• 0

Advocaten zijn duur

Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

In mijn praktijk merk ik dat mensen vaak te laat juridische bijstand inschakelen, omdat ze afgeschrikt worden door de kosten. Uurtarieven van meer dan € 200,-- zijn geen uitzondering en voorschotten van € 5.000,-- of meer schijnen dat evenmin te zijn. Daarnaast zijn er allerlei bijkomende kosten zoals griffierechten en de kosten voor het inschakelen van deskundigen of gerechtsdeurwaarders.

 

In deze column wil ik mij niet richten op het feit dat vaak het tijdig inschakelen van een deskundige voor een goed advies goedkoper is dan het daarna in moeten schakelen van een deskundige voor een procedure. Ook wil ik het er niet over hebben dat in mijn ervaring een drukke dag vaak effectief maar vier of vijf geschreven uren oplevert, of zoals vorige week met de zitting in Assen ik zelfs maar anderhalf geschreven uur had.

 

Waar ik het wel over wil hebben is dat die uurtarieven vaak ten onrechte als belemmering worden gezien. Er zijn een aantal manieren om de kosten van de inzet van juridisch advies te beperken en ik denk dat het goed is dat deze manieren eens op een rij worden gezet.

 

1. Verzekeren

Het is in ons land mogelijk je tegen allerlei gevaren te verzekeren en ook juridische kosten is een verzekerbaar gevaar. Daarbij is het wel van belang dat je een verzekering kiest die aansluit bij wat je wenst. Idealiter maak je ook direct bij het sluiten van de verzekering afspraken over bijvoorbeeld responsetijden en de mogelijkheid om bij een procedure de zaak door een advocaat en niet door een caseworker te laten behandelen. Groot voordeel van veel rechtsbijstandverzekeringen is dat de volledige proceskosten, ook bij verlies de proceskosten van de wederpartij, worden gedekt.

 

2. No cure, no pay

Voor advocaten is het, afgezien van incassozaken, verboden op deze basis te werken, maar voor elke andere jurist is er geen gedragsrechtelijke belemmering. Er zijn daardoor juist in de gebieden waar inzet van een advocaat niet vereist is (o.a. bestuursrecht, arbeidszaken, huurrecht, geldvorderingen tot € 5.000,--) genoeg mogelijkheden om de kosten beperkt te houden tot veelal alleen de verschotten. Overigens mogen advocaten wel op een win/loose fee werken. Dan moet er een op zijn minst kostendekkend basistarief afgesproken worden, waarnaast er bij het behalen van een vooraf bepaald resultaat een opslag op dat tarief wordt berekend. Deze opslag mag echter niet in directe relatie tot de hoogte van het resultaat staan. Dus een tarief van € 50,-- bij verlies en € 300,-- bij winst mag wel, maar een tarief van 15% van de opbrengst bij winst mag niet.

 

3. Vaste prijzen

Als je er niet om vraagt, werken veel kenniswerkers graag op basis van nacalculatie, het liefst nog in combinatie met voorschotnota's. Maar vaak is het ook mogelijk om wel vaste bedragen af te spreken. Niet elke adviseur zal dat doen, maar het is zeker mogelijk. Soms alleen in combinatie met een abonnement structuur, soms door afspraken te maken voor bijvoorbeeld een vaste prijs voor een dagvaarding, een zitting of een x-aantal brieven / e-mail aan de tegenpartij. Het is voor de klant een goede manier de kosten van een procedure vooraf te weten, voor de adviseur is er het voordeel dat hij vooraf kan declareren en niet na afloop van de zaak nog met de rekening hoeft te komen.

 

4. Gefinancierde rechtsbijstand

In Nederland is er een stelsel waarin mensen met een relatief laag inkomen en een laag eigen vermogen in aanmerking komen voor financiering van juridische bijstand door de staat. Hierbij betaalt de rechtzoekende een eigen bijdrage en daarnaast krijgt hij of zij 75% korting op de griffierechten. Ook de kosten van onder andere tolken en deurwaarders zijn geheel gedekt door deze rechtsbijstand. Wat niet wordt gedekt is een eventuele veroordeling in de proceskosten van de wederpartij. Wat ook niet wordt gedekt, zijn zakelijke geschillen, behalve wanneer het gaat om geschillen ten aanzien van een reeds beëindigde onderneming of wanneer het gaat om geschillen die bij verlies het einde van de onderneming betekenen.

De vraag of iemand voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, is afhankelijk van het verzamelinkomen van de rechtzoekende en zijn of haar partner, zoals dat blijkt uit de belastingaanslag van twee jaar geleden. is echter het inkomen in dit jaar meer dan 15% gedaald ten opzichte van 2 jaar geleden dan kan er een zogeheten 'peiljaarverlegging' gevraagd worden. Voorbeelden van groepen van ondernemers die in aanmerking komen voor deze vorm van rechtsbijstand zijn diegenen die één of twee jaar geleden nog studeerden, of die toevallig twee jaar geleden zeer veel aftrekposten hadden. Het is in ieder geval de moeite waard deze mogelijkheid te bekijken. Mijn ervaring is dat mensen hier vaker voor in aanmerking komen dan ze zelf verwachten.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Duidelijke column en zeker die gefinancierde rechtsbijstand is iets waar ik niet mee bekend was, bedankt hiervoor!

 

Daarnaast vraag ik me wel af of je bij een vaste prijs niet hoger uitkomt uiteindelijk dan op basis van nacalculatie, een adviseur zal immers altijd een buffer in zijn vaste prijs inbouwen om onvoorziene posten op te vangen. Mocht dit niet het geval zijn dan is dit duurder dan op nacalculatie, of zie ik dit verkeerd?

Link naar reactie
 • 3
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Daarnaast vraag ik me wel af of je bij een vaste prijs niet hoger uitkomt uiteindelijk dan op basis van nacalculatie, een adviseur zal immers altijd een buffer in zijn vaste prijs inbouwen om onvoorziene posten op te vangen. Mocht dit niet het geval zijn dan is dit duurder dan op nacalculatie, of zie ik dit verkeerd?

Bij een adviseur die winstmaximalisatie tot doel heeft is dat risico er zeker, maar ik denk dat dat niet zo hoeft te zijn. Die vaste prijs zal tenslotte ook leiden tot onderhandelingen met diezelfde of andere adviseurs. Persoonlijk geef ik mijn 'onvoorzienbuffer' graag prijs vanwege het voordeel dat ik geen enkele discussie achteraf krijg over hoogte van de rekening...

Link naar reactie
 • 1

Beste Steven,

 

Een mooi, helder en informatief verhaal, maar ik mis de column. We kunnen hier natuurlijk wel een draai aan geven. Bij deze.

 

Het grote probleem van de buitenstaander is dat de prijs van een kenniswerker niet meetbaar is. Een uurtarief zegt niets, noch over kwaliteit, noch over de totale kosten.

 

Het vermoeden bestaat dat een dure kenniswerker meer oplevert dan een iemand met een laag prijskaartje, maar is dat ook zo? Persoonlijk heb ik daar wisselende ervaringen mee.

 

Een ander hardnekkig misverstand is dat de dure advocaat meer kost. Maar wanneer de prijzige kenniswerker in een kwartier een briefje opstelt, waar de prijsstunter 2 uur rekent, dan laat het gevolg zich raden.

 

Je wijst hierboven op de rechtsbijstandverzekeringen, maar een waarschuwing is hier op zijn plaats. Veel verzekerden houden geen rekening met de uitsluitingen, de wachttijd, het claimgedrag en de overige kleine lettertjes. IE kwesties zijn doorgaans uitgesloten, geschillen met partners ook, etc.. Daarbij komt dat de dekking van de proceskosten vaak gelimiteerd is.

 

No cure, no pay werkt alleen bij geschillen. Bij advieswerk is no cure no pay niet van toepassing.

 

Fixed fee regelingen zijn werkbaar, maar vaak is niet op voorhand aan te geven welke inspanningen er precies nodig zijn. Verwachtingen van klant en kenniswerker lopen daar ook nogal uiteen.

 

Gefinancieerde rechtsbijstand is voor velen niet weggelegd, Wanneer je ondernemer bent dan is het al helemaal lastig om daarvoor in aanmerking te komen.

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Aanvullend op Edwards uitstekende lijstje: ik denk dat klanten van advocaten vooral gebaat zijn bij een zo voorspelbaar mogelijk kostenplaatje. Als ik niet weet van te voren wat een en ander kan gaan kosten, is het lastig om vertrouwen te hebben. Word ik niet genaaid?

 

Het zou wel eens interessant kunnen zijn als advocaat om dat vertrouwen te verhogen door bijv kosten van zaken als een soort anonieme business case te publiceren.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Hoi Steven K,

 

Ik vind het jammer dat je niet op de hoogte van het uurtarief ingaat. Ik vind een uurtarief van € 200,00 ex BTW behoorlijk pittig en ik weet dat veel (Nederlandse) advocaten nog veel meer rekenen.

 

Fiscalisten kunnen gemakkelijk 1200 declarabele uren per jaar halen en veel fiscalisten zitten op 1500 à 1600 uur per jaar. Dit lijkt me voor advocaten ook haalbaar. En zeg niet dat jullie veel tijd kwijt zijn aan het bijhouden van de vakstudie e.d., want dat geldt ook voor fiscalisten. Wel moet ik toegeven dat fiscalisten meer routinematige werkzaamheden hebben zoals het invullen van aangiften.

 

Uitgaande van 1200 uur is dus een omzet van € 240.000 per jaar mogelijk. Daar gaan ongeveer 10% kantoorkosten vanaf, zodat er nog € 200.000 aan inkomen overblijft. Veel kantoren brengen deze kantoorkosten trouwens apart in rekening, wat ik ook altijd vreemd heb gevonden.

 

Dat een advocaat in loondienst veel minder ontvangt, omdat de partners een substantieel deel afromen, is iets waar je als cliënt geen boodschap aan hebt.

 

In België, waar ik woon, mag een advocaat maximaal € 100 per uur in rekening brengen en wordt bovendien geen BTW gerekend.

 

Het hoge Nederlandse uurtarief zorgt er m.i. voor dat advocaten steeds tegen de klok moeten werken, wat ten koste gaat van de kwaliteit.

 

Maak nu eens duidelijk waarom een Nederlandse advocaat 2 keer zo veel moet verdienen als een Belgische advocaat? Ik ben benieuwd naar het antwoord.

 

Odeon

 

P.S.

Voor degenen die willen besparen: Minder bekend is dat veel zaken door juristen afgedaan kunnen worden die vaak voor de helft van de prijs van een advocaat werken en dat je ook heel veel zelf kunt doen. Bij de laagste rechters kun je vaak procederen zonder advocaat en ben je dus alleen maar griffierecht verschuldigd. Verder zijn er voorstellen waarbij de ondergrens waarbij je zonder advocaat kunt procederen omhoog wordt getrokken.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Hoi Steven K,

 

Ik vind het jammer dat je niet op de hoogte van het uurtarief ingaat. Ik vind een uurtarief van € 200,00 ex BTW behoorlijk pittig en ik weet dat veel (Nederlandse) advocaten nog veel meer rekenen.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt mij 110 euro per punt en pas wanneer ik per punt meer dan drie uur besteed kom ik aanmerking voor aanvullende vergoeding.

Fiscalisten kunnen gemakkelijk 1200 declarabele uren per jaar halen en veel fiscalisten zitten op 1500 à 1600 uur per jaar. Dit lijkt me voor advocaten ook haalbaar.

Wel in een pure adviespraktijk, maar in een algemene gemengde praktijk kom ik daar niet aan. Ik weet in ieder geval voor mezelf dat ik veel beter als projectmanager in de IT had kunnen blijven werken als het me om het inkomen gaat. Als advocaat hou ik beduidend minder over. Maar ik haal meer voldoening uit het werk, vooral uit de zaken waar ik mensen echt kan helpen met kwesties waar ze zonder mij niet uitkomen (en dat zijn vaak de dossiers waar ik achteraf niet verder dan 20 of 30 euro bruto per besteed uur kom)

Maak nu eens duidelijk waarom een Nederlandse advocaat 2 keer zo veel moet verdienen als een Belgische advocaat? Ik ben benieuwd naar het antwoord.

Het zijn de klanten die ervoor kiezen dit te betalen. Persoonlijk vind ik dat een advocaat net zoals ieder ander het recht heeft te verdienen wat hij kan verdienen, ook wanneer dat in de tonnen loopt, als zijn of haar klanten tevreden zijn met de geleverde prijs/prestatieverhouding.

 

Dat er een maximaal tarief wordt bepaald vanuit de overheid vind ik op zijn minst vreemd en ik kan me ook niet echt voorstellen dat dat zo is. Als ik hier: http://plusmagazine.rnews.be/nl/rechtengeld/praktische-info/artikel/315/de-nieuwe-wet-op-de-advocaatskosten/2 kijk zie ik dat ook niet terug.

 

Wel vind ik een maximum of forfaitair tarief terecht bij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, maar dat is in Nederland niet anders.

 

(Als er trouwens iemand voor mij een praktijk heeft waar ik gegarandeerd de geschetste 240k omzet kan draaien, hou ik me aanbevolen ;) )

P.S.

Voor degenen die willen besparen: Minder bekend is dat veel zaken door juristen afgedaan kunnen worden die vaak voor de helft van de prijs van een advocaat werken en dat je ook heel veel zelf kunt doen. Bij de laagste rechters kun je vaak procederen zonder advocaat en ben je dus alleen maar griffierecht verschuldigd. Verder zijn er voorstellen waarbij de ondergrens waarbij je zonder advocaat kunt procederen omhoog wordt getrokken.

Het staat er misschien niet zo duidelijk, maar ik verwijs toch onder punt 2 ook naar die mogelijkheid?

Link naar reactie
 • 0

 

Hoi Steven,

 

Bedankt voor de toelichting. Ik heb het wat scherp gesteld, maar dan krijg je vaak de beste antwoorden :)

 

De info over de Belgische tarieven heb ik van een Belgische advocate, die ik nodig had voor een familierecht-kwestie. Zij vertelde me dat ze niet meer mocht rekenen dan € 100 p.u., wat ik zelf heel schappelijk vond. Dit kan ook op basis van een richtlijn van de beroepsorganisatie zijn. Zal het nog navragen. Wel blijkt uit de link dat de tarieven in België toch een stuk lager liggen dan in Nederland.

 

Ik ben het uiteraard met je eens dat elke advocaat zoveel mag vragen als hij wil. Als een advocaat € 500 p.u. rekent en hij kan dit tarief in de markt wegzetten, heb ik daar uiteraard geen enkel probleem mee.

 

Groet

 

Odeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik las onlangs (twee maanden terug?) een artikel welke ik helaas niet meer kan terugvinden. Hierin werd gesteld dat advocaten in Nederland in vergelijking met de landen om ons heen verreweg de duurste zijn. Zij stelden ook dat dit puur marktwerking is. In Nederland zijn er naar verhouding namelijk ook duidelijk minder advocaten ten opzichte van het aantal inwoners.

Link naar reactie
 • 0

Uurtarieven zeggen op zich niets. Zoals Edward in zijn reactie al aangaf, gaat het erom hoeveel tijd de deskundige in rekening brengt en wat de klant daarvoor terugkrijgt. Een prutser met een laag uurtarief die veel belooft, maar uiteindelijk alleen maar heel veel uren in rekening brengt en niets voor zijn klant bereikt, is per definitie veel duurder dan een professional met een stevig uurtarief die snel werkt en waar levert voor zijn geld. Het gaat dus om het totaalplaatje.

 

Iemand met een hoog uurtarief moet kunnen laten zien dat hij dat waard is. Zo iemand moet voor schriftelijk advieswerk bijvoorbeeld van te voren een nauwkeurige prijsopgaaf kunnen afgeven en voor het voeren van een procedure bijvoorbeeld een goede inschatting kunnen maken van de winkans en van de minimaal benodigde tijd. Wat procedures betreft, is een goed trackrecord m.i. onmisbaar bewijs.

 

Verder kan zelfs de meest scherpe maar toch reële prijs waar de meest effectief en efficiënt werkende deskundige op uitkomt voor de meest geëigende aanpak, voor de klant te hoog zijn. In dat geval kan je er van beide kanten misschien beter vanaf zien. Maar misschien kan je de boel ook omdraaien: Ga uit van het bedrag dat de klant wel wil/kan betalen en ga na of je hem daarvoor iets kunt bieden waar hij ook wat aan heeft.

 

De kans is overigens groot dat met deskundigen die als ondernemer opereren, betere en scherpere prijsafspraken zijn te maken dan met deskundigen die werknemer zijn. Werknemers met een vast salaris moeten immers zoveel mogelijk declarabele uren maken en zo weinig mogelijk risico's aangaan inzake het betaald krijgen van die uren.

 

Deskundigen/ondernemers willen natuurlijk ook graag een goed rendement behalen met hun activiteiten. Dit kunnen ze bereiken door specialisatie en nauwe samenwerking met andere deskundigen/ondernemers. Beide komen de kwaliteit van de dienstverlening ook nog eens ten goede. De kans is dus groot dat kleine partijen de beste advies/procedure-deals kunnen sluiten met professioneel georganiseerde samenwerkingsverbanden van deskundigen/ondernemers die focussen op specifieke doelgroepen en specifieke onderwerpen. Maar de meeste kleine ondernemers weten dit natuurlijk al lang.

 

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen juristen en advocaten vind ik XS2Justice. Dit initiatief is ontstaan vanuit de constatering dat er in Nederland op het gebied van juridische hulp een gebrek aan marktwerking is en dat kleine aanbieders van juridische hulp veel efficiencyvoordelen kunnen realiseren door in enige mate samen te werken.

 

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

Interessante column Steven! Wat ik me afvraag is wat gebeurt er als we bijvoorbeeld een max krijgen op het uurtarief. Worden er dan meer zaken gedaan? Wat gebeurt er dan met de kosten van de gerechtelijke macht die het dan drukker gaat krijgen?

 

Het is zeker goed als het toegankelijker wordt, ook voor een kleine ondernemer ontstaan er mogelijkheden om zijn recht te halen.

 

Wat zijn je ervaringen met verzekeringen op dit gebied gezien het punt wat Edward aanhaalt? Zijn afspraken zoals jij noemt in de praktijk ook te maken?

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Interessante column Steven! Wat ik me afvraag is wat gebeurt er als we bijvoorbeeld een max krijgen op het uurtarief. Worden er dan meer zaken gedaan? Wat gebeurt er dan met de kosten van de gerechtelijke macht die het dan drukker gaat krijgen?

 

Het is zeker goed als het toegankelijker wordt, ook voor een kleine ondernemer ontstaan er mogelijkheden om zijn recht te halen.

 

Wat zijn je ervaringen met verzekeringen op dit gebied gezien het punt wat Edward aanhaalt?

In de zaken waar ik met verzekeraars als partij die mijn rekening betaalde te maken heb, ben ik nooit tegen beperkingen aangelopen.

 

Het klopt wel wat Edward zegt, dat er over het algemeen van alles uitgesloten is.

Zijn afspraken zoals jij noemt in de praktijk ook te maken?

Ja, zie bijvoorbeeld www.legalxs.nl.

Link naar reactie
 • 0

Goed stuk tekst en erg leuk om dit onderwerp op dit forum tezamen met leuke commentaren en/of aanvullingen te kunnen lezen.

 

Een bedrijfstak waar ik niks tot heel weinig van weet. Ik ga dit topic ongedwongen volgen om zo nog wat te leren en hopelijk niet gedwongen te worden om hiermee wat te doen.

 

Micha

www.studio-immo.nl: Identiteit, Marketing en Media Ontwerp

www.greenscreenspecialist.nl Greenscreen video en fotografie oplossingen voor op locatie of in onze eigen video studio

Volg Studio Immo persoonlijk via twitter: www.twitter.com/studioimmo of op facebook: www.facebook.com/studioimmoreclame

Link naar reactie
 • 0

Edelachtbare Heer, Vrouwe,

 

De vraag die u hier voorligt betreft de hoogte van het honorarium zoals dat momenteel gangbaar is in de advocatuur.

 

Mr. Kroesbergen beargumenteert dat advocaten met een uurtarief van €200,- duur zijn. Ik zou dat niet zo sterk durven stellen. Advocaten kosten wel veel geld, maar dat is wat anders. In Nederland is er al jaren een tekort aan gespecialiseerde advocaten. Ik meen eens gelezen te hebben dat de instroom van eerstejaars studenten Rechtsgeleerdheid niet eens gelijke tred houdt met de groei van de vraag naar advocaten in datzelfde jaar! Laat staan dat er voldoende vol-was advocaten worden afgeleverd, zo'n 8 jaar later.

 

Edelachtbare, de wet van vraag en aanbod is universeel. De aanvoer van nieuwe dossiers neemt toe, terwijl de raadsheer in kwestie er geen uren per dag bij krijgt. Steeds meer dossiers voor een beperkt aantal advocaten drijft nu eenmaal de prijs op.

 

En dan is er nog iets aan de hand. We ontwikkelen ons in razend tempo naar een cultuur waarbij niemand meer zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Afschuiven als het kan, en in de doofpot als het eerste niet wil lukken. Ik zal daar in een toekomstige column nog eens uitgebreid op terugkomen. Deze cultuuromslag zal voorlopig ook niet bijdragen tot een verlaging van de werkdruk bij de befjes dragende meesters.

 

Edelachtbare, ik zou de facto willen pleiten voor een verhoging van het honorarium met minimaal 300%. Ik chargeer enigszins, maar wellicht dat partijen dan het gezond verstand weer omarmen als beoordelingsinstrument voor het geschil in casu.

 

Deze knuppel in het hoenderhok gooiende, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

 

Ruben, salonjurist ;-)

Link naar reactie
 • 0

Mijn mening: een goede advocaat kost veel geld maar is per definitie zeker niet duur.

Mijn rechtsbijstandsverzekering was pas duur. Ik heb 'm twee keer ingeschakeld, maar de kennis was niet toereikend.

In het eerste geval viel er niets voor mij te winnen (consumentenrecht bij faillissement), dus ook niet door de rechtsbijstand. In het tweede geval heb ik zelf ingegrepen om niet alsnog te veel schade te lopen (aannemer die niet aan de bouwvoorschriften voldeed en vond dat dit niet nodig was).

Toen ik een derde keer een juridisch geschil had (arbeidsrecht), heb ik direct een advocaat ingeschakeld en die heeft me ook echt iets opgeleverd.

M'n rechtsbijstandsverzekering heb ik inmiddels opgezegd. Voor zakelijke juridische geschillen heb ik geld gereserveerd. Ter preventie heb ik wel m'n algemene voorwaarden door een jurist laten checken.

Een advocaat is dus niet per definitie duur in mijn ogen.

Marije Miggiels

ZaakM, Zelfstandig Administratie Advies Kantoor Miggiels te Den Bosch

Uw bedrijfsmatige administratie goed geregeld!

http://www.zaakm.nl

Link naar reactie
 • 0

Ja, advocaten zijn duur: ze moeten hun vak bijhouden, hebben allerlei wettelijke verplichtingen en hebben ook allerlei kosten in de sfeer van ICT, vaktechnische bronnen, enz.. Als klant van een advocaat moet je dus goed nadenken wat je wil:

 

* Is het financiële belang groot genoeg om het waard te maken een advocaat in te schakelen. Als je bij een groot financieel belang zelf gaat lopen klunzen ben je een dief van je eigen portemonnee.

 

* Wat is de dynamiek. Bijvoorbeeld: een eenmalig advies is qua kosten goed te overzien. Een onderhandelingstraject dat niet opschiet kun je afbreken.

Als je een procedure start, weet je niet wat het kost, want dat hangt mede van de wederpartij af en ook van het verloop van de procedure.

 

* Welke aanpak kiest de advocaat en past de aanpak bij jou.

 

* Ik heb geen inzicht in de uurtarieven die advocaten in Nederland rekenen, maar ik heb het idee dat er niet veel zijn die voor een tarief van minder dan EUR 150 per uur werken. Als je iemand met ervaring zoekt, zul je toch op een uurtarief van tussen EUR 150 en EUR 250 excl. btw moeten rekenen. En dan heb je natuurlijk nog de echt dure jongens, die rekenen EUR 250 of meer.

 

Het inschakelen van een advocaat is dus gewoon een kosten-baten analyse, waarbij je de advocaat ook kunt betrekken.

Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht Pellicaan Advocaten (http://www.pellicaan.nl)

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur

* Ik heb geen inzicht in de uurtarieven die advocaten in Nederland rekenen, maar ik heb het idee dat er niet veel zijn die voor een tarief van minder dan EUR 150 per uur werken. Als je iemand met ervaring zoekt, zul je toch op een uurtarief van tussen EUR 150 en EUR 250 excl. btw moeten rekenen. En dan heb je natuurlijk nog de echt dure jongens, die rekenen EUR 250 of meer.

Maar waarom op basis van een uurtarief werken?

Link naar reactie
 • 0

Deze column heb ik destijds niet gezien.

 

Zowel voor, tijdens als na de crisis zal blijven gelden:

 

Vergeet niet dat de kantoorstructuur ook geld kost. Opleidingen zijn duur, software en hardware zijn duur, lidmaatschappen van diverse (verplichte) organisaties en verenigingen zijn duur, verzekeringen zijn duur.... al die bedragen moeten betaald worden uit een uurtarief.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Vergeet niet dat de kantoorstructuur ook geld kost. Opleidingen zijn duur, software en hardware zijn duur, lidmaatschappen van diverse (verplichte) organisaties en verenigingen zijn duur, verzekeringen zijn duur.... al die bedragen moeten betaald worden uit een uurtarief.

 

Mmmm niet echt uniek voor advocaten lijkt me.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Deze column heb ik destijds niet gezien.

 

Zowel voor, tijdens als na de crisis zal blijven gelden:

 

Vergeet niet dat de kantoorstructuur ook geld kost. Opleidingen zijn duur, software en hardware zijn duur, lidmaatschappen van diverse (verplichte) organisaties en verenigingen zijn duur, verzekeringen zijn duur.... al die bedragen moeten betaald worden uit een uurtarief.

 

Enfin, gelukkig kun je tegenwoordig steeds meer zaken afdoen met behulp van een jurist. Scheelt vaak de helft in de kosten.

Link naar reactie
 • 0

Je kan als student om die reden dan ook beter rechten studeren dan wiskunde, computerkunde of natuurkunde. Dit is helaas de realiteit. De salarissen van juristen en economen enz. zijn zoveel hoger dan de salarissen van betas en technici dat het aantal betastudenten, ondanks alle suffe promotie campagnes al jaren daalt.

Een wiskundige of natuurkundige, die in het onderwijs terecht komt en in de randstad wil wonen, kan vaak niet eens een eigen woning kopen. ( Dit stond laatst in de krant, twee ontevreden natuurkundeleraren in Amsterdam, die nog op een studentenkamer bivakkeerden en daarom met hun baan stopten.)

Nog erger is de situatie voor ICTers. De laatste jaren worden veel ICT afdelingen naar het buitenland, bijv. India, geoutsourced. Hier raken de ICTers hun baan dan kwijt. Zie wat er laatst bij Getronics gebeurde. Als je als ICTer te lang werkloos blijftt, is jouw kennis zo verouderd dat je nooit meer aan de slag komt. Ik ken nogal wat werkloze ICTers,die dolgraag aan de slag willen maar de benodigde omscholing is haast nergens te krijgen. Juridisch werk is niet te outcourcen en daarom zie je veel minder het verdwijnen van juridische en financieel-economische banen naar het buitenland.

De derde reden, die betastudenten bij de aanvang van hun studie niet wordt verteld, is dat de overgrote meerderheid van de betastudenten na hun afstuderen niet een baan in de wetenschap kunnen krijgen, maar alleen een baan in het management . Zelfs de beste betastudenten komen uiteindelijk in zo'n managementfunctie terecht wegens het fabeltje, dat als je ouder bent dan dertig, je te oud bent voor de wetenschap.

Zelf vind ik de beta/ technische studie, die ik zelf heb gedaan veel interessanter dan de gammastudies, dus ben ik blij dat ik hem toch gevolgd heb. Als je een studie leuk vindt moet je hem zeker doen, dus ik hoop dat het tij gekeerd wordt en er betere voorzieningen en salarissen voor technici, beta's en vakmensen komen.

Ons land moet toch een Innovatieland worden volgens het huidige en alle vorige kabinetten??

 

Paul

Link naar reactie
 • 0

 

Mmmm niet echt uniek voor advocaten lijkt me.

 

Ik kan niet oordelen over andere beroeps-/bedrijfstakken.

Wel denk ik dat je je verkijkt op de kosten.

 

Mocht iemand een vergelijkend onderzoek hebben gezien...

 

 

Enfin, gelukkig kun je tegenwoordig steeds meer zaken afdoen met behulp van een jurist. Scheelt vaak de helft in de kosten.

 

Klopt. Veel juridische dienstverleners spelen daar ook op in. Grote advocaten- en notariskantoren nemen steeds vaker HBO'ers aan. Loonkosten en opleidingsniveau liggen iets lager, maar ze kunnen wel veel zaken afdoen.

 

Je kan als student om die reden dan ook beter rechten studeren dan wiskunde, computerkunde of natuurkunde. Dit is helaas de realiteit. De salarissen van juristen en economen enz. zijn zoveel hoger dan de salarissen van betas en technici dat het aantal betastudenten, ondanks alle suffe promotie campagnes al jaren daalt.

 

Een wiskundige of natuurkundige, die in het onderwijs terecht komt en in de randstad wil wonen, kan vaak niet eens een eigen woning kopen. ( Dit stond laatst in de krant, twee ontevreden natuurkundeleraren in Amsterdam, die nog op een studentenkamer bivakkeerden en daarom met hun baan stopten.)

 

Nog erger is de situatie voor ICTers. De laatste jaren worden veel ICT afdelingen naar het buitenland, bijv. India, geoutsourced. Hier raken de ICTers hun baan dan kwijt. Zie wat er laatst bij Getronics gebeurde. Als je als ICTer te lang werkloos blijftt, is jouw kennis zo verouderd dat je nooit meer aan de slag komt. Ik ken nogal wat werkloze ICTers,die dolgraag aan de slag willen maar de benodigde omscholing is haast nergens te krijgen.

 

Paul

 

Hier ben ik het slechts deels mee eens. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een docent natuurkunde minder verdient dan een docent rechten.

Onderwijs staat niet bekend om goede beloningen, maar wel goede voorzieningen. Wat veel mensen trouwens niet (lijken? te)weten is dat juristen, zeker in de eerste jaren, bepaald niet veel geld verdienen. Dan ben je duidelijk beter af bij de Rijksoverheid of het grote bedrijfsleven (banken, verzekeraars etc). Een traineeship bij de overheid betaalt ongeveer 50% meer dan een startersfunctie bij een gemiddeld advocatenkantoor. Die traineeships staan open voor allerlei studies en zijn zeer zeker niet beperkt voor alfa-studies.

 

Het is wel leuk om over dit onderwerp eens te discussieren. Gelukkig kan dat hier op een nette manier :).

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Wat kost het, maar wat levert het dan op? Dat moeten toch de hamvragen zijn? Wanneer je het volle pond betaalt voor welke beroepsbeoefenaar dan ook, die er met de pet naar gooit of het beoogde resultaat niet kan waarmaken, heb je altijd een te dure ingehuurd. Wanneer deze echter voor een wellicht stevig tarief behoorlijk wat hete kolen voor je uit het vuur weet te halen, is het weer goede besteding. Aan de andere kant is het ook wat de markt eraan wil en kan uitgeven. Een goede beroepsbeoefenaar, die dus met behaalde successen het tarief waarmaakt, hoeft in de markt mijns inziens nog steeds weinig prijsconsessies te doen.

 

Succès en groet,

 

Hans

 

 

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc

HL-Deelnemer en -Moderator I Social Designer I Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Design Thinker Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 144 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.