Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
OndernemerDaan

Kan en Mag de fiscus ook in alle situaties handhaven?

Recommended Posts

Ik heb een vraag inzake de wet DBA. Tot 2017 wordt er vooral voorgelicht en pas vanaf 1 mei 2017 wordt er actief gehandhaafd:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/alternatief_voor_de_var_u_hebt_tot_1_mei_2017_de_tijd

 

Dit klinkt als iets dat te begrijpen is totdat je er over na gaat denken. Argumenten waarom het niet kan:

-De werkplek is niet geschikt om te bezoeken (het riool is ook een werkplek)

-De werkplek is heel onhandig om te bezoeken (de trein, waar de conducteur een zzp'er zou kunnen zijn)

-De opdrachtgever houdt op zzp'ers in te huren per mei 2017. De fiscus gaat handhaven en dan? Er is niemand. Er kan niks worden gedaan, ook niet met terugwerkende kracht.

 

Argumenten waarom het niet mag:

-De werkplek stelt eisen aan bezoekers. Sommige laboratoria mag je tijdens werktijd alleen bezoeken als je bevoegd stralingsdeskundige bent. Dat zijn de medewerkers van de belastingdienst echt niet. Als ze je de werkplek bezoeken kun je mogelijk ook gewoon de politie bellen. Uiteraard zijn er veel meer voorbeelden van dergelijke werkplekken.

-De werkplek is buiten Nederland. Nederland doet internationaal zaken zoals met onze buurlanden. Daar heeft de Nederlandse belastingdienst geen jurisdictie.

 

Vanzelfsprekend gaat mijn vraag over situaties waarin er een contract is (overeenkomst van opdracht) dat voldoet aan de eisen van de fiscus.

 

Dit klinkt als een stellingname maar is een vraag. Kan en mag de fiscus wel handhaven? In traditionele kantooromgeving binnen Nederland kan dit. Voor de rest?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De Belastingdienst gaat lang niet altijd op bezoek. Vaak genoeg vindt onderzoek gewoon schriftelijk plaats, al dan niet aangevuld met een paar telefoontjes of een bezoekje aan het belastingkantoor.

 

Overigens wordt er wel degelijk ook nu al gehandhaafd. De hele Wet DBA houdt niet méér in dan slechts het schrappen van een paar wetsartikelen. In de quote vind je de belangrijkste onderdelen van de wet:

ARTIKEL I

In de Wet inkomstenbelasting 2001 vervalt afdeling 3.15.

 

ARTIKEL II

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt.

2. De onderdelen b en c worden geletterd a en b.

3. De punt aan het slot van onderdeel b (nieuw) wordt vervangen door:

; of.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. hij voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen

voorwaarden.

 

B

Artikel 6a vervalt.

Aan het hele begrip 'dienstbetrekking' verandert geen milimeter. Als in het verleden geen sprake was van een dienstbetrekking, is dat nu nog steeds niet. En als er wel sprake is van een dienstbetrekking, dan was dat in het verleden ook zo en wordt er nog steeds gecorrigeerd. Alleen niet bij de opdrachtgever, want die kan vertrouwen ontlenen aan de uitlatingen dat niet zal worden gehandhaafd. Wel bij de opdrachtnemer, want die kon voorheen worden aangepakt en nu nog steeds.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dankje voor je antwoord. Aan het begrip dienstbetrekking verandert natuurlijk niets. Mijn vraag heeft slechts indirect te maken met de wetgeving maar veel meer met de handhaving van de huidige situatie rekening houdend met de beperkingen. Dat er op papier weinig verandert zou kunnen kloppen.

 

Gezag hoort bij een loondienstverband. En dat gezag kan (en dat gebeurt in de praktijk) voor 100% worden uitgeoefend in een situatie waar medewerkers van de belastingdienst niet mogen komen omdat men bijvoorbeeld bevoegd stralingsdeskundige moet zijn. Met telefoontjes of schriftelijke vragen etc kan niks worden vastgesteld. Er moet gekeken worden naar een situatie waar medewerkers van de belastingdienst niet mogen komen. Hetzelfde geldt voor het buitenland (waar een dienstbetrekking niet op een identieke manier is gedefinieerd). Een buitenlands bedrijf dat niet in Nederland is gevestigd hoeft toch geen telefoontjes van de Nederlandse belastingdienst te beantwoorden of überhaupt bereid te zijn met de belastingdienst te communiceren?

 

Heeft de belastingdienst hier een oplossing voor?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gezag hoort bij een loondienstverband. En dat gezag kan (en dat gebeurt in de praktijk) voor 100% worden uitgeoefend in een situatie waar medewerkers van de belastingdienst niet mogen komen omdat men bijvoorbeeld bevoegd stralingsdeskundige moet zijn. Met telefoontjes of schriftelijke vragen etc kan niks worden vastgesteld.

De Belastingdienst heeft geen stralingsdeskundige nodig om vast te stellen wat stralingsdeskundigen met elkaar doen in een ruimte die alleen voor stralingsdeskundigen toegankelijk is. Follow the money... Er is een hele paper trail van contracten, correspondentie en betalingen waaruit de Belastingdienst ook kan afleiden hoe de vork in de stralingsdeskundige steekt. Die mag de Belastingdienst opvragen en dat doet zij in de praktijk ook.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Follow the money..... Geldstromen en contracten kunnen lopen zoals gebruikelijk in het zakelijk verkeer en dat zegt weinig over een mogelijk dienstverband. Toch kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. Wat de correspondentie (mondeling) betreft vraag ik me af hoe ze die opvragen. Dat mag natuurlijk maar of de mondelinge correspondentie kan worden vrijgegeven is een andere vraag. En of de schriftelijke communicatie (het doormailen van bestanden die geopend kunnen worden met complexe software) echt wordt opgevraagd....

 

Misschien moet ik het meer toelichten. Ik doel op een situatie waarbij de werkende deels vrij is zijn werk naar eigen inzicht in te delen. Dit blijkt uit ook uit de papertrail. Een stralingsdeskundige zit niet de hele dag in het lab. Echter voor een groot deel wel en op die plek geldt een strikte gezagsverhouding. In technische beroepen zijn hier heel veel varianten op. Ken je praktijkvoorbeelden? Een stralingsdeskundige werkend in een functie waarbij hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid als stralingsdeskundige kan in de praktijk niet worden aangesproken op het werken onder een gezagsverhouding. Is de fiscus dit ooit gelukt? Of in een vergelijkbare functie? Misschien gaan ze dit straks beter doen? Ik weet het niet.

 

De grote vraag blijft natuurlijk vooral hoe ze het doen in het buitenland. Nederlandse ondernemers doen graag internationaal zaken, ook zzp'ers. Een kind kan zien wat voor strikte gezagsverhoudingen er fysiek op de werkvloer gelden. Maar de Nederlandse belastingdienst mag daar toch helemaal niet komen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vergeef me mijn brutaliteit, maar waar wil je met deze vraagstelling heen? Wat is de onderliggende behoefte van jouw vragen?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vergeef me mijn brutaliteit, maar waar wil je met deze vraagstelling heen? Wat is de onderliggende behoefte van jouw vragen?

Nee, dat is niet brutaal hoor.

Met zoveel getheoretiseer gebeurt dat vanzelf: stront komt altijd bovendrijven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou, ik zie het nog niet drijven, want over deze zware kost zegt TS dat hij één vraag heeft, maar in zijn drie posts tel ik al gauw zo'n tien vragen! Heavy...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou, ik zie het nog niet drijven, want over deze zware kost zegt TS dat hij één vraag heeft, maar in zijn drie posts tel ik al gauw zo'n tien vragen! Heavy...

Zo bedoelde ik het ook. Even per PB een FWD naar Norbert.

 

De shit van de aap komt namelijk vaak pas met doorvragen uit de mouw drijven....

 

De briefcorrespondentie tussen twee reuzen is een apart literair genre.

 

Can't wait. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die vraag over mijn motief is goed en kritisch (helemaal niet brutaal). Ik praat uitsluitend over echte praktijksituaties. Geen getheoretiseer. Ik probeer de handhaving van de wetgeving rondom dienstverbanden te begrijpen. Ik snap die handhaving oprecht niet.

 

Handhaving rondom dienstverbanden wordt veel besproken. Dit gebeurt in de media maar ik zie het ook op de werkvloer en nieuwe contractbesprekingen die bedrijven met elkaar voeren. Het is voor veel ondernemers die ik spreek (en ben) onduidelijk "hoe" er gehandhaafd wordt. Hier bestaat informatie over. De overheid verspreidt die. Ook mensen op dit forum geven er informatie over. Toch is het onduidelijk.

 

In mijn jarenlange werkervaring heb ik gezien dat de meest strikte gezagsverhoudingen vooral worden uitgeoefend op plekken waar de medewerkers van de belastingdienst niet mogen komen. Het hele idee van hoe men wil handhaven blijft dus 1 groot raadsel. Hoe gaan ze dit doen bij onze vele laboratoria waar gezagsvehouding en radioactiviteit niet gescheiden zijn (puur om veiligheidsredenen). Hoe gaan ze dit doen in onze buurlanden waar Nederlanders werken (en duidelijk striktere gezagsverhoudingen gelden dan in Nederland).

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De vraag is of de Belastingdienst überhaupt weet waar jij werkt, op het moment dat je er werkt.

Mijn idee is dat die handhaving inderdaad voornamelijk het volgen van geld en papiersnippers zal zijn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

maar er is helemaal geen "oog toezicht" nodig om gezagsverhouding vast te stellen. Het vermoeden dat er een gezagsverhouding zou kunnen bestaan is voldoende om de gezagsvehouding als aanwezig te beschouwen.

 

Als je de bakker een loodgieter belt om een gesprongen leiding te repareren is er geen sprake van gezagsverhouding.

Maar als de bakker rond de feestdagen een freelance bakker inhuurt om te helpen oliebollen te bakken in zijn de bakkerij van de opdrachtgever, dan is er vrijwel zeker sprake van gezagsverhouding.

 

 

Als er in het lab naast de freelance medewerker ook eigen medewerkers aanwezig zijn dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een gezagsverhouding. Er is hier niet vooraf een zwart wit grens te stellen wat wel en wat niet.

Maar een gezagsverhouding ontstaat veel sneller dan de meeste denken. Het gaat namelijk niet om de feitelijke situatie of er gezag wordt uitgeoefend maar of het uitgeoefend kan worden.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste Daan, kun je ons dan eens uitleggen vanuit welke behoefte deze vragen jou zo bezig houden? Wat lost een antwoord hierop voor jou op? In welke situatie? Onder welke concrete omstandigheden? (zie je, ik kan het ook ;))

 

Het is voor een overheid altijd en overal mogelijk te handhaven, mits er aanleiding toe is. Zo heeft een FIOD meer bevoegdheden dan een gewone belastingambtenaar, heeft een arrestatieteam met een arrestatiebevel meer bevoegdheden dan een gewone politieagent, etc.

 

Dus het antwoord op jouw vraag in de topictitel is simpelweg:"Ja!"


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vraag niet of de overheid alles kan maar enkel de fiscus. Om iets te kunnen heb je kennis en vaardigheden nodig (geen bevoegdheden want dat is om iets te mogen). Die zijn bij de overheid ook beperkt (omdat het om mensen gaat). De overheid mag vaststellen dat er bij een overeenkomst sprake is van misbruik van omstandigheden. Echter bij een "smart contract"

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract

 

kan de overheid dit voor zover ik weet niet doordat de expertise ontbreekt. Je moet hiervoor weten hoe een "smart contract" werkt en wat "misbruik van omstandigheden" is. Overheidsinstanties waar mensen werken die echt weten hoe ze dit moeten vaststellen zijn er niet voor zover ik weet. Ondertussen worden er gewoon producten verkocht met smart contracts. Randstad legt uit dat de belastingdienst het echt nodig vind om langs te gaan bij opdrachtgevers om "op de werkplek" te controleren:

https://www.randstad.nl/binaries/content/assets/randstadnl/werkgevers/wet--en-regelgeving/infographic-zzp-wet-dba-volgt-var-op.pdf

 

Dat langs gaan echt nodig is staat klaarblijkelijk vast. Hoe gaan ze dan kijken op de plekken waar daadwerkelijk gezag wordt uitgeoefend (het buitenland waar gewoon Nederlandse zzp'ers rondlopen) of het lab waar met radioactiviteit gewerkt wordt. De combinatie van kennis en bevoegdheden hoe dit moet lijkt afwezig.

 

Voor zover ik weet is het antwoord "nee" bij situaties waarbij een bezoek op de werkplek nodig is en heeft dat vooral met "kunnen" te maken. Maar misschien zijn daar maatregelen voor genomen? Ik heb hier nog niks over gehoord. Wat het voor mij persoonlijk oplost is voor forumgebruikers niet zo interessant. Echter voor veel ondernemers is het relevant wat de fiscus doet en hoe de fiscus handhaaft. Dit wil ik dus weten voor situaties waarin daadwerkelijk het meeste gezag wordt uitgeoefend.

 

Kort gezegd denk ik dat het antwoord : "Nee" is. In het buitenland mogen ze niet komen en in complexe technische omgevingen kunnen ze niet komen.

 

Uiteraard met de beperking dat het vaak niet nodig is om langs te komen zoals eerder door anderen is uitgelegd. Soms is dat wel zo en dan gaat het vaak gewoon niet. Dat beschouw ik als de stand van zaken.

 

In branches waar ik op oog wordt mijn vraag als zeer concreet beschouwd. Het is een reëel probleem.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nogmaals: "Waarom houdt deze vraag jóu zo bezig?" Met welke intentie en vanuit welke hoedanigheid wil jij zo graag deze vraag beantwoord zien? En als hij dan uit verschillende invalshoeken wordt beantwoord, ontkracht je dat weer? Dan wordt het een oeverloze discussie, zeker als jij gaat bepalen dat het voor 'forum gebruikers niet interessant is wat het voor jóu oplost.' Dat is het namelijk wel, want dat geeft context en mogelijkheid om de nog steeds brede vraag te helpen beantwoorden, als dat is wat je echt wilt, uiteraard. Als je dat niet wilt, zal het topic snel stranden, vrees ik...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar Daan, waarom wil je dit weten?


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik merk dat de vraag waarom ik dit wil weten bij meerdere mensen leeft. In de eerste instantie is dat natuurlijk niet waar het om gaat. Mijn vraag gaat over de fiscus, niet over mij. Als ik met pensioen ga blijven er nog steeds mensen zitten met dezelfde vraag. Maar toch, het leeft bij meerdere mensen. Wel, dat is redelijk voor de hand liggend.

 

Verkapte loondienstverbanden moet je natuurlijk altijd vermijden, per definitie. Echter, om te weten of er een verkapt loondienstverband is, moet worden gekeken naar de praktijk. Leren doe je altijd goed aan de hand van een echte praktijkvoorbeelden. Het is namelijk niet zwartwit zoals Roel terecht aangeeft. Ik hoor vaker van zelfstandigen dat ze gewoon even googelen op hun beroep of sector. Dan komt er een duidelijk antwoord uit. Je leest dan situaties waarin het fout gaat. Zo moet het dus niet.

 

Hoe doe je dit als je een complex technisch beroep heb (of 2 complexe technische beroepen)? Waar zijn de praktijksituaties waarin het fout gaat? Ik lees er te weinig over. Er is veel mogelijk. Iemand in de laboratoriumwereld kan met veel vrijheden een onderzoeksproject uitvoeren naar eigen inzicht. Het kan ook zijn dat er met strakke protocollen wordt gewerkt. De situatie kan ook meer in het midden zitten. Praktijksituaties met handhaving zouden dan duidelijkheid geven.

 

Ik vind het raar dat deze zo moeilijk te googelen zijn voor complexe technische beroepen. Het lijkt wel alsof de fiscus het niet snapt, mag of kan. Maar is dit ook zo? Of zijn er veel meer praktijkvoorbeelden dan ik ken? Volgens mij geldt hetzelfde voor zelfstandigen die in het buitenland werken.

 

Als de fiscus kan en mag handhaven zullen ze dit ook wel doen. Dan zijn er vast wel praktijksituaties waaruit ik kan leren wat een verkapt loondienstverband inhoudt voor een complex technisch beroep. Dat helpt om verkapte loondienstverbanden te vermijden hetgeen het doel is.

 

Als de fiscus niet kan en mag handhaven zijn er ook geen praktijksituaties waarvan je kunt leren wat een verkapt loondienstverband is.

 

Dus samengevat: ik hoop op een antwoord als "ja, dat blijkt uit deze situaties." Dan leer ik als zelfstandige wat ik moet vermijden bij het aannemen van opdrachten. Mensen googelen op praktijksituaties om allemaal dezelfde voordehandliggende reden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een buitenlands bedrijf dat niet in Nederland is gevestigd hoeft toch geen telefoontjes van de Nederlandse belastingdienst te beantwoorden of überhaupt bereid te zijn met de belastingdienst te communiceren?

 

Er zijn tegenwoordig wel meer situaties waarbij een buitenlandse belastingdienst mag innen.

 

Lever je bijvoorbeeld elektronische diensten aan particulieren, dan dien je de BTW af te dragen in het land van de klant.

En toen we ons daarvoor bij het MOSS systeem dat dit vergemakkelijkt aanmelde, kregen we inderdaad ook een brief van de Duitse Finanzamt om ons te verwelkomen als klant...

En ja, die communiceren in het Duits. :-\

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik merk dat de vraag waarom ik dit wil weten bij meerdere mensen leeft. In de eerste instantie is dat natuurlijk niet waar het om gaat. Mijn vraag gaat over de fiscus, niet over mij. Als ik met pensioen ga blijven er nog steeds mensen zitten met dezelfde vraag. Maar toch, het leeft bij meerdere mensen. Wel, dat is redelijk voor de hand liggend.

De reden dat hier op dit forum naar de concrete context van jouw vraag wordt gevraagd is omdat we dan betere antwoorden kunnen geven. Zelf heb ik een rothekel aan topics waarin alleen een theoretische vraag wordt gesteld. Ik ben als ondernemer practisch ingesteld en oplossingsgericht en help mensen graag bij practische problemen. Niet bij theoretische wat-als-vragen. Ga daarvoor maar een passende studie volgen.

 

Waarom denk jij dat dit bij meerdere mensen leeft? Ik hoor er niemand over. Andere mensen kunnen zelf hier een account aanmaken. Waarom stel jij jouw vraag? Wat is jouw concrete situatie? Als het eigenlijk een vraag is aan de fiscus, moet je die daar stellen. Wanneer het slechts een theoretische casus is ga ik hier niet mijn practische ervaring met dit onderwerp delen...

 

Dus nogmaals: in welk concreet arbeidsverband wil jij dit weten?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De vraag leeft bij meerdere mensen. Dat hoor ik gewoon van oud-collega's en oud-studiegenoten. Ook hoor ik van hun dat mijn vraag voldoende concreet is. Dat dat niet voor iedereen zo is, zou goed kunnen. Ik lees hier ook vragen die voor mij niet concreet genoeg zijn maar voor anderen weer wel. Ik heb ook antwoorden gekregen waar ik ook wat van geleerd heb, zoals van Roel. Dit helpt bij het kunnen beoordelen van situaties.

 

Verkapte loondienst bestaat bijvoorbeeld in de zorg:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/belastingdienst-pakt-schijnzelfstandige-aan~a3631826/

Dit artikel is lekker concreet:

"Afgesproken is nu dat zzp'ers in de zorg niet meer via bemiddelingsbureaus mogen werken. Veel bureaus fungeren feitelijk als werkgever doordat ze niet alleen vraag en aanbod van zorg bij elkaar brengen, maar zzp'ers inroosteren en de betalingen regelen. "

 

Dus als zelfstandige in de zorg moet je je niet zomaar laten inroosteren door een bemiddelingsbureau die ook nog eens jouw betalingen regelt. In andere beroepen kun je weer op andere dingen letten. Het voorbeeld van Roel was hierover heel duidelijk en concreet.

 

Het is niet moeilijk om met een concreet voorbeeld te komen waaruit blijkt dat de fiscus kan en mag handhaven. Mensen hebben hier al op geantwoord. Ikzelf inmiddels ook.

 

Is er ook een voorbeeld voor laboranten die gebruik maken van hun bevoegdheden als stralingsdeskundige? Kan en mag de fiscus hier ook handhaven? Het lijkt erop dat het antwoord: "Nee" is omdat er geen enkel voorbeeld is van feiten en omstandigheden waarbij de de fiscus dit kan en mag.

 

Hier gaan mensen mogelijk gemakshalve van uit en stellen daarom de vraag niet.

Mogelijk heb je een punt dat dit gewoon iets is om met de fiscus te bespreken. Want zeker weten dat het antwoord "Nee" is voor de genoemde situaties weet ik niet.

 

Als de vraag voor je onvoldoende concreet is, is dit jammer. Ik spreek ook mensen die mee lezen voor wie dit wel zo is en niet reageren. Gewoon omdat ze antwoord willen hebben. Wat precies mijn situatie is, is uiteindelijk het gevolg van uiterst complexe onderhandelingen die niet in een korte forum post passen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je kunt dit scherp krijgen door een modelovereenkomst die recht doet aan de werkelijke relatie voor te leggen aan de Belastingdienst. Die is onmogelijk hetzelfde voor alle 'ondernemende' oud-studiegenoten of collega's. Of misschien wel, maar dan praten we ongetwijfeld over gevallen van schijnzelfstandigheid.

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heel goed plan. Ik ben zelf een groot voorstander hiervan. Een modelovereenkomst maken en vooraf laten toetsen door de fiscus neemt veel onduidelijkheid weg. De fiscus mag dan per situatie zelf kijken of ze kunnen en mogen handhaven op grond van de specifieke situatie. Want ze weten zelf ook wel dat ze dat behoren te doen. Ook weten ze dat ze hun medewerkers goed moeten opleiden en ze zien vanzelf dat dat niet alleen op juridisch vlak zal zijn.

 

Dit is wel een beperking. We zitten nu in een vreemde overgangssituatie. Nog niet alle bedrijven willen en hoeven te werken met die nieuwe modelovereenkomst. Maar als zelfstandige beslis ik zelf of ik daar zaken mee wil doen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn gewoon scenario's bedenkbaar waar de richtlijn mank gaat. Je kunt dan niet meer voldoen naar de letter van de wet, maar nog wel naar de geest van de wet.

 

Ik heb zelf zo'n opdracht gehad. Een van de eisen van de opdrachtgever (een overheidsorgaan) was om de arbeid zelf te verrichten. Ik had prima een collega kunnen sturen die mijn werk over had kunnen nemen, maar de opdrachtgever zelf stond dat niet toe. De reden was eenvoudig: staatsveiligheid.

 

Dan is het dus de wetgever zelf, die een (begrijpelijke) zwaarder wegende wet voor laat gaan. Ik zou niet hebben voldaan aan het toetings-criterium, want "De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten.' en dus arbeidsovereenkomst. Maar naar de geest van de wet was er toch echt geen werkgeversgezag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er klopt heel veel niet. Controle heeft alleen zin als het gaat om een onafhankelijk orgaan die daadwerkelijk gezag kan uitoefenen. De belastingdienst is zelf opdrachtgever van zelfstandigen. Er is niemand die langs kan komen en onafhankelijk de opdrachtgever kan controleren. Waar willen ze nog meer langs gaan. België? Waar ook Nederlandse zelfstandigen rondlopen. Hoe dan? Gaan ze daarvoor een limosa-document regelen? Laboratoria? Gaan ze jarenlang studeren om hier te mogen komen? Toch is het de bedoeling dat ze ook fysiek langs gaan. Maar hoe? We zullen het zien. Ik snap dat voor mijn situaties niet. Intussen is het slim om gewoon te werken met modelovereenkomsten en je daaraan te houden. Dat neemt een beetje verwarring weg. Jammer dat nog niet alle opdrachtgevers die stap hebben gezet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er klopt heel veel niet.

Dit topic zo lezende denk ik dat ook. Zo is nog steeds niet duidelijk waarom jij deze ietwat vreemde hypothetische vraag stelt

 

Om even concreet te worden: zoek jij naar of onderzoek jij op dit moment een optie om onder de (controle van de) wet DBA uit te komen door zelfstandigen daadwerkelijk of op papier in het buitenland te werk te stellen of in een ander niet voor derden toegankelijke omgeving ?

 

Zo niet: welk andere reden heb je dan in vredesnaam om deze vraag te stellen?

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 237 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept