Ga naar inhoud
 • 0

Vertrouwensbreuk

Ik heb samen met mijn compagnon een VOF. In mei van dit jaar ben ik er achter gekomen dat mijn compagnon kas geld heeft mee genomen naar huis zonder dat ik daarvan af wist. Ik heb hem hier mee geconfronteerd volgens hem was het een fout die hij direct heeft hersteld. Mijn vertrouwen was behoorlijk beschadigd en hebben in overleg besloten dat hij geen financiële zaken meer regelt of beheert.

 

Nu zijn we een half jaar verder en kom ik per toeval in contact met de instantie waar wij onze opleidingen / cursussen volgen. Deze instantie vertelt mij dat mijn compagnon helaas niet is geslaagd voor zijn opleiding ik was even in shock door de eerdere kwestie wist ik al hoe laat het was. Ik heb hem ermee geconfronteerd en volgens hem was het in eerste instantie een administratieve fout hij was echt naar het examen geweest!

 

Na wat bellen met de instantie hebben ze mij alle mailtjes van hem doorgestuurd waaruit duidelijk blijkt dat hij niet op het examen is geweest. De volgende dag is hij naar mij toe gekomen en heeft mij verteld dat alles inderdaad klopt hij is niet geslaagd en ook niet op het examen geweest. Hij heeft een examen dag verzonnen is naar een willekeurige locatie gereden foto’s genomen naar mij gestuurd en gezegd dat hij klaar was voor het examen. Een uur later stuurt hij Yes ik ben geslaagd en zet het vervolgens op facebook. Ik heb nooit getwijfeld of hij wel of niet was geslaagd hij was twee keer eerder gezakt voor het examen en dit was de derde keer dit zou hij het zeker gaan halen daar was ik van overtuigd. De afgelopen 18 maanden heeft hij zo gewerkt, ik heb niks gemerkt hij was immers geslaagd voor zijn theorie alleen gezakt voor zijn praktijk. Ik had mijn diploma al in 2014 gehaald en alle extra inkomsten uit de dienst die we aanbieden was voor mij, na het behalen van zijn “ diploma “ dit was april 2016 zijn we alles 50/50 gaan verdelen.

 

Qua vertrouwen zit het wat mij betreft helemaal fout. Ik wil niet mijn zaak verliezen maar dit kan zo niet langer. Hij houdt niet alleen mij voor de gek maar ook onze klanten. We zijn de zaak begonnen doormiddel van crowdfunding, door deze actie ben ik bang dat de terug betaling van de crowdfunding in gevaar komt. 80% van de crowdfunding is van zijn eigen familie dus ik verwacht daar niet heel veel steun.

 

Mijn dilemma is met name hoe nu verder? Met of zonder hem en als ik er voor kies om het zonder hem te doen hoe krijg ik hem uit de zaak zonder dat ik alles waar ik keihard voor werk verlies?

 

Zijn er leden die een soort gelijke situatie hebben mee gemaakt of leden die mij hierin kunnen begeleiden / adviseren?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik had mijn diploma al in 2014 gehaald en alle extra inkomsten uit de dienst die we aanbieden was voor mij, na het behalen van zijn “ diploma “ dit was april 2016 zijn we alles 50/50 gaan verdelen.

 

Dit uitgangspunt lijkt me niet heel lekker als je samen wilt werken (en wilt samenwerken) aan een gezamenlijke onderneming: degene met meer diploma's heeft meer recht op winst. Alle vennoten zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere… Het is een bom onder de samenwerking die nu in je gezicht is ontploft.

 

Kan je collega het diploma alsnog halen? Kun jij daarbij helpen? En vooral: wil je dat ook nog?

 

Link naar reactie
 • 0

Zoals Ward aangeeft moet je jezelf eerst zulke vragen stellen. En als jij dat nog wil, wil (dus niet alleen kan) je vennoot dit diploma dan wel alsnog halen?

 

Heb je over e.e.a. al met je medevennoot gesproken? Niet alleen over het diploma maar ook over stoppen/doorgaan, terugdraaien winstverdeling e.d.?

 

En wat staat er allemaal voor relevants in het vennootschapscontract (als je dat hebt)? Over de winstdeling, over uittreden enz.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je reactie. Ik heb voor onze samenwerking mijn eigen eenmanszaak gehad ik heb op eigen kosten mijn diploma's behaald. Toen we in 2015 een gezamenlijk zaak zijn begonnen. Heb ik aangegeven dat als hij ook zijn diploma's haalt ik mijn bestaande klanten bestand toevoeg aan onze VOF. Daar heeft hij niks voor hoeven doen of voor hoeven te betalen.

 

Vervolgens hebben we zijn opleiding vanuit de zaak betaald.

 

Ik zou hem best willen / kunnen helpen mits hij eens eerlijk zou zijn hoeveel lijken zitten er nog meer in de kast ? Dit is nu het tweede incident.

 

Link naar reactie
 • 0

Goedemorgen,

 

Bedankt voor je reactie ik heb het afgelopen zaterdag te horen gekregen en ben eigenlijk voor mijzelf opzoek naar de beste aanpak.

 

Ik ben heel erg in tweestrijd over of ik hem er uit moet zetten of nog een kans moet geven. Ik heb al wat advies ingewonnen en de meeste adviseren een breuk om dat dit simpel weg geen goede verhouding is en hij mij nu tot twee keer aan toe voorliegt en bedriegt.

 

Ik ben alleen ontzettend bang dat ik alles verlies met een breuk.

 

 

 

in het contract staat het volgende:

 

Artikel 11

Winstverdeling

 

Winst of verlies zal door de vennoten in de volgende verhouding worden gedragen :

 

• de ondergetekende sub 1 voor percentage 50 %.

• de ondergetekende sub 2 voor percentage.50 %

 

Onder winst wordt verstaan : de bruto-exploitatiewinst, verminderd met alle exploitatiekosten (afschrijvingen, rentelasten, kapitaalrekeningen, etc.) ten behoeve van de onderneming gemaakt, en alle lasten die op de onderneming rusten.

 

De resultaten van de eigen werkzaamheden worden aan dit winstaandeel togevoegd

 

 

 

Artikel 14

Einde der vennootschap

 

De vennootschap eindigt :

a. door opzegging overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 ;

b. faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van een der vennoten.

c. door een daartoe strekkende beslissing, te nemen door na te noemen arbiters, op verzoek van een der vennoten, indien de ander de in deze akte gemaakte bepalingen overtreedt of niet nakomt, dan wel handelt in strijd met de aard of strekking daarvan;

d. door het overlijden van een der partijen, een en ander met inachtneming van het in de artikelen 14 en volgende bepaalde ;

e. door liquidatie van een partij-rechtspersoon ;

 

Artikel 15

Uitbetaling uittreder

 

Wanneer de vennootschap eindigt, en de andere partij het aandeel van de ene partij in de vennootschap overnemen en de zaken der vennootschap al dan niet met derden voortzetten dan zullen de voortzettende partijen bevoegd zijn de tegenwaarde van het aandeel van de defungerende partij aan hem of zijn rechthebbende(n) uit te betalen in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn opeisbaar is zes maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap, zulks onder de gehoudenheid een rente gelijk aan het promesse disconto van de Nederlandse Bank NV te vergoeden over het nog niet afgeloste bedrag vervallende tegelijk met bovengenoemde termijnen en met recht vervroegde aflossingen te doen.

Bedoelde uitkering zal evenwel met de lopende rente onmiddellijk opeisbaar zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn, bij verzuim in de prompte voldoening van de rente of aflossing, bij overlijden, faillissement, onder curatelestelling van of aanvrage tot

surséance van betaling of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door de voortzettende partijen alsmede het beëindigen van de zaken der vennootschap, inbreng in een besloten of naamloze vennootschap daaronder niet begrepen.

 

Artikel 16

Liquidatie

 

Wanneer de vennootschap eindigt door opzegging, zal de vennootschap worden geliquideerd en wel door partijen samen. In alle andere gevallen van beëindiging geschiedt de liquidatie door de overblijvende partijen. In geen geval zal de liquidatie langer duren dan zes maanden. Uiterlijk een maand na afloop van de liquidatie moet aan ieder der partijen of hun rechtsverkrijgenden het totaal van het hun uit hoofde van de liquidatie toekomende worden uitgekeerd. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van onderhavige overeenkomst, voor zover toepasselijk, van kracht.

 

Link naar reactie
 • 0

Geen idee wat jullie procedure voor kasopnames is (was), maar jouw compagnon heeft bedrogen/gelogen en ontkend. In ieder geval over het diploma. Dat zou voldoende voor hem moeten zijn om de eer aan zichzelf te houden. Is dit schriftelijk vastgelegd?

 

80% van de crowdfunding is van zijn eigen familie dus ik verwacht daar niet heel veel steun.
Zijn die op de hoogte van beide feiten? Waarom zouden zij dit acceptabel vinden?

 

Zijn aan de crowdfunding voorwaarden verbonden? Of moet een prestatie geleverd worden aan funders?

 

Laatste mogelijkheid die ik zie is een mediator of de arbiter die genoemd wordt in artikel 14. Zie je anders mogelijkheden voor (her)financiering?

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Nee dat is niet vastgelegd. Hij blijft het gooien op dat hij een fout heeft gemaakt en heeft hersteld wel pas na 3 keer te ontkennen. We weten allebei beter het geld had nooit uit de kas gehaald mogen worden zonder dat ik daarvan wist.

 

Nee nog niet, dit wil ik als eerste doen ( een gesprek met de investeerders ) . De mensen die hebben geïnvesteerd krijgen een vast rente % en kunnen hun investering niet eerder op eisen. In 2020 zouden we schulden vrij moeten zijn. Mocht hij eruit stappen komt deze terugbetaling ook niet in gevaar en een nieuwe financiering hebben we ook niet nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Qua vertrouwen zit het wat mij betreft helemaal fout.... ...Mijn dilemma is met name hoe nu verder?...

Als er sprake is van stelen, liegen, bedriegen en het daardoor verloren vertrouwen, is er maar één koninklijke en zakelijke weg:

 

'De stekker eruit' met alles dat daar helaas bij komt kijken, zoals leergeld betalen, etc...

 

Succes & Groet, Hans (J.H.) van den Bergh MSc BEc

A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant / Innovatieadviseur / Marketingstrateeg / Business Designer / Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl)

(Moderator op basis van de ForumregelsDeelnemer op Persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Ik ben alleen ontzettend bang dat ik alles verlies met een breuk

 

Gelet op wat er gebeurd is denk ik dat je - met behulp van een goede advocaat - de voorwaarden van die breuk wel kunt dicteren, en daarmee de kans op afbreukrisico's kan beperken.

 

Ook als je - tegen alle adviezen in - wél met hem verdergaat zou ik dat alleen doen met een duidelijke notariële vaststellingsovereenkomst waarin verklaard wordt wat er is gebeurd en welke consequenties dat NU heeft (oa vastleggen wat hij wel en niet mag en wel en niet moet) en wat de directe consequenties zijn bij het nogmaals niet voldoen daaraan.

 

Kortom: schakel NU een advocaat in. Dat doe je niet om te gaan procederen, maar juist om ellende te beperken en te voorkomen.

 

Groet, een helaas ervaringsdeskundige op dit gebied die de advocaat destijds te laat heeft ingeschakeld

 

Link naar reactie
 • 0

eens met de vorige reacties. wie weet welke andere ellende hij al heeft veroorzaakt waar jij geen weet van hebt. zachte heelmeesters maken stinkende wonden. kortom, hard ingrijpen. niet leuk, wel nodig. succes!

 

Pitch Coach | Pitch Trainer | Public Speaker | Sparring Partner | Mentor | Pitcholoog (c)

"Your product, idea or business deserves a great pitch. I love to help you!"

Link naar reactie
 • 0

Super bedankt voor jullie reactie. Raden jullie nog iemand aan ? Die dit proces kan begeleiden ?

Er staat 1 goede advocaat en een jurist vermeld in dit topic ;)

 

Succes & Groet, Hans (J.H.) van den Bergh MSc BEc

A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant / Innovatieadviseur / Marketingstrateeg / Business Designer / Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl)

(Moderator op basis van de ForumregelsDeelnemer op Persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0

Het foto's op facebook verhaal roept bij mij twee verschillende verklaringen op.

 

(i) moedwillig bedrog. Dan is het natuurlijk klaar.

(ii) iets "alternatiever", de verantwoordelijkheid en zwaarte van de taak is te hoog gegrepen voor meneer, terwijl hij op een of andere manier zich toch tot dit werk/ondernemersniveau gedwongen voelt. Het "afstudeer borrel verhaal" waar iemand uitnodigingen voor een afstudeerborrel stuurt en dan aan het licht komt dat hij al jarenlang niet meer als student was ingeschreven, terwijl hij dit steeds heeft gezegd, en zog. naar college is gegaan, etc.

 

In dat laatste geval is er misschien nog iets van jullie relatie te redden, door hem een andere (meer ondergeschikte) rol in de vof te geven, met herverdeling van de opbrengsten. Maar daar zou je dan bereid toe moeten zijn. En hij ook.

 

Het alternatief is dat je overeenstemming bereikt over de voorwaarden waarop jij de boel overneemt (?) Dat hangt ook af van de waardering van de onderneming.

 

 

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

80% van de crowdfunding is van zijn eigen familie dus ik verwacht daar niet heel veel steun.

Zijn familie ziet 'm blijkbaar graag in goede handen.

 

Hoe belangrijk zijn die diploma's voor de bedrijfsvoering?

 

Is het werk anders te verdelen?

 

Zijn de kasstromen zo in te richten dat gewoon wekelijk vastgesteld kan worden hoeveel er moet zijn?

 

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Gezien de aanvullende informatie lijkt het mij hoog tijd om met een deskundige jurist op dit rechtsgebied (ondernemingsrecht) te gaan praten. Die kan je rechtspositie precies in kaart brengen.

Vervolgens kan geprobeerd worden in onderling afscheid snel afscheid van elkaar te nemen zonder reputatieschade en andere schade voor het bedrijf.

 

Met vriendelijke groet,

mr. Monique Doomernik

UwJurist.nl-Contracten en Voorwaarden-Arbeidsrecht-Huurrecht-Franchiserecht

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  14 leden, 192 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.