Jump to content
Michael35
Verberg

Conflict bij levering kunststofafval

Ik heb twee kunststofstromen aan een handelaar verkocht, die goedkeuring gaf vanuit zijn ziekenhuisbed.

Er is akkoord gegeven op foto's en mijn schriftelijke beschrijving: het zou gaan om gemalen cola flessen, waar de doppen en etiketten ook in gemixt zitten. De andere (goede) kunststof stroom valt eigenlijk buiten het "conflict". 

Drie dagen na levering beklaagt de handelaar zich erover dat er relatief veel etiketten en folie in de mix zitten. Het folie had ik niet genoemd in mijn beschrijving en ik was er niet van op de hoogte dat deze erin zou zitten.

Hierop ben ik naar de loods van de handelaar gegaan en de waar geinspecteerd: het bleek exact hetzelfde eruit te zien als op mijn gestuurde foto; dit heb ik gemeld en de handelaar zei dat hij de waar zelf zou inspecteren als hij uit het ziekenhuis zou komen. Het bleef stil...

Een poos later zegt de handelaar wederom dat het materiaal slecht te verwerken is door de hoge aanwezigheid van het folie en de etiketten. Ik geef aan dat het op basis van een foto is gekocht en ik daardoor niks wil doen. Nadat de betalingstermijn is verstreken claimt de handelaar dat er nog een andere afvalstroom (PVC) in de mix aanwezig is en wil hij het retourneren, inclusief de andere goede kunststofstroom.  Beide facturen weigert hij te betalen.

 

Hoe sterk sta ik hier nou in en klopt mijn redenering dat het gekocht is zonder dat hij om een sample en specificatie heeft gevraagd, dus niet moet zeuren? Ik ben nu wel in onderhandeling over een schikking, maar twijfel of ik het niet bij de rechter voor moet laat komen.

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

 

10 uur geleden, Michael35 zei:

Hoe sterk sta ik hier nou in en klopt mijn redenering dat het gekocht is zonder dat hij om een sample en specificatie heeft gevraagd, dus niet moet zeuren?

 

Wat staat er in je algemene voorwaarden en zijn die (vóór de koop) ter hand gesteld en van toepassing verklaard? 

 

10 uur geleden, Michael35 zei:

Drie dagen na levering beklaagt de handelaar zich erover dat er relatief veel etiketten en folie in de mix zitten. Het folie had ik niet genoemd in mijn beschrijving en ik was er niet van op de hoogte dat deze erin zou zitten.

 

Afgezien van de "spelregels" in de voorwaarden: had je dat kunnen of moeten weten?  

 

 

10 uur geleden, Michael35 zei:

Nadat de betalingstermijn is verstreken claimt de handelaar dat er nog een andere afvalstroom (PVC) in de mix aanwezig

 

Idem. 

 

10 uur geleden, Michael35 zei:

en wil hij het retourneren, inclusief de andere goede kunststofstroom.  Beide facturen weigert hij te betalen.

 

Zijn het 2 losse kopen, of is dit 1 koop met 2 facturen?  (of: was dit 1 levering, of 2 afzonderlijke?)


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste blog: De AOV premies stijgen, wat doe je er aan en wanneer?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Voor de 'goede' afvalstroom moet gewoon betaald worden. Koper heeft geen enkel argument om niet te betalen dat juridisch doel treft. Of het 2 aparte kopen en/of facturen zijn doet niet ter zake.

 

Voor wat betreft de problematische stroom, hangt het af van de exacte omstandigheden, welke informatie u precies heeft verstrekt en wat er exact op de foto is te zien (wel of geen folie bijvoorbeeld).  Daarnaast is van belang wat er contractueel precies is vastgelegd (schriftelijk/via mail/app enz.), of er algemene voorwaarden van toepassing zijn (zijn die verstrekt voor/bij aangaan van de koop of wordt er al heel lang zaken gedaan en zijn de voorwaarden al eerder verstrekt?)en wat er dan in de voorwaarden staat.

De vraag is dus niet te beantwoorden zonder veel meer informatie.

Edited by UwJurist

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0

Zoals al opgemerkt, goede partij moet worden betaald. Zal er waarsch. wel één of ander verhaal over schade door de slechte partij komen, die moet worden verrekend, etc. Niet aan storen, gewoon incasseren.

 

De koopgegevens lijken vrij summier, korte beschrijving en foto en klaar.  Kende je de koper en wist je waar hij het voor nodig had - welke vereisten hij hier aan zou stellen?Klacht over etiketten lijkt me i.v.m. de beschrijving niet zo kansrijk. Tenzij er ongebruikelijk veel meer etiketten in zitten dan mocht worden verwacht. 

De folie is wel op de foto te zien, maar staat niet in de schriftelijke beschrijving.  Dubbeltje op zijn kant, ik denk licht in jouw nadeel.

En de PVC, wat is de uitwerking als dat verhaal klopt?

Als er folie en PVC in zit en dat staat niet in de beschrijving, de slechte partij waarsch. niet op de rechter aan laten komen.

 

Als je het zelf bij een ander hebt afgenomen en je daar nog je geld kan halen, moet je die informeren en mee laten praten voordat je zelf de deal sluit. Anders kan je tussen wal en schip vallen. 

 


Advocaat bij MalmbergWaling te Den Haag: http://MalmbergWaling.nl/

Advocaat Samenwerkingen en Ontvlechtingen

Link to post
Share on other sites
 • 0
Quote

Ik heb twee kunststofstromen aan een handelaar verkocht, die goedkeuring gaf vanuit zijn ziekenhuisbed.

Wat is de normale gang van zaken? En accepteert de handelaar nu zelf of zijn afnemer de tweede partij niet?

 

Wie voeren de onderhandelingen over de schikking? Zijn jullie dat zelf of is daar al juridische ondersteuning voor ingeschakeld?

 

Was bij een beoordeling op locatie de partij niet aanvaard of komt dat eigenlijk niet voor? En zijn dit eenmalige partijen of doorlopende afnamecontracten?

 

Is er geen technische mogelijkheid om de tweede partij te zuiveren?

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik ben redelijk nieuw in deze business en heb dus geen algemene voorwaarden verstrekt. Inmiddels heb ik met een andere "expert" gesproken en die geeft aan dat de oorspronkelijke prijs marktconform is en het folie prima gezuiverd kan worden. Juridisch lijkt mij dat dit allemaal niet zo ter zake doet, qua gevoel weet ik wel dat hij me probeert te bedonderen. Ik had gehoopt dat iemand zou zeggen dat het zijn "ondernemersrisico" is om een afvalstroom op basis van een foto en een summiere beschrijving aan te kopen.

 

De stroom is inmiddels wel door hem "behandeld", ik hoop dat dat dan wel weer in mijn voordeel spreekt.

P.s.: het is ook een woordenspel. Een "etiket" kan van folie zijn, maar ook van papier.

Edited by Michael35
Link to post
Share on other sites
 • 1

Er is, ook door een jurist, gereageerd op jouw verhaal, er zijn vragen aan je gesteld en er is opgemerkt dat jouw informatie over de kwestie te summier is.

 

Ik vind de aanname 'Juridisch lijkt mij dat het allemaal niet zo terzake doet' nogal naïef.

 

Zo ook (slechts) het gevoel dat iemand jou wil bedonderen. Er zijn door jou geen verkoopvoorwaarden verstrekt en nu reclameert de koper, dus juridisch doet alles juist wel terzake en speelt gevoel juist geen grote rol.

 

Wat is er in de deal nu echt dichtgetimmerd en waar moet je wellicht leergeld over betalen, hetzij voor juridische steun, dan wel voor het nemen van je verlies? Hoezeer kun je de "expert" hierbij gebruiken, die je overigens zelf al tussen " " plaatst?

 

 

 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer VOF De Witte Boerderij, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise) in Marketingmanagement, Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (Arbeidsrechter.nl)

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0

De reden dat ik het aangaf dat het "juridisch niet zo terzake doet" is omdat IK DENK dat technisch betwistbare feitjes van mijn kant, niet steekhoudend genoeg zijn.

In het kort:

Geen algemene voorwaarden, geen overeenkomst, alle communicatie door mij (zzp) en het handelsbedrijf (directeur),  de verkoop is  enkel beklonken op een paar fotos en een beschrijving van mijn kant: PET gemalen met doppen en etiketten --> het waren cola flessen. 

Gang van zaken:

Levering op 29 Oktober, na 3 dagen klaagt de afnemer dat hij vindt dat er te veel etiketten en folie in zit. Hierop ben ik zelf polshoogte gaan nemen en heb ik  fotos genomen en een monster. Het kwam 1 op 1 overeen met de foto en dit geef ik door aan de afnemer met het verzoek zelf nog goed naar het materiaal te kijken. Vervolgens hoor ik een poos niks meer.  2 weken later geeft hij aan dat het moeilijk te verwerken is. Ik geef aan dat het op basis van een foto gekocht is en daardoor niks wil/kan doen. Weer twee weken later zegt hij dat hij het niet kan verwerken en wil hij het retourneren, inclusief het goede materiaal.

Als iemand hier enige juridische eikpunten in ziet, dan hoor ik het graag.

Link to post
Share on other sites
 • 0
7 minuten geleden, Michael35 zei:

Geen algemene voorwaarden, geen overeenkomst

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht; dan geldt gewoon de wet. En er is wel degelijk een overeenkomst. Er is immers iets gekocht/verkocht en geleverd.

Vul niet zelf zomaar van alles in als leek. Geef a.j.b. alsnog antwoord op mijn vragen over hoe e.e.a. is gegaan, dus hoe de overeenkomst tot stand is gekomen. Is die foto gemaild, in zijn hand gedrukt? Hoe en wat (hoeveelheid, prijs etc.) is er geaccordeerd door hem? Mondeling, per mail, app?
 

 


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ok. 

De foto's zijn per mail gestuurd en de overeenkomst is ook per mail gegaan. Dus prijs, en akkoord voor levering van gemalen PET met etiketten en doppen.

Prijs: 250 e per ton, geleverd.  Hoeveelheid: 9 ton.

Hij stelt nu 130 e per ton voor en was begonnen bij 100. Ik ben begonnen met een verlaging van 225 en ben gezakt naar 200 en heb als laatste voorstel om te middelen tussen 200 en 130. Wederom via mail.

 

Hij heeft zijn klachten enkel via whatssapp gedaan.

Link to post
Share on other sites
 • 1

Hoe moeilijk is het om e.e.a exact weer te geven?

 

Nog nauwkeuriger graag! Wat staat er precies in die mail. 'gemalen PET met etiketten en doppen conform foto' bijvoorbeeld?

 

Of klachten e.d. via app/mail etc. gaat is niet interessant, als het maar bewijsbaar is.

 

Edited by UwJurist

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0

@UwJurist in hoeverre kan vraagsteller zich nog ergens op beroepen nu hij met de koper al behoorlijk in onderhandeling is gegaan?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer VOF De Witte Boerderij, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise) in Marketingmanagement, Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (Arbeidsrechter.nl)

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Hierbij de mail, letterlijk: 

 

"Naast de 5 ton virgin PET floor sweep (in octabins) heb ik hier koud gewassen PET. Let op! De flessen zijn samen met de doppen en het etiket gemaald. Ik weet dus niet of dit interessant voor je is. Het gaat om circa 14 ton, eenmalig.

Indien interessant, laat me weten wat je er voor zou willen betalen.

Zie fotos in de bijlage."

 

In latere correspondentie worden over-en-weer verschillende termen gebruikt: Pet, Pet gemengd met doppen en etiketten.

 

Ik had een vergelijkbare vraag als Hans van den Bergh; door in onderhandeling te gaan over de prijs, mag ik er dan vanuit gaan dat ik toegeef aan de bezwaren van de koper, en mag de koper dan zich nog wel beroepen op bijvoorbeeld teruggave?

 

 

 

 

 

Edited by Michael35
Link to post
Share on other sites
 • 0

Even geen juridische blik

Eerlijk gezegd denk ik dat dit veel meer X jaar ervaring tegen nieuwkomer is.. dan een jurdisch geschil jij bent meteen nerveus over je juridische positie.

Ik denk dat als je bij zijn tegenbod van 130 had gezegd, 200 omdat je net uit het ziekenhuis bent en nu stoppen met klagen het is prima handel en voor dat beetje folie er tussen geef ik al veel te veel weg..

Dat je dan een appje krijgt "is goed kerel, moest het toch ff proberen"

Hij heeft je waarschijnlijk gewoon uitgeprobeerd, dat is ervaring en gewiekstheid. in de afvalstromen handel zitten meestal geen HBO-ers in bedrijfskunde maar gewoon mensen met ervaring en "street smart" die ruiken onervarenheid en onzekerheid op 5km afstand.. en wat is nou een mooier verhaal da: n ja ik lag in het ziekenhuis (arme ik) en die foto van jou was echt zo vaag  en nu ik het zie, zit ik met waardeloze handel.. arme arme ik..

Zodra jij in prijs begint te zakken verwerkt ie gewoon de stroom en klaagt nog ff door om zo laag mogelijk uit te komen qua prijs, iedere euro eraf is immers kassa voor keesie. want ja er valt nu niet meer objectief te testen of die partij echt zo rot was dat er 60% korting op zijn plaats is

 

Ik kan er naast zitten hoor.. maar kan ook zomaar zijn dat ik redelijk in de buurt van die realiteit zit..

 

Geen enkele wet gaat je beschermen tegen de brutalen en ervaren van deze wereld..

Zorg dat je zelfs zo duidelijk mogelijk bent bij elke deal en wees hard / harder zodra het spul geleverd is.. anders nemen ze in dat soort handel een loopje met je..

maar evengoed leer ook van de juridische adviezen hier, weten hoe het zit helpt ook om meer zekerheid te krijgen over hoe hard je kan bluffen of voet bij stuk kan houden..

Link to post
Share on other sites
 • 0
46 minuten geleden, Michael35 zei:

...door in onderhandeling te gaan over de prijs, mag ik er dan vanuit gaan dat ik toegeef aan de bezwaren van de koper, en mag de koper dan zich nog wel beroepen op bijvoorbeeld teruggave?

Door te onderhandelen over de prijs geeft u, mijn inziens, toe dat er iets mis is met de desbetreffende partij.

Daar staat tegenover dat de koper de partij wel wil hebben als de prijs maar laag genoeg is. Zo slecht zal de kwaliteit dus ook niet zijn.

De druk op u wordt een beetje opgevoerd door te dreigen om beide partijen, de slechte én de goede, terug te sturen.

Het hele verhaal blijft tot dusver een beetje duister, maar op basis van de verstrekte gegevens, lijkt het er steeds meer op dat u wordt gepiepeld, maar dat is slechts mijn mening. 

Edited by Cosara

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Of de positie verzwakt is door het onderhandelen kan ook alleen goed beoordeeld worden door al die teksten te lezen. Dat is overigens wel te repareren waarschijnlijk.
Op basis van wat ik lees, zie ik net als anderen hier veel te veel angst.

 

Daarom zou ik nu mijn poot stijf houden en zelfs iets aangeven in de trant van het volgende:

 

Ik blijf bij mijn laatste bod van x euro excl. btw (= ... incl. btw), dat al veel te coulant is. Dit bod geldt nog 48 uur.  

Binnen 48 uur dient betaald te zijn: x plus y  inclusief btw (NOOT: y is bedrag van de goede partij). Bij gebreke daarvan vervalt mijn bod en geef ik de zaak uit handen. Ik vorder dan de oorspronkelijk afgesproken bedragen.

Tevens zeg ik hierbij alvast de wettelijke rente aan (8% op jaarbasis). Eventuele incassokosten komen ook voor jullie rekening.


Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link to post
Share on other sites
 • 0

Dank.

 

Ja, ik ben bij mezelf te rade gegaan en besef dat er geen hard bewijs is geleverd voor de aanwezige folie. Er is enkel vermeld dat het "moeilijk" verwerkbaar is. Uit eigen onderzoek zie ik dat de koper verplicht is aan te tonen dat het geleverde niet conform is.

 

Dank!

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 129 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept