• 0

Samenwerking met verschillende ZZP'ers onder één naam

Hoi allemaal,

 

Binnenkort ga ik starten met mijn nieuwe onderneming waarbij ik samen ga werken met verschillende ZZP'ers onder één naam. Omdat ik de regie in handen wil houden en wil kiezen met wie ik op welk moment samenwerk is een v.o.f. of coöperatie in mijn ogen niet de meest geschikte optie. Omdat ik wel onder de handelsnaam wil factureren, maar niet de aansprakelijkheid e.d. van mijn partners wil dragen ben ik opzoek naar een handige constructie voor de facturatie. Ik kan moeilijk de goede info vinden op internet hierover. Iemand hier meer ervaring mee of tips waar te kijken?

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Omdat ik de regie in handen wil houden en wil kiezen met wie ik op welk moment samenwerk is een v.o.f. of coöperatie in mijn ogen niet de meest geschikte optie.

 

Dat snap ik niet?

Betekent dat je denkt dat ik me bij elke coöperatie kan aansluiten?

Ik zou toch denken dat een coöperatie hetzij in de statuten hetzij in de huishoudelijke reglementen bepaald over instroom van nieuwe leden.

Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0

Binnenkort ga ik starten met mijn nieuwe onderneming waarbij ik samen ga werken met verschillende ZZP'ers onder één naam. Omdat ik de regie in handen wil houden en wil kiezen met wie ik op welk moment samenwerk is een v.o.f. of coöperatie in mijn ogen niet de meest geschikte optie. Omdat ik wel onder de handelsnaam wil factureren, maar niet de aansprakelijkheid e.d. van mijn partners wil dragen

 

De andere ZZP'ers inhuren zoals wat Peter schreef is dan de meest ideale optie, wordt jij dan ook ingehuurd door de andere ZZP'ers op het moment dat zij als hoofdaannemer werken?

 

Wat is jouw ervaring als zelfstandige en als aannemer van werken en wat is hun ervaring als zelfstandige, hebben ze zo weinig werk dat ze elk moment van de dag voor jou kunnen gaan werken? Toch wel iets om rekening mee te houden. Ja zeggen tegen je klanten en toch de beloftes niet na kunnen komen wegens gebrek aan onderaannemers is killing.

 

Een groot netwerk is belangrijk, bij het verkrijgen van een opdracht kun je dan volstaan met een belrondje tot je een team bij elkaar hebt, het enigste wat je nu zou kunnen doen, is een onderling uurtarief afspreken zodat je een passende offerte kunt maken.

 

Link naar reactie
 • 0

Je zou kunnen werken met een licentieovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst. Je kunt dan het recht op (en de plicht tot) gebruik van de handelsnaam gedurende de looptijd regelen.

 

Misschien kan je dit onderwerp een beetje toelichten, als je zin hebt dan:

 

Ik heb begrepen dat er soms, achteraf, tóch geoordeeld (of geclaimd!) wordt dat eigenlijk sprake van een VOF is/was.

 

En dus dat diegene zich 'benadeeld' voelt met recht een aandeel in o.a. de handelsnaam (of software, of website, of wat dan ook) kan opeisen.

 

Wat is jouw mening/ervaring hierin?

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb begrepen dat er soms, achteraf, tóch geoordeeld (of geclaimd!) wordt dat eigenlijk sprake van een VOF is/was.

 

En dus dat diegene die zich 'benadeeld' voelt met recht een aandeel in o.a. de handelsnaam (of software, of website, of wat dan ook) kan opeisen.

 

Wat is jouw mening/ervaring hierin?

 

Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Misschien kan jij dit een beetje toelichten, als je zin hebt dan ;)

 

Zonder dat vraagsteller reageert blijft natuurlijk wel vaag wat voor soort activiteiten het betreft en wat wijsheid zou kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Oh...,

 

Ik heb een keer (n.a.v. een 'incident') een advocaat geraadpleegd over dit onderwerp. Vandaar.

 

Hier is een citaat van een (ander) advocatenkantoor trouwens:

 

------------------------------------------

 

"Of een vennootschapsovereenkomst - dus een personenvennootschap - tot stand is gekomen, moet worden beoordeeld aan de hand van de gewone daarvoor geldende regels van het contracten- en verbintenissenrecht. Dit heeft tot gevolg dat de vennootschapsovereenkomst mondeling door partijen kan worden gesloten. Er is voor het ontstaan van de vennootschapsovereenkomst - dus van de personenvennootschap als zodanig - geen akte of een andere vorm vereist. Daardoor kan het bestaan van de vennootschapsovereenkomst soms ook stilzwijgend uit de omstandigheden worden afgeleid. Ook als partijen hieromtrent niets met elkaar hebben afgesproken, noch mondeling, noch schriftelijk, kan uit de feitelijke situatie - zoals uit de wijze waarop zij samenwerken en de zaken regelen - volgen dat zij gezamenlijk een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap uitoefenen. Een vennoot kan, door aan te tonen dat hij tezamen met een andere persoon op een bepaalde wijze een beroep of bedrijf uitoefent, op iedere manier het bestaan van een personenvennootschap tussen hen aantonen. Dit is van belang, omdat de wet bepaalde rechtsgevolgen aan een dergelijk samenwerkingsverband vastknoopt, ongeacht of partijen zelf bewust waren dat zij samenwerkten in de vorm van een personenvennootschap. Een aantal van die bepalingen zijn van dwingend recht, zodat partijen daarvan niet af kunnen wijken. Bovendien zal er in de hier bedoelde situatie meestal niets op papier staan of anderszins zijn geregeld, waardoor ook de aanvullende wetsbepalingen voor personenvennootschappen (vooral ten aanzien van de interne verhoudingen) betekenis krijgen. Een partij kan de andere partij bijvoorbeeld ter invulling van hun onderlinge verhouding aan die aanvullende regels houden totdat zij tezamen - dus met wederzijds goedvinden - daarvoor andere afspraken in de plaats hebben gesteld."

 

-------------------------------------------

 

Ik was gewoon benieuwd naar je visie hierop.

 

Link naar reactie
 • 0
... Ik heb een keer (n.a.v. een 'incident') een advocaat geraadpleegd over dit onderwerp. Vandaar....

 

Dat is een andere situatie. Dat is een veel verdergaande, andersoortige samenwerking dan vraagsteller - volgens mij - beoogt. En ja, dan is sprake van een V.O.F. Daar is geen contract voor nodig.

En juist daarom moet je dus goed bespreken wat de samenwerking inhoudt en kiezen voor de juiste vorm én dit contractueel goed vastleggen.

 

Vraagsteller laat ons nog steeds in het ongewisse jammer genoeg.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Beste Luc,

 

Welkom op Higherlevel.

 

Binnenkort ga ik starten met mijn nieuwe onderneming waarbij ik samen ga werken met verschillende ZZP'ers onder één naam.

(...)

Omdat ik wel onder de handelsnaam wil factureren, maar niet de aansprakelijkheid e.d. van mijn partners wil dragen ben ik opzoek naar een handige constructie voor de facturatie.

Ik denk dat je verder moet kijken dan alleen facturatie. Hoe ga je naar buiten treden en sluit je ook overeenkomsten onder dezelfde naam?

 

Als je samen reclame wilt maken onder dezelfde naam, dan is dat geen probleem. Het is ook niet ongebruikelijk, denk aan een gezamenlijke naam als "Winkelcentrum Parkwijk". Het moet voor de klant echter wel duidelijk zijn met wie hij uiteindelijk zakendoet. Als er twee onafhankelijke bakkers in de winkelcentrum zitten die samenwerken onder dezelfde naam VersBrood, en ik zie op mijn bestelovereenkomst en factuur alleen de naam VersBrood, dan weet ik niet precies met wie ik zakendoe. Als ik ziek wordt van het brood, weet ik niet bij wie ik mijn recht moet halen. Natuurlijk wijzen de bakkers dan naar elkaar. Je zou hier zelfs kunnen beweren dat de verwarring moedwillig wordt veroorzaakt teneinde aansprakelijkheid in het samenwerkingsverband te ontlopen.

 

Het lijkt me een aandachtspunt om te zorgen dat het altijd duidelijk is met wie de klant nu precies zakendoet. In jouw geval moet duidelijk zijn dat de klant een overeenkomst krijgt met een specifieke eenmanszaak en niet met een grote onderneming.

 

Ik heb begrepen dat er soms, achteraf, tóch geoordeeld (of geclaimd!) wordt dat eigenlijk sprake van een VOF is/was.

Stel dat ik een ontevreden klant van het samenwerkingsverband ben en een claim heb, terwijl bij mij de indruk is gewekt dat ik zaken deed met het samenwerkingsverband als geheel en niet met een afzonderlijke eenmanszaak. Ik ben geen jurist, maar ik vraag me af of ik mijn claim bij het samenwerkingsverband als geheel zou kunnen neerleggen, als ware zij een onderneming. Dat idee baseer ik op het Tendum-arrest (1977) en het Accountants-arrest (1982).

 

In het eerste geval werd voor een aantal onder dezelfde naam samenwerkende zelfstandigen bepaald dat voor de toepassing van de Handelsnaamwet als onderneming werd gezien een "georganiseerd verband met het oogmerk om materieel voordeel te behalen". In het tweede geval werd bij een aantal accountants voor Handelsregisterwet een onderneming gezien als "een organisatie, waarin op commerciële wijze en in concurrentie met anderen aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, teneinde materieel voordeel te behalen".

 

In beide gevallen konden de samenwerkende partijen volgens de Hoge Raad gezien worden als onderneming, ook al was hun onderneming niet formeel ingeschreven, opgericht of geregeld in een vennootschapscontract. De feitelijke situatie telt, zoals exhaeller ook al citeert. Beide arresten gaan weliswaar niet over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, maar je zou ze in dat licht misschien wel kunnen toepassen.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

In aanvulling op het voorgaande: artikel 16 wetboek van koophandel luidt: "De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan."

 

Dat is nogal ruim, maar beter wordt het niet. Wat Luc in zijn inleiding voorstelt, kan hier makkelijk onder vallen. Meerdere personen die met grote zelfstandigheid samen onder een gemeenschappelijke naam opereren. Met een samenwerkingsovereenkomst ben je er niet echt, zoals Ron met benoeming van keiharde jurisprudentie heeft opgemerkt kunnen derden nog steeds stellen dat er sprake is van uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam. Die hebben immers niks te maken met jullie samenwerkingsovk.Om hier zo veel mogelijk "onderuit" te komen, moet je er voor zorgen dat je alleen de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en het contactpersoon naar klanten toe bent en andere zzp'ers steeds apart als hulppersoon inschakelt.

 

Het blijft een beetje schuiven met papier, waarbij je steeds moet opletten dat de praktijk en de papieren werkelijkheid hetzelfde blijven. Wellicht dat een B.V. het overwegen waard is. Opdrachtgevers en samenwerkers weten dan allebei wie hun contractspartij is en wat de rechten over en weer zijn.

 

Of zet een heroverwegingsmoment in de agenda, eerst anderhalf jaar samenwerkingsovk proberen en als het loopt de extra kosten en zekerheid van de bv nemen.

 

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Met een samenwerkingsovereenkomst of bijvoorbeeld licentieovereenkomst werken kan prima, mits met de juiste bepalingen.

O.a. een bepaling waarin de ander wordt verplicht op bepaalde wijze overeenkomsten te sluiten met klanten, zodanig dat voor de klant duidelijk is met wie zaken wordt gedaan. En daarbij stel je dan ook de benodigde teksten beschikbaar aan je samenwerkingspartner.

 

Elke goede overeenkomst bevat wat mij betreft een evaluatiemoment en mogelijkheden om deze aan te passen en te beëindigen.

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Wellicht dat luckyLuc nu weer wat input kan leveren want er zijn inmiddels een flink aantal reacties en zo te lezen nogal wat voors en tegens en misschien hier en daar nog wel een beer op de weg..

 

Maar om gerichter te kunnen adviseren is meer input zeer welkom..

 

Zelf zit ik te denken dat franchise misschien een optie zou kunnen zijn om naar te kijken als frnachise gever heb je zelf zoveel regie als je wilt hebben / aankunt en dat is een vorm waar altijd sprake is van zelfstandig ondernemerschap maar wel een overkoepelende naam en je hebt franchiseformules in veel varianten van heel "harde formules" waarin alles tot op de maat van de uitjes en aantal plakjes augurk is voorgeschreven (McDonalds, burger king)

en veel zachtere formules waar de franchise niet veel meer doet dan wat marketing, soms administratieve ondersteung en waar van toepassing gezamenlijke inkoop.

Link naar reactie
 • 0

Franchise gaat veel en veel te ver op dit moment. Vandaar dat ik o.a. de mildere versie daarvan, nl. een licentieovereenkomst, opperde.

 

Voor franchise moet je o.a. met succes pilotvestigingen hebben gedraaid. En dat is maar één aspectje...

 

Zoek de Europese Franchise Code eens op 'ter lering en de vermaeck'.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Excuses voor mijn verlate reactie. Als gevolg van andere werkzaamheden ben ik niet in de gelegenheid geweest om te reageren,maar dat terzijde.

 

Enorm bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Echter blijft het voor mij nog onduidelijkheid wat voor mij de meest ideale oplossing is. Ik zal daarom proberen wat meer informatie te geven over de onderneming.

 

Een klant (individu of organisatie) meldt zich aan met een probleem/vraag. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de vraag ga ik bekijken wie ik vanuit mijn netwerk op deze vraag ga zetten. Dat kan ikzelf zijn, iemand anders of meerdere personen. Ik wil dus niet altijd direct met de opdracht verbonden zijn maar wel de coördinerende persoon zijn die de juiste persoon met het goede specialisme op de juiste plek zet. De partners welke in naam van mijn organisatie werken weten dat ze dat onder die naam doen. Ik zou dus graag onder één naam naar buiten willen treden en dus ook onder die naam willen factureren. Maar ik wil niet de aansprakelijkheid willen dragen van deze partners.

 

Geeft dit meer informatie of hebben jullie nog specifieke info nodig?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 237 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.