• 0

overeenkomst tot in de eeuwigheid?

Goedenavond,

 

Zou iemand me met onderstaande kunnen adviseren. Ik betreft WI zzp (startend ondernemer) en zit met het volgende.

 

Q1 en WI zzp hebben een overeenkomst. In deze overeenkomst staat dat Q1 20% krijgt van de dienst die WI levert op het moment dat ze deze dienst verkopen aan een klant. Deze overeenkomst kent geen einddatum of ontbindende voorwaarden.

 

Stel Q1 levert een klant genaamd Jan. Jan neemt dan rechtstreeks contact op met WI en vanaf daar worden er afspraken gemaakt tussen WI en JAN. Bijvoorbeeld: een 4x per jaar onderhoud, waarbij 1 onderhoud 1000 euro word betaald van Jan naar WI

 

WI betaald per onderhoud dan 200 euro aan Q1 (van deze afspraak weet de Jan helemaal niets)

 

Stel dat om een of andere reden ik besluit geen samenwerking meer met Q1 te willen. En zeg het contract op.

 

Ondertussen Is Jan natuurlijk mijn klant en betaald netjes zijn 1000 euro. Wat gebeurt er dan met de 200 euro in de toekomst? Stel dat deze klant wel 5 jaar bij WI onderhoud wil. (nogmaals er staan geen ontbindende voorwaarden in het contract)

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Volgens mij is WI OP. Dus OP hoeft geen 200 meer te betalen aan Q1.

 

Wat ik echter niet begrijp is waarom JAN nog onderhoud van Q1 zou wensen als die niets van het bestaan van Q1 af weet.

 

Verder zou ik ook niet weten of je zomaar het contract met Q1 op zou kunnen zeggen. Raar dat daar niets over in het contract zou staan.

 

Zoals ik het lees:

Q1 levert JAN aan als klant bij WI en WI levert de dienst aan JAN voor 1000 (4x per jaar) en Q1 krijgt daar 200 van. Heeft Q1 helemaal geen ontbindende voorwaarden in het contract laten zetten die hem beschermd tegen het weglopen van WI met "hun" klanten?

 

Link naar reactie
 • 0

Hoe zit het dan met JAN die nog onderhoud bij Q1 zou willen. Weet hij nu wel of niet van Q1 af?

 

En verder... je hebt het over een eeuwigdurend contract. Heb je al eens onderzocht of je die dus zomaar op kunt zeggen. Daar is wel het één en ander over te vinden als je Googled op eeuwigdurend contract.

 

Het kan n.l. zijn dat voor een rechtsgeldige opzegging een redelijke grond moet bestaan. Als die er niet is dan is de opzegging wel aan te vechten door Q1.

 

http://actioma.eu/2013/12/onbepaalde-tijd-voor-eeuwig-en-altijd

https://www.barentskrans.nl/nieuws/opzegbaarheid-duurovereenkomst/

Link naar reactie
 • 0

Q1 bied de dienst aan bij Jan, op het moment dat er een link tussen WI en Jan is valt Q1 daar tussen vandaan. Mogelijk benaderd Q1 Jan nog voor andere producten.

 

Het is een vraagstelling dat als er geen ontbindende voorwaarden in de overeenkomst staan het tot de eeuwigheid duurt ondanks dat er eenzijdig ontbonden is. Hoe gaat het dan verder. Stopt de betaling naar Q1 dan ook?

Link naar reactie
 • 0

Ja, als het contract er niet meer is, dan stopt ook de betaling van WI naar Q1.

 

Het probleem zou alleen kunnen zijn dat een eenzijdig ontbinding aangevochten zou kunnen worden omdat het een contract is zonder duur. En daar is nogal wat jurisprudentie over. Het resultaat zou bijvoorbeeld een afkoopsom kunnen zijn (van WI naar Q1). Maar goed... dat is stof voor de rechtsbijstand (denk ik. Ik heb er nooit mee te maken gehad).

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Dit is de klassieke tussenpersoondiscussie. Op het moment dat het contact gelegd is, heb je de tussenpersoon niet meer nodig en komt er enig moment dat je de tussenpersoon wellicht niet meer wil betalen.

 

Principieel zeg ik: 'je hebt voor deze constructie gekozen, dus hou je er aan. Wie goed doet, goed ontmoet, zaken doen is een kwestie van gunnen, noem maar op'.

 

Juridisch ligt het gecompliceerder en ik denk dat het niet zo eenvoudig is als Rik99 zegt, dat de betalinge stoppen op het moment dat je het contract opzegt.

Een overeenkomst kan in de regel wel beëindigd worden, ook als daar geen afspraken over zijn gemaakt. Hoe dat dan ingevuld gaat worden is een kwestie van het meewegen van alle omstandigheden van het geval. Ik kan me heel goed voorstellen dat er op één of andere wijze een netto contante waarde bepaald zal worden van de provisie en dat je die dan ineens verschuldigd zult zijn.

Link naar reactie
 • 0

Juridisch ligt het gecompliceerder en ik denk dat het niet zo eenvoudig is als Rik99 zegt, dat de betalinge stoppen op het moment dat je het contract opzegt.

Eenvoudig??? In zijn laatste post vraagt OP expliciet of de betalingen doorgaan als de overeenkomst opgezegd is. Daar is een heel eenvoudig antwoord op: Nee, die betalingen stoppen. Maar als je mijn post even verder goed doorleest geef ik ook aan dat OP bij een eenzijdige opzegging van deze overeenkomst een tegenreactie van de andere partij kan verwachten. Dat heb ik in mijn laatste twee post toch echt duidelijk gemaakt.

 

De betalingen zoals gesteld in de overeenkomst stoppen maar er zullen afspraken gemaakt moeten worden over een afkoopsom of schadevergoeding. In de twee links die ik genoemd heb staat dit ook allemaal duidelijk. Dus zo "eenvoudig" heb ik het echt niet gesteld.

 

Link naar reactie
 • 0

Is in het verleden al diverse keren over gediscussieerd. Het is inderdaad zo dat je nooit zomaar op enig moment eenzijdig een overeenkomst kan opzeggen zonder dat daar juridische consequenties (onrechtmatigheid) aan zitten.

Echter als je naar de jurisprudentie kijkt dan zie je dat naast de omstandigheden zoals de economische afhankelijkheid van de overeenkomst er altijd de mogelijkheid moet zijn om de overeenkomst op te zeggen als er een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen. De redelijkheid is dan weer afhankelijk van de omstandigheden.

 

In dit geval zou ik denken dat het redelijk is dat de tussenpersoon een bepaalde tijd van de commissie kan genieten zodat zijn kosten gedekt zijn en er een redelijke winst is gemaakt. Wat dan redelijk is hangt weer af van wat gangbaar en bewijsbaar is, en dat is uiteraard nogal subjectief. En eens met Steven dat bij ontbinding zonder redelijke opzegtermijn de schade de contante waarde van de overeenkomst kan zijn. Als die uiteraard al is vast te stellen.

 

Link naar reactie
 • 0

Daar is een heel eenvoudig antwoord op: Nee, die betalingen stoppen.

Dus toch "eenvoudig???" Want zo te lezen is dát precies wat Steven bedoelde: namelijk dat je een overeenkomst zonder bepalingen die daar in voorzien niet zomaar eenzijdig kan ontbinden zonder gevolgen. Daarmee is het antwoord dat "die betalingen stoppen" juist niet zo eenvoudig is als jij - nu nogmaals - stelt.

 

Het grote verschil tussen beide reacties is dat jij aangeeft dat de overeenkomst eenzijdig ontbonden kan worden en het vervolgens zou "kunnen" zijn dat de ontbinding door de wederpartij aangevochten wordt met schadevergoedingsplicht etc en dat Steven aangeeft dat eenzijdige ontbinding niet zomaar kan en automatisch gevolgen heeft.

 

Edit: Hans is me voor, deels overlap van inhoud

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0

Mijn eerdere post:

En verder... je hebt het over een eeuwigdurend contract. Heb je al eens onderzocht of je die dus zomaar op kunt zeggen. Daar is wel het één en ander over te vinden als je Googled op eeuwigdurend contract.

 

Het kan n.l. zijn dat voor een rechtsgeldige opzegging een redelijke grond moet bestaan. Als die er niet is dan is de opzegging wel aan te vechten door Q1.

 

http://actioma.eu/2013/12/onbepaalde-tijd-voor-eeuwig-en-altijd

https://www.barentskrans.nl/nieuws/opzegbaarheid-duurovereenkomst/

OP heeft het daarna verder over het eenzijdig opzeggen van dat contract. Niet ik. Ik ga er daarna dan dus ook vanuit dat hij voor rechtsgeldige opzegging een redelijke grond heeft. Zo niet, dan wordt het dus een ander verhaal. Maar de vraag die OP daarna stelde was heel concreet:

Het is een vraagstelling dat als er geen ontbindende voorwaarden in de overeenkomst staan het tot de eeuwigheid duurt ondanks dat er eenzijdig ontbonden is. Hoe gaat het dan verder. Stopt de betaling naar Q1 dan ook?

Hoe het dan verder gaat had ik in mijn laatste post aangegeven (dat hij dus juridische actie kan verwachten van Q1). Let op. Ik reageer hier dus op de tekst over een reeds "eenzijdig ontbonden overeenkomst". Niet over eventuele consequenties van het eenzijdig ontbinden.

 

@OP: Ik denk ook niet dat je zo maar van dat contract af zou kunnen komen. Verplaats je maar eens in Q1. Die ontvangt nu iets dat hij straks niet meer zou ontvangen. Afhankelijk van de hoogte van die bedragen zal hij dat niet zomaar laten gaan.

 

Maar goed... Ik noemde het (oorspronkelijk) ook niet eenvoudig. Dat was gedaan door een halve post van mij te quoten en één zin van mij als "eenvoudig" te bestempelen !!! Ik zal het maar laten rusten want we hebben het uiteindelijk over hetzelfde.

 

Link naar reactie
 • 0

In dit geval zou ik denken dat het redelijk is dat de tussenpersoon een bepaalde tijd van de commissie kan genieten zodat zijn kosten gedekt zijn en er een redelijke winst is gemaakt. Wat dan redelijk is hangt weer af van wat gangbaar en bewijsbaar is, en dat is uiteraard nogal subjectief.

Bij licentieovereenkomsten is het gebruikelijk de commissie ook contractueel (en voor bepaalde tijd) veilig te stellen voor rechtsopvolgers. Denk daarbij in de eerste plaats aan erven na overlijden, zoals echtgenoot en kinderen. Dergelijke complicaties maken het vaststellen van een netto contante waarde inderdaad alles behalve eenvoudig.

Link naar reactie
 • 0

Ik betreft WI zzp (startend ondernemer) en zit met het volgende.

 

Q1 en WI zzp hebben een overeenkomst. In deze overeenkomst staat dat Q1 20% krijgt van de dienst die WI levert op het moment dat ze deze dienst verkopen aan een klant. Deze overeenkomst kent geen einddatum of ontbindende voorwaarden.

 

 

Aangezien je toch startend bent; wellicht die overeenkomst even scherp laten zetten door een jurist (of advocaat) en er wel een einddatum en ontbindende voorwaarden aan koppelen, eventueel met een uitlooptermijn?

Commerciële ondersteuning nodig? Theuws.com

Link naar reactie
 • 0

Er worden allerlei termen onjuist door elkaar gebruikt in deze discussie.

 

Heel kort:

 

Opzeggen en ontbinden zijn twee verschillende zaken. Voor opzeggen heb je geen reden nodig (wel een opzegmogelijkheid, die ook bij duurovereenkomsten van toepassing kan zijn, ook als staat die niet in de overeenkomst.

 

Voor ontbinden heb je een reden nodig, en in de regel daaraan voorafgaand een ingebrekestelling. Er is dan iets aan de hand, enige vorm van wanprestatie (tekortkoming in de nakoming).

 

Beëindigen is een heel breed begrip waar opzeggen en ontbinden beide onder (kunnen) vallen.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou je voor opzeggen van een duurovereenkomst (want daar gaat het hier over) geen reden nodig hebben? Bedoel je dat je zonder reden kan opzeggen omdat de wetgever opzeggen niet in wettelijke kaders heeft gezet?

 

Bij het opzeggen van een duurovereenkomst (ook een zogenaamde onbenoemde) kan een partij volgens mij schadeplichtig zijn of worden als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat voor de opzegging een onvoldoende zwaarwegende grond is. Daar zijn diverse uitspraken over geweest. Dat is een van de omstandigheden die al enkele keren aangegeven zijn geweest in dit topic.

 

En ik begrijp ook niet waarom ontbinding het zelfde zou kunnen betekenen als beëindigen. Bij ontbinding kan toch niet zomaar worden beëindigd maar moeten zaken voor zover mogelijk worden teruggedraaid? Bij opzeggen is er wel sprake van beëindigen, in contracten worden die termen vaak door elkaar gebruikt.

 

Kortom, de verschillen laten zich niet in soundbites uitleggen volgens mij.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb enkel geprobeerd - in het belang van de vraagsteller - heel kort even aan te geven dat je zulke termen niet met elkaar moet verwarren en te pas en te pas gebruiken. Dit omdat het in dit topic wel gebeurt.

 

Ik had het ook kunnen laten bij mijn eerste zin en niet de hoofdregels in gewone mensentaal uitleggen.

 

Ontbinden betekent niet hetzelfde als beëindiging. Dat gaf ik ook niet aan. Het is een vorm van beëindiging. Beëindiging is een breder begrip. Zie mijn laatste zin!

 

Opzegging is ook een vorm van beëindiging. Onder normale omstandigheden is daar geen reden voor nodig (normaal regel je dat in een overeenkomst, ook in een duurovereenkomst, en in de regel hoeft dat niet onder opgave van reden).

 

Zowel ontbinden als opzeggen kunnen diverse gevolgen hebben (maar dat hoeft niet).

 

De uitzonderingen bevestigen altijd de regel.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Heb de discussie nog eens doorgelezen. Je hebt gelijk dat de termen inderdaad, zeker door niet juristen (zoals ik), soms onbedoeld verward of overgenomen worden. Hier heb je zeker een punt.

 

De essentie is de constatering dat je bij het aangaan van een overeenkomst er altijd goed aan doet om ook af te spreken onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld een opzegtermijn of een omstandigheid, die overeenkomst zonder consequenties kan worden beëindigd/opgezegd.

 

Doe je dat niet en je wilt een (duur)overeenkomst beëindigen dan zal je bij ontbinden een redelijke en bewijsbare grond moeten hebben (bijvoorbeeld wanprestatie) en bij opzeggen rekening moeten houden met de redelijke belangen van de tegenpartij.

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 259 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.