• 0

Zelfstandige aftrek vof ,vrouw die meewerkt maar deze uren niet factureert

Hallo,

 

Mijn vrouw en ik zijn een vof gestart in januari 2017 ik doe dit werk al 22 jaar mijn vrouw helpt mij vaak mee met klussen. Zij werkt mee en leert op die manier het vak te beheersen ik factureer de uren van mijn vrouw nog niet omdat zij nog lerende is, mijn vraag is of zij deze uren dat zij meegaat met de klus wel mag gebruiken als uren voor de zelfstandigeaftrek en startersaftrek.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Citaat belastingdienst:

Bij partners die samen een onderneming in de vorm van een vof uitoefenen, is soms sprake van een zogenoemd ongebruikelijk samenwerkingsverband. Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan. Een duidelijk voorbeeld van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is een vennootschap onder firma tussen een tandarts en een tandartsassistente.

Als sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband, tellen ondersteunende werkzaamheden niet mee voor het urencriterium. Lees meer hierover bij Ondernemersaftrek. De partner die niet voldoet aan het urencriterium, komt niet in aanmerking voor de speciale ondernemersfaciliteiten.

 

Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0

En hier gaat het dus om een Man-vrouwfirma (neem ik aan).

Mijn vrouw en ik zijn een vof gestart in januari 2017

 

En dan:

Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma: u begint samen met uw partner een onderneming. Voor de man-vrouwfirma gelden dezelfde regels als voor de vof. Als u en uw partner dus beiden voldoen aan de eisen voor het ondernemerschap, is ieder van u voor de inkomstenbelasting ondernemer. En kunt u beiden gebruikmaken van de ondernemersregelingen.

 

Er is dus geen sprake van een ongebruikelijk samenwerkingsverband omdat het om man en vrouw gaat.

 

Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan.
Link naar reactie
 • 0

Een man-vrouw firma is inderdaad niet iets heel bijzonders.

 

Maar over de 'leeruren' van de vrouw zou wel discussie kunnen ontstaan:

Als zij bij wijze van spreken alleen aan het kijken is hoe haar man de werkzaamheden uitvoert (zodat zij dit ook leert), dan is het wel de vraag of dit werkelijk "uren besteed in de onderneming" zijn.

 

Blijft arbitrair, denk ik.

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0

Hoe moet onderstaande dan uitgelegd of gezien worden:

Als u en uw partner dus beiden voldoen aan de eisen voor het ondernemerschap, is ieder van u voor de inkomstenbelasting ondernemer.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Dubbele ontkenning is soms lastig te begrijpen.

 

Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan.
Als ze dus wel elkaars partner zijn, is het gebruikelijk dat ze zo'n samenwerking aangaan.

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Och, ik kan heel eerlijk zijn: ik snap het een uur later nog altijd niet.

 

Meewerken, mee-ondernemen of zelfstandig ondernemen?

 

Laten we naast een algemene discussie die nu lijkt te ontstaan eerst Rob eens gelegenheid geven om te reageren...

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Als ze dus wel elkaars partner zijn, is het gebruikelijk dat ze zo'n samenwerking aangaan.

 

Nee, niet gebruikelijk.

 

Wel niet ongebruikelijk (over dubbele ontkenningen gesproken!).

 

Dus, voorbeeld:

 

Als je man en vrouw bent (of man/man of vrouw/vrouw of iets anders - kan allemaal in deze gender-neutrale tijden!) is het niet ongebruikelijk dat je (als partners) een (bijvoorbeeld) VOF aangaat.

 

Maar om te stellen dat het gebruikelijk is dat een man/vrouw (of wat dan ook!) een VOF aangaan gaat wel wat ver...

 

 

Terug naar de essentie van 'ongebruikelijke samenwerkingsverbanden':

 

Het kan ongebruikelijk zijn als een tandarts (verdient vaak behoorlijk goed!) en zijn (of haar! - genderneutraliteit!) assistent(e) een VOF aangaan (assistent/assistente verdient meestal een stuk minder!). Zeker als het een stel is!

Want als het geen stel zou zijn, dan zou de tandarts (waarschijnlijk) zelf zijn dikke boterham houden en de assistent(e) in dienst nemen (voor een veel lager bedrag).

 

Hetzelfde zou hier kunnen spelen:

Waarom zou iemand een VOF aangaan (en dus de boterham delen!) met iemand anders die er helemaal geen verstand van heeft...

 

Behalve als zij partners zijn dan, misschien (dat is dus dat arbitraire...).

 

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0

Dubbele ontkenning is soms lastig te begrijpen.

 

Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan.
Als ze dus wel elkaars partner zijn, is het gebruikelijk dat ze zo'n samenwerking aangaan.

 

 

Dit heb je niet juist. Als je samen met je echtgenoot een samenwerkingsverband aan gaat die personen niet aangegaan zouden zijn als ze geen partner van elkaar zouden zijn dan is dat ongebruikelijk.

 

Uiteraard blijft dan wel zoals eerder gezegd de vraag of de uren alleen ondersteunend zijn en überhaupt wel zakelijk. Als de uren gemaakt worden voor een beroep wat ze nog compleet moet gaan leren dan is het dus meer voor een toekomstig beroep. De studiekosten hiervoor zijn niet aftrekbaar in de onderneming dus je zou misschien kunnen stellen dat de tijd dan ook niet mee telt. Maar helemaal zeker ben ik ook niet hoe de belastingdienst hierover denkt.

 

Link naar reactie
 • 0

Dit heb je niet juist. Als je samen met je echtgenoot een samenwerkingsverband aan gaat die personen niet aangegaan zouden zijn als ze geen partner van elkaar zouden zijn dan is dat ongebruikelijk.

Nou heb ik 'm drie keer herlezen en elke keer wordt-ie vreemder.

 

Als voorbeeld wordt een VOF van een tandarts met assistent genoemd. Dat is ongebruikelijk. Zij hebben immers geen (familie)relatie. Hadden ze die wel, dan zou zo'n zakelijke samenwerking niet ongebruikelijk zijn.

 

Maar mischien valt ook de tweede groep ook onder het ongebruikelijk-label. ;)

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 1

@twa: de wet zegt

Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef (het urencriterium van 1.225), komen niet in aanmerking werkzaamheden ten behoeve van een onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet en die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met een of meer met hem verbonden personen, indien:

de door de belastingplichtige verrichte werkzaamheden ten behoeve van het samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet-verbonden personen wordt aangegaan

 

De lekentaal die de fiscus op haar site gezet heeft, is idd verwarrend.

 

Nu is het dus dat jij en ik (vergt wat verbeeldingskracht) een vof kunnen aangaan waarin jij de marketing expert bent en ik de agenda beheer, factureer en de telefoon aanneem. Als we allebei 30 uur per week werken dan kunnen we beiden profiteren van de zelfstandigenaftrek. Op grond van de wet klopt dat ook.

 

Wat de wetgever wilde voorkomen is dat verbonden personen (o.a. partners) eenzelfde vof aangaan. Dus als wij privé partners zouden zijn (vergt te veel verbeeldingskracht) dan is voor mij als ondersteunende kracht geen zelfstandigenaftrek mogelijk.

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat Rob niet reageert. De samenwerking lijkt me inderdaad niet ongebruikelijk. Veel zelfstandigen klussers en installatiebedrijven hebben de vrouw die meewerkt en de administratie en de telefoon doet. Vaak zal dat niet voldoende uren opleveren voor het urencriterium. En dan krijg je vanzelf de vraag of je dit creatief kan oplossen door de echtgenote mee te nemen met klussen en ze zo het vak bij te brengen.

 

De vraag die m.i. beantwoord zou moeten worden is of de echtgenote ook productief is bij het klussen? Als ze bijdraagt aan het resultaat zouden de uren wellicht mee kunnen tellen.

 

Laten we als voorbeeld het onderhouden van CV ketels nemen. Rob vraagt daar bijvoorbeeld 48 Euro voor. Als hij door de hand en spandiensten van zijn vrouw 2 ketels per uur kan doen ipv 1 ketel draagt zijn vrouw bij aan het resultaat en kunnen de uren gewoon meetellen. De belastingdienst kan dat vrij eenvoudig controleren aan de hand van de productiviteit (omzet) ten opzichte van andere jaren.

 

Als het resultaat hetzelfde is en er wordt alleen minder belasting betaalt door het toepassen van de zelfstandigenaftrek ed kan TS vragen verwachten. Tenminste als de belastingdienst wakker is.

 

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat Rob niet reageert. De samenwerking lijkt me inderdaad niet ongebruikelijk. Veel zelfstandigen klussers en installatiebedrijven hebben de vrouw die meewerkt en de administratie en de telefoon doet.

 

 

Maar je moet je hier dus juist afvragen of die zelfstandige klusser ook met iemand die alleen de telefoon aanneemt en de administratie doet een bedrijf was begonnen als het niet zijn vrouw was geweest. Als het antwoord daarop nee is dan wordt het dus ook als ongebruikelijk gezien als je dit wel met je vrouw doet.

 

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou dit ongebruikelijk zijn? Het niveauverschil tussen de vennoten, en daardoor een scheef inkomensmodel, is niet of nauwelijks aanwezig. Daar is het de belastingdienst om te doen, het voorkomen van een kennelijke schijnconstructie om belasting te ontwijken of te ontduiken. Daar lijkt me hier geen sprake van.

Blijft natuurlijk de vraag of in het kader van het urencriterium de "klus" uren mee kunnen tellen en dan wijs ik naar mijn vorige post.

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou dit ongebruikelijk zijn? Het niveauverschil tussen de vennoten, en daardoor een scheef inkomensmodel, is niet of nauwelijks aanwezig.

Waar haal je dat vandaan? In de paar regels die Rob in z'n enige bericht heeft achtergelaten staat dat z'n partner hem helpt en al doende leert en dat hij hiertoe zijn kennis overdraagt. Wellicht gaan de klussen door deze leerweg helemaal niet sneller.

 

Link naar reactie
 • 0

Als je reageert is het vaak goed om ook even de vorige posts te lezen. Bij het niveauverschil ging het om de vraag of een vrouw die de administratie doet en de telefoon aanneemt in een VOF mag zitten en gebruik mag ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek, en niet of de echtgenote op het zelfde niveau kan klussen. In een VOF mag er natuurlijk best verschil zijn in specialiteiten zolang beide maar min of meer evenredig bijdragen aan het resultaat. Dat is dus de belangrijkste vraag. Kan die vraag met ja beantwoord worden dan is samenwerking niet ongebruikelijk en kunnen uren meetellen.

 

Link naar reactie
 • 0
Als je reageert is het vaak goed om ook even de vorige posts te lezen.
Heb ik gedaan. In jouw reactie was het niet duidelijk dat je daar op reageerde.

 

Maar je moet je hier dus juist afvragen of die zelfstandige klusser ook met iemand die alleen de telefoon aanneemt en de administratie doet een bedrijf was begonnen als het niet zijn vrouw was geweest. Als het antwoord daarop nee is dan wordt het dus ook als ongebruikelijk gezien als je dit wel met je vrouw doet.
In dit voorbeeld is de vrouw van de klusser een ongebruikelijke vennoot want normaliter zou de klusser voor deze hulp gewoon iemand aannemen of inhuren. Er wel degelijk sprake van niveauverschil. Hoe kom je erbij dat dat verschil (ook in dat voorbeeld) er niet is?
Link naar reactie
 • 0

Tja definieer dan maar eens wat normaal is. Is het normaal dat je een boekhouder neemt en de telefoon aan anderen (telefooncentrale) uitbesteedt en de website door een websitebouwer laat doen en de mail laat beantwoorden door een secretaresse? Of ga je samen met je vrouw in een VOF en verdeel je de taken zo dat je er beide van profiteert in de zin dat er aan het einde van het jaar een leuk positief saldo is wat je kan verdelen?

 

In het geval van de tandarts is het duidelijk dat er een hele scheve verhouding is bij de bijdrage aan het resultaat. Daar is in het bovenstaande geval geen sprake van.

Waarom zou het gebruikelijk zijn om iemand aan te nemen of in te huren om klussen te doen als je het samen met je VOF partner anders kan oplossen? Alleen voor de uren is de vraag relevant of de "help" uren mee kunnen tellen en dat is nu al duidelijk hoop ik. Dat is m.i. afhankelijk of die uren ook productief zijn.

 

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou het gebruikelijk zijn om iemand aan te nemen of in te huren om klussen te doen als je het samen met je VOF partner anders kan oplossen? Lijkt me onzin.

Als je het zo stelt, is het ook onzin, mijn vrouw en ik hebben een man/vrouw vof en lossen alles samen op (met nog iemand in loondienst)

 

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc

HL-Deelnemer en -Moderator I Social Designer I Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Design Thinker Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0

Er is (is al eerder geschreven) niets mis met een 'man-vrouw firma'.

 

Voor het urencriterium is er echter wél wat 'mis' in deze situatie:

 

- Er is een man-vrouw firma.

- De werkzaamheden van de vrouw (in dit concrete geval) zijn van "hoofdzakelijk ondersteunende aard", en

- Het ongebruikelijk is dat in deze situatie een VOF (bijvoorbeeld) aangegaan wordt als er géén sprake van partners zouden zijn.

 

Met "ondersteunende werkzaamheden" wordt hier bedoeld dingen die niet tot de hoofdactiviteit van de onderneming worden aangemerkt.

 

De bewijslast van dit allemaal ligt overigens bij de ondernemers (dus niet bij de fiscus).

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0
In het geval van de tandarts is het duidelijk dat er een hele scheve verhouding is bij de bijdrage aan het resultaat.

 

Waarom is dat duidelijk?

 

Dat lijkt me juist verre van duidelijk.

 

Het zou me niets verbazen als een goede assistent een tandarts flink wat efficiënter maakt.

 

Dat een VOF tussen de tandarts en zijn assistent ongebruikelijk is, wil ik de belastingdienst nog wel op zijn woord geloven (die hebben de cijfers om dat te staven), maar dat er een scheve verhouding is, die zie ik niet zo.

 

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

De vrouw gaat met de zelfstandig ondernemer mee om het vak te leren en te helpen . Dit lijken mij geen gelijkwaardige vennoten . Als beiden gebruik willen maken van de ondernemersaftrek dan zal aangetoond moeten worden dat beide vennoten gelijkwaardig zijn , zij moeten elkaar dus kunnen vervangen . Dit is hier zeker niet het geval .

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 247 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.