
 
Quote : P.J. op 12 november 2016, 10:00
Je reusgever blijkt al even ongenuanceerd te zijn op dit vlak. Jullie zetten eenvoudig een hele schare aan hoog opgeleide dirigenten, regisseurs, theatermakers en muzikanten in de "verkapte" hoek. Zullen we dan ook maar meteen de conservatoria en hogere scholen voor de kunst gaan afschaffen?
 
Begrijpend lezen wordt moeilijk als emoties het denkproces blokkeren.

Het gaat niet over afschaffen, maar op een andere manier van financieren. Kunstenaars als "ondernemers" aan laten modderen is m.i. een ultieme vorm van financieel masochisme.

Maar wellicht is in uw antwoord sprake van Status quo bias? Mensen zijn geneigd vast te houden aan dingen die ze hebben, ook al weten ze, naar ik hoop, dat er betere alternatieven zijn.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Quote : Joost Rietveld op 12 november 2016, 00:08
Het idee achter de KOR was het scheppen van een ondergrens in de BTW zodat ondernemers die de KOR kunnen toepassen zich op verzoek kunnen onttrekken aan de administratieve verplichtingen. Dat was pré EU BTW-richtlijn. Door de invoering van de EU BTW-richtlijn is de KOR veel te complex geworden. Dat is helaas niet aan onze overheid. NL heeft zich geconformeerd aan de EU-VAT-Directive
 
Laten we niet al te snel "Europa" de schuld geven van deze kromme regeling. Het is de halsstarrigheid van de Nederlandse politiek dat de KOR in huidige vorm er nog is.   Ik heb er namelijk nog eens op gezocht, maar het lijkt er op dat de KOR niet complex is geworden door de btw-richtlijn. Sterker nog, het blijkt niet eens uit de Europese koker te komen. Het is een puur Nederlandse regeling die hooguit door de richtlijn knarsentantend wordt gedoogd als 'bestaand recht'.

De kleineondernemersregeling wordt expliciet genoemd als regeling die behouden mag blijven, voor zover die regeling bestond bij het ingaan van de eerste btw-richtlijn in 1967 (artikel 14) of 1977 (artikel 24).

Als er (eindelijk) wordt besloten om de KOR af te schaffen, dán is men gebonden aan een in mijn ogen veel logischer Europees systeem van een omzetvrijstelling ter hoogte van 5.000 euro met een eventuele afbouw van de vrijstelling voor hogere omzetten (Artikel 285). Persoonlijk zou ik dat ook wel een logische grens vinden, aangezet de fiscus voor de inkomstenbelasting deze omzet ook min of meer als grens gebruikt voor resultaatgenieter / ib-ondernemers.
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
@prins, ik geef zeker nergens Europa de schuld van en beweer ook nergens dat onze kor uit de koker van de EU komt....   

 
De kor is mi in het leven geroepen om de kleine ondernemer, de hobby-ondernemer en de bijklussende loonslaaf uit het zwarte circuit te halen en te bewegen zich bekend te maken en alvast een administratie op te zetten. "Later", als je dan groot genoeg bent, is de stap naar het ook afdragen van deze belasting dan een veel kleinere stap.

De kor en de ZA hebben daarnaast het karakter van een sturende maatregel om ondernemers die niet zoveel verdienen tegemoet te komen. Juist de grotere ondernemer heeft al snel de stap naar de bv, maar ook vele andere voordelen, bijvoorbeeld gemakkelijker toegang tot financiering, inkoop,  etc.
waardoor daar sprake zou zijn van denivellerend effect van de belastingwerking.
Omdat dat nergens in de Westerse wereld de bedoeling is van belastingheffing, wordt dat met ZA en de KOR enigszins rechtgetrokken
 
Quote : Joost Rietveld op 13 november 2016, 00:29
ik geef zeker nergens Europa de schuld van en beweer ook nergens dat onze kor uit de koker van de EU komt....
 
Zo kwam het wel een beetje op mij over. Sorry als ik het verkeerd had geïnterpreteerd. Ik bedoelde het verder ook niet beschuldigend, alleen maar informatief.  .

Je leek in mijn ogen te suggereren dat de achterlijke complexiteit van de KOR mede kwam door de EU ("Door de invoering van de EU BTW-richtlijn is de KOR veel te complex geworden"). Maar dat is niet zo. De KOR is gewoon ingevoerd door Nederland zelf, niet Europa. Het is dus een éigen nationale wet, die niet is ingegeven door de richtlijn. Als ik het goed heb gelezen, was er in de oorspronkelijk richtlijn uit 1967 helemaal nog niets over opgenomen. En later - na wat wijzigingen - werden alle bestaande nationale regelingen gedoogd en voor de rest aan banden gelegd in de btw-richtlijn van 1977.

Verder zei je dat Nederland daar niet over zou gaan ("Dat is helaas niet aan onze overheid. NL heeft zich geconformeerd aan de EU-VAT-Directive"). Maar dat is ook niet zo. Het is eerder omgekeerd. De btw-richtlijn gedoogt de KOR als 'pre-existing'-regeling uit de jaren 60/70. Pas zodra de huidige KOR wordt afgeschaft, dán moet NL zich conformeren aan de algemene regeling in de btw-richtlijn (namelijk de omzetvrijstelling van 5.000 euro). En ik gok ook dat dat de regeling is die Wiebes voor ogen had in zijn brief.
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Ik bedoelde inderdaad gewoon precies zoals jij het zegt. Interpretatie gevalletje  
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Mod toelichting
Off Topic bericht over cultuursubsidies verwijderd, heeft helemaal niets te maken met de KOR.
 
Goed. Dan maar een andere pet op. Ik lees hier alleen maar positieve reacties op het afschaffen van de KOR en er wordt zelfs betoogd dat er ook andere regelingen afgeschaft zouden kunnen worden. Ik heb geen enkel commentaar op de inhoud van de column, maar het valt een beetje tegen dat posten over de gevolgen van afschaffing, niet is toegestaan. Dan is mijn vraag: Wat is jullie persoonlijk belang bij een dergelijke afschaffing? Als je er zelfs op jubelend reageert dat de staatsecretaris en de minister moeten meelezen, moet daar toch ook een persoonlijk belang aan ten grondslag liggen. Als je zo "begeesterd" post dat er ook nog andere regelingen geschrapt zouden kunnen worden, moet je daar toch ook een persoonlijk belang bij hebben.
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Quote:
Dan is mijn vraag: Wat is jullie persoonlijk belang bij een dergelijke afschaffing?
 
Geen enkel persoonlijk belang. Wel een maatschappelijk belang: weer 1 onnodig complexe regel minder.
Het alternatief (het EU voorstel) lijkt mij persoonlijk ook veel beter, ook of juist voor ondernemers met een relatief lage winst
Quote:
Als je er zelfs op jubelend reageert dat de staatsecretaris en de minister moeten meelezen, moet daar toch ook een persoonlijk belang aan ten grondslag liggen.
 
Nee, dat moet niet. Op dit forum hoeft - gelukkig - niet alles een persoonlijk belang te dienen, integendeel zelfs!

Het maatschappelijk belang is minder onnodige complexe regels, en daardoor ook minder noodzaak tot controle, handhaving, (betaald) advies, gevolgen en boetes van fouten etc.
 
Quote : P.J. op 14 november 2016, 11:44
Dan is mijn vraag: Wat is jullie persoonlijk belang bij een dergelijke afschaffing?
 
Mijn belang is slechts het nastreven van het maatschappelijke belang dat het afschaffen van een te complexe regeling, die niet meer bijdraagt aan zijn oorspronkelijke doel, past bij het eenvoudiger, doelmatiger en goedkoper* maken van de regelgeving en de overheid. Daar ben ik inderdaad door begeesterd ja, ik heb er zelfs mijn werk van gemaakt!

Ik heb er geen enkel belang bij dat bepaalde groepen daardoor meer- of minder geld krijgen en misgun ook niemand een voordeeltje. Als afschaffing bij bepaalde groepen tot problemen leidt, dan moeten we kijken waarom die problemen er zijn en besluiten of en hoe daar iets aan gedaan moet worden. De KOR daarvoor in stand houden zou een kostbaar* schot met hagel zijn en geen gerichte, structurele oplossing voor die groepen.

* Ter toelichting: het zou me niet verbazen als de uitvoerings- en handhavingskosten van deze regeling voor de Belastingdienst hoger liggen dan de gemiste inkomsten door de niet af te dragen BTW. Dat is volgens mij een van de zaken waarom de KOR niet efficiënt is.
 
Technocratisch gezien hebben jullie helemaal gelijk! Als ik de column op die manier lees, kom ik tot dezelfde conclusies. Maar er zijn echt vele cultuur-ondernemers, die 6% BTW factureren en veel meer gebruik maken van de KOR, dan de ondernemers die 21% factureren. Je zou eerst een studie moeten doen wat de regeling van de KOR (zoals die nu is) daadwerkelijk kost aan geld en werk en dan zou je kunnen bezien of er wel/niet een alternatief gebruikt zou moeten worden. Puur op technocratisch vlak een regeling schaffen is totaal niet voldoende onderbouwd.
 
Quote : P.J. op 14 november 2016, 12:14
Maar er zijn echt vele cultuur-ondernemers, die 6% BTW factureren en veel meer gebruik maken van de KOR, dan de ondernemers die 21% factureren.
 
De KOR is niet bedoeld om een probleem van cultuurondernemers te compenseren. Als er die sector een probleem is en we vinden dat dat aangepakt moet worden, zou dat gerichter en doelmatiger kunnen dan met de KOR.
Quote : P.J. op 14 november 2016, 12:14
Je zou eerst een studie moeten doen wat de regeling van de KOR (zoals die nu is) daadwerkelijk kost aan geld en werk en dan zou je kunnen bezien of er wel/niet een alternatief gebruikt zou moeten worden. Puur op technocratisch vlak een regeling schaffen is totaal niet voldoende onderbouwd.
 
Het gaat niet alleen om de kosten, maar ook om de eenvoud en doelmatigheid. Overigens ben ik wel heel benieuwd naar de kosten en opbrengsten van de KOR. Voor een alternatief zou ik niet kijken vanuit de KOR (en oplossing) maar vanuit het echte probleem (dat jij voorziet bij cultuurondernemers). Voer voor een nieuw draadje?
 
Ward
Moderator

Ward
Quote : Ron van der Kolk op 14 november 2016, 12:22
Quote : P.J. op 14 november 2016, 12:14
Maar er zijn echt vele cultuur-ondernemers, die 6% BTW factureren en veel meer gebruik maken van de KOR, dan de ondernemers die 21% factureren.
 
De KOR is niet bedoeld om een probleem van cultuurondernemers te compenseren. Als er die sector een probleem is en we vinden dat dat aangepakt moet worden, zou dat gerichter en doelmatiger kunnen dan met de KOR.
 
Die compensatie is er al — en niet alleen voor cultuurondernemers: als je tegen 6% btw verkoopt maar grotendeels tegen 21% inkoopt, blijft de netto af te dragen btw bescheiden.

Persoonlijk ben ik voor een afschaffing van de KOR om een reden die zijdelings wordt genoemd in de (uitstekende) column. Starters laten zich nogal eens te veel leiden door het btw-voordeel, het "toetje" uit de column, bijvoorbeeld omdat ze aan het einde van het jaar zijn begonnen of omdat ze in het aanloopjaar relatief hoge kosten maken, onder andere voor investeringen in vaste activa en voorraden. Gevolg daarvan is dat ze soms bewust omzet laten liggen of nog een schepje bovenop de toch al hoge kosten doen.

En kleine ondernemers klein houden kan nooit de bedoeling zijn van een kleine-ondernemersregeling…
 
Quote : Ward op 14 november 2016, 12:40
En kleine ondernemers klein houden kan nooit de bedoeling zijn van een kleine-ondernemersregeling…
 
Inderdaad, dat is niet de bedoeling ... maar ik ken meerdere ondernemende hobbyisten of hobby-ondernemers die er zelf wel zo over denken. Elke wet of regel ken zo zijn uitwassen.
 
Quote : P.J. op 14 november 2016, 12:14
Maar er zijn echt vele cultuur-ondernemers, die 6% BTW factureren en veel meer gebruik maken van de KOR, dan de ondernemers die 21% factureren.
 
Dat eerste volgt ook uit de vreemde manier waarop de regeling is vorm gegeven. En het is dan inderdaad ook niet zo vreemd dat juist de door jou genoemde beroepsgroepen getroffen worden door het aanpassen van die regeling. Maar goed, moeten we dan maar de ongelijke behandeling tussen ondernemers laten bestaan?

De KOR kijkt namelijk naar het afdrachtbedrag en niet naar de omzet. Dat betekent dus dat 'normale' (21%) ondernemers er gebruik van kunnen maken tot 6.400 euro omzet met een afbouw naar zo'n 9.000 euro omzet (als we gemakshalve even kosten buiten beschouwing laten). Dat zijn omzetbedragen waar de regeling voor bedoeld is.

Voor ondernemers die onder het 6%-tarief vallen hebben we het over omzetbedragen van 22.500 euro met een afbouw naar maar liefst zo'n 31.000 euro! Het afschaffen van de KOR in huidige vorm is wat mij betreft dan ook vooral ingegeven door de wens om deze idiote ongelijkheid af te schaffen. Waarom zou de ene ondernemer nog steeds (deels) KOR moeten ontvangen, terwijl zo iemand met 30.000 euro omzet toch niet echt meer een 'kleine' ondernemer is te noemen.

Persoonlijk zou ik liever een 'Europesere' regeling zien waarbij iedereen de maximale KOR krijgt tot 5.000 euro omzet, eventueel met een volledige afbouw naar 10.000 euro omzet bijvoobeeld. Dat zorgt ook meteen voor minder fouten in gevallen waarbij er sprake is van verlegging (daarbij kan namelijk ongemerkt, maar ten onrechte, de indruk ontstaan dat je recht op KOR hebt).
 
We zijn een kennis economie. Daarom bedenken we zoveel mogelijk complexe regeltjes.

De conclusies zijn hier al een beetje verwoord. Diegene die gebruik kan maken van deze regel moet kennis inhuren om deze toe te passen, waardoor het voordeel dat de kleine ondernemer zou moeten hebben, wordt betaald aan de ondernemingen met de juiste kennis.

Als de belasting nou eenvoudig was, dan hebben we straks al die mensen met deze specialistische kennis niet meer nodig. En dat is weer niet goed voor de kennis economie   
De Trump methode (voor iedere nieuwe regel moeten er twee geschrapt worden) lijkt wel leuk, maar als we straks allemaal door de bomen het bos gaan zien, moet er wel weer wat anders complex bedacht worden.
 
Quote : nachtbraker op 26 november 2016, 00:00
Diegene die gebruik kan maken van deze regel moet kennis inhuren om deze toe te passen, waardoor het voordeel dat de kleine ondernemer zou moeten hebben, wordt betaald aan de ondernemingen met de juiste kennis.
 
Kul. Ik ken meerdere ondernemers die gebruik maken van de regels zonder kennis in te huren. Dat zijn dan wel ondernemers die een beetje moeite hebben gedaan om zicht te verdiepen en die bijvoorbeeld het gratis Handboek Ondernemen van de belastingdienst hebben gelezen.
 
Waarom zou de KOR niet gewoon zo hoog moeten zijn als de kosten die de ondernemer maakt voor zijn BTW administratie?
Gewoon voor alle ondernemers. De BTW administratie en inning dient toch uitsluitend een publiekelijk doel?
 
Quote : nachtbraker op 26 november 2016, 00:00
We zijn een kennis economie. Daarom bedenken we zoveel mogelijk complexe regeltjes.
 
Zoveel mensen, zoveel meningen ... Wij bedenken zoveel mogelijk regeltjes, en daarom zijn wij een kennis-economie. Upgrading gaat ons blijkbaar gemakkelijker af dan downsizing.

Het al dan niet inhuren van externe kennis kan m.i. twee oorzaken hebben ... (1) efficiëntie (2) luiheid.
 
Quote : herman van der helm op 26 november 2016, 12:34
Waarom zou de KOR niet gewoon zo hoog moeten zijn als de kosten die de ondernemer maakt voor zijn BTW administratie?Gewoon voor alle ondernemers. De BTW administratie en inning dient toch uitsluitend een publiekelijk doel?
 
En hoe dacht je dat te gaan berekenen én te controleren?
 
Quote : Cosara op 26 november 2016, 12:37
En hoe dacht je dat te gaan berekenen én te controleren?

 
Forfaitair. Afhankelijk van soort BTW transacties.
Iemand die veel verkopen naar EU doet en daarvoor veel paperassen moet overleggen een hoger percentage dan iemand die alleen facturen BTWverlegd stuurt.
 
Quote : herman van der helm op 26 november 2016, 12:53
Quote : Cosara op 26 november 2016, 12:37
En hoe dacht je dat te gaan berekenen én te controleren?
 
Forfaitair. Afhankelijk van soort BTW transacties. Iemand die veel verkopen naar EU doet en daarvoor veel paperassen moet overleggen een hoger percentage dan iemand die alleen facturen BTWverlegd stuurt.
 
Veel verschil in werktijden leveren de verschillende btw-transacties niet op ... een kwestie van kiezen voor knopje A, B, C of D in je boekhoudprogramma.

Daarbij komt tevens de vraag naar boven borrelen waarom je dat zou moeten compenseren?

Overigens ... de discussie gaat over het kappen van bomen in het belastingbos en niet over het bijplanten van bomen.

 
Quote : herman van der helm op 26 november 2016, 12:34
Waarom zou de KOR niet gewoon zo hoog moeten zijn als de kosten die de ondernemer maakt voor zijn BTW administratie?
Gewoon voor alle ondernemers. De BTW administratie en inning dient toch uitsluitend een publiekelijk doel?
 
Mensen die het 'gewoon' even zelf doen, hoeveel krijgen die dan?
Ook forfaitair moeilijk te regelen.
Bovendien draai je het dan om: dan krijgen de grote ondernemers meer, dan zou je het GOR moeten noemen.
 
Quote : realist op 26 november 2016, 19:13
Ook forfaitair moeilijk te regelen.
 
Mwah, valt wel mee ... de logica van Don Quichotte jr. volgend ... gewoon weer een paar bomen erbij planten door een commissie in het leven te roepen die zich vier jaar lang intensief met dit vraagstuk gaat bezighouden met als resultaat dat er allerlei drempelbedragen en uitzonderingsregels worden verzonnen.
Quote : realist op 26 november 2016, 19:13
Bovendien draai je het dan om: dan krijgen de grote ondernemers meer, dan zou je het GOR moeten noemen.
 
Daar kan niemand toch op tegen zijn ... meer werk, hogere vrijstelling. Eigenlijk zou de KOR een boete moeten zijn in plaats van een beloning.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe 
 
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons