• 0

Welke rechten heeft een compagnon

Hallo allemaal,

 

Na veel lezen en zoeken hier wil ik toch graag een vraag poneren.

 

Ruim twee jaar geleden heb ik met een compagnon een BV gestart waarin wij mijn oude webshop en startende winkel hebben doorgezet vanuit mijn eenmanszaak. Beiden hebben wij 50% van de aandelen.

De zaak groeit enorm en het gaat ons dan ook voor de wind.

Zelf werk ik full-time in de zaak en krijg hiervoor een minimale management fee, mijn compagnon doet niks in de bv en krijgt hieruit ook geen vergoeding.

Sinds kort eist de andere compagnon veel overleg, inzicht in al het reilen en zeilen en eist stemrecht in alle lopende zaken, met als redenatie "het bedrijf is ook voor 50% van mij, dus ik beslis mee"

 

Ik begrijp dat dit een juridisch enorm moeilijke kwestie is omdat het vanuit diverse standpunten bekeken kan worden.

 

Heb ik het juist dat hij als aandeelhouder, mee mag beslissen in belangrijke zaken en verder inzicht mag hebben in de boekhouding en verder moet afwachten of er dividend uitgekeerd gaat worden (enigszins gechargeerd uiteraard)

Of ben ik werkelijk verplicht om mij te confirmeren aan al zijn grillen.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Beste Michael Peperzak,

 

Welkom op Higherlevel.

 

Zelf werk ik full-time in de zaak en krijg hiervoor een minimale management fee, mijn compagnon doet niks in de bv en krijgt hieruit ook geen vergoeding.

Is je compagnon letterlijk niet actief of doet hij gewoon (naar jouw mening) (te) weinig? Als het zo goed gaat, waarom dan een minimale management fee? Voldoet deze aan dede regels voor het gebruikelijk loon? (Maar dat gaat af van het spoor van je hoofdvraag).

 

Beiden hebben wij 50% van de aandelen.

(...)

Sinds kort eist de andere compagnon veel overleg, inzicht in al het reilen en zeilen en eist stemrecht in alle lopende zaken, met als redenatie "het bedrijf is ook voor 50% van mij, dus ik beslis mee"

Maar de boel IS toch ook voor de helft van hem? Als aandeelhouder heeft hij rechten, die blijken uit de statuten van de vennootschap, de wet en jurisprudentie. Ben jij directeur en hij niet? Dan is er enige grens tussen wat de aandeelhouder(s) en de directeur doen, maar uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer.

 

Ik begrijp dat dit een juridisch enorm moeilijke kwestie is omdat het vanuit diverse standpunten bekeken kan worden.

Vooral omdat je informatie erg summier is over wat er is afgesproken.

 

Heb ik het juist dat hij als aandeelhouder, mee mag beslissen in belangrijke zaken en verder inzicht mag hebben in de boekhouding

Jij zit er met twee petten in, die van bestuurder en die van aandeelhouder. Samen met je compagnon ben je de algemene vergadering van aandeelhouders. Als bestuurder dien je aan de AvA alle inlichtingen te verstrekken die zij vraagt. Als je compagnon dat als aandeelhouder wil, mag jij dat als medeaanheelhouder niet zomaar tegenhouden en als bestuurder ook niet. De vraag is hier natuurlijk wel of je compagnon hier optreed als betrokken aandeelhouder of zichzelf meer gaat zien als medebestuurder. Daar moeten jullie als aandeelhouders uitkomen...

 

Of ben ik werkelijk verplicht om mij te confirmeren aan al zijn grillen.

Jullie moeten het vooral SAMEN doen. Het is niet alleen zijn feestje, maar ook niet alleen het jouwe.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Ik begrijp dat dit een juridisch enorm moeilijke kwestie is omdat het vanuit diverse standpunten bekeken kan worden.

 

Dat valt enorm mee. Het begint bij het besef dat er in een rechtspersoon meerdere rollen zijn: die van eigenaar (aandeelhouder) en die van manager(bestuurder/statutair directeur ). Wie wat doet en wie waar over kan, mag en moet oordelen ligt vast in wet, statuten, aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst.

 

Kortom: wat staat er in de statuten, en hebben jullie de moeite genomen om aandeelhouders- en managementovereenkomsten op te stellen en zo ja wat staat daar in?

 

 

 

--------------------------------------------hier omvouwen en afknippen --------------------------------------

 

Als er alleen statuten zijn en geen overige overeenkomsten hangen de rechten m.b.t. bemoeienis en zeggenschap dagelijkse gang van zaken vooral af van de vraag wie er benoemd is of zijn tot bestuurder:

[*]Als jij als enige bestuurder bent, dan kan de andere aandeelhouder zich niet bemoeien met de dagelijkse gang van zaken: dat is voorbehouden aan de directie (bestuurder), e.e.a. behoudens de in de statuten genoemde beperkingen (voor bepaalde overeenkomsten kan een aandeelhoudersbesluit vereist zijn, o.a. bij huur, financiering en beloning bestuurders)

[*]Is de andere aandeelhouder daarentegen ook bestuurder, dan mag hij zich niet alleen bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, dat moet hij zelfs!

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0

Deze samenwerkingsproblematiek heeft in hoofdlijnen twee kanten.

 

Enerzijds formeel. Met twee 50% aandeelhouders in een 'normale' bv structuur kunnen alleen besluiten worden genomen als beide het er mee eens zijn. Aandeelhouders hebben onder meer recht op presentatie en uitleg van een jaarrekening. Misschien staan er in statuten of aandeelhoudersovereenkomst nog andere rechten. De AVA - of een aandeelhouder - heeft niet de bevoegdheid om zonder meer alle informatie tot in de kleinste details van een onderneming op te vragen. Als de AVA behoefte heeft aan meer controle op het bestuur, kan zij bijv. een commissaris aanwijzen. (Dat vergt dan weer een besluit, aangenomen door de meerderheid.)

 

Het bestuur bestuurt de vennootschap. Die neemt dus alle beslissingen. Zij moeten zich over het bestuur verantwoorden tegenover de aandeelhoudersvergadering, vaak bij presentatie van de jaarrekening. De aandeelhoudersvergadering kan de bestuurder ontslaan. Daarover moet een stemming worden gehouden. Bij 50-50 wordt zo'n besluit meestal niet genomen. Een ontevreden aandeelhouder met meer dan 10% kan dan naar de Ondernemingskamer. Als er sprake is van wanbeleid (onder meer: erg slecht bestuur of onredelijke benadeling van een aandeelhouder), kan het bestuur dan sneuvelen.

 

De andere kant is meer relationeel. Formeel heb je gezien het vorenstaande (en als er niks anders is bepaald of afgesproken, etc.) de controle, omdat je bestuurder bent en niet makkelijk weg te krijgen. Maar ook dan kan er snel een conflict ontstaan. Als de ander boos genoeg wordt, zal hij, al dan niet met hulp, een dossier gaan opbouwen van alle verzoeken die worden geweigerd en alle beslissingen die (achteraf) slecht voor de onderneming uitpakken. Daarmee omgaan kan veel tijd en energie vergen van het bestuur, kosten nog daargelaten.

 

Er zijn veel samenwerkingen die niet meer werken omdat de partners uit elkaar groeien. Dat kan in een aantal gevallen wel worden voorkomen, of zonder ruzie worden opgelost. Een positieve benadering kan zijn dat je punten zoekt waar jullie elkaar bij nodig hebben. Misschien is het redelijk dat jij een hogere managementfee krijgt, omdat je er meer tijd mee bezig bent. Dat moet (denk ik) in de AVA worden besloten en daar heb je de ander voor nodig. Misschien is er voor de andere aandeelhouder een functie in het bedrijf te verzinnen. Of een mede-zeggenschap structuur als aandeelhouder waarmee hij zijn zegje kan doen. Of een bepaalde toezegging over uitkering van dividend. Iets dus waarbij de balans opnieuw wordt vastgesteld, recht doend aan de situatie. Als het iets is wat een inperking van jouw positie nu is, hoef je dat zeker niet zo maar weg te geven. Als deze benadering niet werkt, kan je altijd de formele kant nog op.

 

 

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Mijn compagnon is in principe alleen de geldschieter geweest om het bedrijf van de grond te krijgen. Daarvoor ben ik hem ook erg dankbaar.

Wij hebben verder alleen een standaard overeenkomst, opgesteld door Firm24, niks bijzonders dus, met alleen de standaard kreten.

Dat mijn compagnon niks doet is geen probleem, ik heb nu bewezen goed te zijn in wat ik doe en wil daar graag mee door gaan, maar wordt enorm belemmerd.

Nu heeft mijn compagnon aangegeven zijn aandelen wel te willen verkopen, maar zijn prijs is exceptioneel hoog. 3x zijn eigen inleg na 24 maanden is wat hij vraagt. Dat is ruim 5x de netto winst in het eerste jaar.

 

Zelf zie ik mij nu als bestuurder en aandeelhouder en mijn compagnon als aandeelhouder.

Het bedrijf is begonnen door mij als zijnde webshop, eenmanszaak, dit hebben wij in de loop van de tijd omgezet naar een BV vorm waar mijn compagnon dus 50% van de aandelen van heeft nu.

Heb alleen wel gemerkt dat hij zijn aandelen officieel nooit heeft betaald zoals dat door de notaris is vereist.

 

Uiteindelijk wil ik het graag netjes oplossen, of we gaan door met hem als stille vennoot die dividend mag ontvangen of iemand koopt hem uit. Wat zou jullie advies zijn voor mij?

Link naar reactie
 • 0

Zelf zie ik mij nu als bestuurder en aandeelhouder en mijn compagnon als aandeelhouder.

 

Maar ben jij ook de enige statutair benoemde en ingeschreven bestuurder?

Zo ja, dan is er niets aan de hand namelijk zolang je zijn rechten als mede aandeelhouder niet schendt: alleen neemt bij verdere groei zijn waarde uiteraard ook verder toe.

Zo niet, dan heb je nu een probleem : hij heeft dan ook operationeel even veel rechten als jij

 

Wij hebben verder alleen een standaard overeenkomst, opgesteld door Firm24, niks bijzonders dus, met alleen de standaard kreten.

Dat kan dan nog een dure fout worden, helaas :'(. Een standaard overeenkomst met alleen standaard kreten is het papier waarop het geprint staat eigenlijk al niet waard.

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0

dit hebben wij in de loop van de tijd omgezet naar een BV vorm waar mijn compagnon dus 50% van de aandelen van heeft nu.

Heb alleen wel gemerkt dat hij zijn aandelen officieel nooit heeft betaald zoals dat door de notaris is vereist.

 

Ehm, dat is nogal een issue! Heb je daar bewijs van? Want een notaris zal een overdracht of uitgifte van aandelen nooit zomaar laten passeren als er geen bewijs van betaling is...

 

Kan dus best zijn dat hij in het geheel geen aandeelhouder is (?)

 

En wat versta je onder de "standaardovereenkomst van Firm24". Is dat een managementovereenkomst? Of een aandeelhoudersovereenkomst? En wat staat daar dan in m.b.t. zeggenschap en uittreding van aandeelhouders?

 

groet

Joost

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Michael, wees eens wat duidelijker, hier zitten professionals hun tijd aan je te besteden, geef ze de best mogelijke input zodat ze niet zo hoeven te raden en te hengelen naar de ins&outs.

 

Verder lijkt het er op dat je compagnon geld ruikt en het in z'n bol krijgt.

Terugfluiten die boel, pak de regie, kijk wat rechtvaardig is en kijk, behalve naar het formeel-juridische aspect ook naar zijn gedrag en agenda en sorteer daar op voor.

Link naar reactie
 • 0

Michael, waardoor word je belemmerd? Als hij geen bestuurder is en jij wel, dan kan je gewoon blijven ondernemen en is hij - als aandeelhouder - in feite ook de 'stille vennoot' die dividend krijgt.

Voor de overname van aandelen heb je twee instemmende partijen nodig. Je hebt geen recht om zijn aandelen over te nemen, maar bent ook niet verplicht ze over te nemen. Of je werkt naar een situatie waarin hij wordt uitgekocht. Waar spreekt jou het meest aan? Stel dat vast en ga daarmee aan de slag.

 

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Ik ben in ieder geval wat verder gekomen.

Volgens de statuten is hij ook medebestuurder, maar hij heeft de aandelen nooit volgestort in de BV. Echter staat er in de oprichtingsakte dat wij beiden akkoord zijn gegaan met het volstorten.

 

Hij lijkt wel geld te ruiken en vraagt de hoofdprijs voor de aandelen die hij had mogen kopen ooit voor 60 euro en hij wil zijn geïnvesteerde geld terug, hetgeen resulteert in een rendement van 300% in 2 jaar.

 

Over 2 weken heb ik een overleg gepland en zal hem dan de keuze geven, als ik die kan geven.

 

* Kies voor een rol als stille vennoot en we hebben een periodiek overleg

* Verkoop je aandelen voor een schappelijke prijs

* We gaan zo door, maar dan ga ik zelf stoppen en elders opnieuw beginnen, het personeel gaat sowieso met mij mee, aangezien ze geen klik hebben met de compagnon.

 

Er moet nu echter wat gaan veranderen, want dit gaat niet langer goed zo. Ik bemerk de frustratie bij de jongens en eigenlijk ook bij mijzelf.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat je die laatste optie een beetje moet wijzigen. Zelf stoppen en met het hele personeel ergens anders beginnen kan niet zo maar. Als je klanten meeneemt, neem je in feite de hele onderneming mee. Dat kan - ook zonder concurrentiebeding - onrechtmatig jegens de mede-eigenaar zijn. Het meenemen van al het personeel overigens ook.

 

Ik begreep dat jij de controle over de onderneming hebt. Als hij directeur is of een recht heeft om dat te zijn, moet je kijken hoe dat het best kan worden ingepast. Als het personeel geen klik met hem heeft, kan hij beter geen verantwoordelijke functie dragen. Dat is dan niet in het belang van de onderneming.

 

Volstorting van aandelen is iets tussen de BV en de aandeelhouder. Dat heeft geen invloed op de zeggenschap. Hij heeft een schuld aan de bv, die hij moet voldoen.

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Mijn compagnon is volgens de statuten ook bestuurder.

In de 2 afgelopen jaren heeft hij echter bewust niks gedaan of hoeven doen, aangezien het mijn bedrijf was die we omgezet hebben naar een BV omdat ik een investeerder nodig had.

Achteraf gezien had ik dit anders moeten doen, maar dat is nu onomkeerbaar.

 

De omzet groeit gestaag, de vaste kosten blijven beperkt, en volgens de boekhouder is de onderneming erg gezond.

 

Het is dan ook enorm frustrerend om te zien dat hij mij nu in mijn werken beperkt en eigenlijk alleen maar stress en ellende veroorzaakt, daar heb ik geen zin in en daar wil ik echt iets mee doen.

Link naar reactie
 • 0

Laat je niet gekmaken. Je bent zelf directeur, jij hebt het opgebouwd, en het personeel staat achter je.

 

Hoe flauw of pietepeuterig het ook aanvoelt, leg het allemaal vast. Je kan een rechter alleen overtuigen als je kan aantonen dat je gelijk hebt. En op deze manier belanden jullie daar wel.

 

De ander is nu misschien ook een dossier aan het bijhouden. Als je boos reageert, sta jij ineens gekleurd op de plaat. Houd daar dus rekening mee.

Advocaat bij Coupry advocaten te Den Haag: https://www.coupry.nl/

 

Advocaat Ondernemingsrecht en Beëindiging Samenwerking

Link naar reactie
 • 0

Beste Jaap,

 

Dank je hiervoor.

 

Terwijl ik normaal erg pragmatisch en nuchter ben laat ik mij inderdaad een beetje meeslepen.

Het raakt mij enorm dat iemand hetgeen ik zelf heb opgebouwd en nu erg succesvol is geworden probeert te traineren.

 

Ik hou al een logboek bij, maar weet dat hij dat ook altijd doet.

 

Link naar reactie
 • 0

Als je compagnon bestuurder is, heeft hij niet alleen het recht, maar zelfs de plicht zich met de bedrijfsvoering te bemoeien. Zou hij, zoals jij wenst, zich afzijdig houden, dan kan hij later persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen die het bedrijf veroorzaakt.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0
Mijn compagnon is in principe alleen de geldschieter geweest om het bedrijf van de grond te krijgen. Daarvoor ben ik hem ook erg dankbaar.

Maar kennelijk niet dankbaar genoeg om hem daarvoor ook de vraagprijs te betalen?

 

Hij lijkt wel geld te ruiken en vraagt de hoofdprijs voor de aandelen die hij had mogen kopen ooit voor 60 euro en hij wil zijn geïnvesteerde geld terug, hetgeen resulteert in een rendement van 300% in 2 jaar.

Wat boeit jou zijn rendement eigenlijk? Misgun je het hem of is de prijs gewoon absurd hoog?

 

Er is maar 1 ding belangrijk: wat is het bedrijf NU waard? Als dat 240 Euro per aandeel is (€ 60+ rendement 300%) , dan is er niets mis met die prijs, of vind je eigenlijk dat de financier niet zoveel marge op een risicovolle investering mag maken?

 

Is die 240 Euro veel te duur, dan kun je dat toch gemotiveerd teruggeven aan de vennoot en voorstellen om een objectieve waardebepaling door derden te laten maken en de prijs daar op te laten baseren?

 

De omzet groeit gestaag, de vaste kosten blijven beperkt, en volgens de boekhouder is de onderneming erg gezond.

Klinkt als een bedrijf dat misschien best wel 3 x meer waard is dan 2 jaar geleden.

 

Nu heeft mijn compagnon aangegeven zijn aandelen wel te willen verkopen, maar zijn prijs is exceptioneel hoog.

Vraag is of dat zo is, of dat dat alleen jouw mening is.

 

 

3x zijn eigen inleg na 24 maanden is wat hij vraagt.
Nee, hij vraag een prijs in Euro per aandeel. Is het huidige aandeel dat nu waard of niet?

 

 

Dat is ruim 5x de netto winst in het eerste jaar.

Weinig relevant. Vraag is wat de actuele of toekomstige winst is. En dan is een multiplier van 5 x de winst als waarde voor het bedrijf helemaal niet zo'n gekke. Sterker nog: het is exact het gemiddelde van de op mt.nl genoemde voorbeeld vuistregels voor bedrijfswaardering:

 

Wat is een bedrijf waard?

 

1. Vuistregels

In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf wordt het gebruik van vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om de waarde van een onderneming te bepalen. Het gaat daarbij om formules als:

 

[*]4-6 x de nettowinst

[*]0,75 – 1,2 x de jaaromzet

[*]1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst

[*]3 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

[*]4 x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

(en nu ga jij uiteraard van al deze voorbeelden uitrekenen welke de laagste waarde oplevert. Dat mag, maar e.e.a. neemt niet weg dat het oordeel dat meer dan 5 x de winst een absurde waarde zou zijn, dus niet klopt)

 

De voorafgaande citaten suggereren een beetje dat jij eigenlijk vindt dat de financier alleen bij aanvang wat risico heeft gelopen, en dus kennelijk genoegen moet nemen met een veel lager exit-rendement?

 

Heel simpel: dan had je dat vooraf moeten overeenkomen en vastleggen (en wellicht had de financier dan op die condities de financiering niet verstrekt)

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 1

Ik begrijp dat de €60 de aandelenprijs bij aanvang was. ("die hij had mogen kopen ooit voor 60 euro")

Nu zou er 300% rendement gevraagd worden wat dus €240 per aandeel zou zijn.

Maar er wordt ook gezegd "3x zijn eigen inleg na 24 maanden" en dat is €180 per aandeel.

Dat is dus geen 300% maar 200% rendement !!

 

En dat is schijnbaar weer 5x de winst van 1 jaar geleden (eerste jaar).

 

Met een groeiend bedrijf ga ik er vanuit dat de winst van vorig/dit jaar hoger zal liggen. Dan komt de vraagprijs dus onder die 5x de winst uit. Lijkt mij op zich geen gekke vraagprijs voor een groeiend bedrijf.

 

(andere rekenmethodes voor prijsbepaling: https://www.mt.nl/series/wat-is-een-bedrijf-waard-5-rekenmethodes)

 

Link naar reactie
 • 0

Ehh heren, een kleinigheidje.

De aandelen heeft hij gekocht voor 60 euro, dat is 60x 1 euro.

Nu vraagt hij 70.000 euro en de inleg, dat is een net iets andere rekensom (1166x de inleg)

 

De investering van 35000 euro wil hij uiteraard ook terug en dat is ook geheel normaal.

Deze investering was voor 85% gedaan in producten, het risico was dus niet extreem hoog.

 

Het is nogal makkelijk oordelen over mijn intenties, over mijn dankbaarheid natuurlijk.

maar ik handel integer en wil mij iedere morgen in de spiegel kunnen aankijken en meest voornamelijk wil ik dat mijn zoon trots kan zijn op zijn vader en zo handel ik.

 

Of de prijs hoog is kunnen jullie wellicht beter beoordelen, ik vind het extreem hoog in ieder geval.

zeker omdat het een startup is in een niche markt.

Jaar omzet in 2016 was ongeveer 320.000,- geschatte omzet in 2017 komt uit op 380.000,- bij een marge van 35% vaste lasten en salaris zijn ongeveer 110.000,-

Volgens een aantal rekenmethodes zou het dus wel behoorlijk zijn, maar voelt niet goed.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Zoals ik het lees heeft hij 35.000 geïnvesteerd en vraagt hij er nu € 105.000,- voor terug: een exit rendement van 200%.

 

Deze investering was voor 85% gedaan in producten, het risico was dus niet extreem hoog.
Waarom zou een investering in producten "dus niet extreem hoog" zijn? Waarde is waarde, en bij faillissement of surseance ben je het kwijt.

 

Het is nogal makkelijk oordelen over mijn intenties, over mijn dankbaarheid natuurlijk.

probeer het zakelijk te benaderen , zonder alle emotie. Zakelijk gezien - op basis van de beschikbare informatie - vind ik het een reëel voorstel, en een goede basis voor verdere onderhandeling. Maar zolang jij in de emotie zit dat het erg oneerlijk is en een belachelijke prijs, valt er niet te onderhandelen.

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0

Of de prijs hoog is kunnen jullie wellicht beter beoordelen, ik vind het extreem hoog in ieder geval.

En hoe langer hij in de zaak blijft, hoe hoger dat bedrag zal zijn (bij een groeiende zaak).

 

Volgens een aantal rekenmethodes zou het dus wel behoorlijk zijn, maar voelt niet goed.

Ja, dat is het probleem met een compagnon die alleen geld ingebracht heeft. Als jij (met hard werken) de zaak uitbouwt tot een multi-national (als voorbeeld) dan blijft hij 50% eigenaar, ook als de zaak miljarden waard wordt (dromen kan altijd :D).

 

Wel zou hij voor die 35.000 meer dan zijn investering terug moeten krijgen. Bepaal eerst wat daarvoor een reële prijs is. Alles wat dan overblijft is de waarde van die 50% aandelen.

 

En voor je gevoel... draai het eens om. Als jij in de zaak zou moeten blijven werken en je compagnon wil jouw 50% aandelen overnemen... wat zou jij ervoor willen hebben :D (Mag hij die voor minder dan 60.000 hebben met de zekerheid dat jij natuurlijk in de zaak blijft werken)

 

Link naar reactie
 • 0

Ik vrees dat je als oprichter twee jaar geleden een verkeerde keuze hebt gemaakt. Die is nu waarschijnlijk niet te herstellen, of je zou deze misschien wel niet moeten willen herstellen met de mogelijke ruimte die ligt in het niet volstorten van aandelen door jouw compagnon (dan krijg je een direct opeisbare vordering ervoor terug die je mogelijk niet kunt voldoen).

 

Waarom is de vraagprijs extreem hoog en waarom kun je zijn historische inbreng niet waarderen? Hij doet niet zo heel veel verkeerd op basis van gemaakte afspraken. Hij wil meer weten omdat zijn belangen ook groter worden, allemaal logisch.

 

Wil je zelf afkopen of zou je dat aan een derde financier of investeerder willen laten met het oog op de toekomst?

 

Wat gaat er met de winkel gebeuren? Wat gaat er met de webshop gebeuren?

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Mocht er een vordering komen dan is het betalen van deze vordering zeker geen probleem.

Heb een investeerder met genoeg middelen die mij wel wil helpen gelukkig.

 

Op het moment dat ik er uit zou stappen zal het snel berg afwaarts gaan, mijn compagnon zit in een heel andere bedrijfstak dan wij en hij heeft er ook totaal geen feeling voor.

Daarom zou ik het ook wel aandurven om opnieuw te starten.

Link naar reactie
 • 0

Op het moment dat ik er uit zou stappen zal het snel berg afwaarts gaan

Ja, maar dat mag niet het uitgangspunt zijn om de waarde van een bedrijf te bepalen (het kan echter in lichte mate mee tellen). Jij krijgt daar salaris voor (toch?). Het kan natuurlijk zijn dat je zelf vindt dat je te weinig salaris krijgt. Maar de aandelen zijn nu eenmaal 50/50.

 

Tevens zal/kan de waardebepaling aan de kant van je compagnon ook een startpunt zijn voor onderhandelingen. Vorig jaar zul je volgens mij minder winst gedraaid hebben en niets staat jou in de weg om een (reëel) tegenbod te doen (zonder gelijk te gaan dreigen met vertrek). Jij zult dus met verstandige argumenten aan moeten tonen dat jij de waardebepaling van hem te hoog vindt.

 

Link naar reactie
 • 0

Mee eens.

 

Ik moet de ratio weer laten prevaleren ipv de emotie.

 

Dinsdag afgesproken om vandaag bij elkaar te komen, maar mijn compagnon is weggebleven zonder afmelden. Jammer.

We gaan het morgen zien.

Ik heb niet heel veel keuze's maar ga toch proberen om samen te blijven werken, maar dan wel met meer vrijheden. en periodiek overleg (ieder kwartaal met de cijfers er bij)

Indien dit niet kan zal ik met de investeerder gaan praten om de aandelen aan te kopen.

 

Link naar reactie
 • 0

Er zijn nu weer nieuwe ontwikkelingen.

 

Na een enorm goed en zwaar gesprek heb ik al mijn frustraties kunnen uiten en dat werkte als shock therapie heb ik gemerkt.

Het gesprek heeft in ieder geval positief geholpen en we zijn weer goed "on speaking terms" vorige week heeft hij aangegeven toch na te denken over verkoop van max 45% van het totaal aan aandelen en gister is hij ook daadwerkelijk gekomen met de mededeling en gelijk een schriftelijke bevestiging van zijn voornemen. En in die mail de vraag wat ik er voor wil geven! dat vond ik wat vreemd.

 

Volgens de statuten heb ik 14 dagen de tijd om te reageren om mijn recht tot koop niet te verliezen.

Maar heb absoluut interesse uiteraard, zit alleen op de boekhouder te wachten ivm de cijfers.

 

Dus wordt vervolgd.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 163 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.