• 0

Ruziende vennoten

Mod commentaar: dit bericht is op verzoek van vraagsstelller (=bestuurderB) aangepast, motivatie bij mods bekend en akkoord)

 

Twee vennoten/bestuurders (A en B) die elkaar mondeling in 2008 eeuwige vriendschap en ondernemerschap hebben gezworen, hebben samen hun VOF om laten zetten in twee BV's:

1) Holding

2) Werk BV

 

In 2009 gingen zaken slecht en bestuurder A heeft familie gevraagd een behoorlijke som te storten om kosten te kunnen betalen.

Bestuurder B was niet betrokken bij deze bespreking en kent deze familie ook helemaal niet. Bestuurder B werd door Bestuurder A pas bijgepraat op het moment dat de storing door zijn familie werd uitgevoerd.

Bestuurder A wilde dit pas ventileren zodra zijn idee werkte want anders zou het een loze mededeling zijn.

Bestuurder A liet Bestuurder B weten dat het een verhoogd risico dragende storting was.

De familie beschreef de storing bij de bank als "lening durfkapitaal". Omdat Bestuurder A liet weten dat de storting verhoogd risico dragend was, zijn er ook geen contracten opgemaakt tussen de familie en de Werk BV.

 

Bestuurder A deed na 2009 met zijn familie de boekhouding.

Bestuurder B heeft geen verstand van boekhouding en werd vooral bijgepraat bij het maken van de jaarrekeningen door de accountant.

In 2011 gaf Bestuurder A, de accountant opdracht om met spoed een jaarrekening te maken.

Vanwege de financiële crisis in de BV's, had hij een bbz genoten. De gemeente wilde aan de hand van de jaarrekening zien of de BV's winst had gemaakt. De accountant vroeg of de storting een lening betrof en of er contracten waren tussen partijen.

Bestuurder A en B gaven aan dat het geen lening betrof en er geen contracten aanwezig waren.

De familie had deze storting ook niet als lening heeft gemeld bij de belastingdienst.

In mondeling overleg en mondeling goedkeuring van beide bestuurder heeft de accountant de storting als privé storting verwerkt in de jaarrekening. De negatieve rekening courant van Bestuurder A is daarmee aanzienlijk verkleind. Die van Bestuurder B bleef hetzelfde.

In alle jaarrekening daaropvolgend is hetzelfde te zien. In ieder geval geen leningen van familie als crediteur.

 

In het 4e kwartaal van 2014 gaf Bestuurder A aan dat hij van de BV's af wilde.

In de maanden erna heeft Bestuurder A samen met zijn familie de boekhouding "afgerond".

Met de mededeling 'Bekijk het maar! Ik wil rust en hier vanaf!', overhandigde Bestuurder A een paar uitdraaien uit de boekhouding op een usb-stick en de BV's papieren administratie in mappen.

Bestuurder A was daarna voor geen enkele vraag of opmerking meer beschikbaar.

 

In januari 2015 kreeg Bestuurder B op zijn privé adres een brief van familie van Bestuurder A.

Er zou een enorme lening lopen. De familie had de BV de lening verstrekt.

In eerste instantie de gestorte bedrag maar in de loop der jaren zou het voorschieten van facturen erbij zijn gekomen.

De familie had facturen van een te hoge telefoonrekening, facturen van achterstallige financial leasetermijnen en achterstallige verkeersboetes voorgeschoten. Allen gebruikt in privé sfeer en allen slechts ten behoeve van Bestuurder A.

Dit alles hadden ze samen in de boekhouding opgenomen als lening.

Bestuurder B, was hier niet van op de hoogte gesteld.

Nooit is sprake geweest van leningen, nooit rente berekeningen of aanmaning geweest. Nooit een sommatie van het moeten terugbetalen van deze leningen. Alles kwam uit de lucht vallen nadat Bestuurder A aangaf te willen ophouden met de BV’s.

Terwijl de leningen inmiddels 4 tot 7 jaar oud zouden zijn.

 

Sinds deze maand viel er een dagvaarding tv de Werk BV in brievenbus bij Bestuurder B. Zijn privé adres is sinds 2 jaar het postadres van beide BV's.

De dagvaarding betreft de vordering van deze familie. Daarin is ook een getuigenverklaring van Bestuurder A te vinden.

Bestuurder A geeft bestuurder B overal de schuld van. Vooral het aandringen en aandragen van het vragen om geld bij de familie van Bestuurder A.

 

De dagvaarding is altijd eenzijdig.

De getuigenis van Bestuurder A, is één grote leugen.

Enkele documenten bevatten voor Bestuurder B, onbekende informatie. (zoals een storting tbv de BV maar overgemaakt op bankrekening van een andere onbekende familie en een vermoedelijk geantedateerd sommatie over de lening.) In ieder geval is deze informatie nooit eerder gezien door Bestuurder B. En daarbij zitten deze documenten ook niet in de bedrijfsmappen, die Bestuurder B al eerder had ontvangen van Bestuurder A.

Vermoedelijk zijn de getallen in het boekhoudpakket aangepast.

Er is een lening opgevoerd die vermoedelijk nooit eerder bestaan heeft in de boekhouding.

Dat blijft een vermoeden want het pakket is nooit toegankelijk geweest voor Bestuurder B.

Wat wel zeker is, zijn de verschillen tussen de begin en eindresultaten van het boekhoudpakket en de jaarrekeningen.

De jaarrekeningen zijn door externe accountants gemaakt.

 

De statuten zijn duidelijk: Beide bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

De een kan niet zonder de ander beslissen, zelfs niet in een AvA. (Raad van Comm. bestaat niet)

De BV's zijn verder leeg. Er zijn sinds 2013 geen activiteiten meer in de BV's.

Slechts een bankrekening. (waarop privé storting van Bestuurder B, voor roodstanden voorbij komen)

 

De BV kan geen advocaat inhuren omdat Bestuurder A hiervoor nooit zal meewerken.

De wet biedt ook geen oplossingen.

De BV is met handen en voeten gebonden en staat met de rug tegen de muur.

De BV kan zich gewoonweg niet verweren.

 

Wat kan Bestuurder B nog doen?

Hoe kan de rechterbank ooit zien dat er valse getuigenissen en documenten gebruikt worden?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Red Robin,

 

Welkom op Higherlevel. Ben jij Bestuurder B en zo niet, welke relatie heb jij tot deze casus?

 

Even naar de kern. De dagvaarding gaat zo te lezen alleen over de vordering van iemand die meent geld geleend te hebben aan de BV. Als aannemelijk is dat die persoon geld aan de BV geleend heeft (of tenminste heeft overgemaakt naar de rekening van de BV), dan heeft die persoon wellicht wel een punt wat betreft de vordering. Dat geld moet een keertje terug.

 

Of die lening door de BV (cq. door de bestuurders) geaccepteerd had moeten worden, waar dat geld aan uitgegeven is en hoe dat allemaal in de boekhouding had moeten komen is een heel ander verhaal. Misschien dat je toch een advocaat kunt raadplegen. Misschien niet vanuit de BV maar vanuit jezelf, omdat jij als bestuurder en aandeelhouder nu mogelijk benadeeld wordt.

 

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Er is meestal wel een mouw aan te passen in zo'n situatie met het beroep dat het belang van de vennootschap vergt dat deze wordt verdedigd. En dat één van de gezamenlijke bestuurders de vertegenwoordiging in rechte van de vennootschap niet kan dwarsbomen.

 

Het probleem zit hem meer in het bewijzen dat de vordering onjuist is. Als deze niet eerder in de administratie was opgenomen, dan moet dat toch te achterhalen zijn? En wat zou er dan zijn voorgeschoten? Waren die facturen voor diensten die ten behoeve van de BV zijn verricht?

 

En als de BV leeg is, wat maakt het dan allemaal uit? Is het nog de moeite waard van procederen? Of word je in privé ook gedagvaard?

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Mod commentaar: dit bericht is op verzoek van vraagsteller (=bestuurder B) aangepast. Motivatie bij mods bekend en akkoord

 

 

Hallo Ron en Jaap,

 

Dank je voor je reactie.

 

ik ben Bestuurder B

 

Jazeker, de BV wordt benadeeld en Bestuurder B wordt benadeeld.

Niet alleen de familielid en Bestuurder A, spelen samen onder een hoedje om de BV te laten betalen.

De advocaat van de familielid en de advocaat van Bestuurder A, zijn eveneens een samenspel aangegaan. Hierdoor heeft een advocaat (van de BV) zich een paar maanden geleden al moeten terugtrekken als advocaat van de BV.

Mails tussen advocaten worden in de dagvaarding gebruikt zonder toestemming van deze advocaat.

Het lijkt inmiddels een krachtspel geworden.

 

De storting is ooit op de bankrekening van de BV gestort.

Deze is verder besteed aan kosten van de Holding, doordat Bestuurder A dit bedrag meteen heeft doorgestort naar de Holding.

 

@ Hallo Jaap, hoe kan daar een mouw aangepast worden?

Een kort geding of een voorzieningsrechter lijken mij omslachtig voor deze situatie. Of zie jij dat anders?

Welke mogelijkheden zie jij?

 

Hoe het te achterhalen valt dat cijfers achteraf zijn aangepast en zijn leningen opgevoerd is, is lastig.

Ik heb al eens een logfile opgevraagd waarin je aanpassing kan 'tracken and tracen' maar ik krijg geen enkele medewerking van Bestuurder A.

De familie en Bestuurder A hebben alle tijd en gelegenheid gehad de boekhouding aan te passen, zonder dat iemand dit kon controleren.

 

Wat de voorgeschoten facturen betreft, die hadden een privé (achtig) karakter.

De te hoge telefoonkosten zijn vooral besteed aan onbehoorlijke sites waar jij en ik niet komen.

Daarnaast aan erg veel achterstallige (financial) leasekosten van de auto v.d. zaak, in een periode waarin Bestuurder A geen werk had. Uiteindelijk heeft Bestuurder A, (de auto 2 jaar later) naar privé over laten schrijven.

Met dezelfde auto en in dezelfde werkloze periode heeft Bestuurder A verkeersboetes hoog laten oplopen, die ook door deze familielid zijn betaald.

En dan nog de rente; die ineens overal kwam opproppen.

 

Dat Bestuurder B straks in privé wordt gedagvaard kan verwachten worden.

Die familielid heeft Bestuurder B al eerder in privé (bestuurlijk) aansprakelijk willen stellen, alleen is dat niet gelukt.

Nog steeds blijft Bestuurder A ook medeverantwoordelijk maar doet samen met zijn familie alsof de BV alleen van Bestuurder B is. Zo behandeld hij zijn eigen BV's ook: als dat van iemand anders!

De situatie is wat mij betreft geen zuivere koffie.

Link naar reactie
 • 0

Gelieve aub weer on topic te reageren

 

Normaal gesproken zijn/waren dit soort onderwerpen niet echt iets waar ik op zou reageren. Maar nu dan toch wel:

 

Ik lees een verhaal van "een vriend" (van vennoot/aandeelhouder B) die alle schuld bij de 'ex' (vennoot/aandeelhouder A) legt en daarbij allerlei kreten lanceert:

 

"boekhouding aangepast"

"geen zuivere koffie"

"rente kwam ineens opproppen"

"verkeersboetes hoog laten oplopen"

"hoge telefoonkosten", kennelijk door pikante zaken...

"geen enkele medewerking"

"zonder toestemming gebruikt"

"onder een hoedje"

 

enzovoort, enzovoort...

 

Maar er is kennelijk niets concreets om dit te onderbouwen, althans als ik het goed lees.

 

Ik zou, als ik aandeelhouder B was en dit serieus nam, een advocaat zoeken om de casus te bespreken. Lijkt mij nogal lastig op een forum eerlijk gezegd (maar ik ben natuurlijk geen jurist!).

 

Link naar reactie
 • 0

Ik waardeer je eerlijke reactie. Dank je.

Helaas mag en kan de BV zich niet verweren en met advocaat dus ook niet.

Niet zonder toestemming van bestuurder A. De wet biedt hierin geen directe oplossing. De statuten zijn nog ouderwets en voorzien hierin al helemaal niet. Als er verweert mag en kon worden, zag je mijn verhaal hier niet staan. Tegen bewijsmateriaal is zeker aanwezig maar de BV kan hier (in deze situatie) zeer weinig mee.

 

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Ik waardeer je eerlijke reactie. Dank je.

Helaas mag en kan de BV zich niet verweren en met advocaat dus ook niet.

Daar heb je toch de ondernemingskamer voor? Want een bestuurder die weigert zich tegen een vordering te verzetten is bij uitstek een situatie waar met een onmiddellijke voorziening die bestuurder op een zijspoor wordt gezet.

Link naar reactie
 • 0

Helaas mag en kan de BV zich niet verweren en met advocaat dus ook niet.

Jij hebt twee petten op: die van aandeelhouder en die van bestuurder. Als bestuurder kun je de andere bestuurder die het belang van de vennootschap schaadt, daarop aanspreken. Sterker nog, dat kan niet alleen, maar moet zelfs: het is je plicht als bestuurder. (En laat je het na, dan kan dat verzuim tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.)

 

Leidt een belangenconflict tot een patstelling tussen bestuurders, dan kun je die openbreken met een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

 

Ergens vermoed ik dat we nog een puzzelstukje of stapje missen, want je advocaat heeft vast een reden om naar de Rechtbank in plaats van de Ondernemingskamer te stappen. Ik ben geen jurist, maar misschien kan een van de andere forumleden daarover nog een licht laten schijnen.

 

Edit: Steven was me voor.

Link naar reactie
 • 0

De advocaat van bestuurder B heeft aangegeven dat de procedure van een kort geding en of de ondernemerskamer te omslachtig is voor deze dagvaarding.

De dagvaarding zou een 'loos' iets zijn. Het blijkt sterk te gaan om hun gelijk te halen om zodoende Bestuurder B onder druk te kunnen blijven zetten. Dat doen ze inmiddels al twee jaren.

Als het zo doorgaat dan worden de advocaatkosten hoger dan de vordering zelf.

De BV is verder leeg en heeft geen schulden. De BV heeft geen bezittingen, helemaal niets.

Mocht er spullen van de BV aanwezig zijn, dan ligt het bij Bestuurder A op kantoor aan huis.

Er vinden geen activiteiten meer in de BV plaats dus geldflow heeft de BV al helemaal niet.

Statutair is het gevestigd op het adres van Bestuurder A in de hoofdstad.

Het postadres van de BV is hetzelfde als het huisadres van Bestuurder B. (aan de andere kant van Nederland) Ik denk dat daar de bottleneck in zit.

 

Link naar reactie
 • 0

Wat een vervelende zaak. Het klinkt er naar dat de tegenpartijen van B een inhoudelijk zwak verhaal hebben maar alles uit de kast trekken om hem het leven zo zuur mogelijk te maken. Helaas, die mensen zijn er soms. Als de advocaat van B met kennis van het dossier adviseert, kunnen wij/kan ik je op dit forum niet veel verder op weg helpen. Een kort geding of OK procedure is wel mogelijk denk ik, maar waarschijnlijk niet kosten efficiënt als de BV leeg is. En waarom dan niet laten zitten als de BV leeg is? Zou B straks (bestuurders)aansprakelijk worden gehouden voor de rekeningen van de ondeugende nummers/sites en snelheidsboetes van A? Dat vraag ik me ten sterkste af.

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Dank je, Jaap!

Het is inderdaad een vervelende kwestie geworden. Vriendschap is een illusie; zo blijkt!

En omdat ik Bestuurder B zelf ben, ga ik je toch vragen hoe het precies zit.

Ik noem mijzelf soms alsnog B; kwestie van gewenning.

 

Stel dat de rechtbank de vordering (over een paar dagen) toewijst want de lege BV voert geen verweer.

De kosten van de deurwaarder en proceskosten e.d. gaan bovenop de vordering geteld worden.

-Wie gaat dat betalen? De BV is immers leeg.

Stel dat de deurwaarderskosten en proceskosten niet door de BV betaald kunnen worden.

Want de BV is immers leeg.

-Heeft de BV er dan ineens meerdere schuldeisers bij?

Dus kan een faillissement aangevraagd worden?

 

Ik ga nu eerst eens beginnen met Bestuurder A, te vragen (incl. toelichting) of ik een advocaat voor de BV mag inhuren. En bestuurder A aanspreken op zijn verantwoording aangaande zijn getuigenis in de vordering tegen zijn eigen BV.

 

Nog even los van de vordering; (Hiervoor heb ik geen advocaat die het dossier kent)

Wat moet ik doen om Bestuurder A, aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid in dit geheel?

Kan ik als medebestuurder, bestuurder A aansprakelijk stellen door de kosten van de onnodige vordering op hem te verhalen?

Ook voor de hoogte (over een heel jaar zelfs) van de telefoonrekeningen?

Wie is er aansprakelijk voor de verschillen in het boekhoudsysteem en de jaarrekeningen?

 

Link naar reactie
 • 0

Ja het lijkt me wel hoog tijd voor wat briefjes. Daarin zet je al die dingen:

of hij erin toestemt dat een advocaat wordt ingeschakeld (en waarin je uitlegt hoe die en het griffierecht wordt betaald, korte reactietermijn als je op dit vlak nog iets wil gaan doen);

mededelen dat je de vorderingen in de dagvaarding niet herkend, uitleg vragen, er op wijzen dat het er op lijkt dat deze kosten door A zijn veroorzaakt en voor zijn verantwoordelijkheid komen, hier kan de BV A natuurlijk aansprakelijk voor stellen,

 

ook briefje aan eiser waarin je hem er op wijst dat de kosten voor rekening van A zijn en dat eiser bij BV aan verkeerde adres is.

 

In principe hebben ze met een veroordeling niet meteen meerdere vorderingen voor aanvraag faillissement. Maar laten we wel wezen, deze mensen lijken hun hand niet om te draaien voor akelige acties. Die steunvordering komt dan waarschijnlijk wel uit de hoge hoed.

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Tja..een faillissement zou niet handig zijn want dan zou de familie hun Bestuurder A, zeer benadelen want ook zijn negatieve rekening courant is best groot.

Maar inderdaad ze lijken hun hand niet om te draaien voor akelige acties, zolang de familie hun vordering en hun gelijk maar krijgt.

 

Bedankt voor je adviezen, Jaap! Dat waardeer ik enorm.

Als laatste; Er is wat mij betreft is er geen weg meer terug. Bestuurder A prefereert privé boven de BV.

De lege BV's moeten worden ontbonden. Maar de BV heeft een bestuur nodig om dit alles met de expertise van anderen in goede banen te kunnen begeleiden.

-Kan de OK mij snel helpen van A en de siamees-tweeling-verhouding-statuten af te komen?

 

Link naar reactie
 • 0

Tja..een faillissement zou niet handig zijn want dan zou de familie hun Bestuurder A, zeer benadelen want ook zijn negatieve rekening courant is best groot.

Kun je over een "Lege BV" spreken als er nog rekening courant posities open staan?

 

Zou het Bestuurder A juist niet te doen zijn om hier "goedkoop" vanaf te komen? Want ik neem aan dat er bij opheffing van de BV afgerekend moet worden.

 

Link naar reactie
 • 0

OK werkt met kort geding vergelijkbare termijnen. Je moet wel rekening met paar weken houden. De acties die je noemt lijken een schorsing van deze bestuurder wel te rechtvaardigen. OK is in eerste - korte - termijn terughoudend in nemen van permanente beslissingen. Een permanente beslissing (ontslag) zou dan in tweede termijn na onderzoek van aangewezen onderzoeker plaatsvinden. Tweede termijn is natuurlijk wel stuk kostbaarder.

 

Als tegenpartij grote schuld heeft aan de BV en jij niet, waarom dan niet zelf het faillissement aanvragen? Gaat de curator achter A aan. Kan familielid naar geld fluiten. Zijn de rollen ineens omgekeerd. Onverwachts balverlies kan tegenpartij wat schappelijker maken. Succes met nadenken

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Dank je voor je reactie Rik.

Kun je over een "Lege BV" spreken als er nog rekening courant posities open staan?

Dat is een goeie vraag. Het zijn schulden aan de BV, niet van de BV.

Ik heb geen idee eigenlijk.

 

Zou het Bestuurder A juist niet te doen zijn om hier "goedkoop" vanaf te komen? Want ik neem aan dat er bij opheffing van de BV afgerekend moet worden.

Vriendelijk en netjes ontbinden dmv een aandeelhoudersvergadering zou een betere optie zijn geweest.

De BV heeft dividend en dergelijke nog uit te keren aan de aandeelhouders.

Met plussen en minnen komt ieder aandeelhouder aardig uit onder de streep.

Toch verkiest Bestuurder A een moeilijk begaanbare weg door (familie)privé belangrijker te vinden dan de BV en daarmee ook zichzelf. Bij een faillissement moet er zeker afgerekend worden en komen daar onnodige zaken bij. Daar kan toch niemand blij van worden.

 

Link naar reactie
 • 0

Als tegenpartij grote schuld heeft aan de BV en jij niet, waarom dan niet zelf het faillissement aanvragen?

Was dat maar waar Jaap. Mijn schuld aan de BV is net zo groot.

Ik moet nog laten uitzoeken of daar nette en rechte mogelijkheden zijn.

Bedankt voor je reactie, Jaap. Vind je het goed wanneer ik jou tzt contact?

 

Link naar reactie
 • 0

Ja, maar rekening-courant positie van Bestuurder A was al aanzienlijk verkleind door de lening van zijn familie aan te merken als privé storting. Als dit weer teniet gedaan zou moeten worden (als dat al zou kunnen) dan resteert een lening-vordering van familie, maar ook een grotere (negatieve) rekening-courant positie van Bestuurder A.

 

Ik denk inderdaad dat je eerst eens alles op een rijtje moet zetten wat betreft de administratie/boekhouding. Als dan blijkt dat de lening toch zou kloppen kun je Bestuurder A confronteren met zijn grotere (negatieve) rekening-courant positie. Misschien dat hij dan toch tot inzicht komt dat het één en ander niet handig geregeld is.

 

Heb je ook al gesproken met de accountant(s). Die hebben toch een (hopelijk) kloppende jaaropgave gemaakt.

 

Link naar reactie
 • 0

Huh?

 

Eerst is het een lege bv. Dan een bv met een rc vordering. Dan een bv met 2 rc-vorderingen op beide aandeelhouders en nog uit te keren dividend.

 

Nog even en er zijn ook nog liquide middelen?

 

Ik zou voorstellen dat je een advocaat raadpleegt maar vooral begrip krijgt van boekhouding en laat onderzoeken hoe de zaak er nou echt voorstaat.

 

 

Iig succes gewenst

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad Rik99

De accountant gesproken. Het klopt allemaal.

Een aantal dingen die privé zijn genoten heeft Bestuurder A altijd stilgehouden. (is pas ontdekt helaas.)

Dat had ook nog bij zijn negatieve rekening courant opgeteld moeten worden.

Daar zou niemand ooit achter zijn gekomen. Een dagvaarding kan dus ook heel verhelderend werken.

 

 

Dank jullie allemaal wel voor alle adviezen!

Het gaat helemaal in orde komen, daar ben ik van overtuigt.

Ik bezit niet alle expertise, dat hoeft ook niet want daar zijn anderen voor die dat heel goed kunnen.

 

Link naar reactie
 • 0

Foutieve jaarrekeningen moeten eigenlijk gewoon gecorrigeerd worden. Je zou na een beginnend onderzoek (met accountant) hier ook eens met Bestuurder A over kunnen praten. Want als blijkt dat zijn RC boven de €17500 komt, moet er ook nog rente over het hele bedrag gerekend worden (elk jaar). Met alle posten die dan nog gecorrigeerd moeten gaan worden zou het voor A gunstiger zijn familie te overtuigen de boel te laten rusten (hoewel het wettelijk eigenlijk wel allemaal goed gecorrigeerd moet worden). De kans bestaat dat A hier een berenput opengetrokken heeft waar hij later spijt van krijgt. Succes met het uitzoeken.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 209 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.