Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Norbert Bakker

Sterke merknaam, maar al bestaande site die er op lijkt.

Recommended Posts

Beste leden

 

Voor een nieuwe dienst heb ik een sterke merknaam gevonden. Nog niet geregistreerd als merk en ook niet als handelsnaam. Wel is er een (vrij inactieve) site die lijkt op de naam (alleen een middenstreepje verschil).

 

Stel: ik deponeer merknaam, registreer handelsnaam en wordt actief met merk en site:kan de eigenaar van die bestaande domeinnaam mij dan aanspreken op inbreuk op zijn merk/naam?


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stel: ik deponeer merknaam, registreer handelsnaam en wordt actief met merk en site:kan de eigenaar van die bestaande domeinnaam mij dan aanspreken op inbreuk op zijn merk/naam?

Als er verwarring zou kunnen bestaan zeker wel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik snap dit “vergelijk” niet helemaal: ik wil niet de al bestaande site gaan aanspreken (die redelijk inactief is, maar wel online)

 

In wil weten in hoeverre die andere site mij kan aanspreken op merk- en handelsnaamregistratie en gebruik. Verwarring is daarbij een gegeven.


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beide .nl-domeinnamen?

 

Wat is de typering van de houder?

 

Gebeurt er misschien nog iets op de .be of .com-domeinen?

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind "vrij inactieve" en "redelijk inactief" nogal vaag. Op basis waarvan heb je dit bepaald?

Share this post


Link to post
Share on other sites

My 2 cents:

 

Merkinbreuk als er geen sprake is van geregistreerd merk zie ik niet direct.

 

Handelsnaam:

art. 1 Handelsnaamwet: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

 

Dat is dus nogal ruim.

 

art. 9 Handelsregisterwet:

In het handelsregister worden over een onderneming opgenomen:

a. een door de Kamer toegekend uniek nummer;

b. de handelsnaam of de handelsnamen;

c. de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging;

d. degene aan wie de onderneming toebehoort;

e. de vestigingen.

 

Mij dunkt verdedigbaar dat als de gebruikte term niet als handelsnaam in het handelsregister is opgenomen, de term blijkbaar geen handelsnaam is. Of dat je het niet had kunnen weten dat hij gebruik als handelsnaam beoogde, dus dat hij jou dit redelijkerwijs niet achteraf kan verbieden.

 

Indien mogelijk wat verder kijken wie er achter zit en wat ze precies doen.

 


Advocaat bij MalmbergWaling te Den Haag: http://MalmbergWaling.nl/

Advocaat Samenwerkingen en Ontvlechtingen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind "vrij inactieve" en "redelijk inactief" nogal vaag. Op basis waarvan heb je dit bepaald?

 

Dat zouden zaken kunnen zijn als:

1) footer die aangeeft dat de de site voor het laatst in 2013 is bijgewerkt

2) een landingspagina, en meer niet

etc.

 

Overigens kan de domeinnaam wel in gebruik zijn voor email, en hij kan ook een verstopte website hebben die alleen voor bekenden oid toegangkelijk is.

www.higherlevel.nl/hetgeheimedeel bijvoorbeeld.

Maar zo te lezen wil Norbert niet het domein van die ander claimen, want anders zou ik verwijzen naar een tweetal topics van de afgelopen maanden.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norbert, gaat het hier om twee beschrijvende woorden? Lees dan eens over Exact Match Domeinnamen (EMD's).

 

Of dit een sterke merknaam oplevert, is daarbij natuurlijk wel de vraag. Of bedoel je handelsnaam? Is de op het oog weinig actieve houder mogelijk actief in dezelfde branche/klasse?

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alleen een domeinnaam is nog geen handelsnaam.

 

Handelsnaambescherming ontstaat door deelname aan het economische verkeer en met name de bekendheid die de onderneming geniet. Met Jaap eens dat een eerste vereiste dan is dat er sprake is van een onderneming.

 

Als er geen inschrijving is zou het in theorie nog kunnen gaan om een (echte) onderneming die meerdere handelsnamen hanteert. Die (extra) handelsnaam hoeft uitdrukkelijk niet te zijn ingeschreven maar krijgt de bescherming enkel door deelname. De beschermingsomvang kan dan beperkt zijn door een geografisch gebied, bijvoorbeeld als een ondernemer lokaal adverteert en opereert en enkel een website heeft voor lokale klanten. Maar als je zelf dan heel Nederland wil bestieren ontstaat er vanzelf overlap en kans op verwarring.

 

Dus als vast te stellen is dat de naam niet toebehoort of behoorde aan een onderneming kan Norbert volgens mij doen wat hij wil. En is die link wel te leggen dan moet vastgesteld worden of er zakelijke activiteiten zijn geweest. Ik zou in dat geval de merknaam en handelsnaam eerst vastleggen en dan in overleg treden en de "tegenpartij" laten bewijzen dat hij eerdere rechten heeft. In dat geval zou je hem ook kunnen "uitkopen". In het ergste geval moet je de namen overdragen omdat er dan sprake kan zijn van registratie te kwader trouw, maar die kans is heel klein,

 

Als het om een heel andere branche zou gaan is het nog veel eenvoudiger maar ik schat in dat Norbert dan de vraag niet (zo) had gesteld. ;)

 

Ik zou trouwens beginnen bij informatie over de domeinnaamhouder. Was dit een onderneming of prive persoon ---> linkedin ? Maar dat zal Norbert inmiddels al lang gedaan hebben. Dus Norbert, was het een onderneming?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inderdaad...

 

Allicht dat hij de domeinnaam wel wil weg doen?

Misschien is het een project uit het verleden wat toevallig nog online staat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stel: ik deponeer merknaam, registreer handelsnaam en wordt actief met merk en site:kan de eigenaar van die bestaande domeinnaam mij dan aanspreken op inbreuk op zijn merk/naam?

Volgens mij niet, en wel hierdoor ...

 

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), 's-Gravenhage, 25-02-2005; Geldend van 01-06-2018 t/m heden

 

Artikel 2.23. Beperking van het uitsluitend recht, 2e lid.

 

2. Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nog eens goed lezen Cosara.

 

Wat jij aanhaalt betreft de situatie waarin A een merk X2 registreert om zich vervolgens te keren tegen B die een vergelijkbaar teken X1 eerder al gebruikte. X1 heeft weliswaar een zwakke bescherming, maar de eigenaar van X2 kan de eigenaar van X1 niet aanpakken op grond van zijn recente recht.

 

Dat hebben we met topicstarter al eens uitputtend behandeld.

 

 

Die heeft schijnbaar een lange geschiedenis van spelen met andermans speelgoed. Toch eens met de kleuterjuf bellen. ;D

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nog eens goed lezen Cosara. Dat hebben we met topicstarter al eens uitputtend behandeld. ;D

Helemaal gelijk ... te snel en niet goed gelezen. :-\

 

in de herkansing ...

 

Artikel 2.24. Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik

1 De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.

 

Dat houdt in dat de houder van een ouder merk kan optreden tegen de houder van een jonger of gelijkluidend merk. Of een actieve domeinnaam als merk gezien kan worden hangt af van de bekendheid daarvan.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er is een domein (met of zonder streepje?) waar kennelijk een pagina of site op gehost wordt (geen merkinschrijving)...

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wel is er een (vrij inactieve) site die lijkt op de naam (alleen een middenstreepje verschil).

 

Heeft de inhoud van de site betrekking op dezelfde waren en diensten als waarvoor je het merk wilt aanvragen?

Of was dat in het verleden het geval (tot 3 jaar terug)?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat houdt in dat de houder van een ouder merk kan optreden tegen de houder van een jonger of gelijkluidend merk. Of een actieve domeinnaam als merk gezien kan worden hangt af van de bekendheid daarvan.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

 

Er is pas sprake van een merk als dat als zodanig is ingeschreven en Norbert heeft aangegeven dat daar geen sprake van is en ook niet van een inschrijving bij de KvK.

 

Het gaat dus over een mogelijk bestaande handelsnaam (inschrijving KvK niet persé nodig) tegen een nieuw in te schrijven merk / handelsnaam.

 

Als er inderdaad sprake is van een handelsnaam die opereert in dezelfde branche dan kan die zich verzetten tegen een nieuw merk op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW). Hoe sterk de zaak is hangt dan weer af van de omstandigheden, bijvoorbeeld de mate van verwarring (die zal met alleen een streepje groot zijn) en de bekendheid van de handelsnaam in een bepaald gebied.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toch eens met de kleuterjuf bellen

Te laat, ik heb al gebruik gemaakt van mijn recht op vergetelheid. Mevrouw Peren herinnert zich alleen nog dat ik geen warme melk lustte ;D

 

In reactie op ieders aanvullende vragen:

 

[*]Het is een vrij algemene naam: verzekeringsproduct + waarderend woord bijvoorbeeld: zorg-beter.nl.

[*]De registrant is een bedrijf, een concullega verzekeringsadviseur. Het bedrijf heeft een andere naam

[*]Deze verzekeringsadviseur is regionaal actief met een andere hoofdactiviteit. Maar deze site richt zich - uiteraard - op de dezelfde dienst / hetzelfde product als ik voor ogen heb

[*]De site bestaat uit 1 pagina met een contactformulier en 1 link naar algemene voorwaarden

[*]De site is geregistreerd in 2013, en de pagina is sindsdien ook niet meer aangepast. (de algemene voorwaarden ook niet, die zijn niet conform AVG)

[*]De site bevat een grote banner die inhaakt op wetgeving die al 5 jaar niet meer van toepassing is

[*]Er wordt zo te zien nergens verder geadverteerd voor deze site, ook geen backlinks, zelfs niet van de eigen site (bedrijfsnaam.nl)

[*]de naam van de site is niet geregistreerd als merk of handelsnaam

 

Uit alles tot nu toe lijkt dat het een vrij inactief gebeuren is, maar - AITMOAF - uiteraard ga ik die aanname checken en ga ik de eigenaar gewoon zelf benaderen en vragen wat zijn/haar bedoeling met deze site in de toekomst is.

Mijn insteek: ik heb voor een totaal concept een 6-tal producten + het waarderende woord op het oog voor leadgeneratie . Alle merk- en domeinnamen zijn vrij, behalve deze.

 

Ik wil deze partij benaderen en verzoeken om de site aan mij over te kopen of met mij samen te werken in het concept. Uitgangspunt is een faire nette deal, maar ik wil wel graag weten wat ik en de andere partij wel kunnen en mogen zonder wederzijdse overeenstemming.

 


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

in de herkansing ...

 

Artikel 2.24. Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik

1 De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.

 

Dat houdt in dat de houder van een ouder merk kan optreden tegen de houder van een jonger of gelijkluidend merk. Of een actieve domeinnaam als merk gezien kan worden hangt af van de bekendheid daarvan.

 

Het artikel dat je citeert is hier niet van toepassing.

Het stelt dat na 5 jaar gedogen een ouder merk niet meer kan optreden op basis van artikel 2.20.

Maar op basis van artikel 2.20 kan alleen een INGESCHREVEN merk optreden:

 

Artikel 2.20. Beschermingsomvang

 

1 Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

 

En een domeinnaam is dat niet.

 

 

Wel zou de domeinnaamhouder kunnen stellen dat de merkregistratie te kwader trouw is gedaan.

Daar wordt al vanuit gegaan als aannemenlijk is dat je wist dat een ander de naam als merk gebruikt voor soortgelijke waren en diensten, ongeacht of deze ingeschreven was of niet.

 

Artikel 2.4. Restricties

 

Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

 

[...]

 

f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

 

1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

 

En dat is dus wel riskant als je weet dat de ander ook iets met verzekeringen doet onder die naam...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
En dat is dus wel riskant als je weet dat de ander ook iets met verzekeringen doet onder die naam...

Sterk punt! Het pleit er voor om gewoon met de bestaande eigenaar om tafel te gaan zitten.

Edit: eigenaar via contactpagina benaderd voor een vrijblijvend gesprek


Gecertificeerd risk management consultant, partner bij B2Bsure.

Specialist in AOV, aansprakelijkheid en overige verzekeringen voor ondernemers en bedrijven. Vragen of offerte? Neem dan contact met mij op 

 

Mijn blog: verzuim verzekeren wordt duurder, kijken naar alternatieven loont

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De psychologische kant: iemand heeft een briljant idee, opent een website en bouwt de basisfunctionaliteit in, ontdekt dat het geen enorme vlucht neemt en laat het dus maar verzanden.

 

Dan komt een concullega die een paar jaar later vrijwel hetzelfde idee met dezelfde naam in de markt zet. Hoe gaat de oorspronkelijke bedenker reageren als de nieuwkomer succes heeft?

 

Beter vooraf erbij betrekken inderdaad. Scheelt een boel gedoe achteraf. ;)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Of iemand heeft een briljant idee, opent een website en bouwt de basisfunctionaliteit in, ontdekt dat het geen enorme vlucht neemt en laat het dus maar verzanden.

 

Dan komt een concullega die een paar jaar later vrijwel hetzelfde idee met dezelfde naam in de markt zet. Hoe gaat die concullega reageren op die domeinslaper die door het in standhouden van zijn domein verwarring veroorzaakt?


That awkward moment when your sarcasm is so advanced people actually think you're stupid

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe gaat die concullega reageren op die domeinslaper die door het in standhouden van zijn domein verwarring veroorzaakt?

 

Altijd leuk, de zaak omdraaien. Kan je iets doen tegen een domeinslaper die door gebrek aan activiteit de weg voor iemand anders afsluit? En op basis waarvan dan?

 

Je zou kunnen argumenteren dat er geen sprake is of is geweest van een handelsnaam maar enkel van een activiteit, een probeersel. Als de domeinnaamhouder de domeinnaam nooit gebruikt heeft op briefpapier, in reclame of anderszins bedrijfsmatig maar alleen als domein terwijl daar overduidelijk geen activiteiten hebben plaats gehad zou ik het wel aandurven te beweren dat er geen enkel recht geldt.

 

Vandaar dat ik nog steeds zou gaan voor registratie van domein en merk om vervolgens vriendelijk in overleg te treden met als eerste insteek de verkoop van het ongebruikte domein met als mogelijk argument dat hij met die ongebruikte naam onnodige verwarring veroorzaakt en ook nog eens informatie deelt die niet klopt. En daarvan uit kijken of er ergens water bij de wijn zou moeten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 344 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept